حمید دارابی

حمید دارابی

حمید دارابی
از شيراز

رتبه تجربی در منطقه : 16
تعداد آزمون : 110
سابقه در کانون : 8 سال
میانگین تراز کانون : 7510
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : محمدعلى شاكرى زاده
نام مدرسه : دبيرستان متوسطه دوم پسرانه دستغيب 1 ناحيه دو
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شيراز
16
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7180
میانگین تراز آزمون عادی :7510
میانگین تراز نیمسال اول :7691
میانگین تراز نیمسال دوم :7405

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور