کارنامه روز آزمونبرای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون در شهرتان ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .
پس از ساعت 15 می توانید کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه را مشاهده کنید. در جدول زیر وضعیت درصد ارسال پاسخبرگ های آزمون نسبت به حاضران در هر نمایندگی قابل مشاهده است . .
در صورت مشاهده ی اشکال در کارنامه خود به صفحه شخصی مراجعه کرده و اشکال احتمالی خود را هم اکنون گزارش کنید
ردیف استان نمایندگی زمان شروع اسکن پاسخبرگ غایبین 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 تجمعی روز جمعه
1 بوشهر تنگستان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
2 خوزستان لالي %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
3 گيلان تالش2 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
4 چهارمحال و بختياري فلارد %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
5 همدان لالجين %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
6 کهگيلويه و بويراحمد سوق %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
7 لرستان گراب %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
8 اصفهان گزبرخوار %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
9 كرمان ريگان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
10 مازندران رويان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
11 چهارمحال و بختياري هفشجان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
12 فارس خنج %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
13 تهران پيشوا %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
14 تهران شهرري دختران 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
15 اصفهان داران %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
16 مازندران سوادكوه %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
17 اصفهان بوئين مياندشت %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
18 خوزستان باغ ملك %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
19 خراسان رضوي جغتاي %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
20 تهران وردآورد %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
21 گيلان سنگر %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
22 تهران ارمغان دانش %100 %100 %100 %100 %100 %100
23 خوزستان هنديجان پسر %100 %100 %100 %100 %100 %100
24 سيستان و بلوچستان زابل 85% 85% %100 %100 %100 %100 %100
25 فارس اوز %100 %100 %100 %100 %100
26 چهارمحال و بختياري بن %100 %100 %100 %100 %100
27 فارس زرقان %100 %100 %100 %100 %100
28 آذربايجان شرقي ليلان %100 %100 %100 %100 %100
29 تهران بومهن %100 %100 %100 %100 %100
30 زنجان طارم %100 %100 %100 %100 %100
31 خراسان رضوي دولت آباد تربت حيدريه %100 %100 %100 %100 %100
32 گيلان كوچصفهان %100 %100 %100 %100 %100
33 گيلان خشكبيجار %100 %100 %100 %100
34 آذربايجان شرقي باسمنج %100 %100 %100 %100
35 كرمان كشكوئيه %100 %100 %100
36 خوزستان هنديجان دختر %100 %100 %100
37 اصفهان چادگان 45% 57% 79% %100 %100
38 اردبيل گرمي 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51 % 51 % 51 % %100
39 كردستان سروآباد 74% 74% 74% 74% %100 %100 %100
40 كرمان عنبرآباد 82% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
41 کهگيلويه و بويراحمد بهمئي 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
42 آذربايجان شرقي سهند 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
43 گيلان تالش3 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
44 اردبيل انگوت 83% 83% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
45 فارس قائميه 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
46 خوزستان زيدون 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
47 آذربايجان شرقي خدا آفرين 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
48 خراسان جنوبي ارسك 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
49 کهگيلويه و بويراحمد لنده 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
50 خوزستان دزفول 1% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
51 خراسان رضوي رشتخوار 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
52 آذربايجان غربي چالدران 66% 66% 66% 87% 87% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
53 تهران مدارس ويژه تهران 67% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
54 مركزي خمين 22% 41% 60% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
55 آذربايجان شرقي اسكو 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
56 تهران مدارس شيرواني 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
57 كرمان مس سرچشمه 73% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
58 لرستان كوهناني 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
59 يزد ابركوه 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83 % 83 % 83 % 83 %
60 خراسان شمالي جاجرم 26% 26% 26% 26% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82 % 82 % 82 % 82 %
61 البرز اشتهارد 62% 62% 62% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 79 %
62 البرز شهر جديد هشتگرد 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78 % 78 % 78 % 78 %
63 آذربايجان شرقي سراب2 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 77 %
64 يزد عشق آباد 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 77 %
65 فارس خرم‌بيد 73% 73% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75 % 75 % 75 % 75 %
66 بوشهر بندر دير 63% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67 % 67 % 67 % 75 %
67 البرز هشتگرد 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72 % 72 % 72 % 72 %
68 گلستان دلند 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68 % 68 % 68 % 68 %
69 تهران شهرري پسران 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63 % 63 % 63 % 63 %
70 کهگيلويه و بويراحمد دهدشت 4% 4% 4% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56 % 56 % 56 % 56 %
71 آذربايجان غربي شوط 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48 % 48 % 48 % 48 %
72 خوزستان مسجد سليمان 35% 35% 36% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37 % 37 % 37 % 37 %
73 مازندران نور 09:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
74 كردستان سنندج 09:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
75 کرمانشاه اسلام آباد غرب 09:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
76 لرستان خرم آباد2 09:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
77 كرمان زرند 09:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
78 گيلان سياهكل 09:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
79 آذربايجان شرقي شبستر 09:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
80 ايلام سرابله 09:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
81 سيستان و بلوچستان زاهدان 09:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
82 گلستان كردكوي 09:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
83 ايلام دهلران 09:01 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
84 آذربايجان شرقي ميانه 09:01 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
85 تهران تهران جنوب 09:14 35% 68% 73% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
86 تهران مشيريه 09:14 49% 49% 83% 85% 85% %100 %100 %100
87 خراسان رضوي مشهد شرق دختران 09:14 41% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
88 مازندران ساري 09:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
89 مازندران قائم شهر 09:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
90 مازندران چالوس 09:14 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
91 خوزستان اهواز 09:14 35% 68% 93% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
92 خوزستان شوش دانيال 09:14 47% 47% %100 %100 %100 %100 %100 %100
93 خوزستان رامهرمز 09:14 73% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
94 اصفهان نجف آباد 09:14 38% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
95 كرمان كرمان - مدارس 09:14 58% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
96 كرمان كرمان 09:14 55% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
97 كرمان شهربابك پسران 09:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
98 لرستان خرم آباد1 09:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
99 کرمانشاه سرپل ذهاب 09:14 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
100 كردستان دهگلان 09:14 38% 93% 93% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
101 كردستان بانه 09:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
102 كردستان ديواندره 09:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
103 همدان همدان 09:14 45% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
104 همدان اسدآباد 09:14 71% 71% 71% %100 %100 %100 %100 %100
105 يزد ميبد 09:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
106 چهارمحال و بختياري بروجن 09:14 40% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
107 خراسان رضوي مشهد جنوب دختران 09:14 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
108 لرستان دوره 09:14 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
109 گيلان حويق 09:14 55% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
110 يزد اردكان 09:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
111 خراسان جنوبي سرايان 09:14 90% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
112 مازندران كلاردشت 09:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
113 زنجان خدابنده 09:15 95% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
114 کرمانشاه كرمانشاه 09:15 71% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
115 قزوين الوند پسران 09:15 42% 43% %100 %100 %100 %100 %100 %100
116 قزوين الوند دختران 09:15 18% 18% %100 %100 %100 %100 %100 %100
117 ايلام بدره 09:15 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
118 البرز محمدشهر 09:15 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
119 تهران قصرفيروزه 09:16 70% 70% 90% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
120 زنجان ابهر 09:16 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
121 قزوين محمديه پسران 09:16 2% 4% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
122 خراسان جنوبي نهبندان 09:16 98% 98% 98% %100 %100 %100 %100 %100
123 تهران پاكدشت 09:17 52% 52% %100 %100 %100 %100 %100 %100
124 زنجان خرمدره 09:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
125 خراسان شمالي بجنورد 2 09:17 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
126 لرستان دورود 09:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
127 سمنان شاهرود 09:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
128 تهران تهران شرق 09:19 51% 60% 73% 89% %100 %100 %100 %100
129 تهران ورامين 09:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
130 تهران قرچك 09:19 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
131 اصفهان اصفهان پسران 09:19 20% 35% 35% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78 % 78 % 78 % 78 %
132 اصفهان مباركه 09:19 62% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
133 گيلان آستارا 09:19 98% 98% 98% 98% %100 %100 %100 %100
134 يزد يزد دختران 09:20 8% 8% 81% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
135 تهران اسلامشهر پسران 09:20 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
136 آذربايجان غربي نقده 09:21 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
137 تهران اسلامشهر دختران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
138 خوزستان آبادان 09:22 96% 97% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
139 اصفهان دهاقان 09:22 11% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
140 آذربايجان شرقي عجب شير 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
141 مازندران تنكابن 09:23 12% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
142 آذربايجان شرقي آذرشهر 09:23 46% 64% 64% 64% 64% 64% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
143 خراسان شمالي اسفراين 09:25 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
144 گيلان فومن 09:25 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
145 گيلان لنگرود 09:25 46% %100 %100 %100 %100 %100 %100
146 تهران تهران غرب 09:26 15% 15% 62% 95% 95% %100 %100 %100
147 اردبيل خلخال 09:26 5% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 97 %
148 البرز كرج جنوب دختران 09:27 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
149 تهران شهر قدس 09:27 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
150 خوزستان ماه شهر 09:27 61% 61% 84% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
151 تهران باغستان 09:27 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % %100
152 مازندران بابلسر 09:28 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
153 گيلان تالش 09:28 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
154 ايلام مهران 09:28 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
155 مازندران شيرگاه 09:29 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
156 خوزستان ايذه 09:31 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
157 كردستان مريوان 09:31 65% 65% 65% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66 % 66 % 66 % 66 %
158 کهگيلويه و بويراحمد چرام 09:32 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
159 گيلان رحيم آباد 09:32 88% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
160 البرز فرهنگ جنوب 09:32 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
161 آذربايجان غربي اشنويه 09:33 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
162 کرمانشاه روانسر 09:33 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
163 قم قم دختران 09:33 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
164 بوشهر بندر گناوه 09:33 89% 89% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
165 ايلام دره شهر 09:34 78% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
166 مازندران اميركلا 09:34 %100 %100 %100 %100 %100 %100
167 فارس شيراز پسران 09:35 85% 85% 85% %100 %100 %100 %100 %100
168 فارس شيراز پسران - مدارس 09:35 83% 83% 83% %100 %100 %100 %100 %100
169 اصفهان فولاد شهر 09:35 36% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
170 كرمان جيرفت 09:35 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
171 كرمان بردسير 09:35 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
172 مركزي محلات 09:35 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
173 مازندران رامسر 09:37 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
174 فارس شيراز دختران 09:37 92% 92% 92% %100 %100 %100 %100 %100
175 اصفهان كاشان 09:37 95% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
176 مركزي اراک پسران 09:37 62% 62% 62% %100 %100 %100 %100 %100
177 سيستان و بلوچستان سراوان2 09:37 37% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
178 كرمان راور 09:37 94% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
179 ايلام ملكشاهي 09:37 %100 %100 %100 %100 %100 %100
180 آذربايجان غربي خوي 09:38 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
181 كرمان رفسنجان 09:39 88% 97% 97% 97% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
182 سمنان سمنان 09:39 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
183 گلستان گنبد 09:40 59% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
184 لرستان کوهدشت 2 09:40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
185 خراسان رضوي سبزوار 09:41 56% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
186 فارس جهرم 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
187 اصفهان شاهين شهر 09:41 64% 77% %100 %100 %100 %100 %100 %100
188 لرستان كوهدشت 1 09:41 94% 94% 94% %100 %100 %100 %100 %100
189 کرمانشاه پاوه 09:41 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
190 قزوين قزوين 09:41 49% 72% %100 %100 %100 %100 %100 %100
191 بوشهر برازجان 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100
192 اصفهان فريدونشهر 09:43 20% %100 %100 %100 %100
193 آذربايجان شرقي هشترود 09:43 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
194 لرستان نورآباد 09:43 35% 35% 98% %100 %100 %100 %100 %100
195 آذربايجان غربي مهاباد2 09:43 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
196 کرمانشاه گيلانغرب 09:44 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
197 آذربايجان شرقي اهر دختران 09:44 %100 %100 %100 %100
198 مركزي ساوه 09:45 68% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
199 کرمانشاه هرسين 09:45 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
200 يزد زارچ 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
201 چهارمحال و بختياري کيان 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
202 خراسان شمالي آشخانه 09:46 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
203 فارس استهبان 09:46 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
204 كردستان قروه 09:46 65% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
205 همدان تويسركان 09:46 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
206 مازندران نكا 09:51 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
207 فارس ارسنجان 09:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
208 اصفهان آران و بيدگل 09:51 1% 1% 1% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
209 آذربايجان غربي سلماس 09:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
210 آذربايجان شرقي اهر پسران 09:51 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
211 آذربايجان شرقي مرند دختران 09:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
212 آذربايجان شرقي ملكان پسران 09:51 66% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
213 آذربايجان شرقي ملكان دختران 09:51 96% 96% 96% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
214 گيلان صومعه سرا 09:51 18% 18% 18% 93% %100 %100 %100 %100
215 كرمان بم 09:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
216 کرمانشاه جوانرود 09:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
217 يزد تفت 09:51 28% 82% 82% 83% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
218 قزوين تاكستان 09:51 1% 1% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27 % 27 % 27 % 27 %
219 ايلام ايوان 09:51 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58 % 58 % 58 % 58 %
220 مركزي شازند 09:51 97% 97% %100 %100 %100 %100 %100
221 تهران دبير 2 09:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
222 مازندران نوشهر 09:52 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
223 مازندران بهشهر 09:52 67% 67% 67% %100 %100 %100 %100 %100
224 گيلان لاهيجان 09:52 73% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
225 کهگيلويه و بويراحمد ياسوج 09:52 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
226 تهران پيشداد 09:52 %100 %100 %100 %100
227 تهران روش 09:52 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
228 تهران شهريار 09:54 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
229 آذربايجان شرقي بناب دختران 09:54 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
230 آذربايجان شرقي مرند پسران 09:54 63% 63% 76% 76% 76% 76% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
231 مركزي اراک دختران 09:54 63% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
232 همدان كبودرآهنگ 09:54 64% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
233 مازندران رستم كلا 09:54 26% 26% 26% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78 % 78 % 78 % 78 %
234 ايلام ايلام 2 09:54 8% 27% 27% %100 %100 %100 %100 %100
235 تهران ابن سينا 09:54 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
236 تهران رهروان علم 09:54 4% 6% %100 %100 %100 %100 %100 %100
237 تهران تدبير دانش 09:55 %100 %100
238 تهران فرهنگ پويا 09:55 %100 %100 %100 %100 %100
239 فارس كازرون 09:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
240 فارس آباده 09:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
241 گيلان رضوانشهر 09:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
242 يزد يزد پسران 09:56 16% 81% 89% %100 %100 %100 %100 %100
243 تهران رودهن 09:57 48% 95% %100 %100 %100 %100 %100 %100
244 همدان بهار 09:57 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
245 قم قم پسران 09:57 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
246 تهران انديشه 09:58 93% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
247 خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران 10:00 81% 97% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 99 %
248 اصفهان باغ بهادران 10:00 %100 %100 %100 %100 %100
249 آذربايجان غربي پيرانشهر 10:00 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
250 مازندران آمل 10:01 29% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
251 تهران پرديس 10:01 96% 98% 98% %100 %100 %100 %100 %100
252 فارس نورآباد ممسني 10:02 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
253 مازندران گلوگاه پسران 10:02 %100 %100 %100 %100 %100 %100
254 گلستان كلاله پسران 10:02 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
255 چهارمحال و بختياري فرخ شهر 10:02 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
256 زنجان زنجان 10:02 27% 27% 27% %100 %100 %100 %100 %100
257 البرز نظرآباد 10:03 41% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
258 اصفهان بهارستان 10:03 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
259 همدان ملاير دختران 10:03 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
260 مركزي مهاجران 10:03 %100 %100 %100 %100 %100
261 آذربايجان شرقي بناب پسران 10:05 76% 76% 76% %100 %100 %100 %100 %100
262 همدان رزن 10:05 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55 % 55 % 55 % 55 %
263 چهارمحال و بختياري لردگان 10:06 47% 47% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 98 %
264 تهران ملارد 10:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
265 تهران تهران شمال 10:07 13% 32% 67% 84% 97% 97% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
266 خراسان شمالي بجنورد 1 10:07 1% 87% %100 %100 %100 %100 %100 %100
267 گيلان ماسال 10:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
268 البرز کمالشهر 10:07 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100
269 خراسان رضوي نيشابور 10:08 9% 9% 9% 82% 82% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
270 همدان ملاير پسران 10:08 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
271 مازندران زيراب 10:08 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82 % 82 % 82 % 82 %
272 خراسان رضوي مشهد غرب دختران 10:09 37% 87% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
273 مازندران جويبار 10:09 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
274 اصفهان زرين شهر 10:11 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
275 خراسان رضوي مشهد دختران 10:11 32% 32% %100 %100 %100 %100 %100 %100
276 يزد طبس 10:11 91% 91% 92% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
277 ايلام آبدانان پسران 10:11 90% 90% 90% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
278 كرمان انار 10:12 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
279 آذربايجان شرقي بستان آباد 10:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
280 کرمانشاه دالاهو 10:12 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
281 آذربايجان شرقي كليبر 10:12 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61 % 61 % 61 % 88 %
282 گيلان رشت‌ پسران 10:13 19% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
283 لرستان بروجرد 10:13 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
284 خراسان رضوي مشهد شرق پسران 10:13 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
285 هرمزگان بندرعباس 10:14 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
286 ايلام ايلام 1 10:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
287 گيلان رشت دختران 10:16 28% 28% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
288 مازندران چمستان 10:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
289 تهران نگارين 10:17 %100 %100 %100 %100
290 خراسان رضوي فريمان 10:18 80% 99% 99% %100 %100 %100 %100 %100
291 تهران لواسان 10:18 2% 2% 2% 93% %100 %100 %100 %100
292 آذربايجان غربي ربط 10:18 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
293 تهران علم و فن 10:18 %100 %100 %100 %100
294 كرمان شهربابك دختران 10:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
295 لرستان ازنا 10:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100
296 سيستان و بلوچستان سراوان 1 10:19 25% 82% 82% 82% 94% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
297 خوزستان بهبهان دختران پايه 10:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
298 خراسان رضوي تربت جام 10:20 93% 93% 93% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
299 مازندران بابل 10:20 61% 91% 93% %100 %100 %100 %100 %100
300 گيلان آستانه اشرفيه 10:20 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
301 خوزستان گتوند 10:22 %100 %100 %100 %100 %100
302 آذربايجان غربي مياندوآب پسران 10:22 16% 16% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 90 %
303 آذربايجان شرقي تبريز 10:22 47% 88% 92% %100 %100 %100 %100 %100
304 گيلان رودسر 10:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
305 هرمزگان رودان 10:22 18% 18% 97% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
306 گلستان علي آباد كتول 10:24 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
307 خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران 10:24 35% 35% %100 %100 %100 %100 %100 %100
308 كرمان سيرجان 10:25 43% 43% %100 %100 %100 %100 %100 %100
309 تهران رباط كريم 10:27 39% 39% %100 %100 %100 %100 %100 %100
310 خراسان رضوي تايباد 10:27 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
311 مازندران عباس‌آباد 10:27 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
312 سمنان دامغان 10:28 96% 96% 96% 96% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
313 هرمزگان ميناب 10:28 1% 1% 1% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
314 آذربايجان شرقي مراغه 10:29 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100
315 چهارمحال و بختياري شهركرد 10:29 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100
316 خراسان رضوي چناران 10:30 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
317 کرمانشاه كنگاور 10:30 57% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
318 آذربايجان غربي سردشت 10:30 90% 99% %100 %100 %100 %100
319 فارس مرودشت 10:32 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
320 تهران ايده 10:32 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
321 خوزستان شوشتر 10:33 26% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
322 خراسان جنوبي بيرجند 10:34 64% 65% 65% %100 %100 %100 %100 %100
323 مازندران فريدون كنار 10:34 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
324 آذربايجان غربي مياندوآب دختران 10:34 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44 % 44 % 44 % 45 %
325 مازندران بهنمير 10:34 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
326 خراسان رضوي كاشمر 10:35 81% 81% 81% 81% 81% %100 %100 %100
327 خوزستان بهبهان دختران 10:35 16% 16% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78 % 78 % 78 % 78 %
328 البرز كرج مركز پسران 10:37 %100 %100 %100 %100 %100
329 البرز كرج جنوب پسران 10:37 %100 %100 %100 %100 %100
330 اصفهان اصفهان دختران 10:37 5% 5% 5% 78% 93% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 97 %
331 البرز کرج دختر 2 10:37 %100 %100 %100 %100 %100
332 مازندران گلوگاه دختران 10:38 %100 %100 %100 %100 %100
333 البرز كرج مركز دختران 10:39 22% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
334 البرز کرج پسر 2 10:39 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
335 چهارمحال و بختياري فارسان 10:42 85% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
336 خراسان رضوي مشهد پسران 10:44 30% 30% %100 %100 %100 %100 %100 %100
337 آذربايجان غربي مهاباد 10:44 49% %100 %100 %100
338 کهگيلويه و بويراحمد گچساران 10:44 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
339 اردبيل اردبيل 10:47 47% 48% %100 %100 %100 %100 %100 %100
340 خراسان رضوي مشهدجنوب پسران 10:48 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
341 فارس زرين دشت 10:49 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
342 كرمان كهنوج 10:50 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
343 خراسان رضوي تربت حيدريه 10:52 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100
344 خراسان شمالي شيروان 10:54 1% 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100
345 اصفهان شهرضا پسران 10:54 %100 %100 %100 %100 %100
346 لرستان اليگودرز 10:54 7% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
347 لرستان فيروزآباد لرستان 10:55 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
348 خراسان جنوبي سربيشه 10:55 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
349 خراسان جنوبي فردوس 10:57 17% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
350 خوزستان بندر امام خميني 10:57 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
351 خوزستان شادگان 10:57 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
352 كردستان كامياران 10:59 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
353 اصفهان شهرضا دختران 11:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
354 خراسان رضوي مشهد غرب پسران 11:03 26% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
355 خوزستان اميديه 11:05 59% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
356 هرمزگان قشم 11:05 29% 29% 32% 32% 32% 32% 59% 59% 59% 59% 59 % 59 % 59 % 69 %
357 خراسان رضوي در‌گز 11:07 19% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
358 تهران تهرانسر 11:10 1% 2% 83% 84% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
359 خوزستان انديمشك 11:12 1% 99% 99% %100 %100 %100 %100 %100
360 تهران فيروزكوه 11:50 51% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
361 فارس ني ريز 11:50 %100 %100 %100 %100
362 فارس فراشبند 11:50 86% 86% 86% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
363 گيلان كلاچاي 11:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
364 فارس فيروزآباد 11:50 99% 99% 99% %100 %100 %100 %100 %100
365 فارس داراب 11:50 1% 1% 1% 1% 1% 15% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
366 خوزستان خرمشهر 11:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
367 اصفهان خميني شهر 11:50 17% 92% 98% %100 %100 %100 %100 %100
368 آذربايجان غربي بوكان 11:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
369 آذربايجان غربي شاهين دژ 11:50 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81 % 81 % 81 % 81 %
370 كرمان بافت 11:50 33% 33% 34% 34% 34% 98% %100 %100
371 گلستان گرگان پسر 11:50 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
372 گلستان مينودشت 11:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
373 كردستان سقز 11:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
374 سمنان گرمسار 11:50 57% 90% 90% %100 %100 %100 %100 %100
375 اردبيل مشكين شهر 11:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
376 ايلام آبدانان دختران 11:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
377 آذربايجان غربي پلدشت 11:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
378 گيلان كياشهر 11:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
379 گلستان راميان 11:50 74% 95% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
380 گلستان کلاله دختران 11:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
381 سيستان و بلوچستان چابهار 11:50 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
382 قزوين محمديه دختران 11:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
383 مازندران بندپي شرقي 11:50 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
384 يزد صدوق 11:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
385 اردبيل بيله سوار 11:50 61% 61% 61% 61% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
386 چهارمحال و بختياري كيار 11:50 79% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
387 خراسان جنوبي قائن 11:51 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
388 فارس اقليد 11:51 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
389 گلستان گرگان دختران 11:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
