کارنامه روز آزمونبرای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون در شهرتان ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .
پس از ساعت 15 می توانید کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه را مشاهده کنید. در جدول زیر وضعیت درصد ارسال پاسخبرگ های آزمون نسبت به حاضران در هر نمایندگی قابل مشاهده است . .
در صورت مشاهده ی اشکال در کارنامه خود به صفحه شخصی مراجعه کرده و اشکال احتمالی خود را هم اکنون گزارش کنید
ردیف استان نمایندگی زمان شروع اسکن پاسخبرگ غایبین 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 تجمعی روز جمعه
1 خراسان شمالي بجنورد 2 10:04 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
2 خوزستان بهبهان دختران پايه 11:34 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
3 سيستان و بلوچستان فنوج 08:59 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
4 گلستان خان ببين 08:14 73% 73% %100 %100 %100 %100 %100 %100
5 گيلان سنگر 09:30 43% 43% %100 %100 %100 %100 %100 %100
6 خوزستان زيدون 09:06 27% 27% %100 %100 %100 %100 %100 %100
7 گيلان سياهكل 09:01 15% 15% %100 %100 %100 %100 %100 %100
8 تهران اميدرسالت %100 %100 %100 %100 %100 %100
9 مازندران سوادكوه 08:59 76% %100 %100 %100 %100 %100
10 چهارمحال و بختياري فلارد 10:11 66% 66% %100 %100 %100 %100 %100
11 آذربايجان غربي ربط 10:03 38% 65% 66% %100 %100 %100 %100 %100
12 کرمانشاه صحنه 09:02 56% %100 %100 %100 %100 %100
13 خراسان رضوي چناران 09:00 33% 33% 51% %100 %100 %100 %100 %100
14 آذربايجان شرقي جلفا 08:58 20% 42% 42% %100 %100 %100 %100 %100
15 آذربايجان شرقي سراب1 08:33 30% 33% 41% %100 %100 %100 %100 %100
16 گيلان كلاچاي 08:59 33% 33% %100 %100 %100 %100 %100
17 كرمان زرند 08:33 31% 31% 31% %100 %100 %100 %100 %100
18 خوزستان اميديه 09:33 11% 11% 11% %100 %100 %100 %100 %100
19 کهگيلويه و بويراحمد لنده 09:11 2% %100 %100 %100 %100 %100
20 اصفهان فريدونشهر 10:04 %100 %100 %100 %100 %100
21 آذربايجان غربي ماكو 09:11 %100 %100 %100 %100 %100
22 ايلام بدره 09:22 %100 %100 %100 %100 %100
23 گيلان كياشهر 10:21 %100 %100 %100 %100 %100
24 ايلام ملكشاهي 09:00 %100 %100 %100 %100 %100
25 تهران پيشداد 09:06 %100 %100 %100 %100 %100
26 تهران دبير 2 09:23 %100 %100 %100 %100 %100
27 تهران اوج 09:00 %100 %100 %100 %100 %100
28 بوشهر بندر ديلم 09:11 %100 %100 %100 %100 %100
29 مازندران كياسر 09:15 %100 %100 %100 %100 %100
30 گيلان كوچصفهان 12:13 96% 96% %100 %100 %100 %100
31 کرمانشاه اسلام آباد غرب 09:00 59% 59% 59% 95% %100 %100 %100 %100
32 ايلام دهلران 08:59 24% 50% 50% 91% %100 %100 %100 %100
33 خوزستان بندر امام خميني 10:04 74% 74% 90% %100 %100 %100 %100
34 مازندران رويان 09:00 86% 86% 86% 86% %100 %100 %100 %100
35 گيلان خشكبيجار 12:43 86% 86% %100 %100 %100 %100
36 كرمان عنبرآباد 10:03 10% 10% 36% 85% %100 %100 %100 %100
37 لرستان گراب 10:03 21% 56% 66% 80% %100 %100 %100 %100
38 اصفهان داران 09:11 79% %100 %100 %100 %100
39 خراسان رضوي مشهدجنوب پسران 09:06 10% 10% 22% 78% %100 %100 %100 %100
40 آذربايجان شرقي مراغه پسر 08:59 67% 67% 76% 77% %100 %100 %100 %100
41 کرمانشاه گيلانغرب 09:28 74% %100 %100 %100 %100
42 آذربايجان غربي چالدران 10:05 8% 8% 35% 72% %100 %100 %100 %100
43 اردبيل انگوت 10:03 46% 46% 71% 71% %100 %100 %100 %100
44 كرمان راور 08:59 24% 28% 28% 70% %100 %100 %100 %100
45 خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران 08:59 8% 34% 62% 69% %100 %100 %100 %100
46 اردبيل نمين 10:31 6% 6% 6% 62% %100 %100 %100 %100
47 همدان ملاير دختران 09:22 23% 23% 23% 58% %100 %100 %100 %100
48 چهارمحال و بختياري کيان 09:33 56% 56% %100 %100 %100 %100
49 البرز نظرآباد 10:15 28% 28% 28% 54% %100 %100 %100 %100
50 خراسان شمالي آشخانه 08:59 17% 17% 17% 52% %100 %100 %100 %100
51 كردستان مريوان 08:59 18% 18% 28% 52% %100 %100 %100 %100
52 گيلان رحيم آباد 09:06 7% 7% 7% 51% %100 %100 %100 %100
53 سمنان گرمسار 09:00 49% 49% 49% 49% %100 %100 %100 %100
54 سيستان و بلوچستان چابهار 09:28 47% 47% 47% 48% %100 %100 %100 %100
55 ايلام آبدانان پسران 09:41 46% 46% 46% 46% %100 %100 %100 %100
56 لرستان نورآباد 09:22 4% 29% 46% 46% %100 %100 %100 %100
57 تهران شهر قدس 09:28 12% 12% 12% 45% %100 %100 %100 %100
58 كرمان شهربابك پسران 10:17 45% 45% 45% 45% %100 %100 %100 %100
59 مركزي محلات 09:54 5% 44% %100 %100 %100 %100
60 فارس قائميه 08:59 42% 42% 42% %100 %100 %100 %100
61 گيلان رضوانشهر 09:06 12% 12% 12% 42% %100 %100 %100 %100
62 کرمانشاه هرسين 09:55 42% 42% 42% 42% %100 %100 %100 %100
63 ايلام آبدانان دختران 09:31 4% 41% 41% 41% %100 %100 %100 %100
64 البرز کمالشهر 08:59 41% 41% %100 %100 %100 %100
65 کرمانشاه قصر شيرين 10:05 38% 38% 38% 40% %100 %100 %100 %100
66 خوزستان آبادان 08:59 11% 11% 11% 38% %100 %100 %100 %100
67 فارس استهبان 09:00 37% 37% 37% 37% %100 %100 %100 %100
68 مازندران نور 09:00 37% 37% 37% 37% %100 %100 %100 %100
69 کرمانشاه روانسر 09:00 36% 36% 36% 36% %100 %100 %100 %100
70 خوزستان بهبهان دختران 08:59 5% 35% %100 %100 %100 %100
71 مازندران عباس‌آباد 08:59 34% %100 %100 %100 %100
72 آذربايجان شرقي شبستر 08:59 32% 32% 32% 32% %100 %100 %100 %100
73 يزد زارچ 10:07 29% 29% 29% 29% %100 %100 %100 %100
74 همدان ملاير پسران 10:05 29% 29% 29% 29% %100 %100 %100 %100
75 اصفهان نجف آباد 08:59 29% 29% 29% 29% %100 %100 %100 %100
76 خراسان رضوي مشهد دختران 09:31 10% 10% 10% 28% %100 %100 %100 %100
77 سيستان و بلوچستان زابل 09:00 2% 4% 26% 27% %100 %100 %100 %100
78 لرستان کوهدشت 2 09:33 26% 26% 26% 26% %100 %100 %100 %100
79 مازندران رامسر 09:05 26% 26% 26% 26% %100 %100 %100 %100
80 يزد صدوق 10:07 26% 26% 26% 26% %100 %100 %100 %100
81 زنجان ابهر 10:05 25% 25% 25% 25% %100 %100 %100 %100
82 لرستان دورود 09:28 9% 9% 21% 21% %100 %100 %100 %100
83 چهارمحال و بختياري هفشجان 10:03 21% 21% 21% 21% %100 %100 %100 %100
84 خراسان جنوبي فردوس 08:59 20% 20% 20% 20% %100 %100 %100 %100
85 خراسان رضوي مشهد شرق دختران 09:01 19% 19% 19% 19% %100 %100 %100 %100
86 آذربايجان شرقي اهر دختران 09:28 19% 19% 19% 19% %100 %100 %100 %100
87 يزد ابركوه 10:12 16% 16% 16% 16% %100 %100 %100 %100
88 خراسان رضوي مشهد غرب دختران 09:12 15% 15% 16% 16% %100 %100 %100 %100
89 اصفهان باغ بهادران 10:05 14% 14% %100 %100 %100 %100
90 خوزستان ايذه 09:33 13% 13% 13% 13% %100 %100 %100 %100
91 کرمانشاه كرمانشاه 09:00 12% 12% 13% 13% %100 %100 %100 %100
92 مازندران چالوس 09:55 12% 12% 12% 12% %100 %100 %100 %100
93 زنجان خرمدره 10:05 12% 12% 12% 12% %100 %100 %100 %100
94 خراسان رضوي مشهد پسران 10:04 12% 12% 12% 12% %100 %100 %100 %100
95 همدان قروه درجزين 09:01 12% 12% 12% 12% %100 %100 %100 %100
96 كردستان بانه 08:59 10% 10% 10% 10% %100 %100 %100 %100
97 تهران اسلامشهر دختران 09:33 9% 9% 9% 9% %100 %100 %100 %100
98 خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران 08:59 7% 7% 7% 7% %100 %100 %100 %100
99 مازندران بهنمير 12:43 5% %100 %100 %100 %100
100 کهگيلويه و بويراحمد باشت 10:09 1% 1% %100 %100 %100 %100
101 چهارمحال و بختياري سامان 10:05 %100 %100 %100 %100
102 چهارمحال و بختياري فرخ شهر 10:05 %100 %100 %100 %100
103 بوشهر بوشهر پسر 09:00 %100 %100 %100 %100
104 گلستان کلاله دختران 09:41 %100 %100 %100 %100
105 گيلان تالش2 09:00 %100 %100 %100 %100
106 ايلام مهران 09:22 %100 %100 %100 %100
107 همدان لالجين 09:39 %100 %100 %100 %100
108 تهران سراي علم 09:00 %100 %100 %100 %100
109 تهران ابن سينا 10:05 %100 %100 %100 %100
110 تهران نگارين 09:00 %100 %100 %100 %100
111 تهران تدبير دانش 08:59 %100 %100 %100 %100
112 خوزستان دشت آزادگان 08:59 %100 %100 %100 %100
113 يزد عشق آباد 08:59 %100 %100 %100 %100
114 مازندران اميركلا 09:22 %100 %100 %100 %100
115 گلستان آق‌قلا 10:07 %100 %100 %100 %100
116 لرستان بيران شهر 10:41 %100 %100 %100 %100
117 خوزستان شادگان 10:47 %100 %100 %100 %100
118 گيلان لشت نشا 09:33 %100 %100 %100 %100
119 گيلان ماسال 10:05 %100 %100 %100 %100
120 گيلان رودسر 10:14 %100 %100 %100 %100
121 لرستان اليگودرز 10:07 %100 %100 %100 %100
122 گلستان مينودشت 09:23 %100 %100 %100 %100
123 همدان اسدآباد 09:22 %100 %100 %100 %100
124 همدان بهار 09:11 %100 %100 %100 %100
125 تهران دماوند 10:15 %100 %100 %100 %100
126 فارس خرم‌بيد 09:11 %100 %100 %100 %100
127 مازندران فريدون كنار 10:04 %100 %100 %100 %100
128 مازندران بابلسر 10:16 65% %100 %100 %100 %100
129 خراسان رضوي بجستان 08:59 %100 %100 %100 %100
130 كردستان دهگلان 09:41 1% 1% 1% 2% %100 %100 %100 %100
131 هرمزگان رودان 08:59 39% 39% 39% 39% 99% %100 %100 %100
132 كردستان ديواندره 09:11 99% %100 %100 %100
133 کهگيلويه و بويراحمد سوق 08:59 69% 69% 98% %100 %100 %100
134 مازندران شيرگاه 10:05 98% %100 %100 %100
135 لرستان كوهناني 97% %100 %100 %100
136 كردستان كامياران 08:59 3% 3% 3% 3% 93% %100 %100 %100
137 تهران علم و فن 08:59 93% 93% 93% %100 %100 %100
138 همدان همدان - مدارس 09:40 17% 17% 17% 54% 93% %100 %100 %100
139 لرستان بروجرد 09:15 23% 23% 31% 40% 93% %100 %100 %100
140 فارس شيراز پسران 08:58 6% 6% 38% 38% 92% %100 %100 %100
141 فارس شيراز دختران 08:58 4% 4% 35% 35% 92% %100 %100 %100
142 همدان همدان 08:59 14% 14% 14% 48% 90% %100 %100 %100
143 تهران ملارد 08:33 6% 6% 6% 6% 90% %100 %100 %100
144 مازندران ساري 09:12 17% 17% 17% 38% 90% %100 %100 %100
145 سيستان و بلوچستان زاهدان - مدارس 10:05 22% 22% 22% 49% 88% %100 %100 %100
146 البرز کرج پسر 2 08:59 86% 88% %100 %100 %100
147 گيلان حويق 10:11 21% 21% 21% 21% 88% %100 %100 %100
148 سيستان و بلوچستان زاهدان 09:00 37% 38% 40% 50% 87% %100 %100 %100
149 كرمان جيرفت 10:05 1% 1% 1% 35% 83% %100 %100 %100
150 تهران شهرري پسران 09:01 13% 13% 13% 13% 81% %100 %100 %100
151 يزد اردكان 08:59 7% 79% %100 %100 %100
152 ايلام ايلام 1 09:00 18% 18% 34% 34% 79% %100 %100 %100
153 تهران بومهن 09:54 78% 78% 78% 78% %100 %100 %100
154 همدان رزن 10:05 15% 15% 15% 50% 76% %100 %100 %100
155 چهارمحال و بختياري فارسان 09:22 7% 7% 15% 61% 75% %100 %100 %100
156 خراسان جنوبي بيرجند 09:33 14% 14% 14% 21% 75% %100 %100 %100
157 لرستان خرم آباد2 08:59 74% %100 %100 %100
158 اصفهان فلاورجان 10:30 74% %100 %100 %100
159 لرستان كوهدشت 1 08:59 35% 35% 35% 35% 73% %100 %100 %100
160 كردستان قروه 09:22 11% 27% 44% 45% 72% %100 %100 %100
161 اصفهان زرين شهر 09:39 34% 63% 63% 69% 69% %100 %100 %100
162 سمنان دامغان 08:59 1% 1% 1% 1% 66% %100 %100 %100
163 يزد ميبد 08:59 63% 65% %100 %100 %100
164 كرمان قلعه گنج 09:39 12% 34% 34% 34% 65% %100 %100 %100
165 مازندران جويبار 09:54 16% 65% %100 %100 %100
166 آذربايجان غربي شاهين دژ 09:14 64% %100 %100 %100
167 يزد طبس 09:54 25% 25% 25% 25% 63% %100 %100 %100
168 آذربايجان غربي نقده 09:14 62% %100 %100 %100
169 آذربايجان غربي خوي 09:00 23% 23% 23% 23% 58% %100 %100 %100
170 مركزي اراک دختران 10:48 12% 12% 20% 20% 57% %100 %100 %100
171 سمنان سمنان 09:14 14% 14% 14% 14% 57% %100 %100 %100
172 آذربايجان شرقي اهر پسران 10:05 16% 16% 36% 57% 57% %100 %100 %100
173 كرمان كرمان 08:59 16% 17% 17% 34% 55% %100 %100 %100
174 مازندران قائم شهر 08:59 7% 8% 14% 22% 54% %100 %100 %100
175 مركزي اراک پسران 08:59 13% 13% 13% 13% 53% %100 %100 %100
176 قزوين الوند دختران 08:59 52% %100 %100 %100
177 كرمان شهربابك دختران 08:59 26% 26% 26% 26% 52% %100 %100 %100
178 تهران تهران شمال 09:09 5% 9% 11% 11% 50% %100 %100 %100
179 مازندران رستم كلا 09:54 24% 47% %100 %100 %100
180 سيستان و بلوچستان سراوان2 08:59 45% 45% 45% 45% 45% %100 %100 %100
181 آذربايجان غربي بوكان 08:59 14% 14% 14% 25% 44% %100 %100 %100
182 تهران پاكدشت 09:00 7% 7% 7% 41% 42% %100 %100 %100
183 گيلان رشت‌ پسران 08:59 21% 21% 21% 40% 40% %100 %100 %100
184 گيلان لاهيجان 08:59 11% 11% 15% 40% 40% %100 %100 %100
185 خراسان رضوي مشهد جنوب دختران 09:28 4% 4% 4% 4% 40% %100 %100 %100
186 فارس آباده 10:11 39% 39% 39% 39% 39% %100 %100 %100
187 مازندران تنكابن 08:59 33% 33% 33% 33% 33% %100 %100 %100
188 كرمان رفسنجان 08:59 30% 30% 30% 32% 32% %100 %100 %100
189 گلستان علي آباد كتول 10:09 3% 3% 30% 30% 30% %100 %100 %100
190 گلستان بندرگز 09:41 29% 29% 29% 29% 29% %100 %100 %100
191 خراسان رضوي تربت جام 08:58 25% 29% 29% 29% 29% %100 %100 %100
192 البرز كرج مركز دختران - مدارس 08:59 28% 28% %100 %100 %100
193 آذربايجان غربي سردشت 09:28 26% %100 %100 %100
194 گلستان كردكوي 09:00 14% 16% 24% 24% %100 %100 %100
195 تهران اسلامشهر پسران 09:28 23% 23% 23% 23% 23% %100 %100 %100
196 مركزي ساوه 10:17 23% 23% 23% 23% 23% %100 %100 %100
197 لرستان خرم آباد1 08:59 22% 22% 22% 22% 22% %100 %100 %100
198 آذربايجان شرقي مرند دختران 10:30 19% 19% 19% 19% 19% %100 %100 %100
199 فارس فسا 10:17 15% 15% 15% 15% 16% %100 %100 %100
200 گلستان گرگان پسر 10:05 15% 15% 15% 15% 15% %100 %100 %100
201 بوشهر برازجان 08:58 11% 11% 11% 11% 11% %100 %100 %100
202 زنجان خدابنده 09:28 11% 11% 11% 11% 11% %100 %100 %100
203 مازندران نوشهر 09:28 8% 8% 8% 8% 9% %100 %100 %100
204 خراسان رضوي تايباد 09:06 7% 7% 8% 8% 8% %100 %100 %100
205 يزد تفت 09:01 7% 7% 7% 7% 7% %100 %100 %100
206 خوزستان خرمشهر 10:05 5% 5% 5% 5% 6% %100 %100 %100
207 همدان تويسركان 09:41 5% 5% 5% 5% 5% %100 %100 %100
208 خراسان رضوي تربت حيدريه 08:59 1% 1% 2% 2% 2% %100 %100 %100
209 تهران باغستان 08:59 2% 2% 2% 2% %100 %100 %100
210 خوزستان لالي 09:31 1% 1% 1% %100 %100 %100
211 آذربايجان غربي مهاباد2 08:59 1% %100 %100 %100
212 چهارمحال و بختياري بروجن 09:23 1% 1% %100 %100 %100
213 خراسان رضوي گناباد 10:04 %100 %100 %100
214 مازندران گلوگاه پسران 10:46 %100 %100 %100
215 البرز كرج مركز پسران 10:13 %100 %100 %100
216 البرز كرج جنوب پسران 10:13 %100 %100 %100
217 اصفهان شهرضا دختران 10:03 %100 %100 %100
218 گيلان فومن 09:33 %100 %100 %100
219 همدان نهاوند 10:05 %100 %100 %100
220 كردستان سقز 08:59 %100 %100 %100
221 كرمان بردسير 09:28 %100 %100 %100
222 لرستان ازنا 09:28 %100 %100 %100
223 گلستان مراوه تپه 09:54 %100 %100 %100
224 البرز کرج دختر 2 08:59 %100 %100 %100
225 هرمزگان بندر خمير 01:14 %100 %100 %100
226 تهران ارمغان دانش 09:00 %100 %100 %100
227 البرز شهر جديد هشتگرد 10:21 %100 %100 %100
228 گلستان گاليكش 09:30 %100 %100 %100
229 تهران گلستان اسلامشهر 09:11 %100 %100 %100
230 تهران وردآورد 09:54 %100 %100 %100
231 تهران شهرجديد پرند 01:21 %100 %100 %100
232 سمنان بيارجمند 09:39 %100 %100 %100
233 تهران اسلامشهر پسران - مدارس 09:28 %100 %100 %100
234 گلستان گميشان 08:59 %100 %100 %100
235 خراسان جنوبي ارسك 09:01 %100 %100 %100
236 آذربايجان غربي قره ضياالدين 10:15 %100 %100 %100
237 گلستان راميان 09:54 56% 56% %100 %100 %100 %100
238 سيستان و بلوچستان سراوان 1 10:05 22% 22% 22% 22% 23% 99% %100 %100
239 کرمانشاه جوانرود 08:59 16% 16% 41% 45% 99% %100 %100
240 مازندران زيراب 08:59 56% 99% %100 %100
241 قزوين الوند پسران 08:59 94% 98% %100 %100
242 تهران انديشه 09:22 34% 98% %100 %100
243 آذربايجان شرقي بناب دختران 10:41 31% 31% 31% 31% 43% 97% %100 %100
244 كرمان بم 08:59 75% 96% 96% %100 %100
245 آذربايجان شرقي ميانه 08:58 31% 31% 31% 57% 57% 96% %100 %100
246 گلستان بندرتركمن 08:59 4% 4% 4% 27% 72% 93% %100 %100
247 تهران شهريار 10:03 42% 92% %100 %100
248 گلستان كلاله پسران 10:03 47% 73% 85% 92% %100 %100
249 خراسان رضوي فريمان 10:07 45% 45% 46% 46% 70% 91% %100 %100
250 اصفهان اصفهان دختران 08:33 2% 2% 2% 36% 51% 89% %100 %100
251 کرمانشاه سرپل ذهاب 08:59 16% 16% 16% 16% 17% 88% %100 %100
252 تهران انديشه - مدارس 09:54 50% 88% %100 %100
253 كردستان سنندج 08:59 13% 13% 13% 13% 70% 88% %100 %100
254 تهران مشيريه 09:11 5% 13% 14% 57% 87% 87% %100 %100
255 گلستان گرگان دختران 10:05 13% 13% 14% 14% 14% 87% %100 %100
256 لرستان فيروزآباد لرستان 10:05 51% 51% 51% 51% 87% 87% %100 %100
257 كردستان بيجار 10:08 86% %100 %100
258 فارس نورآباد ممسني 09:22 3% 3% 3% 3% 3% 86% %100 %100
259 کهگيلويه و بويراحمد چرام 10:04 49% 49% 78% 79% %100 %100
260 هرمزگان بندرعباس 09:06 23% 23% 23% 24% 27% 78% %100 %100
261 آذربايجان شرقي ليلان 74% 74% 74% 74% %100 %100
262 خوزستان رامهرمز 09:06 5% 5% 5% 5% 43% 74% %100 %100
263 خوزستان دزفول 10:18 11% 13% 13% 69% 69% %100 %100
264 قزوين بوئين زهرا 09:22 22% 22% 67% %100 %100
265 خراسان شمالي شيروان 10:07 18% 18% 19% 19% 19% 67% %100 %100
266 قم قم پسران 08:59 8% 8% 8% 29% 29% 66% %100 %100
267 مازندران آمل 10:04 22% 22% 22% 22% 22% 66% %100 %100
268 گيلان لنگرود 10:05 61% %100 %100
269 ايلام ايلام 2 09:00 26% 26% 26% 26% 26% 58% %100 %100
270 خوزستان شوش دانيال 09:00 1% 1% 1% 1% 54% 54% %100 %100
271 قزوين قزوين 10:05 54% %100 %100
272 آذربايجان غربي مياندوآب دختران 09:01 50% 50% 50% 50% 50% 50% %100 %100
273 گيلان رشت دختران 08:59 30% 31% 31% 41% 41% 42% %100 %100
274 گلستان آزادشهر 12:55 27% 27% %100 %100
275 قزوين آبيك 08:59 19% 19% 19% 19% 19% 20% %100 %100
276 قم قم دختران 09:33 2% 2% 15% 15% 15% 15% %100 %100
277 آذربايجان غربي مياندوآب پسران 08:59 15% 15% 15% 15% 15% 15% %100 %100
278 زنجان زنجان 08:58 12% 14% 14% 14% 14% 14% %100 %100
279 لرستان رومشكان 10:03 14% 14% 14% 14% 14% 14% %100 %100
280 خراسان رضوي ششتمد 10% 10% %100 %100
281 آذربايجان غربي مهاباد 08:59 8% 8% 8% 8% 8% 8% %100 %100
282 اردبيل اصلان دوز 09:01 3% %100 %100
283 قزوين محمديه پسران 08:59 1% 1% 1% 1% %100 %100
284 فارس زرقان 08:59 %100 %100
285 اردبيل گرمي 01:23 %100 %100
286 اصفهان درچه پياز 09:06 %100 %100
287 البرز فرهنگ جنوب 10:05 %100 %100
288 سيستان و بلوچستان ايرانشهر - مدارس 09:54 %100 %100
289 مركزي شازند 09:54 %100 %100
290 اصفهان بوئين مياندشت 10:18 %100 %100
291 كرمان ماهان 01:26 %100 %100
292 كرمان كوهبنان 01:31 %100 %100
293 خراسان رضوي طرقبه 01:25 %100 %100
294 مركزي مهاجران 10:21 %100 %100
295 تهران موفق 09:54 %100 %100
296 گيلان آستارا 09:39 %100 %100
297 آذربايجان غربي سلماس 10:42 %100 %100
298 فارس مرودشت 08:59 %100 %100
299 البرز كرج مركز دختران 08:59 25% 25% %100 %100 %100
300 تهران يوسف 10:05 %100 %100 %100 %100
301 يزد يزد پسران - مدارس 09:41 3% 3% 3% 3% 3% 53% 99% %100 %100
302 تهران فيروزكوه 10:26 23% 23% 23% 23% 25% 27% 99% %100 %100
303 كرمان بافت 09:06 1% 1% 1% 1% 62% 98% 98% %100 %100
304 اصفهان نطنز 10:05 98% 98% %100 %100
305 تهران لواسان 09:23 22% 33% 33% 73% 98% 98% 98% %100 %100
306 خراسان جنوبي نهبندان 08:59 42% 42% 42% 97% 97% 97% 97% %100 %100
307 ايلام دره شهر 08:59 26% 26% 70% 84% 96% %100 %100
308 تهران رودهن 10:04 4% 4% 4% 4% 60% 85% 95% %100 %100
309 گلستان گنبد 09:00 15% 15% 16% 36% 95% %100 %100
310 آذربايجان غربي پلدشت 08:58 92% %100 %100
311 كرمان سيرجان 10:07 10% 10% 10% 10% 10% 89% 89% %100 %100
312 خوزستان گتوند 08:59 8% 8% 8% 9% 30% 60% 89% %100 %100
313 گيلان صومعه سرا 10:11 40% 40% 40% 40% 40% 81% 89% %100 %100
314 اردبيل اردبيل 08:59 13% 13% 21% 21% 56% 87% 87% %100 %100
315 بوشهر خورموج 08:59 18% 18% 18% 18% 54% 54% 85% %100 %100
316 مركزي دليجان 10:21 12% 12% 12% 13% 13% 84% 84% %100 %100
317 کهگيلويه و بويراحمد دهدشت 09:01 1% 1% 41% 82% 82% %100 %100
318 آذربايجان شرقي هشترود 10:03 43% 81% %100 %100
319 فارس لامرد 08:59 79% 80% %100 %100
320 گيلان آستانه اشرفيه 11:33 79% 79% 79% %100 %100
321 سيستان و بلوچستان ايرانشهر 09:54 73% %100 %100
322 گيلان رودبار 11:18 26% 65% 67% %100 %100
323 بوشهر بوشهر دختر 09:23 1% 8% 9% 62% 62% %100 %100
324 آذربايجان شرقي مرند پسران 11:15 11% 11% 11% 11% 21% 56% 56% %100 %100
325 مركزي خمين 08:59 49% %100 %100
326 آذربايجان شرقي خدا آفرين 09:28 41% 41% 41% 41% 41% 41% %100 %100
327 اصفهان تيران 08:33 15% 15% 28% %100 %100
328 اصفهان بادرود 01:48 7% %100 %100
329 خراسان رضوي نقاب 09:39 2% 2% 2% 2% 2% %100 %100
330 اصفهان زواره 09:55 %100 %100
331 آذربايجان شرقي خسروشاه 08:59 %100 %100
332 آذربايجان شرقي بستان آباد 09:54 %100 %100
333 خراسان رضوي فيض آباد 09:11 %100 %100
334 خراسان رضوي سلطان آبادسبزوار 08:59 %100 %100
335 اصفهان كاشان 10:05 2% 2% 2% 7% 19% 34% 58% 72% %100 %100
336 خراسان رضوي كاشمر 08:59 14% 14% 21% 47% 47% 68% 68% 68% %100 %100
337 اصفهان مباركه 09:40 11% 11% 11% 16% 16% 59% 59% %100 %100
338 فارس بوانات 01:43 %100 %100
339 خراسان رضوي دولت آباد تربت حيدريه 02:58 %100 %100
340 آذربايجان شرقي اسكو 02:58 %100 %100
341 اصفهان اردستان 09:55 %100 %100
342 سمنان شاهرود 08:59 1% 93% 93% %100 %100
343 بوشهر بندر دير 09:01 32% 32% 48% 49% 82% 93% 93% %100 %100
344 آذربايجان شرقي كليبر 09:39 1% 1% 66% 66% %100 %100
345 تهران پرديس 10:08 40% 59% 59% 59% 59% 59% %100 %100
346 كرمان رابر 10:05 2% 2% 2% 2% 2% %100 %100
347 خراسان رضوي جنگل 02:58 %100 %100
348 كرمان ريگان 09:54 %100 %100
349 اصفهان دهاقان 09:41 1% 99% %100 %100
350 فارس كازرون 08:59 2% 54% 75% 99% %100 %100
351 تهران تهران جنوب 08:59 13% 15% 15% 18% 33% 58% 99% 99% 99% 99% %100 %100
352 كردستان سروآباد 09:23 5% 5% 22% 63% 64% 85% 87% 95% 95% 95% %100 %100
353 خراسان رضوي خواف 08:59 90% 95% 95% 95% 95% %100 %100
354 آذربايجان غربي پيرانشهر 09:28 10% 10% 10% 38% 91% 93% 93% 93% 93% %100 %100
355 تهران تهران غرب 09:09 13% 13% 14% 15% 15% 15% 99% 99% 99% 99% %100 %100
356 چهارمحال و بختياري بن 10:11 23% 23% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % %100 %100
357 فارس خرامه 09:01 43% 43% 94% 94% 96% 96 % %100 %100
358 فارس داراب 08:59 7% 7% 7% 19% 51% 77% 94% 95% 95% 95% 95 % %100 %100
359 بوشهر جم 09:03 21% 22% 22% 22% 50% 51% 51% 51% 78 % %100 %100
360 آذربايجان شرقي ايلخچي 09:54 %100 %100
361 زنجان زرين رود 10:05 4% 4% 4% 4% 4% %100 %100 %100
362 تهران تهرانسر - مدارس 10:26 %100 %100
363 البرز كرج جنوب دختران 10:04 95% 95% 97% 97% 97% 99 % 99 % 99 % %100
364 خوزستان ماه شهر 09:00 3% 3% 3% 3% 3% 46% 74% 74% 74% 97% 97 % 97 % 97 % %100
365 ايلام سرابله 08:59 22% 41% 41% 60% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % %100
366 خراسان جنوبي سربيشه 10:05 26% 28% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % %100
367 تهران تهرانسر 08:59 1% 1% 1% 81% 92 % 92 % 92 % %100
368 تهران مشيريه - مدارس 08:33 9% 16% 16% 53% 73% 85% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % %100
369 اردبيل پارس‌آباد مغان 10:07 37% 84% 84% 84% 85% 85% 85 % 85 % 85 % %100
370 مركزي زرنديه 08:59 4% 4% 45% 45% 76% 78% 78% 78% 78% 78% 78 % 78 % 78 % %100
371 همدان كبودرآهنگ 09:39 22% 52% 52% 55% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75 % 75 % 75 % %100
372 خراسان رضوي در‌گز 12:43 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % 1 % %100
373 کرمانشاه سنقر 09:39 %100
374 آذربايجان شرقي مهربان 04:48 %100
375 فارس كنارتخته 09:54 %100
376 فارس سعادت شهر 08:59 5% 5% 5% 5% 5% 5 % 5 % 5 % %100
377 آذربايجان غربي شوط 11:31 21% 21% %100 %100 %100
378 البرز اشتهارد 12:17 19% 19% 19% 19% 19% 98% %100 %100
379 آذربايجان شرقي تبريز 08:58 15% 15% 15% 15% 20% 35% 80% 92% %100 %100
380 خوزستان مسجد سليمان 10:07 99% %100 %100 %100 %100
381 خراسان رضوي باخرز 10:11 2% 2% 2% 3% 3% 3% %100 %100
382 خراسان رضوي قوچان 08:58 28% 28% 28% 28% 70% %100 %100 %100
383 تهران رهروان علم 08:59 %100 %100 %100 %100
384 قزوين تاكستان 10:05 %100 %100
385 آذربايجان غربي تكاب 09:54 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
386 خراسان شمالي بجنورد 1 09:00 12% 12% 18% 38% 39% 97% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
387 مازندران محمودآباد 09:54 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
388 اصفهان شاهين شهر 08:59 5% 5% 5% 62% 86% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
389 مازندران سيمرغ 09:54 4% 4% 4% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
390 كرمان كشكوئيه 01:38 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
391 اصفهان گزبرخوار 09:33 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
392 خوزستان باغ ملك 10:11 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
393 خوزستان هنديجان پسر 10:18 38% 38% 90% 94% 94% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
394 يزد يزد پسران 08:59 30% 30% 30% 30% 30% 59% 96% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 99 %
395 خراسان شمالي اسفراين 09:28 19% 19% 19% 59% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
396 لرستان الشتر 08:59 1% 1% 1% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
397 كرمان انار 09:01 60% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
398 اصفهان فولاد شهر 08:59 20% 20% 22% 50% 94% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
399 خراسان رضوي مشهد غرب پسران 09:33 11% 11% 11% 11% 92% 97% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
400 گيلان املش 08:59 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
401 خراسان رضوي رشتخوار 09:22 98 % 98 % 98 % 98 %
402 خراسان جنوبي بشرويه 09:01 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
403 آذربايجان شرقي مراغه دختر 09:02 23% 23% 23% 23% 23% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
404 اصفهان بهارستان 09:23 8% 8% 8% 94% 96% 96% 96% 96% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
405 اردبيل بيله سوار 09:06 22% 22% 22% 22% 48% 49% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
406 اردبيل مشكين شهر 10:05 20% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
407 آذربايجان شرقي ورزقان 02:58 98 % 98 % 98 %
408 خوزستان اهواز 08:59 14% 14% 14% 21% 28% 73% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
409 مازندران بابل 08:58 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
410 كرمان ارزوئيه 64% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
411 تهران قصرفيروزه 09:39 65% 66% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
412 مازندران بندپي غربي 08:33 42% 42% 73% 89% 95% 95% 95% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
413 اصفهان خميني شهر 09:12 74% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
414 خراسان رضوي مشهد شرق پسران 08:59 31% 31% 31% 54% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
415 فارس زرين دشت 08:59 13% 13% 13% 14% 24% 24% 24% 96% 96% 96% 97 % 98 % 98 % 98 %
416 آذربايجان غربي اروميه 09:28 10% 10% 10% 20% 55% 55% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
417 کرمانشاه پاوه 08:59 12% 12% 59% 59% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 97 %
418 يزد يزد دختران 08:58 16% 16% 16% 16% 16% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
419 اصفهان گلپايگان 08:59 1% 53% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
420 مازندران بهشهر 09:54 23% 52% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
421 كرمان كهنوج 09:06 72% 73% 73% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
422 آذربايجان غربي اشنويه 08:59 25% 54% 82% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
423 گيلان تالش 10:11 50% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
424 کهگيلويه و بويراحمد گچساران 09:01 36% 36% 37% 37% 94% 96% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
425 خراسان جنوبي قائن - مدارس 10:04 18% 18% 27% 28% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
426 البرز محمدشهر 08:33 25% 25% 41% 59% 59% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
427 خراسان رضوي جغتاي 10:03 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
428 تهران پرند2 10:26 46% 53% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 96 %
429 فارس جهرم 08:59 42% 42% 42% 64% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
430 اصفهان چادگان 09:54 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
431 خراسان رضوي نيشابور 09:11 24% 24% 24% 24% 24% 87% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
432 تهران رباط كريم 11:07 55% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
433 فارس فيروزآباد 08:59 20% 20% 20% 20% 20% 20% 94% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
434 گيلان بندرانزلي 08:59 85% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
435 فارس اقليد 10:04 1% 32% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
436 چهارمحال و بختياري شهركرد 08:59 14% 14% 14% 14% 14% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
437 خوزستان شوشتر 09:41 15% 15% 15% 59% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
438 اصفهان اصفهان پسران 08:58 4% 4% 4% 6% 38% 53% 92% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
439 مازندران نكا 09:01 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 95 %
440 مازندران گلوگاه دختران 10:05 93% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
441 كرمان فهرج 08:59 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
442 تهران روش 09:28 54% 56% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
443 كرمان نرماشير 10:46 10% 10% 10% 10% 52% 83% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
444 گيلان تالش3 10:05 93% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
445 تهران مركزتهران پارس 08:59 62% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 95 % 95 % 95 %
446 يزد مهريز 09:54 73% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
447 اردبيل سرعين 01:24 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
448 هرمزگان حاجي آباد 10:34 16% 29% 29% 29% 70% 71% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
449 گلستان دلند 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
450 اصفهان شهرضا پسران 09:06 1% 1% 1% 1% 83% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
451 فارس اوز 10:03 6% 6% 6% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
452 چهارمحال و بختياري لردگان 10:09 15% 15% 19% 33% 33% 70% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
453 آذربايجان شرقي سردرود 09:39 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
454 تهران قرچك 08:59 93% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
455 مازندران چمستان 09:01 92% 92% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
456 خراسان جنوبي سرايان 09:06 3% 3% 3% 3% 4% 4% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
457 لرستان دوره 10:07 90% 90% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
458 کرمانشاه كنگاور 09:54 1% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
459 خراسان رضوي صالح آباد 10:03 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % 1 % 92 %
460 خراسان رضوي سبزوار 09:23 12% 12% 12% 12% 58% 91% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
461 خوزستان انديمشك 10:56 15% 42% 42% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
462 خراسان جنوبي قائن 10:04 8% 8% 28% 28% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
463 بوشهر بندر گناوه 09:30 45% 45% 88% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
464 اصفهان خميني شهر - مدارس 09:12 82% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
465 مازندران بندپي شرقي 10:55 3% 3% 3% 3% 3% 89% 89% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
466 اصفهان آران و بيدگل 09:06 12% 38% 78% 86% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
467 آذربايجان شرقي ممقان 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
468 چهارمحال و بختياري كيار 12:43 88% 88% 88% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
469 فارس ارسنجان 09:01 1% 56% 56% 56% 56% 56% 56 % 89 % 89 % 89 %
470 آذربايجان شرقي سراب2 11:58 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
471 فارس بالاده 08:59 2% 2% 2% 2% 2% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
472 کهگيلويه و بويراحمد ياسوج 08:59 10% 13% 13% 26% 29% 29% 83% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 87 %
473 کرمانشاه دالاهو 09:31 34% 34% 53% 63% 63% 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
474 هرمزگان ميناب 09:33 11% 11% 11% 51% 51% 52% 56% 56% 56% 56 % 75 % 75 % 87 %
475 تهران شهرري دختران 08:59 66% 66% 66% 66% 84% 85% 85% 85% 85% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
476 فارس خنج 09:23 2% 2% 2% 2% 56% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 86 % 86 % 86 %
477 خوزستان بهبهان پسران 08:59 9% 9% 9% 9% 9% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
478 آذربايجان شرقي آذرشهر 09:23 23% 23% 23% 58% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
479 تهران خلاق 09:00 16% 25% 25% 26% 68% 72% 81% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
480 فارس ني ريز 10:37 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
481 البرز هشتگرد 08:59 26% 26% 42% 42% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
482 تهران ورامين 09:01 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
483 فارس تل بيضا 84 %
484 فارس فراشبند 08:59 8% 8% 8% 44% 72% 73% 74% 74% 74% 74% 83 % 83 % 83 % 83 %
485 البرز ماهدشت 02:59 83 % 83 %
486 خراسان رضوي سرخس 10:48 24% 26% 26% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82 % 82 % 82 % 82 %
487 يزد يزد دختران - مدارس 08:59 1% 1% 6% 6% 6% 81% 81% 81% 81% 81% 81 % 81 % 81 % 81 %
488 آذربايجان شرقي ملكان دختران 10:05 30% 30% 30% 30% 79% 79% 80% 80% 80% 80% 80 % 80 % 80 % 80 %
489 خراسان شمالي جاجرم 09:29 7% 22% 27% 36% 77% 79% 79% 79 % 79 % 79 % 79 %
490 آذربايجان شرقي سهند 12:07 79% 79% 79% 79 % 79 % 79 % 79 %
491 ايلام ايوان 09:28 18% 32% 32% 38% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 77 %
492 آذربايجان شرقي هريس 76 % 76 %
493 تهران تهران شرق 08:59 17% 17% 19% 20% 31% 75% 75% 75% 75% 75% 75 % 75 % 75 % 75 %
494 آذربايجان شرقي ملكان پسران 09:28 48% 48% 48% 74% 74% 74% 74% 74% 74 % 74 % 74 % 74 %
495 فارس لار 10:03 59% 59% 59% 73% 73% 73% 73 % 73 % 73 % 73 %
496 گيلان چابكسر 08:59 72% 72% 72% 72 % 72 % 72 % 72 %
497 هرمزگان پارسيان 08:59 70% 70% 72% 72% 72% 72% 72 % 72 % 72 % 72 %
498 آذربايجان شرقي عجب شير 10:09 32% 32% 32% 32% 68% 71% 71% 71% 71% 71% 71 % 71 % 71 % 71 %
499 فارس قير 08:59 1% 23% 23% 23% 23% 70% 70% 70% 70% 70% 70 % 70 % 70 % 70 %
500 سيستان و بلوچستان سيب و سوران 09:06 27% 27% 38% 47% 69% 70% 70% 70% 70% 70% 70 % 70 % 70 % 70 %
501 تهران مدارس ويژه تهران 11:11 3% 8% 14% 35% 53% 68% 68% 70 % 70 % 70 % 70 %
502 اردبيل خلخال 09:08 2% 2% 2% 2% 2% 2% 53% 69% 69% 69% 69 % 69 % 69 % 69 %
503 يزد مروست 2% 2% 69% 69% 69% 69 % 69 % 69 % 69 %
504 فارس سپيدان 68 %
505 سيستان و بلوچستان سيب و سوران - مدارس 09:06 21% 21% 34% 50% 61% 64% 64% 64% 64% 64% 64 % 64 % 64 % 64 %
506 آذربايجان شرقي باسمنج 62% 62% 62% 62 % 62 % 62 % 62 %
507 مازندران كلاردشت 09:28 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62 % 62 % 62 % 62 %
508 خوزستان هنديجان دختر 61% 61% 61% 61% 61% 61 % 61 % 61 % 61 %
509 آذربايجان شرقي بناب پسران 09:33 20% 20% 20% 25% 37% 38% 61% 61% 61% 61% 61 % 61 % 61 % 61 %
510 سيستان و بلوچستان خاش 09:11 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61 % 61 % 61 % 61 %
511 اصفهان دولت آباد اصفهان 08:59 8% 15% 17% 31% 31% 36% 36% 36% 36% 36 % 36 % 36 % 60 %
512 بوشهر تنگستان 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58 % 58 % 58 % 58 %
513 هرمزگان كيش 57% 57% 57% 57% 57% 57 % 57 % 57 % 57 %
514 کهگيلويه و بويراحمد بهمئي 56% 56% 56% 56% 56% 56 % 56 % 56 % 56 %
515 فارس سروستان 54 % 54 %
516 تهران تهران شمال - مدارس 01:20 5% 5% 5% 14% 35% 53% 53% 53% 53% 53 % 53 % 54 % 54 %
517 هرمزگان بندر کنگ و چارک 08:59 6% 24% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25 % 33 % 35 % 54 %
518 تهران شهرري دختران - مدارس 31% 31% 54% 54% 54% 54 % 54 % 54 % 54 %
519 تهران مدارس شيرواني 28% 50% 50% 50% 53% 53 % 53 % 53 % 53 %
520 تهران تهران جنوب - مدارس 09:31 6% 6% 6% 6% 12% 16% 33% 33% 33% 33% 44 % 52 % 52 % 53 %
521 هرمزگان قشم 09:28 7% 7% 27% 27% 50% 50% 51% 51% 51% 51% 51 % 51 % 51 % 51 %
522 بوشهر دلوار 5% 5% 5% 51% 51% 51 % 51 % 51 % 51 %
523 تهران پرند2 - مدارس 48% 48% 48 % 48 % 48 % 48 %
524 يزد خاتم 09:28 46% 46% 46% 46 % 46 % 46 % 46 %
525 تهران پيشوا 01:12 44% 44% 44% 44% 44% 44 % 44 % 44 % 44 %
526 آذربايجان شرقي گوگان 43 % 43 % 43 %
527 تهران سراي دانش 16% 34% 34% 34% 34% 42% 42 % 42 % 42 % 42 %
528 تهران تهران غرب - مدارس 01:26 1% 1% 11% 11% 28% 33% 33% 33% 35 % 39 % 39 % 39 %
529 آذربايجان شرقي صوفيان 37% 37 % 37 % 37 % 37 %
530 تهران فرهنگ پويا 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35 % 35 % 35 % 35 %
531 تهران تهران شرق - مدارس 9% 9% 11% 11% 21% 28% 31% 35% 35 % 35 % 35 % 35 %
532 لرستان پلدختر 01:10 2% 2% 2% 2% 2% 2 % 2 % 29 % 29 %
533 تهران شهرري پسران - مدارس 4% 4% 4% 4% 17% 17% 17% 17% 26% 26% 26 % 26 % 26 % 26 %
534 فارس خشت 6 % 6 % 6 % 24 %
535 سيستان و بلوچستان نيک شهر 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23 % 23 % 23 % 23 %
536 چهارمحال و بختياري اقماري شهرکرد 09:11 10% 10% 10% 10% 10% 10 % 10 % 10 % 22 %
537 اصفهان نائين 12:45 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14 % 14 % 14 % 14 %
538 فارس سده 2% 4% 4% 4% 4% 4% 4 % 4 % 4 % 4 %
539 هرمزگان بستك 11:31 3% 3% 3% 3 % 3 % 3 % 3 %
540 سيستان و بلوچستان راسک 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3 % 3 % 3 % 3 %
541 كرمان جيرفت - اقماري 10:11
542 هرمزگان بشاگرد 10:21