فرم پیش ثبت نام اینترنتی آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی  • لطفاً اطلاعات خواسته شده را به طور کامل و دقیق وارد کنید. این اطلاعات مبنای مراحل بعدی ثبت نام شما خواهد بود.
  • توجه داشته باشید که کد پیگیری شما همان کد ملی شما خواهد بود .

نام :  
نام خانوادگی :  
نام پدر :  
کد ملی :    
تاریخ تولد :
جنسیت :     
نام مدرسه :  
معدل : .
در سال گذشته دانش آموز کانون بوده اید ؟     
تلفن منزل :    
تلفن همراه :    
نحوه ی آشنایی :  
شماره تلفن رابط 1 :   نسبت :
شماره تلفن رابط 2 :   نسبت :
پست الکترونیکی :  برای مثال
example@example.com
 
مقطع :  
رشته:  
محل سکونت : استان  
شهر :  
آدرس :      
کد پستی :