مصطفی یزدان پناه احمدابادی

مصطفی یزدان پناه احمدابادی

مصطفی یزدان پناه احمدابادی
از زرند

رتبه تجربی در منطقه : 9
رتبه زبان در منطقه : 11
تعداد آزمون : 121
سابقه در کانون : 7 سال
میانگین تراز کانون : 7612
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : زينب كاظمى
نام مدرسه : علامه حلي
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
9
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7459
میانگین تراز آزمون عادی :7612
میانگین تراز نیمسال اول :7406
میانگین تراز نیمسال دوم :7715

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور