کنکور 98

طنین زاهدی کیا

طنین زاهدی کیا

طنین زاهدی کیا

اصفهان

گروه آزمایشی : انسانی
رتبه انسانی در منطقه :2
رتبه زبان در منطقه :67
تعداد آزمون :16
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :8329
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : ريحانه مشكاتى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان امين

رشته قبولی:حقوق,دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
2

کشوری

مشخصات آزموننمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي7 از 10
  عربي9 از 10
  معارف 9 از 10
  زبان 7 از 10
  رياضي10 از 10
  اقتصاد9 از 10
  ادبيات تخصصي10 از 10
  عربي تخصصي10 از 10
  تاريخ وجغرافيا8 از 10
  علوم اجتماعي8 از 10
  فلسفه ومنطق9 از 10
  روانشناسي9 از 10