علی پروانه

علی پروانه

علی پروانه
از رامسر

رتبه تجربی در منطقه : 281
تعداد آزمون : 59
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7070
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : رضا عليمرادى
نام مدرسه : شهيد بهشتى
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
281
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6915
میانگین تراز آزمون عادی :7070
میانگین تراز نیمسال اول :7008
میانگین تراز نیمسال دوم :7114

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون