کنکور 98

علیرضا شاطری

علیرضا شاطری

علیرضا شاطری

بابلسر

گروه آزمایشی : ریاضی
رتبه ریاضی در منطقه :1
رتبه زبان در منطقه :8
تعداد آزمون :43
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :8479
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : سيد مهدى خيرالامور
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتى (سمپاد)

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
1

کشوری

مشخصات آزموننمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي9 از 10
  عربي9 از 10
  معارف 8 از 10
  زبان 9 از 10
  رياضيات9 از 10
  فيزيك10 از 10
  شيمي9 از 10