کارنامه روز آزمونبرای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون در شهرتان ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .
پس از ساعت 15 می توانید کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه را مشاهده کنید. در جدول زیر وضعیت درصد ارسال پاسخبرگ های آزمون نسبت به حاضران در هر نمایندگی قابل مشاهده است . .
در صورت مشاهده ی اشکال در کارنامه خود به صفحه شخصی مراجعه کرده و اشکال احتمالی خود را هم اکنون گزارش کنید
ردیف استان نمایندگی زمان شروع اسکن پاسخبرگ غایبین 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 تجمعی روز جمعه
1 گلستان گرگان دختران 11:13 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
2 كردستان بيجار 10:20 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
3 كردستان سقز 09:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
4 كردستان دهگلان 09:34 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
5 كردستان سنندج 09:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
6 لرستان دورود 09:25 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
7 کرمانشاه روانسر 09:38 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
8 کرمانشاه اسلام آباد غرب 09:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
9 کهگيلويه و بويراحمد لنده 09:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
10 كردستان ديواندره 09:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
11 يزد زارچ 10:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
12 همدان بهار 12:08 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
13 همدان اسدآباد 09:47 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
14 همدان ملاير دختران 09:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
15 آذربايجان غربي سلماس 09:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
16 آذربايجان شرقي اهر پسران 09:52 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
17 گيلان سياهكل 09:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
18 گيلان رضوانشهر 09:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
19 كرمان شهربابك دختران 10:03 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
20 كرمان شهربابك پسران 09:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
21 كرمان جيرفت 09:29 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
22 كرمان بم 09:25 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
23 كرمان بردسير 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
24 لرستان خرم آباد2 09:25 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
25 گيلان كلاچاي 10:16 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
26 فارس مرودشت 09:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
27 فارس اقليد 11:23 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
28 فارس ارسنجان 10:03 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
29 خراسان رضوي مشهدجنوب پسران 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
30 مازندران نكا 09:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
31 البرز کرج پسر 2 10:48 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
32 خوزستان زيدون 09:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
33 کرمانشاه دالاهو %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
34 گيلان سنگر 10:20 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
35 تهران ارمغان دانش 09:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
36 يزد صدوق 10:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
37 كرمان ماهان 09:25 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
38 چهارمحال و بختياري بروجن 09:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
39 چهارمحال و بختياري فارسان 10:28 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
40 آذربايجان غربي پلدشت 10:26 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
41 ايلام دهلران 09:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
42 گيلان كياشهر 10:43 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
43 آذربايجان غربي چالدران 12:03 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
44 لرستان گراب %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
45 ايلام ايوان 09:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
46 گلستان گميشان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
47 لرستان دوره 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
48 گيلان رحيم آباد 09:37 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
49 خراسان رضوي بجستان 09:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
50 مازندران بهنمير 10:21 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
51 يزد عشق آباد 11:38 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
52 آذربايجان شرقي بستان آباد 11:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
53 اصفهان گزبرخوار %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
54 گيلان حويق 09:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
55 گلستان کلاله دختران 10:00 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
56 سيستان و بلوچستان سراوان2 09:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
57 خراسان شمالي اسفراين 09:25 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
58 خراسان رضوي چناران 09:40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
59 لرستان بروجرد 09:18 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
60 همدان ملاير پسران 09:40 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
61 مركزي محلات 09:18 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
62 چهارمحال و بختياري فلارد 09:18 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
63 ايلام دره شهر 09:19 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
64 چهارمحال و بختياري بن 09:56 96% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
65 مازندران قائم شهر 09:45 95% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
66 خراسان جنوبي نهبندان 09:18 95% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
67 مازندران رامسر 09:19 93% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
68 تهران انديشه 09:47 90% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
69 يزد ميبد 09:18 88% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
70 آذربايجان شرقي هشترود 09:52 88% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
71 کرمانشاه سرپل ذهاب 09:32 70% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
72 آذربايجان غربي پيرانشهر 09:25 65% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
73 آذربايجان شرقي ملكان دختران 10:02 65% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
74 اصفهان شهرضا دختران 10:09 63% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
75 لرستان كوهدشت 1 09:19 60% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
76 تهران رودهن 10:02 60% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
77 فارس جهرم 09:56 56% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
78 گيلان صومعه سرا 09:25 55% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
79 لرستان خرم آباد1 09:18 49% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
80 چهارمحال و بختياري کيان 10:30 46% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
81 اصفهان مباركه 09:18 45% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
82 مازندران محمودآباد 09:56 39% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
83 خوزستان رامهرمز 09:25 38% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
84 مازندران فريدون كنار 10:00 36% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
85 کرمانشاه پاوه 09:38 31% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
86 کرمانشاه كرمانشاه 09:18 30% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
87 کرمانشاه جوانرود 09:38 28% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
88 خراسان شمالي آشخانه 09:38 25% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
89 خوزستان اميديه 10:13 24% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
90 ايلام آبدانان دختران 11:06 23% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
91 مازندران نور 09:18 21% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
92 آذربايجان شرقي مراغه پسر 09:33 20% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
93 خراسان جنوبي فردوس 12:17 19% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
94 آذربايجان غربي ماكو 10:26 17% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
95 خراسان رضوي سبزوار 09:41 17% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
96 گلستان گرگان پسر 11:12 8% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
97 مازندران گلوگاه دختران 10:32 5% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
98 گيلان رودسر 10:43 4% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
99 خوزستان شادگان 10:15 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
100 خراسان جنوبي قائن 10:23 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
101 كرمان راور 09:18 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
102 تهران پاكدشت 09:36 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
103 بوشهر برازجان 09:34 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
104 تهران نگارين 09:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
105 تهران ابن سينا 09:25 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
106 خوزستان دشت آزادگان 09:48 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
107 مازندران رويان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
108 مازندران كلاردشت 09:48 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
109 خوزستان هنديجان دختر 10:34 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
110 مازندران زيراب 10:25 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
111 تهران بومهن %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
112 ايلام سرابله 09:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
113 همدان لالجين 12:11 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
114 فارس نورآباد ممسني 09:40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
115 فارس اوز 10:38 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
116 زنجان خدابنده 09:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
117 اصفهان باغ بهادران 10:34 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
118 خوزستان ايذه 09:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
119 کهگيلويه و بويراحمد چرام 10:27 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
120 اصفهان فريدونشهر 10:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
121 تهران قرچك 09:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
122 تهران پيشوا 09:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
123 تهران ورامين 09:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
124 گلستان مينودشت 10:00 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
125 يزد ابركوه 09:57 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
126 آذربايجان شرقي شبستر 09:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
127 آذربايجان شرقي اهر دختران 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
128 گيلان رودبار 10:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
129 كرمان انار 09:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
130 كرمان بافت 09:42 10% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
131 البرز كرج مركز دختران 10:48 20% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
132 خراسان رضوي تايباد 11:30 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
133 كرمان رفسنجان 09:18 6% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
134 اصفهان شاهين شهر 10:00 54% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
135 سيستان و بلوچستان زاهدان 09:18 39% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
136 آذربايجان شرقي بناب دختران 09:38 89% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
137 تهران شهر قدس 09:19 39% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
138 كرمان سيرجان 09:18 42% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
139 اردبيل انگوت 09:18 99% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
140 گيلان لاهيجان 09:52 61% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
141 يزد اردكان 09:18 9% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
142 اردبيل مشكين شهر 10:15 51% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
143 آذربايجان غربي اشنويه 10:12 99% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
144 خوزستان خرمشهر 11:07 30% 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100
145 خراسان رضوي تربت جام 10:01 24% 95% %100 %100 %100 %100 %100 %100
146 آذربايجان شرقي ميانه 09:18 30% 91% %100 %100 %100 %100 %100 %100
147 مركزي اراک دختران 09:45 31% 90% %100 %100 %100 %100 %100 %100
148 سمنان گرمسار 10:28 89% %100 %100 %100 %100 %100 %100
149 اصفهان دولت آباد اصفهان 11:08 35% 88% %100 %100 %100 %100 %100 %100
150 اصفهان دهاقان 10:00 86% %100 %100 %100 %100 %100 %100
151 اصفهان كاشان 09:51 57% 86% %100 %100 %100 %100 %100 %100
152 آذربايجان شرقي ليلان 85% 85% %100 %100 %100 %100 %100 %100
153 اصفهان داران 10:24 79% 79% %100 %100 %100 %100 %100 %100
154 اصفهان فلاورجان 10:38 69% 69% %100 %100 %100 %100 %100 %100
155 آذربايجان شرقي بناب پسران 10:04 48% 68% %100 %100 %100 %100 %100 %100
156 فارس فسا 09:29 34% 57% %100 %100 %100 %100 %100 %100
157 کهگيلويه و بويراحمد گچساران 09:18 55% 55% %100 %100 %100 %100 %100 %100
158 كرمان كرمان 09:18 49% 53% %100 %100 %100 %100 %100 %100
159 گلستان بندرتركمن 09:18 48% 52% %100 %100 %100 %100 %100 %100
160 كرمان مس سرچشمه 11:04 51% 51% %100 %100 %100 %100 %100 %100
161 آذربايجان شرقي مرند دختران 10:00 50% 50% %100 %100 %100 %100 %100 %100
162 مازندران ساري 09:18 47% 47% %100 %100 %100 %100 %100 %100
163 گيلان تالش 10:13 47% %100 %100 %100 %100 %100 %100
164 آذربايجان غربي بوكان 09:40 21% 47% %100 %100 %100 %100 %100 %100
165 قزوين الوند دختران 09:18 44% %100 %100 %100 %100 %100 %100
166 آذربايجان غربي خوي 09:31 42% 42% %100 %100 %100 %100 %100 %100
167 مازندران جويبار 10:14 42% %100 %100 %100 %100 %100 %100
168 كرمان كرمان - مدارس 09:18 41% 41% %100 %100 %100 %100 %100 %100
169 تهران ملارد 09:42 41% 41% %100 %100 %100 %100 %100 %100
170 مازندران چمستان 09:25 41% 41% %100 %100 %100 %100 %100 %100
171 تهران فيروزكوه 10:18 40% 40% %100 %100 %100 %100 %100 %100
172 خراسان رضوي مشهد غرب دختران 09:38 40% 40% %100 %100 %100 %100 %100 %100
173 اصفهان نطنز 09:46 38% 38% %100 %100 %100 %100 %100 %100
174 کرمانشاه هرسين 09:38 37% %100 %100 %100 %100 %100 %100
175 قم قم پسران 09:55 33% 34% %100 %100 %100 %100 %100 %100
176 قم قم دختران 09:28 25% 26% %100 %100 %100 %100 %100 %100
177 فارس فيروزآباد 09:40 16% 19% %100 %100 %100 %100 %100 %100
178 خراسان رضوي مشهد جنوب دختران 09:18 17% 17% %100 %100 %100 %100 %100 %100
179 خراسان رضوي مشهد شرق دختران 09:19 16% 16% %100 %100 %100 %100 %100 %100
180 مازندران تنكابن 09:18 12% 12% %100 %100 %100 %100 %100 %100
181 هرمزگان بندر خمير 09:52 12% 12% %100 %100 %100 %100 %100 %100
182 مازندران چالوس 09:19 8% 9% %100 %100 %100 %100 %100 %100
183 خراسان جنوبي بشرويه 10:56 1% 6% %100 %100 %100 %100 %100 %100
184 زنجان ابهر 09:29 5% 5% %100 %100 %100 %100 %100 %100
185 خوزستان آبادان 10:26 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100
186 هرمزگان حاجي آباد 10:58 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100
187 اصفهان شهرضا پسران 10:36 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
188 قزوين الوند پسران 09:18 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
189 كردستان مريوان 09:19 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
190 چهارمحال و بختياري فرخ شهر 09:56 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
191 گلستان آزادشهر 11:18 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
192 همدان تويسركان 10:03 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
193 فارس آباده 09:37 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
194 کهگيلويه و بويراحمد باشت 12:21 %100 %100 %100 %100 %100 %100
195 گيلان ماسال 09:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100
196 گيلان فومن 09:47 %100 %100 %100 %100 %100 %100
197 گيلان آستارا 10:04 %100 %100 %100 %100 %100 %100
198 مازندران بابلسر 09:38 %100 %100 %100 %100 %100 %100
199 خوزستان انديمشك 10:47 %100 %100 %100 %100 %100 %100
200 چهارمحال و بختياري كيار 09:34 %100 %100 %100 %100 %100 %100
201 تهران روش 09:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100
202 خراسان رضوي جغتاي %100 %100 %100 %100 %100 %100
203 خراسان رضوي سلطان آبادسبزوار %100 %100 %100 %100 %100 %100
204 تهران وردآورد 10:00 %100 %100 %100 %100 %100 %100
205 اصفهان بوئين مياندشت %100 %100 %100 %100 %100 %100
206 گلستان آق‌قلا 12:23 %100 %100 %100 %100 %100 %100
207 اصفهان چادگان 10:26 %100 %100 %100 %100 %100 %100
208 سيستان و بلوچستان ايرانشهر 10:08 %100 %100 %100 %100 %100 %100
209 چهارمحال و بختياري سامان 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100
210 قزوين محمديه پسران 09:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100
211 اصفهان تيران 09:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100
212 مازندران رستم كلا 09:43 %100 %100 %100 %100 %100 %100
213 لرستان فيروزآباد لرستان 12:29 %100 %100 %100 %100 %100 %100
214 قزوين محمديه دختران 12:23 %100 %100 %100 %100 %100 %100
215 گلستان گاليكش 10:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100
216 آذربايجان شرقي خسروشاه %100 %100 %100 %100 %100 %100
217 آذربايجان شرقي ممقان 12:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100
218 تهران پرديس 12:19 38% %100 %100 %100 %100 %100 %100
219 فارس شيراز دختران 09:40 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
220 خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران 10:20 39% 39% %100 %100 %100 %100 %100 %100
221 مازندران بندپي غربي 09:47 %100 %100 %100 %100 %100 %100
222 اردبيل پارس‌آباد مغان 10:08 35% 35% %100 %100 %100 %100 %100 %100
223 گيلان رشت‌ پسران 10:00 11% 43% %100 %100 %100 %100 %100 %100
224 خوزستان دزفول 11:33 24% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
225 زنجان خرمدره 09:31 %100 %100 %100 %100 %100 %100
226 اصفهان زرين شهر 10:18 99% 99% %100 %100 %100 %100 %100
227 گلستان گنبد 09:48 98% %100 %100 %100 %100 %100
228 خوزستان بهبهان دختران پايه 10:27 97% 97% 97% %100 %100 %100 %100 %100
229 آذربايجان شرقي ملكان پسران 10:01 66% 66% 97% %100 %100 %100 %100 %100
230 آذربايجان شرقي عجب شير 10:07 12% 96% 96% %100 %100 %100 %100 %100
231 كردستان بانه 09:38 96% 96% 96% %100 %100 %100 %100 %100
232 خوزستان بهبهان دختران 10:34 8% 95% 95% %100 %100 %100 %100 %100
233 خوزستان شوشتر 10:22 1% 92% %100 %100 %100 %100 %100
234 اصفهان خميني شهر 09:25 1% 88% 92% %100 %100 %100 %100 %100
235 سمنان سمنان 09:18 60% 61% 91% %100 %100 %100 %100 %100
236 خراسان رضوي فريمان 09:36 54% 55% 81% %100 %100 %100 %100 %100
237 اردبيل اردبيل 10:47 46% 46% 76% %100 %100 %100 %100 %100
238 تهران شهريار 09:46 70% 70% %100 %100 %100 %100 %100
239 کهگيلويه و بويراحمد سوق 10:28 68% 68% 68% %100 %100 %100 %100 %100
240 مازندران آمل 09:25 35% 36% 67% %100 %100 %100 %100 %100
241 مازندران بابل 09:25 34% 34% 65% %100 %100 %100 %100 %100
242 خراسان جنوبي بيرجند 10:09 58% 58% %100 %100 %100 %100 %100
243 چهارمحال و بختياري لردگان 10:04 53% 53% %100 %100 %100 %100 %100
244 كردستان قروه 09:18 47% 47% 47% %100 %100 %100 %100 %100
245 خراسان رضوي مشهد دختران 09:19 13% 13% 44% %100 %100 %100 %100 %100
246 البرز نظرآباد 11:34 3% 36% 37% %100 %100 %100 %100 %100
247 خراسان رضوي تربت حيدريه 09:28 31% 32% 32% %100 %100 %100 %100 %100
248 آذربايجان غربي مياندوآب پسران 10:18 15% 15% 15% %100 %100 %100 %100 %100
249 ايلام ايلام 2 09:42 8% 9% 9% %100 %100 %100 %100 %100
250 مازندران نوشهر 09:25 6% 6% 6% %100 %100 %100 %100 %100
251 خراسان رضوي سرخس 10:00 4% 4% 4% %100 %100 %100 %100 %100
252 خراسان رضوي مشهد غرب پسران 09:25 2% 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100
253 اصفهان بهارستان 10:05 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100
254 ايلام ايلام 1 10:04 %100 %100 %100 %100 %100
255 همدان همدان 09:25 %100 %100 %100 %100 %100
256 تهران فرهنگ پويا 10:06 %100 %100 %100 %100 %100
257 تهران ايده 09:25 %100 %100 %100 %100 %100
258 آذربايجان غربي مهاباد2 12:22 %100 %100 %100 %100 %100
259 آذربايجان شرقي خدا آفرين 10:39 %100 %100 %100 %100 %100
260 گيلان تالش2 10:13 %100 %100 %100 %100 %100
261 مركزي شازند 10:09 %100 %100 %100 %100 %100
262 خراسان رضوي طرقبه 09:25 %100 %100 %100 %100 %100
263 چهارمحال و بختياري هفشجان 12:50 %100 %100 %100 %100 %100
264 همدان رزن 11:49 %100 %100 %100 %100 %100
265 همدان نهاوند 10:41 %100 %100 %100 %100 %100
266 لرستان ازنا 10:23 %100 %100 %100 %100 %100
267 البرز کمالشهر 09:37 %100 %100 %100 %100 %100
268 گيلان آستانه اشرفيه 10:53 %100 %100 %100 %100 %100
269 اصفهان گلپايگان 09:25 1% 60% %100 %100 %100 %100 %100
270 همدان كبودرآهنگ 09:42 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
271 اصفهان فولاد شهر 10:09 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
272 هرمزگان ميناب 10:27 28% 45% %100 %100 %100 %100 %100
273 خوزستان مسجد سليمان 12:14 97% 98% 99% %100 %100 %100 %100
274 آذربايجان غربي قره ضياالدين 10:42 98% %100 %100 %100 %100
275 كرمان ارزوئيه 97% 97% 97% 97% %100 %100 %100 %100
276 گلستان مراوه تپه 10:30 97% 97% %100 %100 %100 %100
277 هرمزگان رودان 09:37 32% 33% 90% 93% %100 %100 %100 %100
278 تهران دبير 2 09:18 93% 93% 93% %100 %100 %100 %100
279 تهران لواسان 10:36 66% 69% 93% 93% %100 %100 %100 %100
280 سيستان و بلوچستان زابل 12:50 1% 4% 4% 79% %100 %100 %100 %100
281 خوزستان اهواز 09:18 39% 43% 43% 77% %100 %100 %100 %100
282 بوشهر بوشهر دختر 09:25 57% 58% 58% 71% %100 %100 %100 %100
283 اردبيل نمين 12:07 69% %100 %100 %100 %100
284 لرستان اليگودرز 10:51 62% %100 %100 %100 %100
285 مركزي اراک پسران 09:32 10% 36% 61% 62% %100 %100 %100 %100
286 اردبيل بيله سوار 11:12 54% 54% 54% 54% %100 %100 %100 %100
287 آذربايجان غربي شاهين دژ 10:04 50% %100 %100 %100 %100
288 مازندران بندپي شرقي 11:13 50% 50% %100 %100 %100 %100
289 کهگيلويه و بويراحمد بهمئي 10:26 47% 47% %100 %100 %100 %100
290 گيلان لنگرود 09:31 46% %100 %100 %100 %100
291 مركزي مهاجران 09:56 23% 35% 35% 46% %100 %100 %100 %100
292 خراسان رضوي گناباد 09:28 1% 43% 43% 43% %100 %100 %100 %100
293 قزوين بوئين زهرا 09:51 32% 32% %100 %100 %100 %100
294 قزوين قزوين 09:50 28% 28% 28% 28% %100 %100 %100 %100
295 آذربايجان غربي مهاباد 10:18 20% 20% 20% %100 %100 %100 %100
296 آذربايجان شرقي مراغه دختر 09:36 11% 11% 11% 11% %100 %100 %100 %100
297 البرز کرج دختر 2 10:34 8% 8% 8% 8% %100 %100 %100 %100
298 گلستان بندرگز 09:18 2% 4% 4% 4% %100 %100 %100 %100
299 البرز كرج جنوب پسران 10:32 1% 1% 2% 2% %100 %100 %100 %100
300 تهران اسلامشهر دختران 10:23 1% 1% 2% 2% %100 %100 %100 %100
301 هرمزگان بستك 12:56 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100
302 البرز كرج مركز پسران 10:32 1% 1% %100 %100 %100 %100
303 چهارمحال و بختياري شهركرد 10:26 %100 %100 %100 %100
304 کرمانشاه صحنه 12:50 %100 %100 %100 %100
305 كرمان قلعه گنج %100 %100 %100 %100
306 آذربايجان غربي تكاب 10:29 %100 %100 %100 %100
307 البرز كرج جنوب دختران 11:33 %100 %100 %100 %100
308 تهران اسلامشهر پسران 10:24 %100 %100 %100 %100
309 اصفهان درچه پياز 09:25 %100 %100 %100 %100
310 اصفهان زواره 11:22 %100 %100 %100 %100
311 تهران يوسف 10:00 %100 %100 %100 %100
312 تهران سراي علم 09:36 %100 %100 %100 %100
313 ايلام ملكشاهي 10:01 %100 %100 %100 %100
314 تهران شهرجديد پرند 10:10 %100 %100 %100 %100
315 كرمان كشكوئيه 12:50 %100 %100 %100 %100
316 كرمان كوهبنان 12:50 %100 %100 %100 %100
317 تهران گلستان اسلامشهر 12:51 %100 %100 %100 %100
318 بوشهر بندر دير 09:41 61% 61% 61% 61% %100 %100 %100 %100
319 فارس استهبان 09:52 98% 98% %100 %100 %100 %100 %100
320 فارس لامرد 09:50 50% 90% 92% 99% %100 %100 %100 %100
321 اردبيل خلخال 10:26 73% 73% 98% %100 %100 %100
322 تهران تهران شرق 09:18 19% 41% 72% 89% 98% %100 %100 %100
323 اصفهان اردستان 11:22 97% %100 %100 %100
324 خوزستان بهبهان پسران 11:33 28% 39% 80% 80% 87% %100 %100 %100
325 آذربايجان شرقي تبريز 10:02 19% 25% 37% 64% 87% %100 %100 %100
326 گيلان كوچصفهان 82% 82% 82% %100 %100 %100
327 خوزستان هنديجان پسر 51% 51% 51% %100 %100 %100
328 گيلان رشت دختران 10:22 7% 7% 8% 32% 32% %100 %100 %100
329 زنجان زنجان 09:25 30% 30% 30% 30% 30% %100 %100 %100
330 خراسان جنوبي ارسك 01:04 9% 9% 9% %100 %100 %100
331 گيلان لشت نشا 01:13 %100 %100 %100
332 كرمان رابر 01:28 %100 %100 %100
333 فارس ني ريز 10:50 %100 %100 %100
334 زنجان طارم 09:25 %100 %100 %100
335 گيلان خشكبيجار 01:09 %100 %100 %100
336 خراسان رضوي دولت آباد تربت حيدريه %100 %100 %100
337 اصفهان بادرود 01:09 %100 %100 %100
338 فارس زرقان 01:13 %100 %100 %100
339 اردبيل سرعين 01:15 %100 %100 %100
340 خراسان رضوي مشهد شرق پسران 09:37 36% 36% 99% 99% %100 %100 %100 %100
341 لرستان کوهدشت 2 09:25 %100 %100 %100 %100
342 خوزستان گتوند 09:31 1% 1% 1% 98% 98% %100 %100
343 كردستان سروآباد 10:36 3% 65% 85% 85% 94% 96% %100 %100
344 هرمزگان بندر کنگ و چارک 12:56 1% 1% 1% 1% 95% 95% %100 %100
345 تهران رباط كريم 09:46 57% 91% 92% %100 %100
346 خراسان رضوي فيض آباد 1% 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
347 فارس سروستان 01:28 %100 %100
348 يزد مروست %100 %100
349 بوشهر دلوار %100 %100
350 كرمان زرند 09:18 93% 96% 96% 96% 96% 96% 96% %100 %100
351 تهران مشيريه 11:07 18% 33% 33% 33% 78% 94% 94% %100 %100
352 آذربايجان شرقي اسكو 01:39 %100 %100
353 کرمانشاه سنقر 01:44 %100 %100
354 آذربايجان شرقي ايلخچي 01:49 %100 %100
355 آذربايجان شرقي باسمنج %100 %100
356 ايلام مهران 12:07 94% 98% 98% 98% 98% 98% 98% %100 %100
357 تهران باغستان 09:18 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% %100 %100
358 كردستان كامياران 10:37 92% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % %100 %100
359 اردبيل گرمي 02:43 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44 % %100 %100
360 فارس سپيدان 02:33 %100 %100
361 هرمزگان بندرعباس 09:52 18% 20% 21% 99% %100 %100 %100 %100
362 تهران شهرري دختران 10:28 2% 2% 42% 42% 44% 44% 44% 57% 57% 57% 57 % 99 % %100 %100
363 آذربايجان شرقي مرند پسران 12:55 34% 34% 34% 34% 34% 34 % 34 % %100 %100
364 فارس كازرون 10:32 98% 98% 99% 99% %100 %100 %100 %100
365 تهران خلاق 09:28 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100
366 تهران تهران شمال 09:18 29% 29% 54% 86% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
367 آذربايجان غربي شوط 10:08 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
368 مازندران اميركلا 09:28 51% 80% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % %100
369 خراسان شمالي شيروان 10:48 1% 1% 1% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69 % 69 % 69 % %100
370 فارس بالاده %100
371 فارس كنارتخته %100
372 لرستان رومشكان 09:25 %100
373 قزوين آبيك 10:28 15% 17% 17% 89% 89% 89% 89% 89% 89% %100 %100
374 بوشهر خورموج 09:40 71% 71% 71% 71% 71% %100 %100 %100
375 تهران تهران غرب 09:18 23% 29% 91% 91% 93% 93% 94% 94% 94% 94% 99 % 99 % %100 %100
376 خراسان شمالي بجنورد 1 09:50 18% 28% %100 %100 %100 %100 %100 %100
377 گلستان راميان 10:39 58% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
378 مركزي ساوه 10:25 1% 10% 53% 99% 99% %100 %100 %100
379 يزد مهريز 12:16 95% 95% %100 %100 %100 %100
380 مركزي زرنديه 09:54 1% 1% 48% 48% %100 %100 %100 %100
381 خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران 09:19 84% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
382 ايلام آبدانان پسران 12:17 90% 90% 90% 98% %100 %100 %100 %100
383 يزد يزد دختران 09:31 10% 11% %100 %100 %100 %100 %100 %100
384 يزد يزد پسران 10:06 19% 19% 19% 88% 99% 99% %100 %100
385 خراسان رضوي در‌گز 10:36 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
386 خراسان رضوي مشهد پسران 10:30 29% 29% 30% 99% %100 %100 %100 %100
387 خراسان جنوبي سرايان 09:18 52% 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100
388 آذربايجان شرقي سهند 11:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100
389 کهگيلويه و بويراحمد دهدشت 09:31 1% 1% 99% %100 %100 %100 %100 %100
390 گلستان كردكوي 09:18 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
391 خراسان رضوي كاشمر 09:28 34% 80% 80% %100 %100 %100 %100 %100
392 مركزي دليجان 10:29 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100
393 خراسان رضوي نيشابور 10:28 2% 2% 58% 58% %100 %100 %100 %100
394 خراسان رضوي خواف 12:18 75% 79% 80% 90% 90% 90% 90% 94% 94 % 94 % %100 %100
395 البرز شهر جديد هشتگرد 11:36 96% 96% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
396 کرمانشاه گيلانغرب 09:18 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
397 مازندران شيرگاه 09:52 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
398 کرمانشاه كنگاور 11:40 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
399 خراسان جنوبي سربيشه 97% 97% 97% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
400 تهران پيشداد 09:18 3% 3% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
401 فارس قائميه 09:54 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
402 کهگيلويه و بويراحمد ياسوج 09:37 43% 43% 92% 92% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
403 سمنان شاهرود 09:50 45% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
404 خوزستان بندر امام خميني 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
405 خوزستان ماه شهر 09:18 70% 72% 73% 73% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
406 اصفهان نجف آباد 09:19 27% 27% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
407 تهران تهران جنوب 09:18 18% 45% 65% 91% 92% 97% 97% 97% 97% 98% 98 % 98 % 99 % 99 %
408 گيلان تالش3 09:18 97% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
409 تهران قصرفيروزه 09:19 67% 76% 76% 76% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 99 %
410 لرستان الشتر 11:01 97% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
411 همدان قروه درجزين 12:50 1% 1% 1% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
412 البرز اشتهارد 11:21 2% 2% 2% 41% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
413 آذربايجان غربي ربط 10:45 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
414 فارس شيراز پسران 09:41 97% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
415 گيلان املش 11:32 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 99 %
416 مازندران سيمرغ 09:40 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
417 آذربايجان شرقي آذرشهر 11:45 43% 50% 76% 76% 86% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
418 خوزستان شوش دانيال 09:18 7% 22% 22% 22% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
419 بوشهر بندر ديلم 09:43 4% 4% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
420 خراسان رضوي قوچان 10:49 44% 44% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
421 فارس داراب 09:54 1% 1% 1% 80% 97% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
422 خوزستان باغ ملك 10:28 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
423 آذربايجان شرقي هريس 03:23 98 %
424 مازندران گلوگاه پسران 10:07 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
425 لرستان بيران شهر 11:00 25% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
426 تهران پرند2 09:57 94% 94% 94% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
427 كرمان نرماشير 10:25 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
428 فارس قير 11:10 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
429 لرستان كوهناني 94% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
430 سيستان و بلوچستان چابهار 09:19 93% 95% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
431 البرز ماهدشت 11:43 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 98 % 98 % 98 % 98 %
432 تهران شهرري پسران 09:46 59% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
433 آذربايجان شرقي سردرود 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
434 لرستان پلدختر 09:19 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
435 لرستان نورآباد 09:19 92% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
436 اصفهان آران و بيدگل 09:37 28% 28% 66% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
437 كرمان كهنوج 10:18 3% 77% 77% 94% 94% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
438 مركزي خمين 09:18 56% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
439 البرز هشتگرد 11:37 37% 37% 37% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
440 فارس خنج 09:36 92% 92% 94% 94% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
441 مازندران سوادكوه 10:28 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
442 يزد طبس 09:19 26% 28% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
443 تهران علم و فن 09:34 6% 6% 6% 6% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
444 آذربايجان غربي مياندوآب دختران 10:19 96% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
445 تهران دماوند 10:12 81% 95% 95% 95% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
446 اصفهان اصفهان دختران 09:25 5% 22% 44% 54% 81% 81% 81% 81% 81% 95% 95 % 95 % 95 % 96 %
447 تهران مركزتهران پارس 09:28 1% 1% 89% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
448 مازندران عباس‌آباد 09:45 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
449 مازندران بهشهر 09:29 22% 61% 88% 88% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
450 گلستان علي آباد كتول 09:56 94% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
451 آذربايجان شرقي كليبر 02:06 58% 58% 58% 58% 58% 60% 60% 60% 60% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
452 تهران تدبير دانش 10:04 89% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
453 گلستان دلند 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
454 گلستان كلاله پسران 10:36 91% 92% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
455 قزوين تاكستان 09:52 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
456 سمنان دامغان 10:51 1% 1% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
457 كرمان عنبرآباد 10:11 68% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
458 فارس شيراز پسران - مدارس 09:41 93% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
459 سيستان و بلوچستان سراوان 1 10:42 14% 14% 14% 14% 14% 14% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
460 ايلام بدره 11:34 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
461 کرمانشاه قصر شيرين 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
462 تهران مدارس ويژه تهران 11:44 24% 24% 24% 60% 60% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 94 % 94 % 94 %
463 فارس زرين دشت 09:40 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
464 گيلان چابكسر 12:17 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
465 بوشهر بوشهر (پسر-دختر2) 09:50 1% 1% 58% 91% 92% 92% 92% 92% 92% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
466 خراسان رضوي رشتخوار 01:01 89% 89% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
467 البرز محمدشهر 09:37 76% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
468 فارس خرامه 92 %
469 خراسان شمالي بجنورد 2 09:29 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
470 تهران تهرانسر 10:41 1% 1% 1% 1% 1% 81 % 81 % 81 % 91 %
471 فارس لار 10:36 4% 88% 88% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
472 آذربايجان شرقي جلفا 11:03 75% 77% 78% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
473 خوزستان لالي 3% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
474 تهران سراي دانش 09:18 4% 4% 4% 4% 64% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
475 سيستان و بلوچستان سيب و سوران 01:18 1% 1% 1% 1% 1% 1% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
476 گلستان خان ببين 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
477 آذربايجان غربي سردشت 87% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
478 آذربايجان شرقي سراب2 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
479 خراسان رضوي باخرز 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
480 تهران رهروان علم 09:52 83% 83% 84% 84% 86% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
481 فارس فراشبند 10:40 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
482 تهران موفق 09:50 2% 2% 2% 3% 46% 78% 78% 78% 78% 78% 78 % 78 % 78 % 85 %
483 يزد تفت 09:40 16% 35% 36% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
484 بوشهر جم 81% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83 % 83 % 83 % 83 %
485 فارس خرم‌بيد 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83 % 83 % 83 % 83 %
486 فارس بوانات 82 %
487 بوشهر بندر گناوه 11:24 78% 78% 78% 78% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81 % 81 % 81 % 81 %
488 البرز فرهنگ جنوب 11:38 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80 % 80 % 80 % 80 %
489 اصفهان اصفهان پسران 09:32 6% 6% 23% 62% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80 % 80 % 80 % 80 %
490 بوشهر تنگستان 68% 68% 68% 68% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79 % 79 % 79 % 79 %
491 گيلان بندرانزلي 79 %
492 خراسان شمالي جاجرم 09:25 1% 2% 25% 28% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 77 %
493 فارس كوار 72 % 72 % 72 %
494 هرمزگان پارسيان 1% 1% 58% 58% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59 % 59 % 59 % 59 %
495 يزد خاتم 11:13 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52 % 52 % 52 % 52 %
496 اصفهان نائين 09:18 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52 % 52 % 52 % 52 %
497 آذربايجان غربي نقده 09:32 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51 % 51 % 51 % 51 %
498 چهارمحال و بختياري اقماري شهرکرد 10:28 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40 % 40 % 40 % 40 %
499 هرمزگان قشم 12:12 38% 38% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40 % 40 % 40 % 40 %
500 كرمان ريگان 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34 % 34 % 34 % 34 %
501 آذربايجان شرقي سراب1 09:18 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2 % 2 % 2 % 3 %
مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور 97

با رتبه ام در کنکور 97 احتمال دارد در چه رشته و دانشگاهی قبول شوم؟
پاسخ به سوال های شما درباره سهمیه ها ،پردیس ،شبانه ، غیر انتفاعی و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 24 ساعته