علی دولت آبادی

علی دولت آبادی

علی دولت آبادی
از سبزوار

رتبه تجربی در منطقه : 346
تعداد آزمون : 154
سابقه در کانون : 8 سال
میانگین تراز کانون : 7406
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : حامد برزويى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
346
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7664
میانگین تراز آزمون عادی :7406
میانگین تراز نیمسال اول :7380
میانگین تراز نیمسال دوم :7422

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    مثلثات(حل تست ) از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
    دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد