مجتبی حشمتی

مجتبی حشمتی

مجتبی حشمتی
از آباده

رتبه تجربی در منطقه : 378
تعداد آزمون : 70
سابقه در کانون : 6 سال
میانگین تراز کانون : 6992
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : ليلا نعمت الهى
نام مدرسه : سعدى تيزهوشان
رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي شيراز
378
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7091
میانگین تراز آزمون عادی :6992
میانگین تراز نیمسال اول :6958
میانگین تراز نیمسال دوم :7009

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون