میرمحمد موسوی هومونلو

میرمحمد موسوی هومونلو

میرمحمد موسوی هومونلو
از پارس‌آباد مغان

رتبه زبان در منطقه : 35
تعداد آزمون : 130
سابقه در کانون : 9 سال
میانگین تراز کانون : 5930
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : سحر وقار
نام مدرسه : برهان
رشته قبولی:هوشبري,دانشگاه علوم پزشکي تبريز
35
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5930
میانگین تراز نیمسال اول :0
میانگین تراز نیمسال دوم :5930

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1398/03/17 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور