امیر رضا دلیر سدهی

امیر رضا دلیر سدهی

امیر رضا دلیر سدهی
از خواف

رتبه تجربی در منطقه : 35
رتبه هنر در منطقه : 240
تعداد آزمون : 131
سابقه در کانون : 9 سال
میانگین تراز کانون : 7134
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : محمدرضا زنگنه
نام مدرسه : پيامبر اعظم(ص)
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
35
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6879
میانگین تراز آزمون عادی :7134
میانگین تراز نیمسال اول :7155
میانگین تراز نیمسال دوم :7122

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور