کارنامه روز آزمون

در این جدول (خانه شیشه ای ) زمان شروع و پایان اسکن پاسخبرگ را در شهر خودتان و سایر نمایندگی ها مشاهده می کنید و از سرعت عمل نمایندگی ها و مسئولان انفورماتیک کانون در شهر خودتان آگاه می شوید .

برای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون در شهرتان ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .
پس از ساعت 15 می توانید کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه را مشاهده کنید. در جدول زیر وضعیت درصد ارسال پاسخبرگ های آزمون نسبت به حاضران در هر نمایندگی قابل مشاهده است . .
در صورت مشاهده ی اشکال در کارنامه خود به صفحه شخصی مراجعه کرده و اشکال احتمالی خود را هم اکنون گزارش کنید
خانه شیشه ای(1): اسکن پاسخبرگ عمومی آزمون 1 تیر در شهرشما
ردیف استان نمایندگی زمان شروع اسکن پاسخبرگ غایبین 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
1 خوزستان زيدون 09:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
2 مازندران نكا 09:52 4% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
3 مازندران نور 08:55 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
4 ايلام دهلران 10:17 68% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
5 كرمان زرند 08:46 55% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
6 تهران پاكدشت 09:08 35% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
7 خراسان جنوبي نهبندان 08:53 19% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
8 مركزي محلات 09:42 13% 13% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
9 سيستان و بلوچستان سراوان2 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
10 ايلام بدره 10:04 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
11 چهارمحال و بختياري هفشجان 09:49 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
12 گيلان ماسال 09:44 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
13 كرمان شهربابك پسران 09:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
14 كرمان رفسنجان 10:03 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
15 كرمان بردسير 09:57 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
16 لرستان خرم آباد2 09:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
17 كردستان سقز 10:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
18 اصفهان دهاقان 10:00 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
19 آذربايجان شرقي سراب1 09:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
20 خراسان رضوي مشهد دختران 09:13 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
21 خوزستان بندر امام خميني 09:26 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
22 مازندران چمستان 10:05 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
23 مازندران بهنمير 10:03 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
24 گيلان سياهكل 09:46 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
25 گيلان رحيم آباد 09:43 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
26 البرز فرهنگ جنوب 10:15 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
27 گلستان خان ببين 2% 2% 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
28 خراسان شمالي آشخانه 09:50 66% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
29 آذربايجان غربي بوكان 10:29 43% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
30 مازندران رامسر 09:33 1% 1% 33% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
31 كردستان سنندج 08:47 6% 15% 15% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
32 همدان ملاير دختران 09:47 2% 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
33 سمنان سمنان 09:03 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
34 ايلام دره شهر 09:49 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
35 همدان كبودرآهنگ 09:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
36 اردبيل انگوت 09:36 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
37 ايلام ايوان 10:02 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
38 تهران صباي نور 09:49 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
39 تهران تدبير دانش 10:00 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
40 تهران ابن سينا 09:44 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
41 تهران روش 09:44 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
42 تهران علوم 10:02 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
43 تهران نگارين 10:02 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
44 تهران ارمغان دانش 10:04 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
45 خراسان رضوي بجستان 10:00 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
46 گيلان تالش2 10:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
47 يزد عشق آباد 10:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
48 بوشهر بندر ديلم 09:40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
49 زنجان خرمدره 10:42 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
50 اصفهان باغ بهادران 10:02 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
51 اصفهان خميني شهر 10:30 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
52 آذربايجان غربي نقده 09:16 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
53 آذربايجان غربي سلماس 10:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
54 آذربايجان غربي خوي 09:59 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
55 اصفهان نجف آباد 09:57 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
56 آذربايجان شرقي ملكان پسران 09:24 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
57 خراسان رضوي مشهدجنوب پسران 10:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
58 تهران مشيريه 10:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
59 تهران تهرانسر 09:54 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
60 مازندران تنكابن 09:38 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
61 مازندران ساري 09:37 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
62 مازندران چالوس 09:43 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
63 گلستان کلاله دختران 09:35 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
64 چهارمحال و بختياري کيان 10:00 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
65 آذربايجان غربي قره ضياالدين 10:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
66 زنجان ابهر 10:42 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
67 لرستان خرم آباد1 09:13 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
68 البرز کمالشهر 09:40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
69 گيلان رشت‌ پسران 10:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
70 گيلان لاهيجان 09:55 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
71 گيلان رضوانشهر 10:11 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
72 کهگيلويه و بويراحمد لنده 10:04 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
73 گلستان كلاله پسران 09:57 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
74 لرستان دورود 09:29 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
75 كردستان مريوان 09:13 13% 13% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
76 ايلام مهران 09:17 85% 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100
77 مازندران رويان 08:56 98% 98% 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100
78 مازندران قائم شهر 09:03 44% 44% 95% %100 %100 %100 %100 %100 %100
79 سمنان گرمسار 10:16 6% 6% 6% 89% %100 %100 %100 %100 %100 %100
80 تهران تهران غرب 09:27 73% %100 %100 %100 %100 %100 %100
81 آذربايجان غربي اشنويه 11:18 24% 44% 68% %100 %100 %100 %100 %100 %100
82 همدان همدان 09:10 14% 14% 68% %100 %100 %100 %100 %100 %100
83 مركزي اراک پسران 10:05 61% 61% %100 %100 %100 %100 %100 %100
84 مركزي دليجان 09:51 3% 3% 3% 61% %100 %100 %100 %100 %100 %100
85 گيلان رودسر 09:38 52% 52% 52% %100 %100 %100 %100 %100 %100
86 همدان همدان - مدارس 09:10 8% 8% 30% %100 %100 %100 %100 %100 %100
87 خراسان رضوي مشهد غرب پسران 09:38 1% 21% 21% 22% %100 %100 %100 %100 %100 %100
88 كردستان قروه 09:49 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
89 گلستان گاليكش 10:25 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
90 تهران رودهن 09:26 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
91 گيلان فومن 10:20 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
92 خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران 10:24 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
93 ايلام ملكشاهي 10:05 %100 %100 %100 %100 %100 %100
94 خوزستان باغ ملك 10:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100
95 تهران پرند2 09:23 %100 %100 %100 %100 %100 %100
96 تهران انديشه - مدارس 10:27 %100 %100 %100 %100 %100 %100
97 خراسان جنوبي فردوس 09:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100
98 کرمانشاه گيلانغرب 10:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100
99 خراسان رضوي مشهد پسران - مدارس 10:31 %100 %100 %100 %100 %100 %100
100 خراسان رضوي مشهد پسران 10:31 %100 %100 %100 %100 %100 %100
101 خوزستان بهبهان دختران 10:04 %100 %100 %100 %100 %100 %100
102 فارس اقليد 10:24 %100 %100 %100 %100 %100 %100
103 آذربايجان شرقي مرند دختران 09:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100
104 يزد زارچ 10:20 %100 %100 %100 %100 %100 %100
105 سيستان و بلوچستان ايرانشهر 10:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100
106 اردبيل مشكين شهر 10:25 %100 %100 %100 %100 %100 %100
107 آذربايجان غربي چالدران 10:30 %100 %100 %100 %100 %100 %100
108 کرمانشاه روانسر 10:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100
109 گيلان بندرانزلي 10:42 %100 %100 %100 %100 %100 %100
110 كرمان بم 10:13 84% %100 %100 %100 %100 %100 %100
111 ايلام ايلام 2 10:05 22% %100 %100 %100 %100 %100 %100
112 تهران باغستان 10:23 %100 %100 %100 %100 %100 %100
113 کرمانشاه كرمانشاه 09:11 1% 1% 95% 98% 98% %100 %100 %100 %100 %100
114 گيلان تالش 09:19 1% 1% 91% 91% 91% %100 %100 %100 %100 %100
115 لرستان اليگودرز 10:53 1% 1% 1% 1% 69% %100 %100 %100 %100 %100
116 گلستان گنبد 09:57 65% %100 %100 %100 %100 %100
117 اصفهان مباركه 10:04 43% %100 %100 %100 %100 %100
118 گيلان حويق 09:54 1% 1% 1% 31% 32% %100 %100 %100 %100 %100
119 سيستان و بلوچستان زاهدان 09:23 30% %100 %100 %100 %100 %100
120 تهران اسلامشهر دختران 09:08 28% 28% 28% %100 %100 %100 %100 %100
121 مازندران آمل 10:23 27% 27% 27% %100 %100 %100 %100 %100
122 کرمانشاه سرپل ذهاب 09:57 %100 %100 %100 %100 %100
123 آذربايجان غربي اروميه 2 - پيش پسران 10:17 %100 %100 %100 %100 %100
124 مركزي شازند 10:43 %100 %100 %100 %100 %100
125 تهران اسلامشهر پسران 09:55 %100 %100 %100 %100 %100
126 تهران ايده 10:42 %100 %100 %100 %100 %100
127 مازندران كلاردشت 10:31 %100 %100 %100 %100 %100
128 فارس مرودشت 10:30 %100 %100 %100 %100 %100
129 اصفهان گلپايگان 09:08 %100 %100 %100 %100 %100
130 البرز كرج جنوب پسران 10:41 %100 %100 %100 %100 %100
131 البرز كرج مركز پسران 10:41 %100 %100 %100 %100 %100
132 آذربايجان غربي پلدشت 10:42 %100 %100 %100 %100 %100
133 گلستان راميان 10:44 %100 %100 %100 %100 %100
134 يزد خاتم 10:55 %100 %100 %100 %100 %100
135 قم قم پسران 09:53 %100 %100 %100 %100 %100
136 خوزستان ايذه 10:14 %100 %100 %100 %100 %100
137 آذربايجان شرقي ملكان دختران 09:09 99% 99% 99% %100 %100 %100 %100
138 همدان تويسركان 10:08 99% 99% %100 %100 %100 %100
139 همدان اسدآباد 09:57 43% 43% 98% 98% %100 %100 %100 %100
140 لرستان دوره 11:13 98% %100 %100 %100 %100
141 البرز نظرآباد 10:02 96% 96% %100 %100 %100 %100
142 آذربايجان شرقي اهر دختران 09:45 95% 95% %100 %100 %100 %100
143 كرمان راور 10:01 31% 82% 85% %100 %100 %100 %100
144 کرمانشاه جوانرود 10:07 75% %100 %100 %100 %100
145 آذربايجان غربي مهاباد 10:31 67% %100 %100 %100 %100
146 فارس فسا 10:16 67% %100 %100 %100 %100
147 خراسان جنوبي بيرجند 09:03 1% 1% 1% 1% 1% 59% %100 %100 %100 %100
148 مازندران شيرگاه 10:33 2% 2% 2% 2% 2% 4% %100 %100 %100 %100
149 لرستان الشتر 10:19 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100
150 بوشهر بوشهر (دختر-پسر2) 10:20 1% 1% %100 %100 %100 %100
151 لرستان بروجرد 10:42 %100 %100 %100 %100
152 خراسان رضوي سبزوار 10:26 %100 %100 %100 %100
153 کرمانشاه هرسين 10:44 %100 %100 %100 %100
154 كرمان شهربابك دختران 10:42 %100 %100 %100 %100
155 آذربايجان شرقي شبستر 10:42 %100 %100 %100 %100
156 خوزستان شادگان 10:42 %100 %100 %100 %100
157 همدان نهاوند 10:25 %100 %100 %100 %100
158 آذربايجان غربي تكاب 10:51 %100 %100 %100 %100
159 آذربايجان غربي ماكو 08:55 %100 %100 %100 %100
160 خراسان رضوي در‌گز 10:52 %100 %100 %100 %100
161 البرز كرج مركز دختران - مدارس 11:17 %100 %100 %100 %100
162 البرز كرج مركز دختران 11:17 %100 %100 %100 %100
163 خراسان رضوي گناباد 10:55 %100 %100 %100 %100
164 خراسان رضوي تربت حيدريه 10:52 %100 %100 %100 %100
165 خراسان رضوي سرخس - مدارس 10:32 %100 %100 %100 %100
166 مازندران سوادكوه 09:59 %100 %100 %100 %100
167 مازندران جويبار 10:49 %100 %100 %100 %100
168 البرز کرج پسر 2 11:17 %100 %100 %100 %100
169 تهران پيشداد 09:43 %100 %100 %100 %100
170 لرستان نورآباد 10:05 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
171 مازندران محمودآباد 10:09 98% 98% 98% %100 %100 %100
172 يزد ميبد 10:00 91% 91% 91% 91% 91% %100 %100 %100
173 خوزستان بهبهان پسران 10:52 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100
174 آذربايجان شرقي عجب شير 11:13 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100
175 آذربايجان شرقي مرند پسران 10:56 %100 %100 %100
176 اردبيل اردبيل 11:21 %100 %100 %100
177 گيلان آستانه اشرفيه 11:00 %100 %100 %100
178 چهارمحال و بختياري فرخ شهر 11:10 %100 %100 %100
179 مازندران زيراب 09:57 %100 %100 %100
180 فارس ني ريز 11:03 %100 %100 %100
181 آذربايجان شرقي مراغه 10:07 %100 %100 %100
182 فارس كازرون 10:52 %100 %100 %100
183 لرستان بيران شهر 10:47 %100 %100 %100
184 چهارمحال و بختياري فلارد 08:47 98% 98% 98% 98% 98% 98% %100 %100
185 مازندران عباس‌آباد 10:04 97% 97% 97% 97% 97% %100 %100
186 مركزي اراک دختران 10:43 80% %100 %100
187 مازندران فريدون كنار 11:28 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% %100 %100
188 يزد يزد دختران 10:47 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% %100 %100
189 خراسان رضوي قوچان 11:05 %100 %100
190 ايلام آبدانان دختران 10:58 %100 %100 %100 %100
191 آذربايجان شرقي بناب دختران 10:09 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
192 خوزستان دزفول 10:48 %100 %100 %100
193 اصفهان آران و بيدگل - مدارس 10:09 %100 %100 %100 %100 %100 %100
194 مازندران بندپي غربي 10:05 91% 91% 91% 91% 91% %100 %100 %100 %100
195 سمنان شاهرود 10:50 %100 %100 %100 %100
196 يزد يزد دختران - مدارس 10:47 %100 %100
197 يزد صدوق 10:20 %100 %100 %100 %100 %100 %100
198 گلستان مينودشت 10:05 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
199 اصفهان شهرضا پسران 10:42 4% 4% 4% 4% 4% 99% 99% 99% 99% 99%
200 خراسان رضوي مشهد جنوب دختران 09:49 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
201 آذربايجان غربي اروميه 1 10:00 21% 21% 99% 99% 99% 99%
202 کرمانشاه پاوه 10:07 99% 99% 99% 99% 99%
203 آذربايجان غربي سردشت 10:29 98% 99% 99% 99%
204 مازندران نوشهر 09:52 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
205 كردستان دهگلان 10:01 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
206 يزد ابركوه 09:49 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
207 خوزستان آبادان 10:24 1% 1% 53% 53% 99% 99%
208 كرمان نرماشير 10:42 99% 99% 99% 99% 99%
209 خوزستان شوشتر 10:10 70% 70% 99% 99% 99% 99% 99%
210 يزد مهريز 10:21 54% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
211 اصفهان فريدونشهر 10:27 98% 98% 98% 98% 98%
212 تهران شهريار 10:28 93% 93% 93% 97% 98% 98%
213 تهران دبير 2 10:16 98% 98% 98%
214 كرمان عنبرآباد 10:05 41% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
215 ايلام ايلام 1 10:58 2% 2% 2% 97% 98% 98%
216 خراسان رضوي فريمان 10:27 98% 98% 98% 98% 98%
217 اصفهان زرين شهر 11:24 98% 98%
218 تهران شهر قدس 10:41 98% 98% 98% 98% 98% 98%
219 لرستان كوهدشت 1 09:03 3% 3% 3% 29% 75% 97% 97% 97% 98% 98%
220 تهران ورامين 10:06 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
221 كرمان سيرجان 10:12 59% 98% 98% 98% 98%
222 خراسان شمالي اسفراين 09:15 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
223 چهارمحال و بختياري بن 10:42 96% 97% 97%
224 قم قم دختران 10:14 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
225 كردستان سروآباد 10:16 62% 63% 63% 79% 79% 97% 97% 97%
226 گيلان لنگرود 10:04 97% 97% 97% 97% 97% 97%
227 كرمان انار 10:13 97% 97% 97% 97% 97%
228 کهگيلويه و بويراحمد بهمئي 10:18 1% 64% 97% 97% 97% 97% 97%
229 يزد اردكان 10:04 94% 94% 94% 94% 94% 94% 97% 97%
230 لرستان رومشكان 10:01 51% 97% 97% 97% 97% 97%
231 گيلان املش 09:57 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
232 هرمزگان بندرعباس 09:57 96% 96% 96% 96% 97% 97%
233 آذربايجان غربي مهاباد2 10:20 97% 97% 97% 97% 97%
234 لرستان کوهدشت 2 08:56 95% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96%
235 لرستان گراب 09:52 89% 89% 96% 96% 96%
236 کهگيلويه و بويراحمد گچساران 10:12 12% 12% 95% 95% 96% 96%
237 سمنان دامغان 11:02 51% 96% 96% 96% 96%
238 تهران رهروان علم 09:51 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%
239 اصفهان فلاورجان 10:55 95% 95%
240 كرمان جيرفت 10:05 26% 27% 94% 94% 94% 95% 95%
241 آذربايجان شرقي ميانه 09:16 27% 27% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
242 تهران انديشه 10:27 95% 95% 95% 95% 95% 95%
243 اردبيل پارس‌آباد مغان 10:18 94% 94% 95% 95% 95%
244 خوزستان رامهرمز 10:42 70% 94% 94% 94% 95% 95% 95%
245 كرمان قلعه گنج 10:42 58% 77% 77% 95% 95%
246 گيلان رشت دختران 09:59 14% 15% 15% 95% 95% 95% 95%
247 كردستان بانه 09:51 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
248 ايلام آبدانان پسران 09:15 95% 95% 95% 95% 95% 95%
249 اصفهان داران 09:57 92% 94% 94%
250 مركزي ساوه 09:42 61% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
251 خوزستان اميديه 10:26 1% 1% 1% 1% 1% 42% 42% 94% 94% 94%
252 اصفهان آران و بيدگل 09:59 50% 81% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
253 چهارمحال و بختياري بروجن 08:47 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
254 خراسان رضوي تايباد 09:55 89% 89% 89% 89% 89% 93% 93%
255 البرز کرج دختر 2 10:42 93% 93% 93% 93% 93%
256 تهران تهران جنوب 09:04 2% 2% 39% 61% 87% 91% 91% 93% 93% 93%
257 كرمان بافت 10:42 34% 93% 93% 93% 93%
258 خراسان شمالي بجنورد 1 10:41 65% 65% 65% 93% 93%
259 گلستان كردكوي 08:47 45% 45% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93%
260 فارس آباده 10:48 86% 86% 88% 88% 92% 92%
261 اصفهان كاشان 11:38 92% 92% 92%
262 خراسان رضوي مشهد شرق دختران 09:57 91% 92% 92% 92% 92% 92% 92%
263 خوزستان اهواز 09:51 10% 34% 46% 74% 92% 92% 92% 92%
264 خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران 09:47 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%
265 خراسان رضوي تربت جام 10:10 92% 92% 92% 92% 92% 92%
266 زنجان خدابنده 10:58 52% 92% 92% 92% 92% 92%
267 آذربايجان غربي پيرانشهر 09:51 91% 92% 92% 92%
268 آذربايجان غربي ربط 10:02 16% 90% 90% 92% 92% 92% 92%
269 گلستان علي آباد كتول 10:57 91% 91% 91%
270 گلستان گميشان 10:29 91% 91% 91% 91% 91% 91%
271 خراسان رضوي مشهد شرق پسران 10:15 91% 91% 91% 91% 91% 91%
272 تهران پرديس 10:46 61% 76% 91% 91% 91%
273 اصفهان فولاد شهر 09:57 90% 90% 91% 91% 91% 91% 91%
274 آذربايجان شرقي آذرشهر 10:04 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%
275 فارس فيروزآباد 10:23 15% 90% 90% 91% 91%
276 كردستان بيجار 10:56 1% 1% 1% 1% 90% 90% 90%
277 كردستان كامياران 10:56 52% 89% 89% 90% 90% 90% 90% 90%
278 آذربايجان غربي اروميه 3 10:21 54% 54% 90% 90% 90%
279 خراسان جنوبي بشرويه 11:15 90% 90%
280 خراسان رضوي سرخس 10:32 89% 89% 89% 89%
281 تهران تهران شمال 09:43 70% 88% 88% 89% 89% 89% 89% 89%
282 تهران ملارد 09:57 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89%
283 اصفهان شهرضا دختران 10:18 89% 89% 89%
284 زنجان زنجان 09:32 1% 1% 1% 41% 88% 88% 89% 89% 89% 89%
285 سيستان و بلوچستان سراوان 1 10:19 87% 88% 88% 88% 88% 88%
286 يزد يزد پسران 09:25 1% 1% 1% 1% 1% 52% 52% 88% 88% 88%
287 بوشهر خورموج 09:54 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88%
288 بوشهر بندر گناوه 10:32 1% 87% 87% 87% 87% 87% 87%
289 قزوين قزوين 10:03 1% 1% 86% 87% 87% 87%
290 خراسان جنوبي قائن - مدارس 10:13 40% 83% 83% 83% 83% 86% 86%
291 خوزستان انديمشك 10:51 22% 22% 74% 86% 86%
292 بوشهر برازجان 10:45 85% 85% 85% 85% 85% 85% 86% 86%
293 ايلام سرابله 10:01 85% 85% 85% 85% 85% 85%
294 فارس شيراز دختران 10:26 70% 85% 85% 85% 85% 85%
295 اصفهان زواره 11:17 84% 84%
296 اصفهان اصفهان دختران 09:28 83% 83% 83% 83% 83% 84% 84%
297 تهران تهران شرق 09:36 1% 6% 6% 71% 71% 75% 75% 75% 83% 83%
298 خراسان جنوبي قائن 10:13 42% 83% 83% 83% 83% 83% 83%
299 تهران شهرري دختران 10:02 1% 82% 82% 83% 83% 83% 83% 83%
300 فارس فراشبند 11:04 83% 83%
301 خراسان شمالي جاجرم 10:21 81% 82% 83% 83%
302 آذربايجان غربي مياندوآب پسران 10:42 82% 82% 82% 82%
303 كرمان كرمان 10:29 81% 82% 82% 82% 82% 82%
304 البرز كرج جنوب دختران 10:29 65% 65% 65% 65% 82% 82%
305 آذربايجان شرقي اهر پسران 09:11 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%
306 فارس زرين دشت 10:43 81% 81% 81% 81%
307 قزوين الوند پسران 09:55 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81%
308 فارس خرم‌بيد 09:45 80% 80% 81% 81% 81% 81% 81% 81%
309 گلستان مراوه تپه 10:19 3% 81% 81% 81% 81% 81% 81%
310 فارس نورآباد ممسني 10:53 43% 43% 43% 80% 80% 80% 80%
311 گيلان صومعه سرا 10:18 80% 80%
312 فارس جهرم 09:47 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
313 كرمان مس سرچشمه 09:10 80% 80% 80% 80% 80% 80%
314 آذربايجان شرقي جلفا 09:54 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79%
315 کرمانشاه كنگاور 10:23 79% 79% 79% 79% 79%
316 قزوين تاكستان 10:16 79% 79% 79% 79% 79% 79%
317 هرمزگان پارسيان 10:26 78% 78% 78% 79% 79% 79%
318 قزوين آبيك 10:28 79% 79% 79% 79%
319 چهارمحال و بختياري لردگان 10:21 42% 42% 78% 78% 78%
320 همدان بهار 10:08 2% 2% 2% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77%
321 خراسان رضوي چناران 09:52 4% 4% 4% 52% 52% 52% 76% 76% 76% 76%
322 همدان رزن 09:47 39% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76%
323 گلستان بندرتركمن 10:16 65% 73% 74% 74% 74% 74% 74%
324 فارس داراب 09:48 73% 73% 73% 73%
325 هرمزگان رودان 09:08 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73%
326 کرمانشاه دالاهو 10:42 72% 72% 72% 72%
327 اصفهان شاهين شهر 10:02 22% 35% 63% 63% 71% 71% 71%
328 کهگيلويه و بويراحمد چرام 10:28 71% 71% 71% 71% 71%
329 کرمانشاه اسلام آباد غرب 08:58 67% 67% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71%
330 آذربايجان شرقي تبريز 09:57 7% 7% 28% 47% 70% 70% 70% 70%
331 گيلان كلاچاي 09:54 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
332 آذربايجان شرقي هشترود 11:33 41% 41% 70% 70%
333 اردبيل خلخال 09:38 68% 69% 69%
334 يزد طبس 09:59 28% 69% 69% 69% 69% 69% 69%
335 مازندران گلوگاه دختران 10:50 49% 67% 67% 67% 67% 67%
336 کهگيلويه و بويراحمد دهدشت 10:21 67% 67% 67% 67% 67%
337 خوزستان گتوند 10:16 66% 66% 67% 67% 67% 67%
338 خراسان رضوي كاشمر 10:20 38% 66% 66% 66% 66%
339 چهارمحال و بختياري شهركرد 11:28 66% 66%
340 اردبيل بيله سوار 10:56 65% 65% 65%
341 فارس اوز 10:18 61% 61% 61% 61% 65% 65%
342 اصفهان دولت آباد اصفهان 11:06 64% 64%
343 اصفهان اردستان 11:17 64% 64%
344 تهران قرچك 10:15 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64%
345 کهگيلويه و بويراحمد ياسوج 10:30 62% 62% 62% 62% 62% 64% 64%
346 خراسان رضوي مشهد غرب دختران 09:26 63% 63% 63% 63% 63% 63%
347 خراسان رضوي نيشابور 09:16 32% 63% 63% 63% 63% 63% 63%
348 گلستان دلند 11:03 63% 63% 63% 63% 63%
349 كرمان كهنوج 09:54 62% 62% 62% 62% 63% 63%
350 آذربايجان شرقي بناب پسران 09:47 14% 33% 33% 63% 63%
351 کهگيلويه و بويراحمد سوق 10:02 53% 54% 54% 54% 62% 62%
352 فارس شيراز پسران 10:21 31% 58% 58% 58% 60% 60%
353 اردبيل نمين 11:29 60% 60%
354 فارس ارسنجان 10:13 59% 60% 60% 60% 60% 60%
355 همدان ملاير پسران 09:52 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58%
356 گلستان گرگان پسر 11:05 58% 58% 58%
357 سيستان و بلوچستان زابل 09:39 57% 58% 58% 58% 58% 58%
358 هرمزگان ميناب 10:46 56% 56% 56%
359 يزد تفت 09:10 54% 54% 54% 56% 56% 56% 56% 56%
360 سيستان و بلوچستان ايرانشهر - مدارس 10:19 54% 54% 54% 54% 54% 54%
361 تهران شهرري پسران 09:11 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53%
362 تهران لواسان 09:40 23% 23% 23% 23% 53% 53% 53% 53%
363 قزوين الوند دختران 09:39 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52%
364 لرستان فيروزآباد لرستان 10:02 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51%
365 گلستان گرگان دختران 11:44 50% 50%
366 چهارمحال و بختياري فارسان 10:42 46% 47% 48% 48%
