کارنامه روز آزمونبرای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون در شهرتان ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .
پس از ساعت 15 می توانید کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه را مشاهده کنید. در جدول زیر وضعیت درصد ارسال پاسخبرگ های آزمون نسبت به حاضران در هر نمایندگی قابل مشاهده است . .
در صورت مشاهده ی اشکال در کارنامه خود به صفحه شخصی مراجعه کرده و اشکال احتمالی خود را هم اکنون گزارش کنید
ردیف استان نمایندگی زمان شروع اسکن پاسخبرگ غایبین 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 تجمعی روز جمعه
1 خراسان شمالي بجنورد 2 09:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
2 خوزستان بهبهان دختران پايه 10:42 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
3 گلستان خان ببين 96% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
4 كرمان ماهان 62% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
5 خراسان جنوبي نهبندان 09:27 59% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
6 چهارمحال و بختياري فلارد 09:52 57% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
7 مازندران سيمرغ 12:40 53% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
8 گيلان سنگر 11:21 47% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
9 خوزستان زيدون 09:43 43% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
10 اصفهان گزبرخوار %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
11 تهران اميدرسالت %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
12 كرمان زرند 08:22 68% 81% %100 %100 %100 %100 %100 %100
13 كرمان انار 10:07 24% 77% %100 %100 %100 %100 %100 %100
14 گيلان سياهكل 10:52 16% 28% %100 %100 %100 %100 %100 %100
15 تهران دبير 2 09:29 %100 %100 %100 %100 %100 %100
16 گيلان كلاچاي 09:33 47% 69% %100 %100 %100 %100 %100 %100
17 خراسان رضوي چناران 09:39 46% 70% %100 %100 %100 %100 %100 %100
18 مازندران نكا 09:47 47% 96% %100 %100 %100 %100 %100
19 گلستان كلاله پسران 10:05 26% 26% 95% %100 %100 %100 %100 %100
20 سيستان و بلوچستان سراوان2 09:55 59% 71% 95% %100 %100 %100 %100 %100
21 مازندران بهنمير 10:18 31% 34% 95% %100 %100 %100 %100 %100
22 کهگيلويه و بويراحمد لنده 09:05 94% %100 %100 %100 %100 %100
23 سيستان و بلوچستان زابل 10:02 32% 33% 88% %100 %100 %100 %100 %100
24 خراسان رضوي تايباد 09:55 33% 33% 85% %100 %100 %100 %100 %100
25 خراسان شمالي اسفراين 09:48 59% 75% 83% %100 %100 %100 %100 %100
26 كرمان بم 09:27 25% 57% 72% %100 %100 %100 %100 %100
27 ايلام ايوان 09:08 25% 40% 62% %100 %100 %100 %100 %100
28 گيلان رودسر 10:02 20% 21% 57% %100 %100 %100 %100 %100
29 چهارمحال و بختياري فارسان 10:24 6% 6% 52% %100 %100 %100 %100 %100
30 آذربايجان شرقي مراغه پسر 08:50 20% 21% 50% %100 %100 %100 %100 %100
31 خراسان رضوي گناباد 09:42 45% 46% 46% %100 %100 %100 %100 %100
32 مازندران نور 08:56 36% 44% 44% %100 %100 %100 %100 %100
33 تهران ورامين 12:25 43% %100 %100 %100 %100 %100
34 همدان اسدآباد 09:23 37% 39% 39% %100 %100 %100 %100 %100
35 خوزستان اميديه 09:46 9% 9% 39% %100 %100 %100 %100 %100
36 لرستان دورود 09:47 34% 36% 36% %100 %100 %100 %100 %100
37 خراسان رضوي بجستان 02:46 20% 32% 32% %100 %100 %100 %100 %100
38 گيلان حويق 08:50 29% 30% 30% %100 %100 %100 %100 %100
39 گيلان رحيم آباد 09:09 20% 20% 20% %100 %100 %100 %100 %100
40 همدان بهار 10:23 17% 17% 17% %100 %100 %100 %100 %100
41 مازندران سوادكوه 10:51 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100
42 كرمان بردسير 09:30 %100 %100 %100 %100 %100
43 كردستان سقز 09:22 %100 %100 %100 %100 %100
44 اصفهان شهرضا پسران 10:27 %100 %100 %100 %100 %100
45 همدان لالجين %100 %100 %100 %100 %100
46 ايلام بدره 10:28 %100 %100 %100 %100 %100
47 چهارمحال و بختياري کيان 10:14 %100 %100 %100 %100 %100
48 خوزستان دشت آزادگان 09:36 %100 %100 %100 %100 %100
49 چهارمحال و بختياري كيار 09:51 90% 99% %100 %100 %100 %100
50 آذربايجان شرقي ملكان پسران 09:50 65% 66% 66% 99% %100 %100 %100 %100
51 همدان ملاير پسران 09:40 32% 32% 32% 98% %100 %100 %100 %100
52 آذربايجان غربي ماكو 10:03 15% 15% 15% 98% %100 %100 %100 %100
53 مركزي محلات 09:23 26% 27% 27% 98% %100 %100 %100 %100
54 گلستان کلاله دختران 10:13 4% 4% 4% 96% %100 %100 %100 %100
55 همدان ملاير دختران 09:23 51% 54% 54% 95% %100 %100 %100 %100
56 فارس آباده 10:03 35% 35% 95% %100 %100 %100 %100
57 همدان تويسركان 09:42 27% 46% 93% %100 %100 %100 %100
58 کرمانشاه اسلام آباد غرب 09:40 43% 90% 93% 93% %100 %100 %100 %100
59 كرمان سيرجان 08:50 47% 50% 53% 88% %100 %100 %100 %100
60 يزد تفت 08:55 37% 41% 41% 87% %100 %100 %100 %100
61 لرستان گراب 10:00 48% 62% 62% 86% %100 %100 %100 %100
62 فارس نورآباد ممسني 08:57 36% 37% 37% 82% %100 %100 %100 %100
63 آذربايجان غربي خوي 09:01 29% 64% 64% 82% %100 %100 %100 %100
64 همدان نهاوند 10:11 4% 32% 81% %100 %100 %100 %100
65 مازندران شيرگاه 10:29 80% %100 %100 %100 %100
66 كردستان سنندج 08:51 35% 36% 36% 79% %100 %100 %100 %100
67 تهران شهر قدس 09:03 24% 25% 41% 79% %100 %100 %100 %100
68 آذربايجان شرقي سراب1 08:56 22% 22% 22% 75% %100 %100 %100 %100
69 اصفهان فلاورجان 10:37 19% 73% %100 %100 %100 %100
70 يزد اردكان 09:18 1% 1% 1% 69% %100 %100 %100 %100
71 خراسان رضوي مشهد پسران 08:20 44% 51% 51% 69% %100 %100 %100 %100
72 يزد ميبد 09:22 37% 40% 67% 68% %100 %100 %100 %100
73 آذربايجان غربي پلدشت 10:42 66% 66% 66% 66% %100 %100 %100 %100
74 خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران 09:05 42% 43% 60% 64% %100 %100 %100 %100
75 کرمانشاه سرپل ذهاب 09:58 7% 40% 40% 63% %100 %100 %100 %100
76 سمنان سمنان 09:02 19% 25% 25% 61% %100 %100 %100 %100
77 فارس خنج 09:25 56% 60% %100 %100 %100 %100
78 گلستان مينودشت 09:45 54% 57% %100 %100 %100 %100
79 کرمانشاه هرسين 09:27 3% 14% 54% %100 %100 %100 %100
80 کرمانشاه كرمانشاه 08:49 21% 34% 34% 53% %100 %100 %100 %100
81 گيلان لاهيجان 09:51 40% 52% 52% 52% %100 %100 %100 %100
82 همدان رزن 09:42 40% 50% %100 %100 %100 %100
83 خراسان رضوي مشهد جنوب دختران 08:20 16% 16% 16% 50% %100 %100 %100 %100
84 اصفهان زرين شهر 09:22 15% 17% 17% 50% %100 %100 %100 %100
85 مازندران رامسر 09:23 27% 34% 49% 50% %100 %100 %100 %100
86 يزد صدوق 10:49 44% 47% 47% 47% %100 %100 %100 %100
87 زنجان ابهر 09:14 44% 46% 46% 46% %100 %100 %100 %100
88 خراسان رضوي مشهد شرق دختران 09:23 40% 42% 42% 42% %100 %100 %100 %100
89 خراسان رضوي سبزوار 09:46 13% 13% 13% 41% %100 %100 %100 %100
90 خوزستان ايذه 09:43 38% 38% 38% %100 %100 %100 %100
91 چهارمحال و بختياري هفشجان 09:23 36% 37% %100 %100 %100 %100
92 مازندران چمستان 34% 34% 34% 34% %100 %100 %100 %100
93 آذربايجان شرقي مرند دختران 10:27 33% 33% 33% %100 %100 %100 %100
94 فارس كازرون 10:55 28% 30% 30% 30% %100 %100 %100 %100
95 تهران اسلامشهر پسران 10:59 24% 29% 29% 29% %100 %100 %100 %100
96 كردستان دهگلان 08:58 16% 16% 16% 26% %100 %100 %100 %100
97 زنجان خرمدره 09:15 24% 24% 24% 24% %100 %100 %100 %100
98 گيلان رضوانشهر 09:43 7% 7% 7% 21% %100 %100 %100 %100
99 آذربايجان غربي سلماس 10:39 11% 21% 21% 21% %100 %100 %100 %100
100 ايلام آبدانان دختران 15% 16% 17% 17% %100 %100 %100 %100
101 مازندران عباس‌آباد 09:47 14% %100 %100 %100 %100
102 مازندران زيراب 10:54 1% %100 %100 %100 %100
103 البرز كرج جنوب دختران 10:29 %100 %100 %100 %100
104 آذربايجان غربي قره ضياالدين 10:42 %100 %100 %100 %100
105 گلستان آق‌قلا %100 %100 %100 %100
106 تهران وردآورد %100 %100 %100 %100
107 همدان قروه درجزين 10:17 %100 %100 %100 %100
108 آذربايجان شرقي ممقان 12:43 %100 %100 %100 %100
109 تهران ارمغان دانش 10:12 %100 %100 %100 %100
110 تهران نگارين 10:13 %100 %100 %100 %100
111 تهران ابن سينا 09:39 %100 %100 %100 %100
112 گلستان گميشان 10:28 %100 %100 %100 %100
113 چهارمحال و بختياري فرخ شهر 10:11 %100 %100 %100 %100
114 چهارمحال و بختياري بروجن 09:04 %100 %100 %100 %100
115 گيلان املش 12:47 %100 %100 %100 %100
116 چهارمحال و بختياري بن %100 %100 %100 %100
117 کهگيلويه و بويراحمد بهمئي 10:00 %100 %100 %100 %100
118 مازندران جويبار 10:28 %100 %100 %100 %100
119 مازندران گلوگاه دختران 10:18 79% %100 %100 %100 %100
120 آذربايجان غربي چالدران 11:02 39% 39% 98% %100 %100 %100 %100 %100
121 اصفهان نجف آباد 09:14 47% 55% %100 %100 %100 %100
122 تهران لواسان 09:42 19% 91% 99% %100 %100 %100
123 مازندران اميركلا 09:47 38% 99% %100 %100 %100
124 كردستان مريوان 09:14 38% 39% 44% 73% 99% %100 %100 %100
125 كرمان جيرفت 09:08 30% 31% 32% 60% 99% %100 %100 %100
126 اردبيل نمين 11:44 99% %100 %100 %100
127 خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران 08:20 52% 55% 55% 56% 98% %100 %100 %100
128 اصفهان فولاد شهر 10:28 20% 22% 25% 27% 97% %100 %100 %100
129 خراسان جنوبي بشرويه 09:51 97% %100 %100 %100
130 خراسان رضوي مشهدجنوب پسران 08:20 46% 51% 63% 63% 96% %100 %100 %100
131 تهران پاكدشت 10:03 6% 16% 27% 46% 95% %100 %100 %100
132 تهران گلستان اسلامشهر 10:57 95% %100 %100 %100
133 تهران قرچك 01:04 94% %100 %100 %100
134 البرز نظرآباد 10:07 27% 27% 27% 94% %100 %100 %100
135 گلستان گاليكش 09:51 94% %100 %100 %100
136 كردستان كامياران 09:55 32% 32% 33% 86% 93% %100 %100 %100
137 كرمان راور 10:02 39% 39% 39% 92% %100 %100 %100
138 تهران پرديس 10:35 43% 92% %100 %100 %100
139 گيلان كوچصفهان 75% 91% 91% %100 %100 %100
140 مركزي اراک دختران 09:40 28% 40% 47% 67% 91% %100 %100 %100
141 خراسان رضوي مشهد دختران 09:35 23% 41% 71% 91% %100 %100 %100
142 كرمان شهربابك دختران 09:41 22% 57% 57% 57% 90% %100 %100 %100
143 سمنان گرمسار 10:43 11% 11% 32% 90% 90% %100 %100 %100
144 آذربايجان شرقي خسروشاه 89% %100 %100 %100
145 قزوين الوند پسران 09:17 39% 84% 89% %100 %100 %100
146 آذربايجان شرقي بناب پسران 09:53 48% 56% 63% 77% 88% %100 %100 %100
147 تهران رودهن 09:58 20% 20% 47% 87% %100 %100 %100
148 آذربايجان غربي بوكان 09:27 35% 35% 35% 37% 87% %100 %100 %100
149 مازندران كلاردشت 10:54 85% %100 %100 %100
150 خراسان رضوي مشهد غرب پسران 08:52 38% 40% 40% 40% 84% %100 %100 %100
151 خوزستان لالي 10:35 1% 1% 1% 83% %100 %100 %100
152 مازندران بابل 09:31 28% 29% 30% 55% 82% %100 %100 %100
153 مركزي ساوه 10:06 12% 22% 22% 53% 80% %100 %100 %100
154 خراسان شمالي بجنورد 1 09:48 4% 38% 38% 58% 78% %100 %100 %100
155 مازندران ساري 08:41 30% 45% 46% 46% 77% %100 %100 %100
156 لرستان کوهدشت 2 09:31 23% 52% 52% 71% 77% %100 %100 %100
157 آذربايجان شرقي عجب شير 08:44 13% 34% 34% 60% 76% %100 %100 %100
158 اصفهان آران و بيدگل 09:51 18% 23% 75% %100 %100 %100
159 مازندران فريدون كنار 09:39 16% 20% 20% 48% 75% %100 %100 %100
160 مازندران تنكابن 09:20 31% 33% 50% 50% 73% %100 %100 %100
161 همدان همدان - مدارس 09:41 25% 39% 39% 39% 73% %100 %100 %100
162 مازندران چالوس 09:39 10% 43% 43% 67% 67% %100 %100 %100
163 البرز کمالشهر 67% %100 %100 %100
164 يزد مهريز 11:19 11% 30% 30% 59% 67% %100 %100 %100
165 خراسان جنوبي فردوس 09:11 26% 38% 38% 38% 66% %100 %100 %100
166 خراسان شمالي آشخانه 09:22 6% 6% 6% 26% 64% %100 %100 %100
167 کهگيلويه و بويراحمد گچساران 09:55 41% 41% 41% 42% 61% %100 %100 %100
168 همدان همدان 09:41 13% 13% 13% 13% 55% %100 %100 %100
169 گيلان آستارا 10:03 35% 54% 54% %100 %100 %100
170 خراسان رضوي مشهد شرق پسران 09:56 26% 54% 54% 54% 54% %100 %100 %100
171 گيلان رشت‌ پسران 09:34 53% %100 %100 %100
172 كردستان بانه 10:02 53% 53% %100 %100 %100
173 لرستان خرم آباد1 09:25 37% 52% 53% 53% 53% %100 %100 %100
174 خوزستان بهبهان پسران 11:43 11% 11% 11% 39% 50% %100 %100 %100
175 گلستان آزادشهر 11:05 49% %100 %100 %100
176 مازندران نوشهر 09:40 40% 47% 47% 47% 47% %100 %100 %100
177 خوزستان شوشتر 10:32 35% 35% 35% 46% %100 %100 %100
178 آذربايجان غربي تكاب 10:16 44% %100 %100 %100
179 مركزي زرنديه 09:11 23% 42% %100 %100 %100
180 گيلان فومن 10:02 42% %100 %100 %100
181 خوزستان دزفول 10:54 31% 38% 38% 38% 38% %100 %100 %100
182 گلستان راميان 10:39 28% 35% %100 %100 %100
183 خراسان رضوي قوچان 10:24 8% 8% 29% 29% 29% %100 %100 %100
184 مازندران بابلسر 12:07 22% 26% 26% %100 %100 %100
185 اصفهان كاشان 10:07 23% 24% 24% 24% 24% %100 %100 %100
186 يزد ابركوه 11:05 19% 19% 19% 19% 19% %100 %100 %100
187 كرمان نرماشير 10:12 1% 1% 1% %100 %100 %100
188 آذربايجان شرقي اهر دختران 09:45 %100 %100 %100
189 البرز کرج دختر 2 10:40 %100 %100 %100
190 البرز كرج مركز پسران 10:40 %100 %100 %100
191 مركزي خمين 09:33 %100 %100 %100
192 کرمانشاه روانسر 08:59 %100 %100 %100
193 لرستان بروجرد 09:25 %100 %100 %100
194 لرستان ازنا 10:17 %100 %100 %100
195 گيلان ماسال 09:28 %100 %100 %100
196 خوزستان شادگان 10:17 %100 %100 %100
197 گيلان لشت نشا 12:14 %100 %100 %100
198 تهران شهريار 10:27 %100 %100 %100
199 البرز كرج جنوب پسران 10:40 %100 %100 %100
200 کرمانشاه گيلانغرب 09:43 %100 %100 %100
201 اصفهان باغ بهادران 09:27 %100 %100 %100
202 خراسان رضوي در‌گز 09:17 %100 %100 %100
203 مازندران گلوگاه پسران 10:45 %100 %100 %100
204 تهران روش 09:36 %100 %100 %100
205 تهران بومهن 10:56 %100 %100 %100
206 مركزي شازند 09:27 %100 %100 %100
207 كرمان كوهبنان 01:10 %100 %100 %100
208 خوزستان باغ ملك 10:42 %100 %100 %100
209 يزد عشق آباد %100 %100 %100
210 فارس زرقان 11:50 %100 %100 %100
211 گلستان دلند %100 %100 %100
212 تهران ملارد 10:11 %100 %100 %100
213 چهارمحال و بختياري سامان 01:07 %100 %100 %100
214 قزوين تاكستان 10:37 %100 %100 %100
215 اردبيل اردبيل 10:07 46% 47% 47% 47% 80% %100 %100 %100
216 فارس استهبان 09:47 17% 17% 17% 17% 96% %100 %100 %100
217 گيلان صومعه سرا 09:56 10% 37% 70% %100 %100 %100
218 تهران انديشه 10:11 34% 64% 64% %100 %100 %100
219 خراسان رضوي سلطان آبادسبزوار %100 %100 %100
220 فارس فيروزآباد 09:46 37% 37% 79% %100 %100 %100
221 اصفهان خميني شهر 10:09 9% 9% 41% 90% %100 %100 %100
222 کهگيلويه و بويراحمد چرام 09:45 72% 73% 99% %100 %100
223 آذربايجان غربي مهاباد 10:20 51% 99% %100 %100
224 کهگيلويه و بويراحمد سوق 24% 24% 24% 24% 24% 99% %100 %100
225 ايلام ملكشاهي 09:09 99% %100 %100
226 آذربايجان غربي نقده 10:22 11% 11% 26% 46% 56% 99% %100 %100
227 گيلان تالش 10:32 37% 72% 99% %100 %100
228 خراسان رضوي تربت حيدريه 10:05 46% 47% 47% 47% 71% 99% %100 %100
229 آذربايجان شرقي ميانه 08:55 21% 28% 50% 52% 52% 99% %100 %100
230 خوزستان رامهرمز 10:22 34% 34% 34% 75% 76% 99% %100 %100
231 ايلام دره شهر 09:03 36% 50% 57% 70% 99% 99% %100 %100
232 خراسان رضوي مشهد غرب دختران 09:09 41% 42% 42% 42% 91% 99% %100 %100
233 اصفهان فريدونشهر 10:46 99% %100 %100
234 هرمزگان بندرعباس 09:27 21% 44% 47% 50% 65% 99% %100 %100
235 خراسان جنوبي بيرجند 09:55 15% 31% 41% 46% 74% 99% %100 %100
236 فارس شيراز پسران 10:37 19% 20% 20% 20% 20% 98% %100 %100
237 لرستان نورآباد 09:17 39% 41% 41% 68% 98% 98% %100 %100
238 گلستان گنبد 09:15 19% 40% 40% 40% 86% 98% %100 %100
239 البرز شهر جديد هشتگرد 09:42 98% %100 %100
240 مركزي دليجان 10:17 12% 12% 33% 53% 62% 98% %100 %100
241 خوزستان بندر امام خميني 01:13 1% 1% 1% 1% 1% 97% %100 %100
242 فارس ني ريز 10:18 97% %100 %100
243 مازندران آمل 09:46 43% 47% 47% 47% 74% 97% %100 %100
244 فارس مرودشت 09:01 97% %100 %100
245 خراسان رضوي فريمان 09:35 38% 47% 47% 78% 78% 96% %100 %100
246 كردستان ديواندره 09:06 93% 96% %100 %100
247 کرمانشاه صحنه 09:37 96% %100 %100
248 اصفهان درچه پياز 10:11 95% %100 %100
249 خراسان جنوبي سرايان 62% 95% %100 %100
250 فارس شيراز دختران 10:38 18% 19% 19% 19% 19% 95% %100 %100
251 اصفهان دهاقان 09:46 1% 1% 84% 95% %100 %100
252 زنجان زرين رود 01:36 95% 95% 95% %100 %100
253 خراسان شمالي شيروان 09:46 45% 46% 75% 94% 94% 94% %100 %100
254 فارس لامرد 10:03 16% 17% 38% 54% 69% 94% %100 %100
255 آذربايجان شرقي شبستر 09:28 21% 57% 57% 83% 86% 94% %100 %100
256 قم قم دختران 09:40 31% 33% 33% 33% 33% 94% %100 %100
257 قم قم پسران 09:53 11% 35% 35% 65% 65% 92% %100 %100
258 فارس اقليد 10:01 91% %100 %100
259 قزوين الوند دختران 08:49 48% 48% 91% %100 %100
260 تهران مشيريه 09:45 21% 21% 25% 52% 87% 91% %100 %100
261 اصفهان تيران 08:52 90% %100 %100
262 گلستان مراوه تپه 01:11 89% %100 %100
263 تهران باغستان 09:50 88% %100 %100
264 آذربايجان شرقي بستان آباد 09:52 88% %100 %100
265 گلستان علي آباد كتول 10:33 27% 28% 28% 74% 79% 87% %100 %100
266 اردبيل پارس‌آباد مغان 10:02 4% 4% 17% 19% 85% 87% %100 %100
267 يزد يزد دختران - مدارس 10:08 7% 10% 10% 87% %100 %100
268 لرستان خرم آباد2 09:42 1% 1% 86% %100 %100
269 کهگيلويه و بويراحمد باشت 60% 84% 85% %100 %100
270 گيلان رشت دختران 10:48 17% 20% 37% 37% 55% 85% %100 %100
271 گيلان چابكسر 12:56 84% %100 %100
272 گيلان لنگرود 09:46 8% 8% 8% 8% 8% 82% %100 %100
273 مازندران بهشهر 10:06 12% 12% 18% 44% 79% %100 %100
274 البرز محمدشهر 10:48 17% 21% 21% 73% 77% 78% %100 %100
275 آذربايجان غربي اشنويه 10:45 17% 34% 34% 47% 72% 74% %100 %100
276 آذربايجان شرقي اهر پسران 10:39 49% 49% 74% %100 %100
277 مركزي اراک پسران 09:17 10% 10% 10% 10% 71% 72% %100 %100
278 كرمان كرمان 09:11 18% 31% 40% 42% 71% 71% %100 %100
279 زنجان زنجان 08:55 3% 47% 48% 49% 70% 71% %100 %100
280 ايلام ايلام 2 09:52 4% 4% 18% 18% 68% %100 %100
281 اصفهان گلپايگان 10:26 66% 66% %100 %100
282 کرمانشاه جوانرود 09:42 15% 27% 51% 51% 66% 66% %100 %100
283 بوشهر بوشهر دختر 09:25 2% 2% 19% 19% 49% 55% %100 %100
284 البرز كرج مركز پسران - مدارس 10:40 53% %100 %100
285 خراسان رضوي نيشابور 09:20 35% 37% 37% 46% 46% 46% %100 %100
286 تهران اسلامشهر دختران 10:56 14% 22% 22% 22% 22% 42% %100 %100
287 چهارمحال و بختياري شهركرد 10:11 21% 40% 40% %100 %100
288 خراسان جنوبي ارسك 4% 4% 4% 4% 7% %100 %100
289 آذربايجان شرقي سردرود 09:52 2% 2% 2% 2% 2% %100 %100
290 تهران سراي علم 11:05 %100 %100
291 تهران اوج 09:36 %100 %100
292 تهران رهروان علم 11:05 %100 %100
293 زنجان طارم 10:37 %100 %100
294 كرمان ريگان %100 %100
295 مازندران قائم شهر 11:19 4% 25% 45% 46% %100 %100 %100 %100
296 كرمان كشكوئيه 09:46 98% %100 %100
297 آذربايجان شرقي ملكان دختران 10:12 32% 57% 57% 57% 57% 57% 97% %100 %100
298 لرستان كوهناني 95% 95% %100 %100
299 چهارمحال و بختياري لردگان 09:23 30% 63% 91% %100 %100
300 كردستان سروآباد 10:01 1% 26% 46% 83% 90% 91% 91% %100 %100
301 اصفهان مباركه 09:35 14% 38% 85% %100 %100
302 خراسان رضوي ششتمد 85% 85% %100 %100
303 اصفهان اصفهان پسران 09:12 16% 18% 27% 32% 45% 49% 82% %100 %100
304 يزد يزد پسران - مدارس 12:39 73% %100 %100
305 تهران پرند2 11:01 71% 71% 71% 72% %100 %100
306 خراسان رضوي طرقبه 09:17 70% %100 %100
307 خوزستان ماه شهر 09:41 29% 31% 31% 31% 31% 67% 69% %100 %100
308 قزوين بوئين زهرا 09:47 66% %100 %100
309 كردستان قروه 09:09 60% 64% 64% 65% %100 %100
310 خوزستان آبادان 09:40 10% 10% 10% 39% 39% 59% %100 %100
311 خوزستان گتوند 09:55 9% 9% 9% 9% 9% 9% %100 %100
312 آذربايجان شرقي اسكو 10:05 %100 %100
313 گيلان آستانه اشرفيه 10:01 %100 %100
314 كرمان فهرج 09:45 %100 %100
315 تهران ايده 05:27 %100 %100
316 مركزي مهاجران %100 %100
317 آذربايجان شرقي باسمنج %100 %100
318 خراسان رضوي فيض آباد 10:34 %100 %100
319 اردبيل اصلان دوز %100 %100
320 سيستان و بلوچستان ايرانشهر 11:03 48% 99% %100 %100
321 تهران تدبير دانش 11:03 %100 %100
322 ايلام مهران 09:16 48% 48% 48% %100 %100 %100 %100 %100
323 گيلان رودبار 11:53 69% 69% 97% %100 %100
324 آذربايجان شرقي كليبر 09:51 76% 76% 76% 94% %100 %100
325 تهران تهران شرق 09:10 9% 9% 27% 36% 59% 79% 91% 91% %100 %100
326 خراسان رضوي كاشمر 10:09 17% 37% 44% 58% 78% 78% 78% 78% %100 %100
327 آذربايجان شرقي صوفيان 09:51 %100 %100
328 آذربايجان غربي مياندوآب پسران 10:33 34% 35% 35% 35% 35% %100 %100 %100
329 قزوين قزوين 09:24 10% 11% 17% 33% 49% 61% 76% %100 %100
330 يزد زارچ 10:49 38% 39% 39% 39% %100 %100 %100 %100
331 تهران تهران غرب 09:22 1% 13% 13% 28% 46% 46% 96% 99% 99% 99% 99 % %100 %100
332 تهران پيشداد 09:35 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 99% 99% 99% 99 % %100 %100
333 فارس جهرم 09:36 44% 46% 46% 76% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % %100 %100
334 قزوين آبيك 09:50 39% 98% 99% 99% 99% 99 % %100 %100
335 سيستان و بلوچستان زاهدان - مدارس 09:18 1% 1% 1% 17% 17% 42% 98% 98% 99% 99% 99 % %100 %100
336 تهران تهران شمال 09:05 12% 17% 26% 56% 84% 98% 98% 98% 98% 98 % %100 %100
337 اصفهان نطنز 11:28 38% 38% 69% 94% 94% 98% 98% 98 % %100 %100
338 فارس قادرآباد 97% 97% 97% 97% 97 % %100 %100
339 سيستان و بلوچستان زاهدان 09:18 11% 11% 11% 40% 40% 50% 90% 90% 91% 91% 91 % %100 %100
340 اردبيل مشكين شهر 10:33 42% 42% 42% 42% 42% 42% 68% 91% 91% 91 % %100 %100
341 فارس ارسنجان 09:51 12% 12% 88% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % %100 %100
342 خوزستان هنديجان دختر 12:41 86% 86% 86% 86% 86 % %100 %100
343 ايلام ايلام 1 10:14 1% 1% 1% 1% 1% 85% 85% 85 % %100 %100
344 آذربايجان شرقي بناب دختران 10:06 1% 29% 29% 29% 29% 29% 66% 76% 76% 76% 76 % %100 %100
345 كرمان قلعه گنج 14% 55% 69% 69% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71 % %100 %100
346 فارس فسا 09:23 13% 14% 14% 22% 22% 39% 57% 66% 66% 66% 66 % %100 %100
347 اردبيل بيله سوار 10:45 8% 23% 23% 23% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57 % %100 %100
348 گلستان گرگان دختران 11:00 23% 23% 32% 35% 35% 44% 44% 44% 44% 44% 44 % %100 %100
349 آذربايجان شرقي ايلخچي 09:53 %100 %100
350 خراسان رضوي دولت آباد تربت حيدريه 10:26 %100 %100
351 اردبيل سرعين 02:46 %100 %100
352 اصفهان زواره 02:46 %100 %100
353 خراسان رضوي باخرز 02:46 %100 %100
354 اصفهان اصفهان دختران 09:36 5% 5% 6% 27% 35% 48% 85% 98% 98% 98% 98 % 99 % %100 %100
355 اصفهان اردستان 02:46 99 % %100 %100
356 خراسان رضوي صالح آباد 03:01 98 % %100 %100
357 كرمان بافت 09:56 21% 21% 51% 51% 51% 51% 79% 84% 85% 85% 85 % 98 % %100 %100
358 کهگيلويه و بويراحمد دهدشت 09:30 27% 27% 27% 89% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % %100 %100
359 گيلان كياشهر 03:20 %100 %100
360 گيلان بندرانزلي 10:52 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 99% 99% 99 % %100 %100
361 خوزستان اهواز 09:17 12% 26% 38% 38% 50% 63% 78% 88% 88% 88% 88 % %100 %100
362 خوزستان خرمشهر 12:33 1% 1% 1% 35% 72% 98% 99% 99% 99 % %100 %100
363 کرمانشاه كنگاور 10:08 8% 8% 8% 8% 60% %100 %100 %100
364 تهران شهرجديد پرند 09:51 89% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
365 البرز كرج مركز دختران - مدارس 10:57 8% 8% 8% 73% 77% 86% 86% 86% 86% 86 % 99 % 99 % %100
366 کرمانشاه پاوه 09:22 25% 26% 26% 26% 26% 47% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
367 ايلام سرابله 09:46 92% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
368 آذربايجان شرقي آذرشهر 10:49 15% 18% 18% 29% 29% 29% 39% 70% 84% 84% 84 % 99 % 99 % %100
369 فارس قائميه 09:36 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
370 فارس خرم‌بيد 10:54 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 99 % 99 % %100
371 كرمان كهنوج 10:11 19% 24% 52% 52% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79 % 98 % 98 % %100
372 البرز كرج مركز دختران 10:57 25% 25% 25% 76% 76% 87% 87% 87% 87% 87 % 98 % 98 % %100
373 تهران تهرانسر 12:22 23% 32% 58% 86% 89% 89% 89% 89 % 91 % 98 % %100
374 مازندران بندپي غربي 10:03 67% 69% 69% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % %100
375 آذربايجان غربي پيرانشهر 10:28 32% 34% 58% 58% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % %100
376 سمنان شاهرود 01:36 1% 1% 1% 1% 93% 93% 93% 93 % 97 % 97 % %100
377 البرز کرج پسر 2 10:57 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4 % 97 % 97 % %100
378 يزد طبس 09:48 45% 45% 54% 65% 79% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 97 % %100
379 آذربايجان شرقي مرند پسران 11:23 9% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35 % 97 % 97 % %100
380 ايلام دهلران 09:47 37% 38% 81% 93% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % %100
381 گلستان بندرگز 09:51 31% 31% 50% 50% 50 % 94 % 96 % %100
382 آذربايجان شرقي هشترود 11:17 47% 82% 82% 82% 82% 82% 82 % 96 % 96 % %100
383 كرمان عنبرآباد 10:24 7% 17% 27% 46% 66% 69% 76% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % %100
384 كرمان رابر 02:46 95 % 95 % %100
385 البرز هشتگرد 09:34 22% 22% 31% 39% 39% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % %100
386 اردبيل خلخال 09:29 24% 24% 69% 69% 69% 73% 73% 73% 73 % 90 % 93 % %100
387 آذربايجان شرقي خدا آفرين 12:36 31% 38% 38% 38% 38% 38% 70% 70% 70 % 91 % 91 % %100
388 قزوين محمديه پسران 10:01 77% 77% 77% 77% 77 % 91 % 91 % %100
389 بوشهر برازجان 08:45 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % %100
390 كرمان رفسنجان 09:23 10% 10% 10% 28% 28% 57% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % %100
391 خراسان رضوي تربت جام 10:02 17% 17% 17% 17% 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80 % 80 % 80 % %100
392 آذربايجان شرقي مراغه دختر 08:45 23% 30% 34% 34% 44% 58% 58% 59% 59% 59% 59 % 67 % 67 % %100
393 تهران فيروزكوه 10:23 33% 36% 36% 36% 36% 36 % 36 % 36 % %100
394 کرمانشاه سنقر 05:26 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % 1 % %100
395 فارس سعادت شهر 06:43 %100
396 آذربايجان شرقي مهربان 06:43 %100
397 فارس خرامه 10:08 %100
398 لرستان الشتر 11:26 %100
399 فارس اوز 01:05 %100 %100 %100
400 خراسان جنوبي سربيشه 05:27 36% 56% 56% 56% 56% 56% 56 % 56 % 56 % %100
401 البرز فرهنگ جنوب 10:34 75% 77% 99% %100 %100
402 خوزستان انديمشك 11:32 28% 64% 65% 99% %100 %100
403 آذربايجان غربي مياندوآب دختران 09:56 35% 66% 66% 66% 99% 99% %100 %100
404 يزد يزد پسران 11:27 27% 27% 27% 27% 34% %100 %100
405 آذربايجان شرقي تبريز 09:50 9% 14% 14% 28% 54% 54% 72% 95% 95% 95% 95 % %100 %100
406 يزد يزد دختران 08:54 4% 4% 4% 4% 4% 30% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % %100
407 تهران موفق 10:13 25% 59% 59% 59% 59% 59 % 59 % 99 % %100
408 زنجان خدابنده 10:07 13% 13% 24% 24% 99% 99% 99% 99% %100 %100
409 سيستان و بلوچستان چابهار 11:33 4% 5% 5% 5% 45% 72% 74% 91% 91% 91% 91 % 99 % 99 % %100
410 خوزستان هنديجان پسر 12:25 85% 98% 98% 98% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
411 مازندران محمودآباد 09:46 1% 1% 1% 1% 1% 1% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
412 آذربايجان شرقي هريس 02:46 99 % 99 % 99 %
413 تهران پيشوا 12:46 18% 23% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
414 لرستان رومشكان 10:55 41% 62% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
415 همدان كبودرآهنگ 09:52 16% 24% 51% 52% 52% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
416 چهارمحال و بختياري اقماري شهرکرد 12:52 55% 55% 55% 55% 55% 55 % 99 % 99 % 99 %
417 خراسان رضوي سرخس 10:38 1% 25% 25% 43% 43% 43% 51% 51% 51% 51% 51 % 57 % 64 % 99 %
418 تهران مركزتهران پارس 11:52 28% 28% 53% 55% 55% 55% 55% 55 % 86 % 86 % 99 %
419 بوشهر خورموج 01:42 81 % 81 % 99 %
420 هرمزگان بستك 01:41 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
421 لرستان اليگودرز 11:16 1% 16% 38% 53% 78% 78% 78 % 99 % 99 % 99 %
422 اصفهان شاهين شهر 09:03 57% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
423 لرستان كوهدشت 1 01:15 14% 15% 49% 52% 72% 94% 94% 95% 95% 95% 95 % 99 % 99 % 99 %
424 تهران تهران جنوب 08:55 21% 29% 32% 36% 59% 91% 97% 97% 97% 97 % 98 % 98 % 99 %
425 فارس تل بيضا 99 %
426 اردبيل گرمي 02:46 99 % 99 % 99 %
427 گلستان گرگان پسر 10:17 15% 15% 15% 16% 16% 16% 70% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
428 اصفهان داران 11:11 89% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
429 آذربايجان غربي شاهين دژ 10:07 54% 79% 93% 93% 93 % 97 % 97 % 99 %
430 تهران شهرري پسران 09:12 8% 25% 44% 57% 79% 82% 82% 82% 82% 82% 82 % 99 % 99 % 99 %
431 تهران علم و فن 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
432 اصفهان بهارستان 10:12 92% 92% 92% 92% 92 % 98 % 98 % 99 %
433 گلستان كردكوي 08:59 29% 31% 31% 78% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
434 تهران سراي دانش 11:49 25% 28% 28% 28% 60% 60% 68% 68% 68% 68% 68 % 99 % 99 % 99 %
435 خراسان رضوي خواف 12:07 29% 36% 36% 36% 36% 88% 96% 96% 96% 96 % 99 % 99 % 99 %
436 تهران مشيريه - مدارس 12:06 2% 2% 3% 25% 63% 79% 98% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
437 فارس بالاده 99 %
438 تهران شهرري دختران 10:01 1% 2% 3% 3% 3% 88% 97% 97% 97% 97% 97 % 99 % 99 % 99 %
439 تهران يوسف 11:13 95 % 95 % 99 %
440 خراسان شمالي جاجرم 10:28 16% 21% 23% 24% 43% 64% 85% 89% 89% 89% 89 % 95 % 95 % 99 %
441 تهران دماوند 11:34 96% 97% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
442 لرستان بيران شهر 11:11 23% 25% 25% 95% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
443 آذربايجان غربي سردشت 10:40 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
444 تهران تهران جنوب - مدارس 12:05 4% 16% 27% 43% 46% 46% 65% 69% 69% 69 % 92 % 94 % 98 %
445 فارس داراب 10:24 24% 29% 29% 29% 29% 71% 71% 87% 87% 87% 87 % 89 % 89 % 98 %
446 فارس كوار 98 %
447 سيستان و بلوچستان سراوان 1 10:06 36% 36% 36% 36% 36% 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 98 %
448 خوزستان شوش دانيال 10:23 37% 40% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
449 فارس زرين دشت 10:35 92% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
450 گيلان تالش3 05:27 89% 89% 89% 89% 96% 96% 96% 96 % 98 % 98 % 98 %
451 مازندران بندپي شرقي 11:42 45% 47% 61% 90% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
452 ايلام آبدانان پسران 10:01 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
453 بوشهر بندر گناوه 10:09 21% 21% 21% 21% 21% 88% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 98 % 98 %
454 كردستان بيجار 10:00 43% 43% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
455 لرستان پلدختر 10:27 42% 74% 79% 79% 79% 79% 79 % 79 % 79 % 98 %
456 تهران مدارس ويژه تهران 11:19 1% 6% 8% 11% 21% 21% 37% 57% 68% 68% 68 % 97 % 97 % 98 %
457 كرمان ارزوئيه 87% 92% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 98 %
458 تهران خلاق 10:09 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29 % 81 % 81 % 98 %
459 خوزستان بهبهان دختران 10:07 94% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
460 گلستان بندرتركمن 09:23 18% 18% 18% 22% 46% 75% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
461 هرمزگان حاجي آباد 01:15 90% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
462 خوزستان مسجد سليمان 08:41 37% 58% 58% 58% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59 % 59 % 59 % 97 %
463 گيلان تالش2 10:16 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
464 اردبيل انگوت 10:07 39% 44% 44% 44% 44% 44% 77% 83% 90% 90% 90 % 94 % 94 % 97 %
465 بوشهر بندر ديلم 10:24 89% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
466 فارس سپيدان 97 %
467 هرمزگان رودان 10:42 34% 35% 35% 48% 48% 86% 86% 92% 92% 92% 92 % 97 % 97 % 97 %
468 تهران تهران شرق - مدارس 01:17 14% 18% 24% 37% 41% 41% 66% 66% 92% 92% 92 % 95 % 95 % 97 %
469 هرمزگان بندر خمير 01:27 1% 1% 96% 96% 96% 96% 96 % 97 % 97 % 97 %
470 هرمزگان ميناب 10:31 14% 14% 14% 79% 79% 79% 79% 79 % 97 % 97 % 97 %
471 اصفهان بوئين مياندشت 11:24 81% 81% 81% 81% 81 % 81 % 81 % 97 %
472 اصفهان شهرضا دختران 09:57 15% 18% 18% 18% 19% 46% 74% 94% 94% 94% 94 % 97 % 97 % 97 %
473 فارس قير 11:48 26% 26% 26% 26% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
474 فارس سروستان 97 %
475 کهگيلويه و بويراحمد ياسوج 09:40 93 % 93 % 97 %
476 سمنان دامغان 1% 1% 1% 84% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
477 تهران شهرري دختران - مدارس 09:04 3% 13% 22% 28% 36% 36% 51% 60% 69% 69% 69 % 83 % 83 % 96 %
478 تهران قصرفيروزه 09:47 22% 37% 42% 51% 64% 64% 64 % 96 % 96 % 96 %
479 تهران رباط كريم 09:46 38% 41% 85% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
480 آذربايجان شرقي سراب2 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
481 خراسان رضوي رشتخوار 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 96 % 96 % 96 %
482 كرمان رودبار جيرفت 96 %
483 کرمانشاه قصر شيرين 11:47 7% 7% 7% 7% 19% 19% 19% 19% 19% 19 % 95 % 95 % 95 %
484 لرستان دوره 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
485 البرز اشتهارد 01:50 91% 91% 91% 91 % 94 % 94 % 95 %
486 آذربايجان شرقي سهند 10:03 1% 1% 1% 1% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
487 هرمزگان قشم 10:40 40% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74 % 75 % 75 % 94 %
488 آذربايجان غربي شوط 26% 29% 29% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
489 مازندران رويان 34% 43% 43% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
490 سيستان و بلوچستان سيب و سوران 10:17 12% 28% 79% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 94 %
491 هرمزگان بندر کنگ و چارک 10:31 61% 62% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
492 تهران مدارس شيرواني 12% 12% 12% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
493 اصفهان بادرود 03:20 84 % 84 % 93 %
494 تهران تهران غرب - مدارس 11:56 2% 5% 5% 25% 44% 44% 54% 72% 72% 72% 72 % 82 % 91 % 93 %
495 آذربايجان شرقي جلفا 12:34 39% 73% 75% 75% 80% 84% 84% 84 % 93 % 93 % 93 %
496 تهران تهران شمال - مدارس 02:46 8% 10% 20% 27% 27% 27% 37% 44% 44% 44% 44 % 89 % 89 % 93 %
497 سيستان و بلوچستان نيک شهر 54% 67% 67% 67% 67% 67 % 67 % 67 % 93 %
498 بوشهر تنگستان 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
499 سيستان و بلوچستان خاش 91% 91% 91% 91 % 92 % 92 % 92 %
500 کرمانشاه دالاهو 09:27 52% 54% 89% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
501 لرستان فيروزآباد لرستان 11:37 24% 24% 24% 51% 51% 51% 51 % 69 % 74 % 92 %
502 آذربايجان غربي ربط 29% 53% 87% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
503 بوشهر بوشهر پسر 10:31 13% 33% 38% 38% 63% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 91 %
504 اصفهان چادگان 11:34 83% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
505 تهران فرهنگ پويا 11:08 60% 85% 86% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
506 يزد مروست 11:05 1% 1% 1% 81% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
507 فارس بوانات 11:26 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
508 گيلان خشكبيجار 64% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
509 بوشهر بندر دير 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43 % 89 % 89 % 89 %
510 سيستان و بلوچستان راسک 29 % 29 % 89 %
511 آذربايجان غربي مهاباد2 09:16 1% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
512 خراسان رضوي جغتاي 10:24 77% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
513 فارس فراشبند 09:48 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
514 خراسان جنوبي قائن 09:08 26% 44% 66% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
515 تهران تهرانسر - مدارس 7% 20% 32% 55% 77% 77% 77% 77 % 85 % 85 % 87 %
516 فارس لار 10:51 84% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
517 هرمزگان پارسيان 12:53 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
518 مازندران رستم كلا 10:08 56% 56% 56% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
519 بوشهر دلوار 83 % 83 % 83 %
520 اصفهان دولت آباد اصفهان 13% 15% 33% 33% 45% 45% 45% 45 % 80 % 80 % 80 %
521 كرمان شهربابك پسران 09:14 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29 % 29 % 29 % 77 %
522 يزد خاتم 11:00 51% 51% 51% 51% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72 % 72 % 72 % 72 %
523 خراسان رضوي جنگل 58% 58% 58% 58% 58 % 58 % 58 % 58 %
524 البرز ماهدشت 02:46 57 % 57 % 57 %
525 اصفهان نائين 10:34 39% 39% 39% 47% 47% 47% 47% 51% 51% 51% 51 % 51 % 51 % 55 %
526 آذربايجان غربي اروميه 21% 21% 21% 21% 21% 21 % 31 % 31 % 31 %
527 كرمان جيرفت - اقماري 31% 31% 31% 31% 31% 31 % 31 % 31 % 31 %
528 سمنان بيارجمند 14% 14% 14% 14% 14 % 14 % 14 % 14 %
529 فارس سده 11% 11% 11% 11% 11% 11 % 11 % 11 % 11 %
530 بوشهر جم 09:51 1 %
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24
توابع صعودی و نزولی از ریاضی دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : علی هاشمی