کنکور 98

علی عبداله زاده

علی عبداله زاده

علی عبداله زاده

تربت حيدريه

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه :2
رتبه کشوری در رشته زبان:1
رتبه زبان در منطقه :1
تعداد آزمون :41
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :7931
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : رامين وفائى نيا
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتى0

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
2

کشوری

مشخصات آزموننمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي9 از 10
  عربي10 از 10
  معارف 8 از 10
  زبان 10 از 10
  زمين شناسي1 از 10
  رياضيات9 از 10
  زيست شناسي10 از 10
  فيزيك9 از 10
  شيمي7 از 10