367 آذربايجان شرقي خدا آفرين 10:21 47% 47% 47% 47% 47%
368 آذربايجان شرقي كليبر 10:47 47% 47% 47% 47%
369 مازندران سيمرغ 10:16 46% 46% 46% 46% 46% 46%
370 البرز هشتگرد 09:19 1% 1% 1% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44%
371 آذربايجان غربي شوط 10:42 30% 30% 42% 42%
372 مازندران بابل 10:30 42% 42% 42% 42% 42% 42%
373 لرستان پلدختر 09:49 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41%
374 هرمزگان قشم 09:58 35% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
375 فارس خنج 09:48 35% 35% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
376 قزوين بوئين زهرا 10:48 35% 35% 35% 35%
377 خوزستان ماه شهر 10:01 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%
378 اصفهان بهارستان 10:42 34% 34% 34%
379 اصفهان نائين 09:40 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%
380 فارس لار 10:18 1% 1% 34% 34% 34% 34% 34% 34%
381 فارس شيراز پسران - مدارس 10:21 33% 33% 33% 33% 33% 33%
382 فارس لامرد 10:05 31% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%
383 خراسان شمالي شيروان 10:44 30% 30%
384 تهران پيشوا 10:09 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
385 بوشهر بندر دير 10:00 25% 25% 25% 25% 26% 26% 26% 26%
386 تهران رباط كريم 10:20 25% 25% 25% 25%
387 اردبيل سرعين 12:02 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
388 يزد يزد پسران - مدارس 09:25 20% 20% 20% 20% 20%
389 تهران قصرفيروزه 10:22 19% 19% 19% 19% 19% 19%
390 مركزي خمين 09:45 15% 15% 15% 15% 15% 15%
391 تهران مدارس ويژه تهران 9% 9% 9% 9% 9% 13% 13% 13% 13%
392 خراسان رضوي سلطان آبادسبزوار 10:28 10% 10% 10% 10%
393 تهران ورامين - مدارس 10:06 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
394 البرز كرج مركز پسران - مدارس 10:41 5% 5% 5% 5% 5%
395 تهران قصرفيروزه - مدارس 4% 4% 4% 4% 4% 4%
396 تهران شهرري پسران - مدارس 10:00 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 4%
397 اصفهان خميني شهر - مدارس 10:30 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
398 خوزستان لالي 11:42 2% 2% 2% 2%
399 فارس استهبان 10:01 2% 2%
400 فارس قير 11:52 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
401 تهران تهران غرب - مدارس 11:16 1% 1% 1%
402 بوشهر بوشهر (پسر-دختر2) 11:14 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
403 کهگيلويه و بويراحمد باشت 11:06 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
404 هرمزگان حاجي آباد 10:29 1% 1% 1% 1% 1% 1%
405 خراسان رضوي خواف 12:05 1% 1% 1% 1% 1% 1%
406 فارس قائميه 11:17 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
407 تهران مرکز ساختمان سفيد
408 كرمان چترود 12:02
409 تهران تهران جنوب - مدارس 11:02
410 تهران مشيريه - مدارس
411 تهران فرهنگ پويا 09:25
412 تهران خلاق 12:07
413 خوزستان دشت آزادگان 10:55
414 سمنان بيارجمند 10:06
415 سيستان و بلوچستان سيب و سوران - مدارس 12:05
416 سيستان و بلوچستان سيب و سوران 12:05
417 مازندران بندپي شرقي 11:10
418 مركزي مهاجران 10:19
419 آذربايجان شرقي خسروشاه 09:16
420 آذربايجان شرقي بستان آباد 10:01
421 فارس كارزين 12:02
422 مازندران رستم كلا 10:42
423 خراسان جنوبي ارسك 11:33
424 قزوين محمديه پسران 09:40
425 گيلان كياشهر 10:12
426 گيلان رودبار 11:37
427 گيلان آستارا 11:25
428 آذربايجان غربي شاهين دژ 11:13
429 آذربايجان غربي مياندوآب دختران 10:43
430 اصفهان اصفهان پسران 09:28
431 خوزستان خرمشهر 11:43
432 مازندران گلوگاه پسران 11:42
433 مازندران بهشهر 10:19
434 مازندران بابلسر 11:22
435 مركزي زرنديه 11:28
436 تهران فيروزكوه 11:19
437 تهران تهران شمال - مدارس 09:55
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب