سید سجاد خوئینی

سید سجاد خوئینی

سید سجاد خوئینی
از ابهر

رتبه تجربی در منطقه : 577
تعداد آزمون : 99
سابقه در کانون : 6 سال
میانگین تراز کانون : 6934
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : على صالحى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي نمونه امام صادق (ع)
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي قم
577
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7370
میانگین تراز آزمون عادی :6934
میانگین تراز نیمسال اول :7061
میانگین تراز نیمسال دوم :6849

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون