کنکور 98

امیرضا براتی

امیرضا براتی

امیرضا براتی

قوچان

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه :1
رتبه زبان در منطقه :18
تعداد آزمون :50
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :8127
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : سروش خاكشور
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان تيزهوشان شهيد بهشتى

رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
1

کشوری

مشخصات آزموننمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي9 از 10
  عربي10 از 10
  معارف 8 از 10
  زبان 9 از 10
  زمين شناسي2 از 10
  رياضيات10 از 10
  زيست شناسي9 از 10
  فيزيك10 از 10
  شيمي9 از 10