احسان جلالی رومی

احسان جلالی رومی

احسان جلالی رومی
از عجب شير

رتبه ریاضی در منطقه : 69
تعداد آزمون : 112
سابقه در کانون : 8 سال
میانگین تراز کانون : 6540
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : حسين شجاعى وند
نام مدرسه : علامه حلى
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر - بومي آذربايجان شرقي,دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران
69
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6704
میانگین تراز آزمون عادی :6540
میانگین تراز نیمسال اول :6636
میانگین تراز نیمسال دوم :6484

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور    در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید