پاورپوینت - درسی

پاورپوینت - درسی

درس ششم - علم زندگانی/ دعای مادر

درس چهارم - با بهاری که می رسد از راه/ زیبایی شکفتن

درس نهم - کلاس ادبیات/ مرواریدی در صدف/ زندگی حسابی/ فرزند انقلاب/ گل و گل

درس هفدهم - ما می توانیم/ پیر دانا/ نیایش

درس شانزدهم - آدم آهنی و شاپرک

درس سیزدهم - امام خمینی (ره)/ مرخصی

درس دوازدهم - اسوه نیکو/ چراغ

درس یازدهم - خدمات متقابل اسلام و ایران/ رستگاری

درس دهم - عهد و پیمان/ عشق به مردم/ رفتار بهشتی/ گرمای محبت

درس هشتم - نصیحت امام (ره)/ شوق خواندن