کارنامه روز آزمونبرای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون در شهرتان ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .
پس از ساعت 15 می توانید کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه را مشاهده کنید. در جدول زیر وضعیت درصد ارسال پاسخبرگ های آزمون نسبت به حاضران در هر نمایندگی قابل مشاهده است . .
در صورت مشاهده ی اشکال در کارنامه خود به صفحه شخصی مراجعه کرده و اشکال احتمالی خود را هم اکنون گزارش کنید
ردیف استان نمایندگی زمان شروع اسکن پاسخبرگ غایبین 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 تجمعی روز جمعه
1 سيستان و بلوچستان فنوج 08:47 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
2 مازندران سيمرغ 10:30 80% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
3 چهارمحال و بختياري فلارد 08:56 57% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
4 خراسان جنوبي نهبندان 08:47 50% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
5 گيلان سياهكل 09:20 29% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
6 آذربايجان شرقي سراب1 08:40 24% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
7 کهگيلويه و بويراحمد سوق 09:06 80% 80% %100 %100 %100 %100 %100 %100
8 گلستان خان ببين 08:56 79% 79% %100 %100 %100 %100 %100 %100
9 گيلان سنگر 09:50 72% 72% %100 %100 %100 %100 %100 %100
10 مازندران شيرگاه 09:48 51% 51% %100 %100 %100 %100 %100 %100
11 كرمان زرند 08:22 43% 48% %100 %100 %100 %100 %100 %100
12 مازندران فريدون كنار 10:05 35% 35% %100 %100 %100 %100 %100 %100
13 اصفهان شهرضا دختران 09:51 1% 35% %100 %100 %100 %100 %100 %100
14 مازندران محمودآباد 09:51 19% 19% %100 %100 %100 %100 %100 %100
15 سيستان و بلوچستان زابل 09:27 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
16 آذربايجان غربي ماكو 09:05 %100 %100 %100 %100 %100 %100
17 گلستان مينودشت 09:48 %100 %100 %100 %100 %100 %100
18 مازندران سوادكوه 08:55 %100 %100 %100 %100 %100 %100
19 کهگيلويه و بويراحمد لنده 09:25 %100 %100 %100 %100 %100 %100
20 لرستان دوره 10:15 %100 %100 %100 %100 %100 %100
21 گيلان رحيم آباد 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100
22 گلستان گميشان 08:47 %100 %100 %100 %100 %100 %100
23 بوشهر بندر ديلم 09:00 %100 %100 %100 %100 %100 %100
24 مازندران بهنمير 12:23 %100 %100 %100 %100 %100 %100
25 تهران فرهنگ پويا 08:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100
26 چهارمحال و بختياري كيار 12:26 %100 %100 %100 %100 %100 %100
27 فارس شيراز پسران 08:47 93% %100 %100 %100 %100 %100
28 کرمانشاه اسلام آباد غرب 08:47 52% 52% 91% %100 %100 %100 %100 %100
29 خوزستان آبادان 08:47 85% %100 %100 %100 %100 %100
30 فارس شيراز دختران 08:47 79% %100 %100 %100 %100 %100
31 تهران پرديس 09:41 58% 77% %100 %100 %100 %100 %100
32 همدان رزن 09:52 74% %100 %100 %100 %100 %100
33 ايلام ايوان 09:26 73% %100 %100 %100 %100 %100
34 ايلام دهلران 08:44 54% 54% 72% %100 %100 %100 %100 %100
35 كرمان انار 09:15 71% %100 %100 %100 %100 %100
36 گيلان حويق 09:20 21% 67% %100 %100 %100 %100 %100
37 ايلام آبدانان دختران 09:51 39% 67% 67% %100 %100 %100 %100 %100
38 اردبيل نمين 09:53 32% 66% %100 %100 %100 %100 %100
39 گيلان رضوانشهر 09:05 65% %100 %100 %100 %100 %100
40 كرمان عنبرآباد 09:35 2% 5% 65% %100 %100 %100 %100 %100
41 ايلام آبدانان پسران 09:37 63% 63% 63% %100 %100 %100 %100 %100
42 البرز کمالشهر 09:20 62% %100 %100 %100 %100 %100
43 آذربايجان غربي چالدران 09:44 60% 60% %100 %100 %100 %100 %100
44 همدان بهار 09:10 56% %100 %100 %100 %100 %100
45 مركزي دليجان 08:53 53% 53% 53% %100 %100 %100 %100 %100
46 اصفهان فريدونشهر 09:30 52% %100 %100 %100 %100 %100
47 مركزي محلات 09:25 4% 4% 52% %100 %100 %100 %100 %100
48 آذربايجان شرقي اهر پسران 09:28 31% 52% %100 %100 %100 %100 %100
49 مازندران چمستان 08:55 51% %100 %100 %100 %100 %100
50 چهارمحال و بختياري هفشجان 10:43 42% 42% 51% %100 %100 %100 %100 %100
51 خراسان رضوي مشهد پسران 08:47 3% 3% 47% %100 %100 %100 %100 %100
52 خراسان جنوبي فردوس 08:51 46% %100 %100 %100 %100 %100
53 خراسان شمالي آشخانه 08:51 44% %100 %100 %100 %100 %100
54 فارس قائميه 10:35 44% 44% 44% %100 %100 %100 %100 %100
55 آذربايجان شرقي مراغه پسر 08:23 43% %100 %100 %100 %100 %100
56 گلستان علي آباد كتول 09:11 19% 39% 40% %100 %100 %100 %100 %100
57 لرستان بروجرد 08:58 18% 25% 37% %100 %100 %100 %100 %100
58 همدان اسدآباد 08:51 31% 31% 31% %100 %100 %100 %100 %100
59 تهران شهر قدس 09:25 31% %100 %100 %100 %100 %100
60 خراسان رضوي چناران 09:05 28% 28% 28% %100 %100 %100 %100 %100
61 كردستان بانه 08:56 21% 21% 21% %100 %100 %100 %100 %100
62 خراسان رضوي مشهد شرق دختران 09:37 12% 12% 13% %100 %100 %100 %100 %100
63 مازندران نور 08:47 10% %100 %100 %100 %100 %100
64 خوزستان اميديه 09:42 9% 9% 9% %100 %100 %100 %100 %100
65 آذربايجان شرقي بناب پسران 09:47 6% 6% %100 %100 %100 %100 %100
66 خراسان رضوي مشهد شرق پسران 09:00 5% 5% %100 %100 %100 %100 %100
67 خراسان رضوي سرخس 09:58 4% 4% %100 %100 %100 %100 %100
68 آذربايجان غربي پلدشت 09:10 3% %100 %100 %100 %100 %100
69 خوزستان دزفول 10:46 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100
70 همدان ملاير دختران 09:10 1% %100 %100 %100 %100 %100
71 خراسان رضوي مشهد غرب پسران 07:54 %100 %100 %100 %100 %100
72 اصفهان نجف آباد 08:40 %100 %100 %100 %100 %100
73 اصفهان دهاقان 09:44 %100 %100 %100 %100 %100
74 گيلان ماسال 09:06 %100 %100 %100 %100 %100
75 گيلان لشت نشا 09:45 %100 %100 %100 %100 %100
76 گيلان آستارا 09:35 %100 %100 %100 %100 %100
77 كرمان بردسير 09:12 %100 %100 %100 %100 %100
78 كرمان شهربابك پسران 09:33 %100 %100 %100 %100 %100
79 کرمانشاه روانسر 09:44 %100 %100 %100 %100 %100
80 کرمانشاه صحنه 08:47 %100 %100 %100 %100 %100
81 همدان ملاير پسران 09:41 %100 %100 %100 %100 %100
82 خراسان رضوي تايباد 09:05 %100 %100 %100 %100 %100
83 خراسان رضوي مشهدجنوب پسران 09:51 %100 %100 %100 %100 %100
84 اصفهان باغ بهادران 09:24 %100 %100 %100 %100 %100
85 خوزستان انديمشك 09:37 %100 %100 %100 %100 %100
86 فارس مرودشت 08:56 %100 %100 %100 %100 %100
87 مازندران گلوگاه دختران 10:41 %100 %100 %100 %100 %100
88 کهگيلويه و بويراحمد بهمئي 10:32 %100 %100 %100 %100 %100
89 يزد اردكان 08:47 %100 %100 %100 %100 %100
90 مازندران رويان 08:51 %100 %100 %100 %100 %100
91 مازندران كلاردشت 09:15 %100 %100 %100 %100 %100
92 هرمزگان بندر خمير 12:48 %100 %100 %100 %100 %100
93 يزد عشق آباد 08:43 %100 %100 %100 %100 %100
94 تهران بومهن 09:40 %100 %100 %100 %100 %100
95 گيلان كوچصفهان 12:35 %100 %100 %100 %100 %100
96 تهران روش 10:10 %100 %100 %100 %100 %100
97 تهران اوج 12:18 %100 %100 %100 %100 %100
98 تهران علم و فن 09:15 %100 %100 %100 %100 %100
99 تهران رهروان علم 08:47 %100 %100 %100 %100 %100
100 تهران پيشداد 10:09 %100 %100 %100 %100 %100
101 تهران دبير 2 10:08 %100 %100 %100 %100 %100
102 کهگيلويه و بويراحمد باشت 11:25 %100 %100 %100 %100 %100
103 يزد ميبد 08:47 %100 %100 %100 %100 %100
104 يزد ابركوه 10:01 %100 %100 %100 %100 %100
105 چهارمحال و بختياري سامان 09:48 %100 %100 %100 %100 %100
106 بوشهر بوشهر پسر 08:38 %100 %100 %100 %100 %100
107 خوزستان هنديجان دختر 09:20 %100 %100 %100 %100 %100
108 خراسان رضوي ششتمد 09:31 %100 %100 %100 %100 %100
109 همدان لالجين 08:56 %100 %100 %100 %100 %100
110 مازندران زيراب 08:47 %100 %100 %100 %100 %100
111 آذربايجان غربي مهاباد2 08:47 %100 %100 %100 %100 %100
112 سيستان و بلوچستان سراوان2 09:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100
113 گيلان كياشهر 10:25 99% %100 %100 %100 %100
114 چهارمحال و بختياري کيان 09:56 99% %100 %100 %100 %100
115 لرستان گراب 10:01 73% 73% 82% 99% %100 %100 %100 %100
116 خراسان جنوبي بشرويه 09:20 98% %100 %100 %100 %100
117 ايلام ملكشاهي 08:44 1% 1% 1% 97% %100 %100 %100 %100
118 كردستان كامياران 08:47 83% 96% %100 %100 %100 %100
119 لرستان كوهدشت 1 08:55 43% 43% 62% 93% %100 %100 %100 %100
120 گلستان گرگان دختران 10:00 18% 54% 92% %100 %100 %100 %100
121 مازندران رستم كلا 09:20 92% %100 %100 %100 %100
122 کرمانشاه هرسين 08:47 91% %100 %100 %100 %100
123 كردستان دهگلان 08:42 1% 1% 1% 90% %100 %100 %100 %100
124 چهارمحال و بختياري فارسان 09:15 1% 1% 51% 90% %100 %100 %100 %100
125 آذربايجان شرقي عجب شير 09:04 9% 9% 9% 89% %100 %100 %100 %100
126 خوزستان ايذه 09:49 89% %100 %100 %100 %100
127 خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران 08:20 73% 89% %100 %100 %100 %100
128 خوزستان شوشتر 10:29 87% %100 %100 %100 %100
129 خراسان رضوي مشهد غرب دختران 10:08 10% 10% 10% 84% %100 %100 %100 %100
130 تهران لواسان 09:22 16% 84% 84% %100 %100 %100 %100
131 كردستان قروه 08:42 28% 43% 43% 77% %100 %100 %100 %100
132 اصفهان فلاورجان 10:12 54% 76% %100 %100 %100 %100
133 كرمان جيرفت 09:02 28% 29% 75% %100 %100 %100 %100
134 مركزي زرنديه 08:49 49% 73% %100 %100 %100 %100
135 فارس فسا 10:19 69% %100 %100 %100 %100
136 آذربايجان غربي نقده 08:39 68% %100 %100 %100 %100
137 گلستان راميان 10:10 67% 67% 67% %100 %100 %100 %100
138 تهران شهرري پسران 09:10 1% 1% 59% 67% %100 %100 %100 %100
139 گلستان كلاله پسران 09:51 66% %100 %100 %100 %100
140 خراسان رضوي بجستان 08:47 66% %100 %100 %100 %100
141 تهران دماوند 10:23 63% 64% %100 %100 %100 %100
142 لرستان دورود 09:31 63% %100 %100 %100 %100
143 خوزستان رامهرمز 09:10 63% %100 %100 %100 %100
144 خوزستان دشت آزادگان 08:56 63% %100 %100 %100 %100
145 يزد طبس 09:10 9% 9% 61% %100 %100 %100 %100
146 گلستان كردكوي 09:12 20% 20% 60% %100 %100 %100 %100
147 خراسان جنوبي بيرجند 09:12 60% %100 %100 %100 %100
148 همدان همدان - مدارس 09:17 60% %100 %100 %100 %100
149 يزد صدوق 09:00 59% 59% %100 %100 %100 %100
150 كردستان مريوان 08:47 14% 17% 58% %100 %100 %100 %100
151 مازندران آمل 08:47 57% %100 %100 %100 %100
152 سيستان و بلوچستان زاهدان 08:59 13% 18% 30% 55% %100 %100 %100 %100
153 لرستان نورآباد 09:05 34% 55% %100 %100 %100 %100
154 همدان همدان 08:47 52% %100 %100 %100 %100
155 كردستان سنندج 08:42 1% 1% 12% 52% %100 %100 %100 %100
156 مركزي اراک دختران 10:14 3% 3% 3% 51% %100 %100 %100 %100
157 سيستان و بلوچستان زاهدان - مدارس 08:59 4% 4% 24% 51% %100 %100 %100 %100
158 يزد يزد دختران - مدارس 08:47 3% 3% 50% 50% %100 %100 %100 %100
159 البرز محمدشهر 08:47 39% 50% 50% %100 %100 %100 %100
160 تهران پاكدشت 08:51 46% 50% %100 %100 %100 %100
161 يزد زارچ 09:00 49% 49% %100 %100 %100 %100
162 كرمان كرمان 08:36 24% 48% %100 %100 %100 %100
163 تهران اسلامشهر دختران 09:25 47% %100 %100 %100 %100
164 آذربايجان شرقي ملكان پسران 09:32 47% %100 %100 %100 %100
165 ايلام مهران 09:53 47% %100 %100 %100 %100
166 آذربايجان شرقي مراغه دختر 09:11 47% %100 %100 %100 %100
167 خراسان رضوي تربت جام 08:47 45% %100 %100 %100 %100
168 مركزي اراک پسران 09:20 11% 11% 43% %100 %100 %100 %100
169 تهران ملارد 08:44 43% %100 %100 %100 %100
170 مازندران رامسر 09:06 43% 43% %100 %100 %100 %100
171 گلستان گرگان پسر 08:47 43% %100 %100 %100 %100
172 مازندران ساري 09:08 10% 39% %100 %100 %100 %100
173 اصفهان زرين شهر 09:05 21% 38% 39% 39% %100 %100 %100 %100
174 اصفهان فولاد شهر 08:56 17% 38% %100 %100 %100 %100
175 البرز نظرآباد 10:17 36% %100 %100 %100 %100
176 کرمانشاه گيلانغرب 09:38 36% %100 %100 %100 %100
177 گيلان رشت‌ پسران 09:05 32% %100 %100 %100 %100
178 سمنان دامغان 08:47 28% 28% %100 %100 %100 %100
179 مازندران قائم شهر 08:47 24% 24% %100 %100 %100 %100
180 گيلان خشكبيجار 12:50 21% %100 %100 %100 %100
181 اردبيل گرمي 10:23 20% %100 %100 %100 %100
182 اصفهان بهارستان 09:45 19% %100 %100 %100 %100
183 کهگيلويه و بويراحمد گچساران 09:00 14% 14% 14% 15% %100 %100 %100 %100
184 خراسان رضوي در‌گز 10:30 6% 6% %100 %100 %100 %100
185 خراسان رضوي تربت حيدريه 08:46 2% 3% 3% 3% %100 %100 %100 %100
186 آذربايجان شرقي كليبر 10:10 1% 1% %100 %100 %100 %100
187 خراسان رضوي مشهد دختران 08:52 1% 1% %100 %100 %100 %100
188 آذربايجان شرقي ملكان دختران 09:23 1% %100 %100 %100 %100
189 سمنان گرمسار 08:51 1% 1% %100 %100 %100 %100
190 مازندران چالوس 08:58 1% %100 %100 %100 %100
191 همدان نهاوند 09:44 %100 %100 %100 %100
192 خراسان رضوي قوچان 08:46 %100 %100 %100 %100
193 چهارمحال و بختياري شهركرد 08:47 %100 %100 %100 %100
194 تهران اميدرسالت 12:48 %100 %100 %100 %100
195 تهران يوسف 10:35 %100 %100 %100 %100
196 تهران تدبير دانش 08:47 %100 %100 %100 %100
197 تهران نگارين 08:47 %100 %100 %100 %100
198 تهران ابن سينا 10:11 %100 %100 %100 %100
199 تهران ارمغان دانش 08:56 %100 %100 %100 %100
200 مازندران بندپي شرقي 10:47 %100 %100 %100 %100
201 مازندران اميركلا 09:21 %100 %100 %100 %100
202 خوزستان باغ ملك 09:58 %100 %100 %100 %100
203 اصفهان بوئين مياندشت 09:34 %100 %100 %100 %100
204 اصفهان چادگان 09:37 %100 %100 %100 %100
205 البرز کرج پسر 2 08:47 %100 %100 %100 %100
206 مازندران كياسر 10:01 %100 %100 %100 %100
207 تهران وردآورد 09:56 %100 %100 %100 %100
208 همدان قروه درجزين 08:56 %100 %100 %100 %100
209 اردبيل مشكين شهر 09:22 %100 %100 %100 %100
210 اردبيل پارس‌آباد مغان 09:38 %100 %100 %100 %100
211 زنجان ابهر 09:00 %100 %100 %100 %100
212 چهارمحال و بختياري فرخ شهر 09:37 %100 %100 %100 %100
213 سمنان سمنان 08:47 %100 %100 %100 %100
214 خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران 08:03 %100 %100 %100 %100
215 خراسان رضوي مشهد جنوب دختران 09:28 %100 %100 %100 %100
216 گيلان املش 09:35 %100 %100 %100 %100
217 اصفهان زواره 10:20 %100 %100 %100 %100
218 ايلام بدره 10:20 %100 %100 %100 %100
219 گلستان کلاله دختران 09:44 %100 %100 %100 %100
220 البرز فرهنگ جنوب 10:29 %100 %100 %100 %100
221 گيلان تالش2 09:06 %100 %100 %100 %100
222 لرستان کوهدشت 2 10:29 %100 %100 %100 %100
223 تهران اسلامشهر پسران - مدارس 10:01 %100 %100 %100 %100
224 تهران اسلامشهر پسران 10:01 %100 %100 %100 %100
225 آذربايجان شرقي سهند 08:51 %100 %100 %100 %100
226 زنجان خرمدره 09:05 %100 %100 %100 %100
227 مازندران گلوگاه پسران 10:45 %100 %100 %100 %100
228 مازندران نوشهر 09:30 %100 %100 %100 %100
229 مازندران جويبار 09:35 %100 %100 %100 %100
230 البرز كرج مركز دختران 08:47 %100 %100 %100 %100
231 البرز كرج جنوب پسران 10:14 %100 %100 %100 %100
232 اصفهان اردستان 10:20 %100 %100 %100 %100
233 آذربايجان غربي مهاباد 08:47 %100 %100 %100 %100
234 آذربايجان غربي سلماس 10:12 %100 %100 %100 %100
235 آذربايجان غربي خوي 08:57 %100 %100 %100 %100
236 آذربايجان شرقي شبستر 08:56 %100 %100 %100 %100
237 آذربايجان شرقي اهر دختران 09:45 %100 %100 %100 %100
238 خوزستان شادگان 10:30 %100 %100 %100 %100
239 گيلان بندرانزلي 09:00 %100 %100 %100 %100
240 لرستان ازنا 09:15 %100 %100 %100 %100
241 كرمان رفسنجان 08:47 %100 %100 %100 %100
242 لرستان رومشكان 10:05 %100 %100 %100 %100
243 لرستان خرم آباد2 08:47 %100 %100 %100 %100
244 كرمان بافت 08:55 1% 1% %100 %100 %100 %100
245 كردستان سقز 08:47 %100 %100 %100 %100
246 خراسان رضوي سبزوار 09:20 14% 99% %100 %100 %100
247 گيلان لنگرود 09:27 99% %100 %100 %100
248 مازندران عباس‌آباد 08:47 51% 99% %100 %100 %100
249 سيستان و بلوچستان چابهار 10:01 34% 36% 36% 99% 99% %100 %100 %100
250 فارس آباده 09:20 99% %100 %100 %100
251 آذربايجان غربي شاهين دژ 09:49 98% %100 %100 %100
252 تهران باغستان 08:47 98% %100 %100 %100
253 كردستان ديواندره 09:25 98% %100 %100 %100
254 كرمان قلعه گنج 09:41 51% 51% 51% 51% 98% %100 %100 %100
255 کرمانشاه كرمانشاه 08:36 1% 1% 27% 88% 97% %100 %100 %100
256 فارس استهبان 09:44 12% 12% 12% 27% 97% %100 %100 %100
257 تهران تهرانسر 08:55 35% 97% %100 %100 %100
258 مازندران بابل 08:47 20% 97% %100 %100 %100
259 قزوين الوند دختران 08:47 41% 97% %100 %100 %100
260 قزوين الوند پسران 08:47 36% 96% 96% %100 %100 %100
261 كرمان بم 08:55 66% 96% 96% %100 %100 %100
262 آذربايجان شرقي ميانه 08:51 36% 36% 93% %100 %100 %100
263 لرستان فيروزآباد لرستان 09:26 63% 63% 93% 93% %100 %100 %100
264 اصفهان اصفهان دختران 08:38 2% 6% 25% 26% 91% %100 %100 %100
265 چهارمحال و بختياري بروجن 09:01 88% 90% %100 %100 %100
266 خراسان رضوي خواف 09:31 89% %100 %100 %100
267 البرز كرج مركز دختران - مدارس 08:47 88% %100 %100 %100
268 كرمان شهربابك دختران 09:30 1% 1% 1% 19% 85% %100 %100 %100
269 آذربايجان شرقي ليلان 83% 83% %100 %100 %100
270 گلستان مراوه تپه 09:56 83% %100 %100 %100
271 اردبيل اردبيل 08:51 1% 1% 15% 58% 82% %100 %100 %100
272 گلستان بندرتركمن 08:47 24% 72% 80% %100 %100 %100
273 کهگيلويه و بويراحمد چرام 09:54 16% 77% 79% %100 %100 %100
274 خوزستان شوش دانيال 09:12 1% 3% 77% %100 %100 %100
275 تهران تهرانسر - مدارس 10:45 44% 74% %100 %100 %100
276 اصفهان مباركه 09:34 38% 72% %100 %100 %100
277 كرمان راور 09:10 38% 43% 43% 43% 70% %100 %100 %100
278 گيلان رشت دختران 09:00 3% 4% 27% 27% 67% %100 %100 %100
279 بوشهر بوشهر دختر 08:47 1% 14% 14% 65% 67% %100 %100 %100
280 آذربايجان غربي بوكان 08:47 63% %100 %100 %100
281 اصفهان نطنز 10:03 61% %100 %100 %100
282 لرستان خرم آباد1 08:47 59% %100 %100 %100
283 قم قم پسران 08:47 54% %100 %100 %100
284 آذربايجان شرقي خدا آفرين 01:30 52% 52% 52% 52% %100 %100 %100
285 تهران رودهن 08:47 43% 50% %100 %100 %100
286 خراسان رضوي فريمان 10:16 50% 50% %100 %100 %100
287 زنجان خدابنده 10:06 46% %100 %100 %100
288 مازندران تنكابن 08:51 44% %100 %100 %100
289 زنجان زرين رود 09:48 44% 44% 44% %100 %100 %100
290 البرز کرج دختر 2 08:56 43% %100 %100 %100
291 چهارمحال و بختياري بن 09:41 22% 22% 27% 27% 28% %100 %100 %100
292 تهران تهران شمال 08:57 3% 3% 4% 24% 24% %100 %100 %100
293 هرمزگان بندرعباس 09:05 1% 1% 7% 9% 9% %100 %100 %100
294 گيلان لاهيجان 08:47 4% 4% 4% %100 %100 %100
295 ايلام ايلام 1 10:05 4% 4% 4% %100 %100 %100
296 خراسان رضوي گناباد 09:41 3% 3% 3% 3% 3% %100 %100 %100
297 خراسان رضوي باخرز 01:06 3% 3% 3% 3% %100 %100 %100
298 كرمان رابر 09:45 2% 2% 2% %100 %100 %100
299 آذربايجان غربي اروميه 08:59 2% 2% 2% %100 %100 %100
300 کرمانشاه كنگاور 10:05 1% 1% %100 %100 %100
301 گلستان گنبد 09:53 %100 %100 %100
302 گيلان رودسر 10:17 %100 %100 %100
303 آذربايجان شرقي بناب دختران 09:15 %100 %100 %100
304 آذربايجان غربي مياندوآب پسران 09:05 %100 %100 %100
305 البرز كرج مركز پسران 09:26 %100 %100 %100
306 خوزستان خرمشهر 09:51 %100 %100 %100
307 تهران شهرجديد پرند 01:10 %100 %100 %100
308 كرمان فهرج 09:31 %100 %100 %100
309 خراسان رضوي طرقبه 01:10 %100 %100 %100
310 البرز شهر جديد هشتگرد 09:56 %100 %100 %100
311 گلستان گاليكش 09:56 %100 %100 %100
312 آذربايجان شرقي خسروشاه 08:47 %100 %100 %100
313 گلستان آق‌قلا 01:09 %100 %100 %100
314 تهران گلستان اسلامشهر 09:15 %100 %100 %100
315 كرمان ماهان 01:03 %100 %100 %100
316 خراسان رضوي سلطان آبادسبزوار 09:20 %100 %100 %100
317 فارس زرقان 08:47 %100 %100 %100
318 يزد تفت 08:47 %100 %100 %100
319 گلستان دلند %100 %100 %100
320 قزوين محمديه پسران 08:51 %100 %100 %100 %100
321 فارس نورآباد ممسني 08:47 %100 %100 %100 %100
322 مازندران بندپي غربي 09:49 30% 70% 89% %100 %100 %100 %100 %100
323 فارس خرامه 08:56 81% %100 %100 %100
324 ايلام دره شهر 09:11 26% 50% 65% 81% 99% %100 %100
325 خوزستان مسجد سليمان 10:08 1% 1% 1% 99% 99% 99% %100 %100
326 كرمان سيرجان 10:32 2% 2% 2% 2% 98% %100 %100
327 گيلان صومعه سرا 08:56 17% 57% 88% %100 %100
328 كرمان ارزوئيه 10:15 53% 82% 82% 87% %100 %100
329 اصفهان خميني شهر 09:10 18% 84% %100 %100
330 سيستان و بلوچستان ايرانشهر 09:20 81% 81% %100 %100
331 فارس لار 12:37 75% 77% 77% %100 %100
332 خراسان رضوي كاشمر 08:47 13% 36% 70% 76% %100 %100
333 همدان تويسركان 10:20 24% 24% 68% %100 %100
334 خراسان شمالي شيروان 10:00 1% 1% 1% 67% %100 %100
335 اصفهان گلپايگان 08:47 58% 58% %100 %100
336 خراسان جنوبي سربيشه 11:12 16% 57% 57% 57% 57% 57% %100 %100
337 بوشهر بندر دير 08:56 24% 38% 54% %100 %100
338 آذربايجان غربي شوط 10:56 1% 1% 50% %100 %100
339 آذربايجان غربي سردشت 10:11 44% 44% %100 %100
340 آذربايجان غربي تكاب 09:35 41% %100 %100
341 ايلام ايلام 2 09:37 39% %100 %100
342 قم قم دختران 09:45 12% 12% 12% 13% 13% %100 %100
343 گلستان بندرگز 09:42 2% 2% %100 %100
344 فارس ني ريز 10:35 1% 1% 1% 1% %100 %100
345 بوشهر برازجان 08:47 %100 %100
346 خوزستان بهبهان پسران 08:51 %100 %100
347 مازندران بابلسر 09:20 %100 %100
348 آذربايجان شرقي مرند دختران 10:04 %100 %100
349 آذربايجان شرقي بستان آباد 09:15 %100 %100
350 كرمان ريگان 09:05 %100 %100
351 مركزي شازند 09:35 %100 %100
352 اصفهان بادرود 01:26 %100 %100
353 اصفهان درچه پياز 09:10 %100 %100
354 خراسان رضوي فيض آباد 09:31 %100 %100
355 اصفهان تيران 08:38 %100 %100
356 آذربايجان غربي قره ضياالدين 09:44 %100 %100
357 سمنان شاهرود 09:11 %100 %100
358 زنجان زنجان 08:51 2% 2% 14% 14% 69% 99% %100 %100
359 آذربايجان شرقي آذرشهر 01:36 98% %100 %100
360 تهران مشيريه 09:05 1% 1% 1% 1% 97% 98% 98% %100 %100
361 آذربايجان شرقي تبريز 08:47 5% 9% 24% 24% 60% 97% %100 %100
362 آذربايجان غربي پيرانشهر 09:31 17% 17% 48% 83% 93% 93% %100 %100
363 فارس لامرد 08:56 50% 50% 88% 88% %100 %100
364 گيلان آستانه اشرفيه 09:20 86% %100 %100
365 قزوين قزوين 09:41 27% 47% 47% 84% %100 %100
366 آذربايجان شرقي مرند پسران 10:17 22% 64% 83% %100 %100
367 کهگيلويه و بويراحمد دهدشت 09:00 82% 82% 82% 82% %100 %100
368 هرمزگان رودان 09:31 77% %100 %100
369 فارس ارسنجان 09:49 66% 66% %100 %100
370 بوشهر جم 09:02 33% 33% 61% 62% 62% %100 %100
371 البرز كرج جنوب دختران 09:01 18% 18% 18% 18% 18% 18% 27% %100 %100
372 خراسان رضوي جنگل 01:36 %100 %100
373 آذربايجان شرقي سراب2 02:07 %100 %100
374 آذربايجان شرقي باسمنج 01:35 %100 %100
375 اردبيل اصلان دوز 09:20 %100 %100
376 ايلام سرابله 08:47 63% 71% 71% %100 %100 %100 %100 %100
377 تهران پرند2 09:41 1% 41% 41% 94% 94% %100 %100
378 تهران شهريار 09:10 19% 48% 85% %100 %100
379 بوشهر خورموج 08:47 15% 15% 55% 55% 84% 84% 84% 84% %100 %100
380 تهران انديشه - مدارس 09:10 30% 30% 54% 80% 84% %100 %100
381 تهران انديشه 09:11 1% 1% 22% 49% 66% %100 %100
382 كرمان كشكوئيه 09:24 62% %100 %100
383 گلستان آزادشهر 11:15 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
384 آذربايجان شرقي ايلخچي 09:00 %100 %100
385 خراسان رضوي دولت آباد تربت حيدريه 02:07 %100 %100
386 آذربايجان شرقي صوفيان 09:05 %100 %100
387 گيلان كلاچاي 08:51 98% %100 %100
388 اصفهان كاشان 08:51 5% 7% 16% 52% 67% 67% 95% %100 %100
389 آذربايجان شرقي هشترود 10:10 77% 77% 77% %100 %100
390 خوزستان گتوند 08:47 %100 %100
391 آذربايجان شرقي اسكو 08:51 %100 %100
392 خوزستان ماه شهر 09:36 72% 75% 97% 97% 97% 97% %100 %100
393 كردستان سروآباد 08:58 13% 13% 45% 66% 66% 66% 66% 82% 88% 92% %100 %100
394 فارس داراب 08:47 35% 57% 57% 99% 99% 99% 99 % %100 %100
395 کرمانشاه سرپل ذهاب 08:55 21% 80% 80% 80% 80% 80% 80 % %100 %100
396 گيلان فومن 09:15 %100 %100
397 کرمانشاه جوانرود 08:47 32% 71% %100 %100 %100
398 همدان كبودرآهنگ 09:15 27% 81% %100 %100 %100 %100
399 تهران خلاق 09:01 74% 99% %100 %100
400 تهران تهران جنوب 09:00 1% 1% 7% 8% 34% 74% 99% 99% 99% 99% %100 %100
401 کرمانشاه پاوه 08:51 54% 54% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % %100
402 آذربايجان شرقي جلفا 08:47 34% 35% 35% 69% 89% 89% 90% 90% 90% 90% 92 % 92 % 92 % %100
403 گيلان رودبار 12:29 51% 51% 59% 64% 64 % 64 % 64 % %100
404 کرمانشاه سنقر 08:55 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % 1 % %100
405 اردبيل بيله سوار 09:56 42% 42% %100 %100 %100 %100
406 قزوين آبيك 08:51 %100 %100
407 كرمان كهنوج 09:00 74% 74% 74% %100 %100
408 تهران تهران شرق 08:47 3% 3% 17% 31% 80% 81% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
409 گيلان تالش3 09:37 %100 %100 %100
410 مركزي ساوه 08:56 2% 2% 2% 2% %100 %100 %100 %100
411 لرستان اليگودرز 08:46 99% %100 %100 %100
412 تهران تهران غرب 08:33 6% 8% 64% %100 %100 %100
413 كردستان بيجار 10:01 56% %100 %100 %100 %100 %100
414 قزوين بوئين زهرا 09:10 21% 21% 21% 21% 21% %100 %100 %100
415 آذربايجان غربي مياندوآب دختران 09:10 %100 %100
416 لرستان كوهناني 61% 61% 61% 97% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
417 خوزستان لالي 09:58 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
418 فارس كازرون 08:47 1% 1% 2% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
419 فارس بوانات 01:39 4% 4% 4% 4% 4% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
420 لرستان الشتر 09:35 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
421 يزد مهريز 09:45 98% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
422 خراسان رضوي صالح آباد 09:56 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2 % 2 % 99 % 99 %
423 اصفهان گزبرخوار 09:31 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
424 مركزي خمين 08:47 10% 10% 83% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
425 خراسان رضوي نيشابور 08:46 38% 38% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
426 اردبيل انگوت 08:51 52% 90% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
427 چهارمحال و بختياري لردگان 10:03 32% 59% 98% 98% 98% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
428 اصفهان اصفهان پسران 08:47 1% 1% 31% 48% 96% 97% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
429 مركزي مهاجران 09:51 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
430 يزد يزد دختران 08:43 1% 1% 1% 1% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
431 لرستان بيران شهر 09:10 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
432 مازندران بهشهر 09:20 54% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
433 كرمان كوهبنان 01:11 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
434 فارس خرم‌بيد 09:27 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
435 يزد يزد پسران - مدارس 08:56 3% 3% 38% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
436 خوزستان هنديجان پسر 10:18 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
437 خراسان شمالي اسفراين 09:38 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
438 خوزستان بهبهان دختران 08:47 49% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
439 اصفهان خميني شهر - مدارس 09:15 43% 96% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
440 گيلان تالش 09:44 1% 13% 56% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
441 گيلان چابكسر 09:01 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
442 قزوين تاكستان 09:20 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
443 خراسان رضوي نقاب 09:51 2% 2% 2% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
444 خراسان رضوي رشتخوار 09:10 36% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
445 سيستان و بلوچستان سراوان 1 09:40 1% 1% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
446 اصفهان شهرضا پسران 09:20 1% 1% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
447 اصفهان داران 08:51 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
448 خراسان رضوي جغتاي 09:45 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
449 كرمان نرماشير 09:38 26% 50% 81% 85% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
450 يزد يزد پسران 08:56 1% 39% 82% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
451 هرمزگان حاجي آباد 10:33 94% 94% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
452 تهران مشيريه - مدارس 10:05 7% 7% 7% 7% 64% 91% 91% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
453 فارس زرين دشت 09:31 1% 94% 95% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
454 خراسان جنوبي قائن - مدارس 10:00 37% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
455 خوزستان بندر امام خميني 09:54 71% 71% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
456 بوشهر بندر گناوه 09:56 14% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
457 تهران سراي دانش 74% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 95 %
458 تهران مركزتهران پارس 08:47 88% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
459 فارس فيروزآباد 08:51 1% 1% 22% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
460 خراسان شمالي بجنورد 1 08:46 6% 29% 65% 88% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
461 فارس جهرم 08:47 41% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
462 خراسان جنوبي سرايان 09:26 1% 2% 93% 93% 93% 93% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
463 خراسان جنوبي ارسك 10:21 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
464 اردبيل سرعين 01:38 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
465 تهران فيروزكوه 10:15 51% 72% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
466 آذربايجان شرقي سردرود 09:25 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
467 خراسان جنوبي قائن 10:00 38% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
468 آذربايجان غربي ربط 12:25 58% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71 % 71 % 71 % 92 %
469 البرز هشتگرد 09:00 51% 78% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
470 کرمانشاه دالاهو 09:37 43% 43% 55% 55% 67% 67% 83% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
471 تهران شهرري دختران 08:43 6% 6% 6% 7% 8% 78% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
472 اردبيل خلخال 09:21 65% 67% 67% 67% 67% 90% 91 % 91 % 91 % 91 %
473 تهران رباط كريم 09:10 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
474 سيستان و بلوچستان سيب و سوران - مدارس 09:10 42% 42% 42% 86% 86% 86% 86% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
475 کرمانشاه قصر شيرين 09:27 29% 31% 74% 76% 76% 76% 76% 76% 76 % 76 % 76 % 90 %
476 اصفهان آران و بيدگل 08:51 48% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
477 سيستان و بلوچستان سيب و سوران 09:10 40% 40% 40% 73% 73% 73% 73% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
478 کهگيلويه و بويراحمد ياسوج 08:47 5% 5% 5% 5% 59% 87% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 89 %
479 خوزستان اهواز 08:46 1% 1% 3% 20% 54% 81% 81% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
480 فارس فراشبند 08:51 4% 4% 6% 6% 87% 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
481 مازندران نكا 08:47 44% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
482 كرمان رودبار جيرفت 88 %
483 اصفهان شاهين شهر 08:47 81% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
484 فارس خنج 09:07 1% 1% 47% 47% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
485 فارس اقليد 09:40 6% 6% 64% 82% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83 % 83 % 83 % 83 %
486 خراسان شمالي جاجرم 08:51 21% 21% 29% 29% 82% 82% 82% 82% 82% 82 % 82 % 82 % 82 %
487 هرمزگان ميناب 09:05 5% 19% 22% 54% 54% 54% 59% 59% 76 % 76 % 76 % 80 %
488 آذربايجان شرقي هريس 09:26 78 %
489 فارس تل بيضا 77 % 77 %
490 البرز اشتهارد 01:15 2% 2% 2% 2% 2% 2% 35% 35 % 54 % 54 % 76 %
491 هرمزگان بندر کنگ و چارک 08:51 9% 71% 71% 72% 73% 73% 73% 73% 73 % 73 % 73 % 75 %
492 آذربايجان غربي اشنويه 10:30 35% 63% 66% 70% 71% 73% 73% 73 % 73 % 73 % 73 %
493 سيستان و بلوچستان ايرانشهر - مدارس 09:25 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69 % 69 % 69 % 69 %
494 البرز ماهدشت 09:38 64% 67 % 68 % 68 % 68 %
495 هرمزگان كيش 68% 68% 68% 68% 68% 68 % 68 % 68 % 68 %
496 سيستان و بلوچستان خاش 10:05 1% 1% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66 % 66 % 66 % 66 %
497 هرمزگان پارسيان 08:51 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55 % 55 % 55 % 66 %
498 تهران مدارس ويژه تهران 12:38 14% 20% 39% 50% 50% 50% 66% 66% 66 % 66 % 66 % 66 %
499 تهران ورامين 08:51 36% 65% 66% 66% 66% 66% 66% 66 % 66 % 66 % 66 %
500 يزد مروست 63% 65% 65% 65% 65% 65% 65 % 65 % 65 % 65 %
501 فارس اوز 12:36 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64 % 64 % 64 % 64 %
502 آذربايجان شرقي ورزقان 64 % 64 % 64 %
503 اصفهان دولت آباد اصفهان 08:48 21% 29% 35% 48% 62% 62% 62% 62% 62 % 62 % 62 % 62 %
504 بوشهر دلوار 61 % 61 % 61 %
505 تهران قصرفيروزه 09:31 9% 9% 38% 44% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60 % 60 % 60 % 61 %
506 تهران قرچك 09:01 4% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57 % 57 % 57 % 57 %
507 تهران تهران جنوب - مدارس 09:53 2% 5% 5% 28% 35% 35% 35% 35% 50% 50% 50 % 54 % 54 % 54 %
508 هرمزگان بشاگرد 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51 % 51 % 51 % 51 %
509 هرمزگان قشم 09:05 50% 50% 50% 50% 50% 50 % 50 % 50 % 50 %
510 بوشهر تنگستان 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48 % 48 % 48 % 48 %
511 فارس كوار 47% 47% 47 % 47 % 48 % 48 %
512 تهران تهران شمال - مدارس 09:03 2% 3% 7% 26% 33% 39% 43% 43% 44% 44% 44 % 44 % 46 % 47 %
513 فارس سروستان 46 % 46 %
514 آذربايجان شرقي گوگان 46 %
515 فارس سپيدان 45 %
516 يزد خاتم 08:48 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43 % 43 % 43 % 43 %
517 تهران تهران شرق - مدارس 7% 18% 22% 36% 36% 39% 42% 42% 42% 42 % 42 % 42 % 42 %
518 تهران پيشوا 09:05 40% 42% 42% 42% 42% 42% 42 % 42 % 42 % 42 %
519 فارس قير 40% 40% 41% 41% 41% 41% 41 % 41 % 41 % 41 %
520 خوزستان زيدون 09:26 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40 % 40 % 40 % 40 %
521 هرمزگان بستك 09:20 39% 39% 39 % 39 % 39 % 39 %
522 تهران تهران غرب - مدارس 7% 7% 7% 23% 25% 25% 25% 30% 30% 30% 30 % 36 % 36 % 36 %
523 خراسان رضوي مشهد شمال پسران 34 % 34 %
524 تهران شهرري پسران - مدارس 3% 3% 3% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 26% 26 % 26 % 26 % 30 %
525 سمنان بيارجمند 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30 % 30 % 30 % 30 %
526 سيستان و بلوچستان راسک 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3 % 3 % 26 % 26 %
527 تهران شهرري دختران - مدارس 11% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25 % 25 % 25 % 25 %
528 تهران موفق 24% 24% 24% 24% 24% 24 % 24 % 24 % 24 %
529 تهران مدارس شيرواني 19% 19% 23% 23% 23% 23% 23% 23 % 23 % 23 % 23 %
530 سيستان و بلوچستان نيک شهر 20% 20% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22 % 22 % 22 % 22 %
531 چهارمحال و بختياري اقماري شهرکرد 09:06 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10 % 10 % 10 % 19 %
532 اصفهان نائين 12:57 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14 % 14 % 14 % 14 %
533 فارس سعادت شهر 08:47 5% 5% 5% 5% 5% 5 % 5 % 5 % 5 %
534 فارس بالاده 08:47 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3 % 3 % 3 % 3 %
535 تهران سراي علم 08:47
536 كرمان جيرفت - اقماري 09:51
537 آذربايجان شرقي ممقان 01:42
538 آذربايجان شرقي مهربان 10:05
539 فارس كنارتخته 08:47
540 فارس خشت 08:46