390 چهارمحال و بختياري اقماري شهرکرد 11:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
391 مازندران محمودآباد 11:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
392 آذربايجان شرقي ممقان 11:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
393 كرمان ماهان 11:54 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
394 فارس فسا 11:55 54% 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80 % 80 % 80 % 80 %
395 گلستان بندرگز 11:58 47% 47% 49% 49% 49% 49 % 49 % 49 % 49 %
396 گيلان املش 11:58 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
397 اصفهان فلاورجان 12:01 76% 76% 76% 76% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 77 %
398 اصفهان دولت آباد اصفهان 12:01 36% 36% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
399 هرمزگان بندر کنگ و چارک 12:02 45% 86% 98% 98% 99% %100 %100 %100
400 اردبيل پارس‌آباد مغان 12:03 98% 99% 99% %100 %100 %100 %100 %100
401 فارس لامرد 12:04 65% 97% 97% 97% %100 %100 %100 %100
402 تهران دماوند 12:04 72% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 77 %
403 آذربايجان غربي تكاب 12:05 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
404 آذربايجان شرقي جلفا 12:06 87% 87% 87% 87% 87% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
405 هرمزگان بندر خمير 12:06 9% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 94 %
406 اصفهان گلپايگان 12:08 1% 37% 37% %100 %100 %100 %100 %100
407 گلستان گاليكش 12:09 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
408 خراسان رضوي خواف 12:12 1% 84% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
409 لرستان بيران شهر 12:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
410 همدان نهاوند 12:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
411 همدان قروه درجزين 12:14 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57 % 57 % 57 % 57 %
412 مازندران بندپي غربي 12:15 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
413 خوزستان بهبهان پسران 12:15 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
414 كرمان كوهبنان 12:16 %100 %100 %100 %100 %100 %100
415 آذربايجان غربي قره ضياالدين 12:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100
416 خراسان رضوي قوچان 12:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100
417 اصفهان درچه پياز 12:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100
418 خراسان رضوي طرقبه 12:21 %100 %100 %100 %100 %100 %100
419 اصفهان تيران 12:22 96% 96% %100 %100 %100 %100
420 اردبيل نمين 12:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100
421 چهارمحال و بختياري سامان 12:23 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
422 خراسان رضوي گناباد 12:34 %100 %100 %100 %100 %100
423 مركزي زرنديه 12:34 46% 46% %100 %100 %100 %100 %100 %100
424 گيلان چابكسر 12:34 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
425 اصفهان نطنز 12:34 %100 %100 %100 %100 %100
426 خراسان رضوي سلطان آبادسبزوار 12:34 %100 %100 %100 %100 %100
427 بوشهر بندر ديلم 12:34 %100 %100 %100 %100 %100
428 تهران گلستان اسلامشهر 12:35 %100 %100 %100 %100 %100
429 كرمان نرماشير 12:36 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
430 مركزي دليجان 12:40 55% %100 %100 %100 %100 %100
431 فارس لار 12:45 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
432 هرمزگان بستك 12:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
433 هرمزگان حاجي آباد 12:45 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
434 يزد مهريز 12:46 23% 23% 95% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
435 گلستان آزادشهر 12:49 %100 %100 %100 %100 %100
436 گيلان بندرانزلي 12:51 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
437 آذربايجان شرقي ايلخچي 12:52 %100 %100 %100 %100
438 خراسان جنوبي بشرويه 12:52 3% 3% 3% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
439 قزوين بوئين زهرا 12:53 88% 88% 88% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
440 لرستان رومشكان 12:54 %100 %100 %100
441 اصفهان اردستان 12:57 %100 %100 %100 %100
442 اصفهان زواره 12:57 %100 %100 %100 %100
443 لرستان پلدختر 01:00 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
444 اردبيل سرعين 01:04 %100 %100 %100
445 گيلان لشت نشا 01:06 %100 %100 %100
446 گلستان مراوه تپه 01:10 90% %100 %100 %100
447 خراسان رضوي فيض آباد 01:16 %100 %100
448 تهران شهرجديد پرند 01:16 %100 %100
449 خراسان رضوي بجستان 01:29 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79 % 79 % 79 % 79 %
450 گيلان رودبار 01:34 %100 %100 %100 %100
451 کرمانشاه قصر شيرين 01:36 %100 %100
452 كرمان رابر 01:39 %100 %100
453 کرمانشاه صحنه 01:39 %100 %100
454 سيستان و بلوچستان ايرانشهر 03:04 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
455 سيستان و بلوچستان سيب و سوران 03:04 90 %
456 تهران سراي دانش 03:04 2% 9% 9% 9% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31 % 31 % 31 % 31 %
457 اصفهان بادرود 05:26
458 فارس بوانات 06:15
پاسخ تلفنی به سوالات شما درباره کنکور 97

با درصدهای تخمینی در کنکور 97 , احتمال دارد چه رتبه ای بیاورم و کجا می توانم قبول شوم؟

آیا برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور (معدل, کد سهمیه و ...) باز هم زمان دارم؟

کنکور 98 به چه صورت خواهد بود ؟

انتخاب رشته و دانشگاه را از همین امروز با مشاوران شروع کنید

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب