کارنامه روز آزمونبرای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون در شهرتان ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .
پس از ساعت 15 می توانید کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه را مشاهده کنید. در جدول زیر وضعیت درصد ارسال پاسخبرگ های آزمون نسبت به حاضران در هر نمایندگی قابل مشاهده است . .
در صورت مشاهده ی اشکال در کارنامه خود به صفحه شخصی مراجعه کرده و اشکال احتمالی خود را هم اکنون گزارش کنید
ردیف استان نمایندگی زمان شروع اسکن پاسخبرگ غایبین 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 تجمعی روز جمعه
1 كردستان كامياران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
2 كردستان بانه 09:49 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
3 كردستان بيجار 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
4 كردستان قروه 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
5 كردستان سقز 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
6 كردستان مريوان 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
7 مركزي محلات 09:40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
8 کرمانشاه سرپل ذهاب 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
9 کرمانشاه اسلام آباد غرب 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
10 کرمانشاه كنگاور 10:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
11 کرمانشاه روانسر 09:47 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
12 گلستان گرگان دختران 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
13 گلستان گرگان پسر 09:48 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
14 کرمانشاه صحنه 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
15 همدان اسدآباد 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
16 همدان ملاير دختران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
17 همدان كبودرآهنگ 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
18 چهارمحال و بختياري فارسان 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
19 چهارمحال و بختياري سامان 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
20 چهارمحال و بختياري فرخ شهر 10:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
21 چهارمحال و بختياري هفشجان 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
22 گيلان سياهكل 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
23 گيلان رضوانشهر 09:58 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
24 كرمان شهربابك دختران 09:47 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
25 كرمان شهربابك پسران 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
26 كرمان جيرفت 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
27 كرمان عنبرآباد 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
28 كرمان بافت 09:59 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
29 كرمان كهنوج 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
30 كرمان قلعه گنج 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
31 لرستان خرم آباد2 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
32 لرستان خرم آباد1 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
33 لرستان بروجرد 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
34 لرستان دورود 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
35 لرستان نورآباد 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
36 آذربايجان شرقي بناب دختران 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
37 آذربايجان شرقي عجب شير 09:47 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
38 آذربايجان شرقي سراب1 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
39 آذربايجان شرقي ملكان پسران 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
40 آذربايجان شرقي مراغه پسر 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
41 خوزستان شادگان 09:48 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
42 آذربايجان شرقي آذرشهر 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
43 آذربايجان غربي پيرانشهر 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
44 آذربايجان غربي سلماس 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
45 کرمانشاه گيلانغرب 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
46 خراسان رضوي تايباد 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
47 اصفهان فريدونشهر 10:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
48 مازندران بهشهر 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
49 کهگيلويه و بويراحمد چرام 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
50 مازندران رامسر 09:57 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
51 تهران پيشوا 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
52 تهران ورامين 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
53 فارس آباده 10:04 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
54 گيلان كلاچاي 11:52 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
55 فارس مرودشت 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
56 فارس فراشبند 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
57 مازندران چمستان 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
58 فارس شيراز پسران - مدارس 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
59 فارس شيراز پسران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
60 مازندران گلوگاه دختران 10:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
61 فارس شيراز دختران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
62 خراسان شمالي بجنورد 2 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
63 فارس خرم‌بيد 10:49 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
64 فارس اقليد 10:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
65 فارس خنج 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
66 آذربايجان غربي آموزشگاه عصر دانش اروميه 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
67 آذربايجان غربي آموزشگاه ‍حسامي اروميه 10:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
68 اصفهان شهرضا پسران 09:40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
69 اصفهان شهرضا دختران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
70 اصفهان فولاد شهر 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
71 خوزستان اميديه 09:52 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
72 خوزستان آبادان 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
73 خوزستان بهبهان دختران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
74 خوزستان رامهرمز 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
75 تهران دبير 2 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
76 کرمانشاه دالاهو 10:08 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
77 گيلان سنگر 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
78 خوزستان بهبهان دختران پايه 10:29 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
79 اردبيل بيله سوار 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
80 خوزستان زيدون %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
81 مازندران كلاردشت 09:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
82 فارس قادرآباد %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
83 خراسان رضوي جغتاي 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
84 اصفهان دولت آباد اصفهان 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
85 مازندران بهنمير 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
86 خراسان رضوي بجستان 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
87 مركزي شازند 09:52 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
88 خراسان رضوي رشتخوار 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
89 اصفهان گزبرخوار 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
90 خراسان جنوبي نهبندان 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
91 لرستان فيروزآباد لرستان 10:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
92 مازندران شيرگاه 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
93 خوزستان هنديجان دختر %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
94 گيلان تالش3 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
95 سيستان و بلوچستان سراوان2 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
96 ايلام بدره 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
97 چهارمحال و بختياري کيان 10:04 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
98 بوشهر دلوار 09:59 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
99 چهارمحال و بختياري فلارد 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
100 همدان لالجين 10:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
101 گيلان رحيم آباد 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
102 ايلام ايوان 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
103 هرمزگان بستك 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
104 کهگيلويه و بويراحمد سوق 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
105 فارس زرقان 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
106 گلستان دلند 10:59 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
107 گيلان كياشهر 10:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
108 آذربايجان غربي پلدشت 09:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
109 ايلام دهلران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
110 ايلام ايلام 1 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
111 بوشهر بوشهر پسر 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
112 سيستان و بلوچستان زاهدان 09:40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
113 اردبيل مشكين شهر 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
114 قم قم پسران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
115 خوزستان ماه شهر 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
116 آذربايجان غربي شوط 10:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
117 خراسان رضوي مشهد دختران 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
118 فارس جهرم 09:22 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
119 لرستان كوهدشت 1 09:22 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
120 آذربايجان شرقي جلفا 09:41 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
121 آذربايجان شرقي ملكان دختران 09:41 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
122 خراسان رضوي مشهد شرق دختران 09:22 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
123 خراسان رضوي مشهد جنوب دختران 09:22 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
124 خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران 09:22 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
125 اصفهان شاهين شهر 09:22 96% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
126 مازندران قائم شهر 09:22 93% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
127 سمنان سمنان 09:22 88% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
128 يزد ابركوه 09:22 79% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
129 کهگيلويه و بويراحمد ياسوج 09:22 79% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
130 خوزستان بندر امام خميني 09:45 78% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
131 خوزستان اهواز 09:22 77% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
132 آذربايجان غربي نقده 09:41 77% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
133 لرستان گراب 09:22 77% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
134 كرمان كرمان 09:22 76% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
135 اصفهان كاشان 09:22 76% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
136 كردستان سنندج 09:22 71% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
137 خوزستان دزفول 09:22 68% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
138 يزد مهريز 09:45 68% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
139 همدان بهار 09:22 68% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
140 گيلان حويق 09:41 68% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
141 مازندران آمل 09:40 67% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
142 کهگيلويه و بويراحمد گچساران 09:22 67% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
143 آذربايجان غربي مياندوآب دختران 09:41 66% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
144 كرمان كرمان - مدارس 09:22 66% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
145 آذربايجان غربي شاهين دژ 09:47 66% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
146 آذربايجان غربي خوي 09:41 65% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
147 قزوين آبيك 09:22 64% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
148 فارس قائميه 09:41 62% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
149 خوزستان خرمشهر 09:41 61% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
150 كرمان بم 09:22 58% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
151 خراسان رضوي مشهد پسران 09:41 56% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
152 خراسان جنوبي سرايان 09:41 55% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
153 آذربايجان غربي ماكو 09:22 55% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
154 مازندران رستم كلا 09:22 52% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
155 مازندران بابل 09:22 47% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
156 خراسان رضوي تربت جام 09:22 45% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
157 مازندران ساري 09:41 44% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
158 مازندران چالوس 09:45 44% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
159 لرستان بيران شهر 09:41 43% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
160 اصفهان مباركه 09:41 42% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
161 خوزستان بهبهان پسران 09:22 42% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
162 اصفهان بهارستان 09:22 40% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
163 خوزستان شوشتر 10:00 39% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
164 اردبيل نمين 11:28 37% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
165 خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران 09:22 37% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
166 گيلان رشت دختران 09:22 36% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
167 اصفهان نجف آباد 09:41 35% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
168 اصفهان دهاقان 09:41 35% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
169 خراسان رضوي در‌گز 10:17 34% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
170 سمنان دامغان 09:22 34% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
171 كرمان سيرجان 09:41 33% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
172 اردبيل اردبيل پسر 09:40 30% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
173 ايلام ملكشاهي 09:41 30% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
174 خراسان رضوي مشهد شرق پسران 09:40 27% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
175 كردستان دهگلان 09:48 24% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
176 فارس نورآباد ممسني 09:22 23% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
177 خراسان رضوي مشهدجنوب پسران 09:41 23% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
178 آذربايجان شرقي مراغه دختر 09:41 21% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
179 گيلان رودسر 10:06 21% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
180 تهران شهرري دختران 09:22 20% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
181 لرستان کوهدشت 2 09:48 19% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
182 قم قم دختران 09:22 19% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
183 گلستان كلاله پسران 10:07 10% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
184 ايلام آبدانان دختران 09:22 8% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
185 زنجان ابهر 09:41 6% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
186 گيلان رشت‌ پسران 09:22 6% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
187 گيلان ماسال 10:01 4% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
188 البرز فرهنگ جنوب 09:41 4% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
189 خراسان رضوي فريمان 09:45 4% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
190 گلستان علي آباد كتول 09:41 3% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
191 سيستان و بلوچستان زابل 12:32 3% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
192 خراسان رضوي تربت حيدريه 09:22 3% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
193 مازندران جويبار 10:07 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
194 مازندران محمودآباد 09:45 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
195 خراسان جنوبي فردوس 09:22 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
196 آذربايجان غربي مهاباد2 09:22 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
197 همدان ملاير پسران 09:45 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
198 مازندران فريدون كنار 10:39 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
199 خوزستان انديمشك 10:03 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
200 تهران شهرري پسران 09:45 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
201 خراسان رضوي گناباد 10:08 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
202 بوشهر تنگستان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
203 تهران ارمغان دانش 09:40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
204 خوزستان لالي 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
205 كرمان ماهان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
206 كرمان كوهبنان 12:32 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
207 يزد اردكان 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
208 لرستان دوره 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
209 خوزستان هنديجان پسر 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
210 ايلام مهران 09:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
211 زنجان زرين رود 10:23 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
212 آذربايجان شرقي خسروشاه 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
213 گلستان کلاله دختران 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
214 گيلان تالش2 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
215 خراسان رضوي جنگل %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
216 مازندران كياسر 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
217 تهران وردآورد 09:40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
218 همدان قروه درجزين 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
219 گيلان كوچصفهان 12:32 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
220 آذربايجان شرقي ممقان 12:32 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
221 يزد عشق آباد %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
222 تهران بومهن 09:57 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
223 لرستان رومشكان 10:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
224 گيلان فومن 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
225 چهارمحال و بختياري بروجن 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
226 قزوين تاكستان 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
227 يزد ميبد 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
228 گلستان مينودشت 09:54 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
229 کرمانشاه هرسين 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
230 زنجان خرمدره 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
231 زنجان خدابنده 10:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
232 خراسان رضوي قوچان 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
233 کهگيلويه و بويراحمد بهمئي 10:03 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
234 مازندران سوادكوه 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
235 خراسان جنوبي قائن 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
236 البرز کمالشهر 09:22 3% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
237 تهران شهر قدس 09:22 96% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
238 البرز شهر جديد هشتگرد 10:55 5% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
239 تهران پرديس 09:53 63% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
240 مركزي زرنديه 09:41 34% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
241 گيلان بندرانزلي 09:22 53% 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100
242 تهران دماوند 09:22 58% 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100
243 تهران باغستان 09:41 98% 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100
244 تهران خلاق 09:41 85% 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100
245 آذربايجان شرقي ميانه 09:22 97% 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100
246 گيلان لاهيجان 09:22 32% 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100
247 بوشهر بندر گناوه 09:41 97% 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100
248 كرمان انار 09:41 97% 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100
249 البرز كرج جنوب دختران 09:41 96% 96% %100 %100 %100 %100 %100 %100
250 سيستان و بلوچستان سيب و سوران 10:02 95% 95% %100 %100 %100 %100 %100 %100
251 کرمانشاه كرمانشاه 09:22 94% 94% %100 %100 %100 %100 %100 %100
252 خراسان رضوي مشهد غرب پسران 09:22 24% 93% %100 %100 %100 %100 %100 %100
253 آذربايجان شرقي بناب پسران 09:41 69% 90% %100 %100 %100 %100 %100 %100
254 تهران ملارد 09:22 85% 89% %100 %100 %100 %100 %100 %100
255 فارس استهبان 10:31 87% 87% %100 %100 %100 %100 %100 %100
256 خراسان رضوي كاشمر 09:22 54% 78% %100 %100 %100 %100 %100 %100
257 خراسان شمالي آشخانه 09:41 63% 77% %100 %100 %100 %100 %100 %100
258 مركزي اراک دختران 09:22 62% 76% %100 %100 %100 %100 %100 %100
259 مازندران تنكابن 09:41 21% 75% %100 %100 %100 %100 %100 %100
260 مازندران رويان 09:41 68% 68% %100 %100 %100 %100 %100 %100
261 کرمانشاه جوانرود 09:47 68% 68% %100 %100 %100 %100 %100 %100
262 مركزي ساوه 09:41 45% 65% %100 %100 %100 %100 %100 %100
263 مازندران نور 09:41 65% 65% %100 %100 %100 %100 %100 %100
264 خراسان شمالي بجنورد 1 09:56 12% 63% %100 %100 %100 %100 %100 %100
265 هرمزگان بندر کنگ و چارک 09:41 55% 56% %100 %100 %100 %100 %100 %100
266 فارس داراب 09:22 17% 55% %100 %100 %100 %100 %100 %100
267 خراسان رضوي سبزوار 09:22 39% 55% %100 %100 %100 %100 %100 %100
268 آذربايجان غربي بوكان 09:22 54% %100 %100 %100 %100 %100 %100
269 يزد يزد پسران 09:22 54% 54% %100 %100 %100 %100 %100 %100
270 اصفهان فلاورجان 09:41 53% 53% %100 %100 %100 %100 %100 %100
271 خراسان جنوبي بيرجند 09:41 1% 52% %100 %100 %100 %100 %100 %100
272 آذربايجان غربي مياندوآب پسران 09:45 50% 50% %100 %100 %100 %100 %100 %100
273 قزوين قزوين 09:22 6% 50% %100 %100 %100 %100 %100 %100
274 خراسان رضوي چناران 09:22 47% 50% %100 %100 %100 %100 %100 %100
275 اصفهان آران و بيدگل 09:22 1% 46% %100 %100 %100 %100 %100 %100
276 تهران پاكدشت 09:41 42% 43% %100 %100 %100 %100 %100 %100
277 مركزي اراک پسران 09:22 38% 38% %100 %100 %100 %100 %100 %100
278 البرز نظرآباد 09:45 36% %100 %100 %100 %100 %100 %100
279 خراسان رضوي مشهد غرب دختران 09:41 23% 27% %100 %100 %100 %100 %100 %100
280 خوزستان دشت آزادگان 09:22 18% 18% %100 %100 %100 %100 %100 %100
281 ايلام ايلام 2 09:41 16% 17% %100 %100 %100 %100 %100 %100
282 خوزستان شوش دانيال 09:41 16% 16% %100 %100 %100 %100 %100 %100
283 كرمان راور 09:41 13% 13% %100 %100 %100 %100 %100 %100
284 لرستان پلدختر 09:41 12% %100 %100 %100 %100 %100 %100
285 مازندران نوشهر 09:41 8% 9% %100 %100 %100 %100 %100 %100
286 قزوين محمديه پسران 09:45 8% 8% %100 %100 %100 %100 %100 %100
287 تهران نگارين 09:57 7% 7% %100 %100 %100 %100 %100 %100
288 قزوين الوند پسران 09:22 2% 5% %100 %100 %100 %100 %100 %100
289 تهران فيروزكوه 09:40 2% 4% %100 %100 %100 %100 %100 %100
290 قزوين الوند دختران 09:22 2% 4% %100 %100 %100 %100 %100 %100
291 خراسان جنوبي بشرويه 09:22 3% 3% %100 %100 %100 %100 %100 %100
292 اصفهان گلپايگان 09:41 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100
293 آذربايجان شرقي هشترود 09:59 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100
294 بوشهر برازجان 09:22 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100
295 خوزستان مسجد سليمان 09:45 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100
296 مازندران بابلسر 09:53 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
297 چهارمحال و بختياري شهركرد 09:41 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
298 مازندران اميركلا 09:45 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
299 خوزستان ايذه 09:41 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
300 زنجان زنجان 09:22 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
301 آذربايجان شرقي مرند دختران 10:09 %100 %100 %100 %100 %100 %100
302 خراسان شمالي شيروان 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100
303 خوزستان باغ ملك 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100
304 تهران پيشداد 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100
305 گلستان گاليكش 10:02 %100 %100 %100 %100 %100 %100
306 آذربايجان شرقي ليلان %100 %100 %100 %100 %100 %100
307 خراسان رضوي دولت آباد تربت حيدريه %100 %100 %100 %100 %100 %100
308 گلستان گميشان %100 %100 %100 %100 %100 %100
309 يزد مروست %100 %100 %100 %100 %100 %100
310 گيلان املش 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100
311 اصفهان تيران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100
312 هرمزگان حاجي آباد 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100
313 فارس زرين دشت 10:32 %100 %100 %100 %100 %100 %100
314 فارس اوز 10:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100
315 فارس فسا 09:54 %100 %100 %100 %100 %100 %100
316 كرمان بردسير 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100
317 لرستان الشتر 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100
318 آذربايجان شرقي شبستر 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100
319 آذربايجان غربي تكاب 09:54 %100 %100 %100 %100 %100 %100
320 کهگيلويه و بويراحمد دهدشت 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100
321 گلستان آزادشهر 10:02 %100 %100 %100 %100 %100 %100
322 کرمانشاه پاوه 09:22 1% 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100
323 آذربايجان غربي سردشت 09:56 2% 99% %100 %100 %100 %100 %100
324 هرمزگان ميناب 09:40 1% 1% 99% %100 %100 %100 %100 %100
325 كرمان رفسنجان 09:41 20% 20% 99% %100 %100 %100 %100 %100
326 تهران اسلامشهر پسران 09:40 21% 99% 99% %100 %100 %100 %100 %100
327 مازندران زيراب 09:22 98% %100 %100 %100 %100 %100
328 اردبيل انگوت 09:41 95% 98% 98% %100 %100 %100 %100 %100
329 آذربايجان شرقي اهر پسران 09:41 97% 97% 97% %100 %100 %100 %100 %100
330 چهارمحال و بختياري لردگان 09:22 22% 97% %100 %100 %100 %100 %100
331 تهران ابن سينا 09:51 88% 93% 95% %100 %100 %100 %100 %100
332 اصفهان داران 09:22 13% 94% 95% %100 %100 %100 %100 %100
333 همدان تويسركان 09:41 48% 93% 93% %100 %100 %100 %100 %100
334 كرمان نرماشير 09:45 18% 77% 92% %100 %100 %100 %100 %100
335 سيستان و بلوچستان چابهار 09:23 51% 51% 90% %100 %100 %100 %100 %100
336 تهران رودهن 09:22 37% 80% 90% %100 %100 %100 %100 %100
337 سمنان گرمسار 09:22 3% 89% 89% %100 %100 %100 %100 %100
338 تهران تهرانسر 09:22 82% 85% 86% %100 %100 %100 %100 %100
339 اصفهان اصفهان دختران 09:22 43% 65% 85% %100 %100 %100 %100 %100
340 بوشهر جم 09:22 37% 37% 82% %100 %100 %100 %100 %100
341 اصفهان باغ بهادران 09:45 21% 21% 80% %100 %100 %100 %100 %100
342 چهارمحال و بختياري بن 09:22 79% 79% %100 %100 %100 %100 %100
343 ايلام دره شهر 09:22 52% 70% 70% %100 %100 %100 %100 %100
344 تهران تهران شرق 09:22 35% 46% 63% %100 %100 %100 %100 %100
345 بوشهر بوشهر دختر 09:22 10% 28% 61% %100 %100 %100 %100 %100
346 خراسان رضوي سرخس 09:41 60% %100 %100 %100 %100 %100
347 آذربايجان شرقي تبريز 09:22 10% 46% 58% %100 %100 %100 %100 %100
348 گيلان لنگرود 10:11 57% %100 %100 %100 %100 %100
349 اصفهان زرين شهر 09:22 35% 46% 46% %100 %100 %100 %100 %100
350 سمنان شاهرود 09:22 40% 43% 43% %100 %100 %100 %100 %100
351 مازندران عباس‌آباد 09:22 42% %100 %100 %100 %100 %100
352 اصفهان بادرود 10:03 34% %100 %100 %100 %100 %100
353 اردبيل پارس‌آباد مغان 10:07 28% 31% 31% %100 %100 %100 %100 %100
354 فارس فيروزآباد 09:41 2% 3% 28% %100 %100 %100 %100 %100
355 قزوين بوئين زهرا 09:41 1% 18% 18% %100 %100 %100 %100 %100
356 سيستان و بلوچستان سراوان 1 09:22 16% 16% 16% %100 %100 %100 %100 %100
357 هرمزگان رودان 09:48 12% 12% 12% %100 %100 %100 %100 %100
358 مازندران بندپي شرقي 10:26 11% 11% 11% %100 %100 %100 %100 %100
359 هرمزگان بندرعباس 09:22 4% 7% 11% %100 %100 %100 %100 %100
360 تهران مركزتهران پارس 09:40 9% 10% 10% %100 %100 %100 %100 %100
361 تهران شهرجديد پرند 09:41 8% %100 %100 %100 %100 %100
362 البرز کرج دختر 2 09:22 4% 5% 6% %100 %100 %100 %100 %100
363 مركزي مهاجران 09:40 4% 4% 4% %100 %100 %100 %100 %100
364 البرز كرج مركز پسران 09:22 3% 3% 4% %100 %100 %100 %100 %100
365 البرز كرج جنوب پسران 09:22 1% 1% 3% %100 %100 %100 %100 %100
366 گلستان بندرگز 09:41 2% 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100
367 خراسان رضوي فيض آباد 09:22 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100
368 آذربايجان غربي اروميه 09:59 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100
369 بوشهر بندر ديلم 09:22 %100 %100 %100 %100 %100
370 خراسان رضوي سلطان آبادسبزوار 10:24 %100 %100 %100 %100 %100
371 آذربايجان شرقي خدا آفرين 10:48 %100 %100 %100 %100 %100
372 چهارمحال و بختياري اقماري شهرکرد 12:39 %100 %100 %100 %100 %100
373 اصفهان زواره 10:16 %100 %100 %100 %100 %100
374 اصفهان درچه پياز 09:22 %100 %100 %100 %100 %100
375 اردبيل سرعين 12:41 %100 %100 %100 %100 %100
376 اردبيل اصلان دوز 09:22 %100 %100 %100 %100 %100
377 كرمان كشكوئيه 12:33 %100 %100 %100 %100 %100
378 اصفهان اردستان 10:09 %100 %100 %100 %100 %100
379 لرستان اليگودرز 09:41 %100 %100 %100 %100 %100
380 كرمان رابر 12:57 %100 %100 %100 %100 %100
381 همدان نهاوند 09:57 %100 %100 %100 %100 %100
382 اردبيل اردبيل دختر 09:22 41% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
383 البرز محمدشهر 09:22 84% 98% 98% 98% %100 %100 %100 %100
384 تهران گلستان اسلامشهر 09:56 95% 95% %100 %100 %100 %100
385 گيلان صومعه سرا 10:16 87% %100 %100 %100 %100
386 گلستان گنبد 09:41 11% 86% 86% 86% %100 %100 %100 %100
387 همدان رزن 09:45 64% 64% 64% 79% %100 %100 %100 %100
388 فارس لامرد 09:22 41% 51% 78% 78% %100 %100 %100 %100
389 اردبيل خلخال 09:41 3% 3% 3% 76% %100 %100 %100 %100
390 آذربايجان غربي قره ضياالدين 10:08 67% %100 %100 %100 %100
391 همدان همدان 09:22 11% 11% 60% 60% %100 %100 %100 %100
392 مركزي دليجان 10:40 1% 2% 40% 40% %100 %100 %100 %100
393 تهران اسلامشهر دختران 09:22 16% 17% 33% 33% %100 %100 %100 %100
394 يزد طبس 09:40 11% 11% 11% 11% %100 %100 %100 %100
395 البرز کرج پسر 2 09:22 1% 3% 4% 4% %100 %100 %100 %100
396 البرز كرج مركز دختران 09:22 2% 3% 3% 3% %100 %100 %100 %100
397 فارس ني ريز 11:13 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100
398 لرستان ازنا 10:06 %100 %100 %100 %100
399 اصفهان بوئين مياندشت 09:22 %100 %100 %100 %100
400 آذربايجان شرقي ايلخچي 09:22 %100 %100 %100 %100
401 آذربايجان شرقي سردرود 09:22 %100 %100 %100 %100
402 آذربايجان شرقي باسمنج %100 %100 %100 %100
403 گيلان خشكبيجار 09:23 %100 %100 %100 %100
404 آذربايجان غربي چالدران 09:47 95% 95% %100 %100 %100 %100 %100 %100
405 كردستان سروآباد 09:45 18% 20% 20% 44% 99% %100 %100 %100
406 تهران تهران جنوب 09:22 20% 25% 50% 70% 97% %100 %100 %100
407 كرمان زرند 09:41 94% 95% 95% 95% 95% %100 %100 %100
408 تهران پرند2 09:41 4% 6% 44% 64% 94% %100 %100 %100
409 خراسان رضوي نيشابور 09:41 43% 90% 91% 91% 91% %100 %100 %100
410 خوزستان گتوند 09:22 23% 23% 23% 23% 87% %100 %100 %100
411 بوشهر بندر دير 09:45 55% 63% 66% 66% 66% %100 %100 %100
412 گيلان لشت نشا 12:57 62% %100 %100 %100
413 خراسان رضوي ششتمد 11:30 56% 56% 56% 56% %100 %100 %100
414 گيلان آستانه اشرفيه 10:10 2% 2% 2% 2% %100 %100 %100
415 خراسان رضوي نقاب 11:00 %100 %100 %100
416 آذربايجان شرقي ورزقان 01:12 %100 %100 %100
417 آذربايجان شرقي اسكو 09:22 %100 %100 %100
418 خراسان شمالي جاجرم 09:45 21% 21% 97% %100 %100 %100 %100 %100
419 كردستان ديواندره 10:10 2% 2% 2% 2% 2% 98% %100 %100
420 خراسان جنوبي سربيشه 09:41 2% 38% 38% 38% 38% 77% %100 %100
421 فارس خرامه 09:49 2% 2% 2% 2% 2% 66% %100 %100
422 کهگيلويه و بويراحمد لنده 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
423 فارس ارسنجان 09:54 77% 82% 89% 89% 89% %100 %100
424 آذربايجان شرقي مرند پسران 12:25 81% 81% 81% 81% 81% %100 %100
425 اردبيل گرمي 12:57 39% 39% 39% %100 %100
426 آذربايجان شرقي بستان آباد 09:40 2% 2% 2% 3% 3% 3% %100 %100
427 فارس بوانات 10:14 %100 %100
428 مازندران بندپي غربي 09:45 77% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% %100 %100
429 البرز ماهدشت 09:41 32% %100 %100
430 تهران قصرفيروزه 09:22 65% 94% 98% %100 %100 %100 %100 %100
431 گيلان رودبار 10:34 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 59% 59% %100 %100
432 کرمانشاه سنقر 09:45 3% 5% 5% 5% 5% 8% 8% 8% 8% %100 %100
433 خراسان رضوي خواف 09:22 9% 75% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% %100 %100
434 فارس سعادت شهر 09:22 %100 %100
435 گلستان راميان 10:23 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2 % 16 % %100 %100
436 ايلام سرابله 09:22 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % %100
437 تهران علم و فن 09:40 %100
438 آذربايجان شرقي سهند 11:24 1% 2% 2% %100 %100 %100 %100
439 کهگيلويه و بويراحمد باشت 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
440 سيستان و بلوچستان ايرانشهر 09:22 4% %100 %100 %100 %100 %100 %100
441 مازندران نكا 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
442 گلستان كردكوي 09:45 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
443 گلستان مراوه تپه 10:04 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
444 كرمان ريگان 09:56 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
445 تهران لواسان 09:41 90% 93% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
446 چهارمحال و بختياري كيار 09:59 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
447 اصفهان خميني شهر 09:22 43% 44% 78% 90% 91% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
448 آذربايجان شرقي كليبر 09:40 79% 79% 79% 79% 79% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
449 هرمزگان بندر خمير 09:22 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
450 هرمزگان قشم 09:22 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
451 فارس قير 10:26 91% 91% 95% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
452 آذربايجان غربي مهاباد 09:41 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
453 تهران مشيريه 09:22 58% 71% 88% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 99 % 99 % 99 %
454 اصفهان نطنز 09:45 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83 % 83 % 83 % 99 %
455 گيلان تالش 09:41 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
456 ايلام آبدانان پسران 09:41 66% 66% 66% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
457 خراسان شمالي اسفراين 09:41 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
458 مركزي خمين 09:41 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
459 آذربايجان غربي ربط 10:09 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
460 تهران روش 09:40 4% 4% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
461 يزد صدوق 10:04 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
462 گلستان خان ببين 94% 94% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
463 گيلان چابكسر 11:45 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
464 آذربايجان غربي اشنويه 09:41 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
465 خراسان جنوبي ارسك 10:31 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
466 گيلان آستارا 09:51 1% 1% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
467 يزد خاتم 09:22 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
468 البرز اشتهارد 10:38 36% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 70% 70% 86% 92 % 98 % 98 % 98 %
469 تهران شهريار 09:22 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
470 اصفهان اصفهان پسران 09:22 45% 45% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
471 تهران اميدرسالت 09:40 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
472 يزد يزد دختران 09:41 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
473 لرستان كوهناني 28% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
474 كرمان فهرج 09:57 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
475 آذربايجان شرقي سراب2 11:13 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
476 اصفهان نائين 09:41 92% 92% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
477 تهران رباط كريم 10:02 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
478 تهران موفق 09:40 4% 4% 4% 4% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
479 گلستان بندرتركمن 09:41 62% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
480 فارس بالاده 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
481 تهران انديشه 09:22 89% 92% 92% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
482 مازندران سيمرغ 09:41 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
483 فارس لار 10:19 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
484 هرمزگان پارسيان 09:22 89% 89% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
485 فارس تل بيضا 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
486 تهران تهران شمال 09:40 35% 49% 50% 90% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
487 مازندران گلوگاه پسران 10:36 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
488 تهران اوج 09:22 6% 6% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 90 %
489 کرمانشاه قصر شيرين 11:37 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
490 يزد زارچ 83% 83% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
491 تهران تهران غرب 09:22 22% 32% 63% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
492 البرز هشتگرد 09:41 75% 76% 76% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83 % 83 % 83 % 83 %
493 آذربايجان شرقي هريس 09:50 82 % 82 % 82 % 82 %
494 تهران سراي دانش 09:41 17% 18% 38% 49% 49% 76% 76% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 77 %
495 فارس كوار 77% 77% 77 % 77 % 77 % 77 %
496 فارس كازرون 09:22 2% 2% 2% 2% 2% 74% 74% 74% 74% 74% 74 % 74 % 74 % 74 %
497 اصفهان چادگان 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72 % 72 % 72 % 72 %
498 تهران مدارس ويژه تهران 49% 49% 50% 50% 50% 70% 70% 70% 70% 70% 70 % 70 % 70 % 70 %
499 خراسان شمالي راز و جرگلان 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69 % 69 % 69 % 69 %
500 تهران تدبير دانش 09:41 2% 3% 3% 5% 6% 66% 66% 66% 66% 66% 66 % 66 % 66 % 66 %
501 تهران يوسف 02:36 2% 2% 2% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63 % 63 % 63 % 63 %
502 تهران قرچك 09:41 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60 % 60 % 60 % 60 %
503 فارس سپيدان 12:32 60% 60 % 60 % 60 % 60 %
504 فارس كنارتخته 55% 55% 55% 55 % 55 % 55 % 55 %
505 فارس خشت 51% 51% 51% 51 % 51 % 51 % 51 %
506 آذربايجان شرقي اهر دختران 09:51 30% 30% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46 % 46 % 46 % 46 %
507 تهران فرهنگ پويا 9% 9% 9% 9% 9% 43% 43% 43% 43% 43 % 43 % 43 % 43 %
508 تهران رهروان علم 09:41 2% 2% 2% 2% 38% 38% 38% 38% 38% 38 % 38 % 38 % 38 %
509 بوشهر خورموج 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2 % 2 % 2 % 2 %
510 هرمزگان بشاگرد 09:45
511 گيلان رشت دختران - مدارس 10:33