کارنامه روز آزمونبرای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون در شهرتان ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .
پس از ساعت 15 می توانید کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه را مشاهده کنید. در جدول زیر وضعیت درصد ارسال پاسخبرگ های آزمون نسبت به حاضران در هر نمایندگی قابل مشاهده است . .
در صورت مشاهده ی اشکال در کارنامه خود به صفحه شخصی مراجعه کرده و اشکال احتمالی خود را هم اکنون گزارش کنید
ردیف استان نمایندگی زمان شروع اسکن پاسخبرگ غایبین 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 تجمعی روز جمعه
1 گلستان خان ببين 09:21 80% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
2 خراسان جنوبي نهبندان 08:55 21% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
3 گيلان سنگر 10:16 93% 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100
4 چهارمحال و بختياري فلارد 09:17 78% %100 %100 %100 %100 %100 %100
5 کهگيلويه و بويراحمد لنده 09:27 33% 33% %100 %100 %100 %100 %100 %100
6 اصفهان داران 10:13 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
7 ايلام مهران 09:58 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
8 اصفهان گزبرخوار 10:24 %100 %100 %100 %100 %100 %100
9 كرمان ماهان 12:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100
10 مازندران سيمرغ 09:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100
11 خراسان رضوي ششتمد 10:38 %100 %100 %100 %100 %100 %100
12 كردستان بانه 08:46 %100 %100 %100 %100 %100 %100
13 همدان اسدآباد 09:05 5% 6% 98% %100 %100 %100 %100 %100
14 خراسان رضوي چناران 09:24 40% 77% 96% %100 %100 %100 %100 %100
15 ايلام آبدانان پسران 09:28 75% 75% %100 %100 %100 %100 %100
16 كرمان شهربابك پسران 09:26 36% 66% 66% %100 %100 %100 %100 %100
17 چهارمحال و بختياري هفشجان 09:27 61% 62% 62% %100 %100 %100 %100 %100
18 چهارمحال و بختياري كيار 12:34 62% %100 %100 %100 %100 %100
19 همدان بهار 09:33 9% 14% 61% %100 %100 %100 %100 %100
20 کرمانشاه صحنه 09:27 61% 61% %100 %100 %100 %100 %100
21 ايلام ايوان 09:17 27% 45% 57% %100 %100 %100 %100 %100
22 گلستان مينودشت 09:56 57% 57% %100 %100 %100 %100 %100
23 تهران دبير 2 09:33 1% 55% %100 %100 %100 %100 %100
24 گلستان كلاله پسران 09:40 31% 44% 44% %100 %100 %100 %100 %100
25 ايلام ملكشاهي 09:28 43% 43% 43% %100 %100 %100 %100 %100
26 خراسان رضوي تايباد 09:36 32% 32% 32% %100 %100 %100 %100 %100
27 گيلان رضوانشهر 09:28 6% 6% %100 %100 %100 %100 %100
28 كردستان دهگلان 09:42 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100
29 گيلان آستارا 10:01 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100
30 كرمان كوهبنان 12:44 %100 %100 %100 %100 %100
31 گيلان خشكبيجار 12:19 %100 %100 %100 %100 %100
32 كرمان فهرج 09:50 %100 %100 %100 %100 %100
33 تهران ارمغان دانش 09:32 %100 %100 %100 %100 %100
34 گيلان كياشهر 09:28 %100 %100 %100 %100 %100
35 گيلان املش 08:53 %100 %100 %100 %100 %100
36 کرمانشاه روانسر 09:31 %100 %100 %100 %100 %100
37 فارس اقليد 10:55 %100 %100 %100 %100 %100
38 مازندران محمودآباد 09:28 %100 %100 %100 %100 %100
39 چهارمحال و بختياري کيان 09:40 1% 54% 67% 99% %100 %100 %100 %100
40 البرز فرهنگ جنوب 10:02 64% 64% 98% 99% %100 %100 %100 %100
41 مازندران سوادكوه 09:50 13% 13% 13% 99% %100 %100 %100 %100
42 لرستان گراب 63% 63% 97% 97% %100 %100 %100 %100
43 كرمان زرند 08:34 77% 77% 78% 97% %100 %100 %100 %100
44 خوزستان زيدون 11:56 74% 96% 96% 96% %100 %100 %100 %100
45 چهارمحال و بختياري بن 09:52 21% 27% 27% 95% %100 %100 %100 %100
46 سيستان و بلوچستان زابل 09:40 13% 28% 89% 89% %100 %100 %100 %100
47 كردستان سنندج 08:16 39% 49% 78% 88% %100 %100 %100 %100
48 خراسان رضوي مشهد دختران 09:08 18% 28% 42% 88% %100 %100 %100 %100
49 سيستان و بلوچستان سراوان2 08:46 62% 62% 68% 86% %100 %100 %100 %100
50 کرمانشاه جوانرود 08:34 30% 86% %100 %100 %100 %100
51 مازندران چمستان 09:24 42% 42% 67% 84% %100 %100 %100 %100
52 كرمان انار 09:40 43% 70% 83% %100 %100 %100 %100
53 آذربايجان غربي خوي 09:17 23% 43% 67% 82% %100 %100 %100 %100
54 آذربايجان شرقي مراغه دختر 08:42 1% 38% 38% 81% %100 %100 %100 %100
55 همدان رزن 09:27 81% %100 %100 %100 %100
56 كرمان جيرفت 09:29 9% 35% 55% 80% %100 %100 %100 %100
57 خوزستان شوشتر 11:03 31% 32% 79% %100 %100 %100 %100
58 آذربايجان غربي نقده 08:47 14% 24% 41% 77% %100 %100 %100 %100
59 گيلان لاهيجان 09:53 28% 28% 66% 76% %100 %100 %100 %100
60 البرز هشتگرد 08:38 29% 29% 29% 76% %100 %100 %100 %100
61 خراسان رضوي بجستان 09:17 56% 57% 57% 74% %100 %100 %100 %100
62 كردستان سقز 08:47 38% 38% 69% %100 %100 %100 %100
63 ايلام بدره 09:17 68% 68% %100 %100 %100 %100
64 آذربايجان غربي مياندوآب دختران 09:36 35% 35% 35% 67% %100 %100 %100 %100
65 گلستان گرگان دختران 10:02 8% 26% 26% 66% %100 %100 %100 %100
66 خراسان رضوي مشهدجنوب پسران 09:00 55% 55% 66% 66% %100 %100 %100 %100
67 كردستان قروه 08:58 35% 45% 65% 65% %100 %100 %100 %100
68 چهارمحال و بختياري فرخ شهر 09:33 36% 65% %100 %100 %100 %100
69 لرستان بروجرد 09:23 26% 26% 40% 64% %100 %100 %100 %100
70 آذربايجان غربي چالدران 10:41 61% 61% 61% 63% %100 %100 %100 %100
71 آذربايجان شرقي مراغه پسر 08:34 62% %100 %100 %100 %100
72 گيلان رحيم آباد 10:37 22% 22% 58% %100 %100 %100 %100
73 همدان ملاير پسران 09:14 2% 57% 57% 57% %100 %100 %100 %100
74 مازندران تنكابن 09:18 14% 14% 56% 56% %100 %100 %100 %100
75 لرستان کوهدشت 2 09:50 56% 56% 56% %100 %100 %100 %100
76 تهران شهر قدس 09:32 17% 34% 55% 55% %100 %100 %100 %100
77 کرمانشاه اسلام آباد غرب 10:08 43% 43% 55% 55% %100 %100 %100 %100
78 خراسان رضوي مشهد شرق پسران 08:43 27% 27% 54% 55% %100 %100 %100 %100
79 خراسان رضوي مشهد پسران 08:17 53% 53% 53% 53% %100 %100 %100 %100
80 فارس قائميه 09:32 53% 53% 53% 53% %100 %100 %100 %100
81 مازندران نور 09:28 22% 27% 28% 52% %100 %100 %100 %100
82 لرستان بيران شهر 10:24 52% 52% 52% 52% %100 %100 %100 %100
83 البرز نظرآباد 09:50 24% 34% 51% 51% %100 %100 %100 %100
84 يزد ميبد 09:17 22% 22% 49% 50% %100 %100 %100 %100
85 همدان ملاير دختران 09:16 22% 46% 46% 46% %100 %100 %100 %100
86 يزد اردكان 09:22 42% 42% 44% 44% %100 %100 %100 %100
87 يزد ابركوه 08:28 16% 17% 17% 44% %100 %100 %100 %100
88 مازندران فريدون كنار 08:41 36% 44% 44% 44% %100 %100 %100 %100
89 گيلان رودسر 09:27 7% 33% 42% 42% %100 %100 %100 %100
90 آذربايجان غربي بوكان 08:50 5% 40% 40% 40% %100 %100 %100 %100
91 گلستان گاليكش 09:57 36% 37% 37% %100 %100 %100 %100
92 اردبيل پارس‌آباد مغان 10:01 12% 35% 35% 35% %100 %100 %100 %100
93 تهران شهريار 09:27 27% 27% 32% 32% %100 %100 %100 %100
94 كردستان ديواندره 09:52 30% 30% 30% 30% %100 %100 %100 %100
95 گلستان راميان 11:18 20% 20% 20% 20% %100 %100 %100 %100
96 چهارمحال و بختياري بروجن 09:17 19% 19% 19% 19% %100 %100 %100 %100
97 خراسان رضوي مشهد جنوب دختران 09:50 17% 17% 17% 18% %100 %100 %100 %100
98 گيلان حويق 09:17 11% 11% 11% 11% %100 %100 %100 %100
99 گيلان تالش2 09:18 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100
100 فارس شيراز پسران - مدارس 08:26 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100
101 كرمان بردسير 09:34 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100
102 آذربايجان غربي ماكو 09:23 %100 %100 %100 %100
103 آذربايجان غربي قره ضياالدين 10:44 %100 %100 %100 %100
104 چهارمحال و بختياري سامان 09:17 %100 %100 %100 %100
105 همدان لالجين %100 %100 %100 %100
106 تهران ابن سينا 09:34 %100 %100 %100 %100
107 خوزستان دشت آزادگان 09:18 %100 %100 %100 %100
108 خوزستان لالي 10:38 %100 %100 %100 %100
109 بوشهر بندر ديلم 08:46 %100 %100 %100 %100
110 آذربايجان شرقي ممقان 12:50 %100 %100 %100 %100
111 البرز شهر جديد هشتگرد 09:56 %100 %100 %100 %100
112 مازندران جويبار 10:04 %100 %100 %100 %100
113 کرمانشاه گيلانغرب 09:58 %100 %100 %100 %100
114 خراسان رضوي فريمان 09:50 36% 37% 37% 61% %100 %100 %100 %100
115 لرستان دورود 10:05 40% 41% 41% 60% %100 %100 %100 %100
116 مركزي اراک دختران 09:36 6% 17% 43% 67% %100 %100 %100 %100
117 همدان قروه درجزين 09:32 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100
118 گلستان گنبد 08:53 12% 26% 26% 56% %100 %100 %100 %100
119 کرمانشاه سرپل ذهاب 09:38 29% 57% 73% 99% %100 %100 %100 %100
120 مازندران شيرگاه 09:54 40% 40% 88% 99% %100 %100 %100
121 سمنان دامغان 10:09 2% 38% 99% %100 %100 %100
122 خراسان رضوي مشهد شرق دختران 08:59 19% 40% 40% 40% 99% %100 %100 %100
123 تهران بومهن 11:12 2% 98% %100 %100 %100
124 خوزستان آبادان 09:41 29% 40% 41% 74% 98% %100 %100 %100
125 آذربايجان شرقي عجب شير 08:17 26% 26% 26% 68% 96% %100 %100 %100
126 مازندران بابلسر 12:19 48% 48% 95% %100 %100 %100
127 مازندران ساري 08:53 16% 29% 47% 47% 95% %100 %100 %100
128 كرمان رفسنجان 08:50 44% 47% 47% 78% 95% %100 %100 %100
129 خراسان رضوي مشهد غرب پسران 08:17 20% 44% 44% 44% 94% %100 %100 %100
130 ايلام دره شهر 09:24 9% 54% 54% 72% 94% %100 %100 %100
131 كردستان كامياران 09:57 35% 38% 38% 93% %100 %100 %100
132 فارس مرودشت 08:41 18% 18% 18% 56% 93% %100 %100 %100
133 خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران 08:38 37% 44% 52% 52% 91% %100 %100 %100
134 گيلان كلاچاي 09:52 45% 55% 55% 73% 91% %100 %100 %100
135 كرمان سيرجان 09:17 42% 51% 69% 90% %100 %100 %100
136 کرمانشاه كرمانشاه 08:56 24% 39% 39% 60% 90% %100 %100 %100
137 سمنان گرمسار 09:31 16% 16% 16% 17% 89% %100 %100 %100
138 تهران پرديس 10:11 1% 1% 11% 72% 87% %100 %100 %100
139 تهران پاكدشت 09:26 6% 20% 20% 21% 87% %100 %100 %100
140 اردبيل بيله سوار 10:19 14% 21% 58% 58% 86% %100 %100 %100
141 گلستان علي آباد كتول 09:36 28% 28% 29% 56% 85% %100 %100 %100
142 لرستان خرم آباد1 09:02 3% 20% 40% 40% 85% %100 %100 %100
143 لرستان الشتر 10:42 13% 45% 82% %100 %100 %100
144 تهران اسلامشهر دختران 11:55 22% 22% 22% 35% 82% %100 %100 %100
145 آذربايجان شرقي بناب دختران 09:37 37% 37% 37% 37% 80% %100 %100 %100
146 تهران رباط كريم - مدارس 09:58 52% 52% 65% 76% %100 %100 %100
147 قم قم پسران 09:23 11% 37% 37% 37% 74% %100 %100 %100
148 كردستان بيجار 08:56 18% 18% 18% 18% 74% %100 %100 %100
149 زنجان خدابنده 10:16 3% 36% 45% 49% 72% %100 %100 %100
150 مازندران بابل 08:56 16% 41% 45% 72% %100 %100 %100
151 کهگيلويه و بويراحمد بهمئي 10:12 50% 50% 70% %100 %100 %100
152 خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران 07:12 57% 57% 61% 65% 65% %100 %100 %100
153 مازندران زيراب 09:58 42% 43% 64% %100 %100 %100
154 البرز محمدشهر 08:53 29% 32% 57% 61% 62% %100 %100 %100
155 کهگيلويه و بويراحمد گچساران 09:00 47% 47% 53% 60% 60% %100 %100 %100
156 كرمان شهربابك دختران 10:07 29% 29% 60% 60% 60% %100 %100 %100
157 مركزي اراک پسران 09:35 10% 21% 29% 29% 60% %100 %100 %100
158 مازندران قائم شهر 10:55 14% 27% 45% 58% 58% %100 %100 %100
159 ايلام ايلام 1 09:03 17% 56% 57% %100 %100 %100
160 مازندران گلوگاه دختران 10:00 50% 50% %100 %100 %100
161 همدان تويسركان 09:50 34% 49% 49% %100 %100 %100
162 آذربايجان غربي تكاب 10:12 49% %100 %100 %100
163 زنجان ابهر 09:50 6% 44% 44% 44% 44% %100 %100 %100
164 زنجان خرمدره 09:52 42% 42% 42% 42% %100 %100 %100
165 گيلان فومن 11:14 41% %100 %100 %100
166 يزد تفت 09:02 9% 37% 37% 37% 37% %100 %100 %100
167 فارس ني ريز 10:46 36% %100 %100 %100
168 خوزستان دزفول 09:17 36% 36% 36% %100 %100 %100
169 آذربايجان شرقي مرند دختران 10:38 36% 36% 36% 36% %100 %100 %100
170 اصفهان خميني شهر 09:21 29% 30% %100 %100 %100
171 خوزستان بهبهان دختران 09:03 20% 20% %100 %100 %100
172 يزد زارچ 10:55 19% 19% 20% 20% 20% %100 %100 %100
173 يزد صدوق 10:55 18% 18% 18% 18% 18% %100 %100 %100
174 تهران قرچك 10:42 17% 17% %100 %100 %100
175 تهران باغستان 09:17 1% 2% %100 %100 %100
176 تهران ملارد 09:15 1% 1% 1% 2% %100 %100 %100
177 البرز كرج مركز پسران 09:23 1% 1% 1% 1% 2% %100 %100 %100
178 خراسان رضوي جغتاي 09:29 2% 2% 2% 2% 2% %100 %100 %100
179 تهران نگارين 09:37 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100
180 البرز كرج جنوب پسران 10:05 %100 %100 %100
181 فارس زرقان 04:34 %100 %100 %100
182 خوزستان هنديجان دختر 09:58 %100 %100 %100
183 تهران سراي علم 09:17 %100 %100 %100
184 تهران گلستان اسلامشهر 10:45 %100 %100 %100
185 گلستان آق‌قلا 12:49 %100 %100 %100
186 تهران وردآورد 09:27 %100 %100 %100
187 گيلان چابكسر 09:04 %100 %100 %100
188 اصفهان باغ بهادران 09:58 %100 %100 %100
189 آذربايجان شرقي سراب1 09:17 %100 %100 %100
190 آذربايجان شرقي اهر دختران 10:00 %100 %100 %100
191 مركزي دليجان 10:07 21% 43% 44% %100 %100 %100 %100
192 خراسان شمالي بجنورد 2 09:07 38% 38% 99% 99% 99% %100 %100 %100
193 لرستان خرم آباد2 09:02 59% %100 %100 %100
194 تهران فيروزكوه 12:25 35% 99% %100 %100 %100
195 تهران انديشه 09:10 16% 16% 16% 70% 87% %100 %100 %100
196 اصفهان فولاد شهر 09:07 14% 14% 14% 14% 99% %100 %100 %100
197 خراسان رضوي مشهد غرب دختران 08:56 20% 40% 41% 41% 80% %100 %100 %100
198 آذربايجان شرقي ملكان دختران 09:50 58% 58% 58% 58% %100 %100 %100 %100
199 تهران رباط كريم 09:58 98% 99% %100 %100
200 يزد عشق آباد 09:50 99% 99% %100 %100
201 البرز کرج دختر 2 08:57 1% 1% 1% 1% 2% 99% %100 %100
202 لرستان ازنا 10:01 99% 99% %100 %100
203 اردبيل اردبيل 08:45 12% 41% 61% 68% 68% 99% %100 %100
204 تهران شهرري پسران 09:17 9% 9% 9% 63% 99% 99% %100 %100
205 فارس استهبان 09:21 19% 19% 19% 42% 97% 99% %100 %100
206 خوزستان اميديه 09:53 12% 12% 13% 49% 78% 99% %100 %100
207 البرز كرج مركز دختران 09:30 2% 2% 41% 43% 44% 98% %100 %100
208 گيلان كوچصفهان 98% 98% 98% 98% %100 %100
209 زنجان زرين رود 10:44 34% 34% 98% %100 %100
210 كرمان بم 08:51 23% 23% 81% 81% 97% 97% %100 %100
211 تهران رودهن 09:28 1% 28% 28% 58% 89% 97% %100 %100
212 فارس نورآباد ممسني 09:21 71% 97% %100 %100
213 اردبيل نمين 10:37 7% 70% 96% %100 %100
214 آذربايجان شرقي ميانه 09:02 26% 34% 38% 38% 57% 95% %100 %100
215 قزوين آبيك 10:07 45% 94% %100 %100
216 مركزي محلات 09:17 14% 14% 47% 47% 51% 93% %100 %100
217 البرز كرج مركز دختران - مدارس 08:56 12% 19% 20% 92% %100 %100
218 سمنان سمنان 08:40 22% 26% 53% 58% 90% 91% %100 %100
219 گيلان رشت‌ پسران 09:00 30% 52% 90% 90% %100 %100
220 همدان همدان - مدارس 09:39 31% 31% 39% 48% 65% 89% %100 %100
221 آذربايجان شرقي اهر پسران 09:33 39% 54% 54% 54% 87% 87% %100 %100
222 كرمان كرمان 08:51 11% 11% 37% 46% 56% 86% %100 %100
223 آذربايجان شرقي شبستر 09:42 25% 25% 25% 25% 70% 85% %100 %100
224 کرمانشاه هرسين 09:42 16% 37% 85% 85% %100 %100
225 قزوين قزوين 09:11 26% 26% 32% 68% 69% 84% %100 %100
226 همدان همدان 08:51 15% 15% 18% 30% 67% 84% %100 %100
227 آذربايجان غربي مهاباد 09:24 4% 5% 38% 84% %100 %100
228 هرمزگان بندرعباس 08:52 13% 31% 32% 52% 52% 83% %100 %100
229 خراسان جنوبي بيرجند 08:50 23% 41% 45% 45% 45% 79% %100 %100
230 تهران مشيريه 09:28 6% 6% 6% 12% 30% 79% %100 %100
231 گلستان بندرتركمن 09:17 24% 24% 49% 78% %100 %100
232 اصفهان مباركه 09:50 8% 30% 30% 30% 61% 76% %100 %100
233 گيلان تالش3 09:50 9% 9% 28% 28% 72% 72% %100 %100
234 کهگيلويه و بويراحمد چرام 09:54 53% 72% 72% %100 %100
235 خوزستان رامهرمز 10:37 11% 23% 47% 71% %100 %100
236 خراسان رضوي قوچان 10:15 9% 9% 9% 30% 30% 67% %100 %100
237 آذربايجان شرقي ملكان پسران 09:50 65% 66% 66% 66% 66% 66% %100 %100
238 اصفهان آران و بيدگل 09:36 4% 4% 39% 59% %100 %100
239 آذربايجان غربي سردشت 10:25 55% %100 %100
240 زنجان زنجان 08:38 40% 51% 51% 51% 51% %100 %100
241 گيلان لنگرود 09:24 8% 8% 8% 8% 8% 51% %100 %100
242 آذربايجان غربي مياندوآب پسران 09:04 16% 16% 49% 49% 49% 49% %100 %100
243 اصفهان نجف آباد 08:53 38% 38% %100 %100
244 قم قم دختران 09:54 32% 32% 32% 32% 33% 33% %100 %100
245 تهران پيشوا 11:21 1% 20% %100 %100
246 خراسان رضوي نيشابور 09:01 3% 15% 15% 15% 15% 15% %100 %100
247 مازندران نوشهر 09:50 1% 9% 9% 9% 9% 10% %100 %100
248 تهران اسلامشهر پسران 10:24 5% 5% 5% 5% 5% 6% %100 %100
249 قزوين محمديه پسران 08:53 1% 2% 2% 2% 3% 3% %100 %100
250 تهران اوج 09:33 2% 2% %100 %100
251 تهران شهرجديد پرند 09:56 1% 1% 1% 1% 2% 2% %100 %100
252 تهران تدبير دانش 10:25 1% 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
253 گلستان کلاله دختران 10:25 1% 1% %100 %100
254 اصفهان درچه پياز 09:24 1% 1% 1% 1% %100 %100
255 اردبيل مشكين شهر 10:11 %100 %100
256 همدان نهاوند 10:04 %100 %100
257 خوزستان شادگان 09:52 %100 %100
258 گيلان لشت نشا 12:19 %100 %100
259 مازندران گلوگاه پسران 11:02 %100 %100
260 خراسان رضوي سلطان آبادسبزوار 09:27 %100 %100
261 تهران اميدرسالت 09:38 %100 %100
262 اصفهان چادگان 10:17 %100 %100
263 تهران علم و فن %100 %100
264 اصفهان تيران 09:17 %100 %100
265 اردبيل سرعين 01:21 %100 %100
266 يزد طبس 09:17 46% 59% 71% 86% 86% %100 %100 %100
267 تهران لواسان 10:08 31% 65% 89% 99% %100 %100 %100
268 اصفهان زواره 02:37 %100 %100
269 فارس شيراز دختران 08:38 1% 96% %100 %100 %100
270 مركزي زرنديه 09:17 13% 13% 13% 26% 74% %100 %100 %100
271 گيلان بندرانزلي 08:57 1% 1% 1% 2% 2% 25% %100 %100
272 تهران دماوند 09:23 36% 53% 53% 54% 54% 91% %100 %100
273 مركزي ساوه 09:52 11% 21% 21% 22% 59% 99% 99% %100 %100
274 خراسان رضوي تربت حيدريه 10:00 11% 49% 49% 49% 97% 97% 99% %100 %100
275 گلستان آزادشهر 09:39 89% 96% 99% %100 %100
276 مازندران آمل 08:58 16% 16% 30% 71% 99% 99% %100 %100
277 خوزستان اهواز 08:55 1% 14% 28% 37% 59% 86% 98% %100 %100
278 اصفهان زرين شهر 09:32 4% 17% 17% 46% 46% 96% 96% %100 %100
279 خراسان رضوي كاشمر 08:48 15% 41% 41% 59% 74% 75% 95% %100 %100
280 تهران روش 09:34 48% 48% 95% 95% %100 %100
281 قزوين الوند دختران 09:17 1% 1% 1% 45% 46% 94% 94% %100 %100
282 قزوين الوند پسران 08:44 1% 1% 1% 1% 93% 94% %100 %100
283 فارس جهرم 09:34 24% 24% 47% 67% 93% 93% 93% %100 %100
284 خراسان شمالي شيروان 09:18 49% 49% 49% 92% 92% 92% 92% %100 %100
285 خراسان رضوي در‌گز 09:56 59% 60% 60% 91% 91% %100 %100
286 آذربايجان شرقي آذرشهر 10:12 24% 45% 53% 66% 67% 91% 91% %100 %100
287 هرمزگان رودان 09:15 31% 32% 32% 32% 80% 80% 86% %100 %100
288 لرستان رومشكان 10:15 25% 55% 83% %100 %100
289 گيلان صومعه سرا 08:38 12% 20% 27% 34% 49% 80% %100 %100
290 آذربايجان شرقي بناب پسران 11:42 26% 27% 32% 33% 41% 50% 80% %100 %100
291 فارس لامرد 10:11 28% 28% 49% 49% 71% 71% 79% %100 %100
292 آذربايجان غربي اشنويه 10:09 9% 23% 32% 42% 66% 74% %100 %100
293 چهارمحال و بختياري شهركرد 09:50 6% 6% 6% 7% 37% 73% 73% %100 %100
294 قزوين بوئين زهرا 09:41 24% 24% 70% 70% %100 %100
295 چهارمحال و بختياري لردگان 11:19 12% 12% 12% 12% 12% 64% 64% %100 %100
296 مازندران رستم كلا 10:37 20% 58% %100 %100
297 خوزستان خرمشهر 10:55 1% 57% 57% %100 %100
298 مازندران چالوس 09:50 26% 27% 27% 27% 52% 52% %100 %100
299 ايلام ايلام 2 09:40 1% 1% 8% 8% 9% 45% 45% %100 %100
300 مازندران اميركلا 09:18 45% 45% %100 %100
301 لرستان فيروزآباد لرستان 11:12 30% %100 %100
302 خراسان رضوي جنگل 01:20 29% %100 %100
303 زنجان طارم 10:09 17% 17% 17% 17% 17% %100 %100
304 آذربايجان شرقي سهند 10:15 %100 %100
305 اردبيل اصلان دوز %100 %100
306 خراسان جنوبي ارسك 08:31 %100 %100
307 مازندران كلاردشت 01:19 %100 %100
308 آذربايجان شرقي اسكو 10:16 %100 %100
309 اصفهان گلپايگان 09:50 63% 64% %100 %100
310 خراسان رضوي سبزوار 08:39 30% 30% 30% 30% 30% %100 %100 %100
311 خراسان رضوي طرقبه 09:22 %100 %100 %100
312 آذربايجان شرقي باسمنج %100 %100
313 خراسان رضوي سرخس 08:38 42% 42% 42% 42% 98% 99% 99% %100 %100
314 آذربايجان غربي پلدشت 08:48 24% 24% 24% 24% 95% 98% 98% 99% %100 %100
315 اصفهان فريدونشهر 09:54 1% 1% 1% 1% 82% 99% 99% 99% %100 %100
316 تهران يوسف 10:05 1% 1% 98% 99% 99% %100 %100
317 اصفهان اردستان 10:15 25% 25% 25% 51% 51% 70% 99% %100 %100
318 آذربايجان شرقي ليلان 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 96% %100 %100
319 اصفهان دهاقان 10:00 88% 88% 88% %100 %100
320 بوشهر بوشهر دختر 09:17 7% 8% 19% 26% 27% 57% 57% 76% %100 %100
321 خوزستان گتوند 09:28 5% 28% 28% 28% 28% 70% 70% 70% %100 %100
322 مركزي شازند 10:02 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
323 آذربايجان شرقي بستان آباد 10:15 %100 %100
324 آذربايجان شرقي خسروشاه 10:17 %100 %100
325 آذربايجان شرقي كليبر 10:09 %100 %100
326 خراسان رضوي دولت آباد تربت حيدريه 11:12 %100 %100
327 گيلان ماسال 09:27 %100 %100
328 کرمانشاه پاوه 09:34 19% 31% 53% 97% 97% %100 %100
329 گيلان تالش 09:50 40% 40% 63% 90% %100 %100 %100 %100
330 چهارمحال و بختياري اقماري شهرکرد 09:16 1% 1% 1% 1% 99% 99% %100 %100
331 اصفهان بهارستان 10:02 2% 2% 55% 55% 98% 99% 99% 99% %100 %100
332 اصفهان كاشان 10:13 7% 7% 21% 21% 21% 60% 60% 97% 97% %100 %100
333 ايلام آبدانان دختران 09:52 12% 12% 12% 12% 72% 95% 95% 96% 96% %100 %100
334 فارس فسا 08:46 17% 25% 28% 37% 45% 60% 69% 93% %100 %100
335 آذربايجان شرقي هشترود 11:12 41% 68% 68% 88% %100 %100
336 سيستان و بلوچستان زاهدان 09:24 2% 7% 8% 8% 8% 17% 63% 77% 77% %100 %100
337 سيستان و بلوچستان زاهدان - مدارس 10:11 1% 10% 10% 10% 10% 28% 67% 76% 76% %100 %100
338 مازندران بندپي شرقي 12:54 40% 75% %100 %100
339 آذربايجان شرقي ايلخچي 10:16 %100 %100
340 اصفهان نطنز 10:24 50% 59% 85% 99% 99% 99% 99% 99% %100 %100
341 کهگيلويه و بويراحمد دهدشت 09:17 42% 42% 42% 42% 42% 89% 90% 99% %100 %100
342 خراسان جنوبي سرايان 10:21 96% 99% 99% 99% %100 %100
343 آذربايجان غربي شاهين دژ 10:25 22% 38% 57% 82% 98% 98% 98% %100 %100
344 کهگيلويه و بويراحمد سوق 48% 48% 48% 48% 72% 77% 77% 77% 92% 96% %100 %100
345 آذربايجان شرقي سردرود 10:20 %100 %100
346 خراسان رضوي خواف 10:23 30% 30% 30% 71% 73% 73% 98% 98% %100 %100
347 خراسان شمالي آشخانه 09:34 14% 14% 14% 43% 99% 99% 99% %100 %100
348 تهران تهرانسر - مدارس 09:50 73% 99% 99% 99% 99 % %100 %100
349 تهران تهران غرب 09:06 1% 1% 16% 16% 41% 62% 97% 98% 98% 99% 99 % %100 %100
350 خراسان رضوي گناباد 09:53 15% 15% 15% 15% 96% 97% 97% 98% 99% 99% 99 % %100 %100
351 چهارمحال و بختياري فارسان 09:36 18% 18% 50% 86% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % %100 %100
352 كرمان قلعه گنج 08:34 19% 19% 48% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 85 % %100 %100
353 خوزستان باغ ملك 11:31 1% 83% 83% 83% 83% 83% 83 % %100 %100
354 خراسان رضوي فيض آباد 10:58 4% 4% 4 % %100 %100
355 گيلان رودبار 12:54 %100 %100
356 كردستان مريوان 08:51 10% 43% 43% 43% 97% 97% 97% 99% 99% 99% 99 % 99 % %100 %100
357 گلستان مراوه تپه 01:30 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % %100 %100
358 گيلان آستانه اشرفيه 11:57 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52 % 52 % %100 %100
359 آذربايجان شرقي مهربان 10:20 %100 %100
360 کهگيلويه و بويراحمد باشت 99% 99% 99% %100 %100
361 لرستان كوهدشت 1 09:54 49% 64% 64% 71% 90% 91% 94% %100 %100
362 خوزستان بندر امام خميني 10:29 46% 46% %100 %100 %100
363 تهران ورامين 10:38 58% 99% 99% 99% 99% %100 %100
364 يزد مهريز 10:38 30% 30% 93% 94% 99% %100 %100
365 فارس كازرون 09:28 49% 58% 58% 86% 99% 99% 99% 99% 99% 99% %100 %100
366 كرمان كهنوج 10:25 1% 44% 44% 78% 78% 78% 94% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
367 خوزستان ايذه 10:31 42% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
368 البرز کرج پسر 2 11:01 4% 5% 5% 6% 78% 78% 79% 79% 99% 99 % 99 % 99 % %100
369 سيستان و بلوچستان سيب و سوران - مدارس 09:31 28% 53% 72% 85% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
370 فارس خرم‌بيد 10:08 34% 34% 55% 92% 93% 95% 95% 95% 95 % 98 % 98 % %100
371 ايلام سرابله 09:17 54% 54% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % %100
372 مازندران بندپي غربي 01:18 73% 73% 73% 73% 94% 94 % 94 % 98 % %100
373 گلستان بندرگز 09:38 1% 1% 1% 1% 1% 28% 28% 28% 81 % 96 % 97 % %100
374 ايلام دهلران 10:01 71% 71% 84% 93% 93% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % %100
375 خوزستان انديمشك 11:14 90% 91% 92% 92 % 92 % 92 % %100
376 خراسان جنوبي فردوس 09:17 24% 24% 36% 36% 52% 69% 83% 89% 90% 90% 90 % 91 % 91 % %100
377 البرز كرج مركز پسران - مدارس 10:05 1% 85% 85% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % %100
378 آذربايجان غربي پيرانشهر 09:24 24% 42% 66% 66% 74% 74% 76% 76% 76% 76 % 76 % 76 % %100
379 اردبيل خلخال 09:50 42% 72% 72% 72% 72% 72% 72 % 72 % 72 % %100
380 فارس بالاده %100
381 فارس كنارتخته 10:24 %100
382 آذربايجان شرقي خدا آفرين 03:57 %100
383 آذربايجان شرقي هريس 10:19 %100
384 فارس سروستان 04:34 %100
385 کرمانشاه سنقر 12:51 %100
386 گيلان سياهكل 10:27 15% 99% 99% %100 %100 %100 %100 %100
387 اصفهان فلاورجان 11:12 22% 22% 22% %100 %100 %100
388 اصفهان اصفهان دختران 08:21 3% 9% 23% 28% 38% 93% 98% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
389 كرمان راور 09:34 1% 38% 54% 54% %100 %100
390 خوزستان مسجد سليمان 10:05 99% 99% 99% 99% %100 %100
391 مازندران بهنمير 10:16 51% 51% 98% 99% %100 %100 %100 %100
392 تهران تهران شرق 08:43 7% 12% 12% 22% 30% 61% 84% 87% 87% 94% 94 % 99 % %100 %100
393 البرز کمالشهر 09:17 12% 41% 67% 99% %100 %100
394 آذربايجان غربي شوط 10:34 10% 10% 10% 10% 10% 99% 99% 99% %100 %100
395 مركزي مهاجران 10:01 3% 3% 3% 3% 3% 3% %100 %100
396 فارس ارسنجان 09:50 25% 36% 83% 84% 84% %100 %100
397 گلستان كردكوي 09:31 71% 71% 97% 99% 99% 99% %100 %100
398 آذربايجان شرقي سراب2 11:08 99% %100 %100
399 فارس سعادت شهر 09:36 %100
400 خراسان رضوي رشتخوار 10:16 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
401 خوزستان ماه شهر 09:58 12% 12% 12% 13% 35% 36% 36% 92% 97% 99% 99 % %100 %100
402 اصفهان شاهين شهر 08:57 6% 6% 6% 56% 85% %100 %100 %100
403 اصفهان بادرود 03:00 63 % 96 % %100 %100
404 خراسان جنوبي بشرويه 09:42 86% 89% 90% 96% 96% 98% 98% 98 % %100 %100
405 تهران مشيريه - مدارس 09:48 1% 3% 13% 13% 21% 80% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
406 فارس داراب 08:52 33% 58% 76% 76% 81% 86 % 87 % 99 % 99 %
407 فارس شيراز پسران 08:57 1% 1% 1% 97% 97% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 99 % 99 %
408 خراسان شمالي اسفراين 09:52 53% 53% 80% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
409 مازندران بهشهر 10:37 3% 3% 3% 9% 40% 75% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
410 تهران تهرانسر 08:36 26% 27% 47% 47% 87% 87% 96% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
411 بوشهر بندر گناوه 09:52 18% 45% 45% 45% 45% 45% 83% 83% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 99 %
412 تهران تهران شمال 09:19 11% 24% 28% 33% 73% 96% 96% 97% 97% 98% 98 % 99 % 99 % 99 %
413 فارس كوار 04:34 99 %
414 همدان كبودرآهنگ 09:50 3% 67% 67% 67% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
415 فارس آباده 10:37 25% 25% 25% 78% 79% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
416 فارس فيروزآباد 09:40 37% 37% 38% 38% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
417 تهران پيشداد 09:33 2% 3% 3% 8% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 99 % 99 % 99 %
418 خراسان رضوي نقاب 10:29 56% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
419 گلستان گرگان پسر 09:12 61% 61% 98% 98% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
420 كرمان بافت 10:08 24% 24% 52% 52% 72% 98% 98% 98% 98% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
421 گلستان گميشان 09:34 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
422 يزد يزد دختران - مدارس 09:33 1% 32% 32% 32% 32% 32% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
423 كرمان كشكوئيه 09:57 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
424 بوشهر برازجان 08:46 49% 87% 87% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
425 كردستان سروآباد 10:07 21% 21% 21% 61% 61% 75% 75% 84% 84% 93% 93 % 93 % 93 % 99 %
426 لرستان پلدختر 10:16 66% 66% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
427 لرستان اليگودرز 09:41 24% 25% 95% 95% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
428 فارس قادرآباد 10:56 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
429 هرمزگان حاجي آباد 10:21 1% 95% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
430 البرز اشتهارد 11:40 1% 1% 1% 1% 67% 68% 94% 96% 97% 97% 98 % 98 % 98 % 98 %
431 خراسان شمالي بجنورد 1 09:36 22% 29% 30% 44% 63% 85% 96% 96% 96% 96% 96 % 97 % 97 % 98 %
432 آذربايجان شرقي جلفا 09:58 30% 52% 53% 53% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 98 %
433 تهران قصرفيروزه 09:10 5% 5% 36% 36% 47% 48% 48% 53% 53% 53% 98 % 98 % 98 % 98 %
434 البرز كرج جنوب دختران 09:52 1% 15% 15% 17% 17% 17% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
435 لرستان كوهناني 10:45 25% 25% 25% 25% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 98 %
436 فارس سپيدان 03:57 98 %
437 فارس خرامه 09:04 94 % 94 % 98 %
438 اصفهان بوئين مياندشت 10:19 2% 2% 2% 2% 2% 2% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
439 تهران خلاق 09:04 30% 30% 86% 86% 86% 87% 91% 91 % 91 % 91 % 98 %
440 بوشهر خورموج 10:09 55% 55% 55% 73 % 73 % 92 % 98 %
441 خوزستان بهبهان دختران پايه 10:38 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
442 سيستان و بلوچستان سيب و سوران 09:31 31% 43% 60% 81% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 97 %
443 يزد يزد پسران 08:28 1% 1% 1% 24% 25% 75% 94% 94% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
444 تهران پرند2 09:17 1% 1% 1% 1% 1% 1% 52% 52% 95% 95% 95 % 97 % 97 % 97 %
445 يزد يزد دختران 08:44 19% 42% 42% 43% 43% 44% 96% 96% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
446 سيستان و بلوچستان ايرانشهر 10:55 35% 35% 35% 35% 54% 91% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
447 مازندران كياسر 09:22 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
448 تهران تهران جنوب 09:02 11% 20% 29% 33% 41% 72% 94% 95% 95% 95% 95 % 96 % 96 % 97 %
449 اصفهان شهرضا دختران 08:46 9% 9% 53% 54% 54% 54% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
450 بوشهر جم 09:50 4% 4% 4% 34% 59% 60% 60% 60% 68% 94% 94 % 94 % 94 % 97 %
451 فارس تل بيضا 97 %
452 تهران تهران شمال - مدارس 01:44 1% 5% 5% 9% 13% 19% 44% 73% 81% 91% 91 % 94 % 94 % 96 %
453 تهران رهروان علم 10:06 1% 1% 1% 3% 5% 7% 7% 7% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
454 بوشهر دلوار 02:37 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
455 اردبيل گرمي 01:40 41% 41% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
456 فارس زرين دشت 09:36 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
457 آذربايجان شرقي تبريز 08:38 4% 8% 11% 23% 34% 49% 75% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
458 آذربايجان شرقي صوفيان 10:17 96 % 96 %
459 خوزستان بهبهان پسران 10:15 7% 7% 20% 38% 45% 95% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
460 تهران مركزتهران پارس 09:23 1% 1% 22% 22% 23% 94% 94% 94% 95% 95 % 95 % 95 % 96 %
461 مازندران رويان 13% 13% 13% 57% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
462 سمنان شاهرود 08:52 6% 17% 17% 17% 17% 89% 95% 95% 95% 95% 96 % 96 % 96 % 96 %
463 البرز ماهدشت 02:37 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 61% 61% 95 % 95 % 95 % 95 %
464 کرمانشاه قصر شيرين 09:37 9% 12% 12% 12% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
465 مازندران نكا 10:17 26% 26% 70% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
466 تهران سراي دانش 1% 1% 41% 41% 41% 59% 59% 59% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
467 گيلان رشت دختران 09:33 18% 18% 52% 53% 53% 78% 94% 94% 94% 94% 94 % 95 % 95 % 95 %
468 مازندران عباس‌آباد 09:33 16% 92% 94% 94% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
469 تهران شهرري پسران - مدارس 01:28 17% 17% 48% 48% 48% 78% 78% 78 % 78 % 88 % 95 %
470 بوشهر بندر دير 10:12 31% 43% 44% 44% 45% 84% 84% 84% 84 % 84 % 95 % 95 %
471 كرمان نرماشير 10:31 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
472 بوشهر بوشهر پسر 09:18 25% 42% 43% 43% 44% 44% 93% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
473 تهران موفق 09:17 1% 1% 1% 1% 58% 90% 90% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 94 %
474 آذربايجان غربي اروميه 09:35 32% 32% 32% 67% 79% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 93 %
475 تهران شهرري دختران 10:11 1% 2% 3% 3% 6% 8% 46% 82% 83% 83% 83 % 91 % 92 % 93 %
476 كرمان ارزوئيه 09:55 1% 1% 1% 2% 91% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
477 بوشهر تنگستان 77% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
478 هرمزگان كيش 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
479 هرمزگان بستك 02:37 1% 1% 1% 1% 55% 55% 91% 91% 91% 92 % 92 % 92 % 92 %
480 آذربايجان غربي ربط 09:38 24% 46% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
481 سيستان و بلوچستان سراوان 1 09:24 1% 47% 89% 89% 89% 89% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 91 % 92 %
482 يزد يزد پسران - مدارس 08:40 25% 25% 39% 47% 47% 91% 92 % 92 % 92 % 92 %
483 آذربايجان غربي سلماس 10:25 4% 4% 51% 52% 52% 52% 52% 66% 66% 66% 66 % 81 % 81 % 91 %
484 خراسان رضوي تربت جام 09:36 6% 14% 15% 15% 15% 34% 47% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 91 %
485 فارس خنج 09:38 2% 64% 64% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
486 كرمان عنبرآباد 09:19 9% 9% 24% 34% 59% 79% 90% 90% 90% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
487 لرستان دوره 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
488 اصفهان شهرضا پسران 09:55 1% 73% 89% 89% 89% 89% 89% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
489 قزوين تاكستان 10:42 10% 20% 20% 20% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 89 %
490 اصفهان اصفهان پسران 09:02 7% 7% 13% 21% 21% 38% 67% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
491 مركزي خمين 09:49 14% 29% 60% 61% 61% 61% 88% 88% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
492 كرمان رابر 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
493 فارس قير 45% 46% 46% 88% 88% 88% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
494 هرمزگان ميناب 09:38 3% 3% 3% 64% 65% 65% 65% 79 % 79 % 79 % 88 %
495 تهران مدارس شيرواني 5% 5% 26% 46% 46% 64% 64% 64% 85 % 85 % 85 % 88 %
496 آذربايجان شرقي مرند پسران 09:37 10% 10% 49% 49% 59% 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
497 خوزستان شوش دانيال 09:29 1% 14% 14% 28% 46% 46% 46% 73% 86% 86 % 86 % 86 % 87 %
498 خوزستان هنديجان پسر 09:50 43% 43% 64% 84% 84% 84% 84% 86 % 87 % 87 % 87 %
499 تهران مدارس ويژه تهران 08:58 1% 3% 3% 9% 19% 23% 34% 45% 57% 72% 81 % 81 % 83 % 86 %
500 فارس اوز 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
501 کهگيلويه و بويراحمد ياسوج 09:01 3% 3% 31% 31% 32% 67% 69% 71% 80% 85% 86 % 86 % 86 % 86 %
502 يزد مروست 09:28 81% 83% 83% 83% 83 % 83 % 83 % 86 %
503 فارس بوانات 10:17 4% 4% 4% 4% 77% 77% 85 % 85 % 85 % 85 %
504 گلستان دلند 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
505 فارس فراشبند 10:15 84% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
506 تهران تهران شرق - مدارس 1% 1% 5% 9% 25% 25% 54% 54% 75% 75 % 84 % 84 % 85 %
507 کرمانشاه دالاهو 10:31 18% 18% 18% 18% 83% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
508 هرمزگان بندر کنگ و چارک 10:37 60% 60% 63% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
509 سيستان و بلوچستان خاش 1% 2% 82% 82% 82% 84 % 84 % 84 % 84 %
510 خراسان رضوي باخرز 80% 80% 80% 80 % 80 % 80 % 84 %
511 سيستان و بلوچستان نيک شهر 59% 59% 83% 83% 83% 83% 83 % 83 % 83 % 83 %
512 اصفهان دولت آباد اصفهان 10:47 29% 29% 29% 29% 29% 32% 47 % 47 % 47 % 83 %
513 هرمزگان پارسيان 01:01 82% 82% 82% 82% 82% 83% 83 % 83 % 83 % 83 %
514 سيستان و بلوچستان چابهار 09:52 29% 29% 29% 29% 65% 66% 79% 82% 82% 82% 82 % 82 % 82 % 82 %
515 سيستان و بلوچستان ايرانشهر - مدارس 10:55 14% 14% 15% 15% 52% 67% 81% 81% 82% 82% 82 % 82 % 82 % 82 %
516 تهران تهران جنوب - مدارس 09:37 2% 7% 17% 19% 19% 52% 70% 70% 70 % 78 % 78 % 80 %
517 يزد خاتم 11:06 59% 59% 59% 59% 59 % 59 % 59 % 80 %
518 تهران شهرري دختران - مدارس 11:45 9% 13% 18% 18% 36% 46% 46% 46% 46% 66% 73 % 73 % 75 % 79 %
519 هرمزگان بندر خمير 02:37 1% 1% 2% 2% 2% 79% 79% 79% 79% 79 % 79 % 79 % 79 %
520 فارس خشت 78 %
521 خراسان شمالي جاجرم 10:57 14% 35% 54% 54% 75% 75% 76% 76% 77 % 78 % 78 % 78 %
522 آذربايجان غربي مهاباد2 08:51 1% 1% 77% 77% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 77 %
523 آذربايجان شرقي گوگان 77 %
524 تهران فرهنگ پويا 76% 76% 76% 76% 76% 76 % 76 % 76 % 76 %
525 کرمانشاه كنگاور 10:15 11% 27% 27% 27% 67% 75% 75% 75% 75% 75% 75 % 75 % 75 % 75 %
526 اردبيل انگوت 09:34 13% 13% 44% 44% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75 % 75 % 75 % 75 %
527 تهران تهران غرب - مدارس 09:52 11% 14% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18 % 65 % 65 % 75 %
528 فارس لار 08:59 2% 2% 4% 64% 68% 70% 70% 70% 70 % 70 % 70 % 70 %
529 خراسان جنوبي قائن 09:07 28% 36% 53% 67% 67% 68% 68% 68% 68% 68% 68 % 69 % 69 % 69 %
530 سيستان و بلوچستان راسک 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19 % 19 % 19 % 68 %
531 لرستان نورآباد 08:55 67 %
532 خراسان جنوبي سربيشه 12:13 44 % 62 %
533 مازندران رامسر 09:17 48% 52% 52% 52% 52% 61% 62% 62% 62% 62% 62 % 62 % 62 % 62 %
534 هرمزگان قشم 10:15 25% 26% 27% 28% 57% 57% 57% 57% 57% 57 % 57 % 57 % 57 %
535 اصفهان نائين 09:17 35% 35% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38 % 38 % 38 % 38 %
536 كرمان جيرفت - اقماري 4% 4% 4% 4% 4% 24% 24 % 24 % 24 % 31 %
537 خراسان رضوي مشهد شمال پسران 30 %
538 كرمان رودبار جيرفت 25 % 25 % 25 %
539 فارس سده 2% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20 % 20 % 20 % 20 %
540 سمنان بيارجمند 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19 % 19 % 19 % 19 %
541 خراسان رضوي صالح آباد 1% 1% 1 % 1 % 1 % 1 %
542 كرمان ريگان 09:50 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % 1 % 1 %
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24