محمد معین خواجوی

محمد معین خواجوی

محمد معین خواجوی
از ايذه

رتبه تجربی در منطقه : 12
تعداد آزمون : 120
سابقه در کانون : 9 سال
میانگین تراز کانون : 7789
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : سجاد اميرخانى آب زهلى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه دولتي شهيد بهشتي
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
12
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7789
میانگین تراز نیمسال اول :7751
میانگین تراز نیمسال دوم :7813

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور