نوروز 96

فرم پیش ثبت نام اینترنتی آزمون های کانون فرهنگی آموزش قلم چی

  • لطفاً اطلاعات خواسته شده را به طور کامل و دقیق وارد کنید. این اطلاعات مبنای مراحل بعدی ثبت نام شما خواهد بود.
  • توجه داشته باشید که کد پیگیری شما همان کد ملی شما خواهد بود .

 
 
   
    
   
   
 
 
 
 
 
 
   


مفاعیل از عربی 3 سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی