کارنامه روز آزمونبرای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون در شهرتان ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .
پس از ساعت 15 می توانید کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه را مشاهده کنید. در جدول زیر وضعیت درصد ارسال پاسخبرگ های آزمون نسبت به حاضران در هر نمایندگی قابل مشاهده است . .
در صورت مشاهده ی اشکال در کارنامه خود به صفحه شخصی مراجعه کرده و اشکال احتمالی خود را هم اکنون گزارش کنید
ردیف استان نمایندگی زمان شروع اسکن پاسخبرگ غایبین 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 تجمعی روز جمعه
1 گيلان سنگر 11:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
2 خوزستان زيدون 11:16 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
3 كرمان زرند 11:16 84% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
4 مازندران بهنمير 11:19 53% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
5 خراسان شمالي بجنورد 2 11:16 40% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
6 گيلان سياهكل 11:16 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
7 اصفهان گزبرخوار 11:20 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
8 گلستان خان ببين 11:20 78% 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100
9 ايلام ايوان 11:51 62% 62% %100 %100 %100 %100 %100 %100
10 چهارمحال و بختياري فلارد 11:16 1% 48% %100 %100 %100 %100 %100 %100
11 مازندران نكا 11:48 25% 47% %100 %100 %100 %100 %100 %100
12 مازندران سوادكوه 11:16 40% 40% %100 %100 %100 %100 %100 %100
13 کرمانشاه صحنه 11:16 25% %100 %100 %100 %100 %100 %100
14 فارس شيراز پسران - مدارس 11:16 %100 %100 %100 %100 %100 %100
15 كرمان ماهان 11:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100
16 گيلان خشكبيجار %100 %100 %100 %100 %100 %100
17 خراسان رضوي ششتمد 11:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100
18 گيلان كياشهر 11:16 %100 %100 %100 %100 %100 %100
19 چهارمحال و بختياري هفشجان 11:16 61% 72% 99% %100 %100 %100 %100 %100
20 خوزستان هنديجان پسر 11:51 67% 88% 94% %100 %100 %100 %100 %100
21 مازندران رامسر 11:48 51% 75% 89% %100 %100 %100 %100 %100
22 کرمانشاه اسلام آباد غرب 11:50 70% 70% 89% %100 %100 %100 %100 %100
23 فارس شيراز پسران 11:16 88% %100 %100 %100 %100 %100
24 گيلان كلاچاي 11:16 66% 67% 86% %100 %100 %100 %100 %100
25 كرمان انار 11:16 58% 58% 84% %100 %100 %100 %100 %100
26 همدان اسدآباد 11:16 46% 46% 83% %100 %100 %100 %100 %100
27 خراسان رضوي چناران 11:48 58% 70% 81% %100 %100 %100 %100 %100
28 گلستان مينودشت 11:50 52% 58% 80% %100 %100 %100 %100 %100
29 خراسان رضوي بجستان 11:16 28% 80% %100 %100 %100 %100 %100
30 اردبيل انگوت 11:19 68% 78% 78% %100 %100 %100 %100 %100
31 تهران انديشه 11:16 11% 30% 76% %100 %100 %100 %100 %100
32 اصفهان شهرضا پسران 11:16 73% %100 %100 %100 %100 %100
33 تهران دبير 2 11:51 27% 72% 72% %100 %100 %100 %100 %100
34 خراسان جنوبي نهبندان 11:16 40% 55% 72% %100 %100 %100 %100 %100
35 چهارمحال و بختياري فرخ شهر 11:16 71% %100 %100 %100 %100 %100
36 لرستان فيروزآباد لرستان 11:51 49% 71% 71% %100 %100 %100 %100 %100
37 يزد ميبد 11:16 51% 51% 69% %100 %100 %100 %100 %100
38 آذربايجان غربي ربط 11:16 30% 40% 66% %100 %100 %100 %100 %100
39 آذربايجان غربي چالدران 11:51 60% 60% 66% %100 %100 %100 %100 %100
40 اصفهان داران 11:49 66% %100 %100 %100 %100 %100
41 کرمانشاه سرپل ذهاب 11:16 48% 48% 65% %100 %100 %100 %100 %100
42 خراسان رضوي مشهدجنوب پسران 11:16 54% 65% 65% %100 %100 %100 %100 %100
43 مازندران گلوگاه دختران 11:49 43% 63% %100 %100 %100 %100 %100
44 چهارمحال و بختياري كيار 01:13 61% %100 %100 %100 %100 %100
45 خراسان رضوي مشهد شرق پسران 11:16 25% 25% 61% %100 %100 %100 %100 %100
46 آذربايجان شرقي مراغه دختر 11:51 37% 37% 60% %100 %100 %100 %100 %100
47 خراسان شمالي آشخانه 11:16 17% 43% 57% %100 %100 %100 %100 %100
48 گلستان كلاله پسران 11:16 33% 33% 56% %100 %100 %100 %100 %100
49 گيلان رحيم آباد 11:16 21% 56% %100 %100 %100 %100 %100
50 کرمانشاه روانسر 11:50 47% %100 %100 %100 %100 %100
51 لرستان بيران شهر 11:16 47% 47% 47% %100 %100 %100 %100 %100
52 يزد ابركوه 11:16 17% 17% 43% %100 %100 %100 %100 %100
53 لرستان بروجرد 11:16 20% 43% 43% %100 %100 %100 %100 %100
54 خراسان رضوي تايباد 11:16 11% 40% 41% %100 %100 %100 %100 %100
55 مازندران سيمرغ 11:16 39% %100 %100 %100 %100 %100
56 تهران دماوند 11:16 29% 30% 30% %100 %100 %100 %100 %100
57 تهران پيشداد 11:20 29% 29% 29% %100 %100 %100 %100 %100
58 يزد صدوق 11:20 28% 28% 28% %100 %100 %100 %100 %100
59 تهران شهريار 11:16 26% 27% 27% %100 %100 %100 %100 %100
60 مازندران محمودآباد 11:16 26% 26% 26% %100 %100 %100 %100 %100
61 تهران روش 11:51 20% 20% 20% %100 %100 %100 %100 %100
62 کهگيلويه و بويراحمد لنده 11:16 13% 13% 13% %100 %100 %100 %100 %100
63 گيلان حويق 11:16 6% 6% 6% %100 %100 %100 %100 %100
64 كردستان بانه 11:16 %100 %100 %100 %100 %100
65 تهران رباط كريم 11:16 %100 %100 %100 %100 %100
66 همدان لالجين 11:20 %100 %100 %100 %100 %100
67 تهران اميدرسالت %100 %100 %100 %100 %100
68 تهران ابن سينا 11:51 %100 %100 %100 %100 %100
69 يزد عشق آباد 11:16 %100 %100 %100 %100 %100
70 البرز کرج پسر 2 11:16 %100 %100 %100 %100 %100
71 تهران ورامين 11:48 %100 %100 %100 %100 %100
72 فارس اقليد 11:16 %100 %100 %100 %100 %100
73 فارس شيراز دختران 11:16 90% %100 %100 %100 %100 %100
74 كرمان شهربابك پسران 11:16 66% 66% 99% 99% %100 %100 %100 %100
75 يزد اردكان 11:16 99% %100 %100 %100 %100
76 البرز کمالشهر 11:16 29% 78% 96% %100 %100 %100 %100
77 مركزي محلات 11:16 22% 44% 81% 95% %100 %100 %100 %100
78 سيستان و بلوچستان زابل 11:51 38% 64% 92% 95% %100 %100 %100 %100
79 خوزستان آبادان 11:16 30% 41% 64% 95% %100 %100 %100 %100
80 خراسان رضوي مشهد جنوب دختران 11:16 42% 44% 44% 94% %100 %100 %100 %100
81 گيلان تالش 11:49 57% 75% 91% %100 %100 %100 %100
82 همدان كبودرآهنگ 11:16 1% 56% 56% 87% %100 %100 %100 %100
83 گيلان آستارا 11:16 23% 87% %100 %100 %100 %100
84 گيلان لاهيجان 11:16 25% 35% 66% 85% %100 %100 %100 %100
85 کرمانشاه كرمانشاه 11:16 34% 37% 42% 84% %100 %100 %100 %100
86 گلستان گرگان دختران 11:50 16% 29% 52% 83% %100 %100 %100 %100
87 خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران 11:29 40% 44% 53% 82% %100 %100 %100 %100
88 چهارمحال و بختياري کيان 11:19 54% 82% %100 %100 %100 %100
89 يزد مهريز 11:16 51% 81% %100 %100 %100 %100
90 ايلام ايلام 1 11:51 34% 53% 76% 81% %100 %100 %100 %100
91 كرمان جيرفت 11:50 21% 50% 81% %100 %100 %100 %100
92 آذربايجان غربي نقده 11:16 27% 28% 53% 80% %100 %100 %100 %100
93 فارس قائميه 11:16 78% 78% %100 %100 %100 %100
94 قم قم پسران 11:19 23% 40% 41% 77% %100 %100 %100 %100
95 لرستان دوره 12:11 76% %100 %100 %100 %100
96 آذربايجان شرقي مراغه پسر 11:16 24% 59% 69% 75% %100 %100 %100 %100
97 مازندران ساري 11:19 35% 44% 51% 75% %100 %100 %100 %100
98 مازندران زيراب 11:16 45% 45% 45% 74% %100 %100 %100 %100
99 مازندران شيرگاه 11:51 23% 23% 46% 73% %100 %100 %100 %100
100 زنجان خدابنده 11:16 18% 37% 42% 73% %100 %100 %100 %100
101 كردستان سنندج 11:16 43% 43% 72% 72% %100 %100 %100 %100
102 آذربايجان شرقي عجب شير 11:49 19% 19% 72% 72% %100 %100 %100 %100
103 ايلام بدره 11:51 8% 8% 71% 71% %100 %100 %100 %100
104 مازندران تنكابن 11:19 14% 26% 57% 70% %100 %100 %100 %100
105 آذربايجان غربي خوي 11:49 19% 34% 68% 68% %100 %100 %100 %100
106 گيلان رضوانشهر 11:16 6% 22% 22% 67% %100 %100 %100 %100
107 مازندران رويان 24% 24% 66% %100 %100 %100 %100
108 سمنان سمنان 11:16 24% 31% 66% 66% %100 %100 %100 %100
109 مازندران قائم شهر 11:16 19% 35% 35% 65% %100 %100 %100 %100
110 مازندران نور 11:16 12% 34% 34% 63% %100 %100 %100 %100
111 مازندران چمستان 11:16 18% 52% 62% 62% %100 %100 %100 %100
112 چهارمحال و بختياري فارسان 11:50 23% 35% 35% 62% %100 %100 %100 %100
113 اصفهان نجف آباد 11:16 62% %100 %100 %100 %100
114 خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران 11:16 28% 57% 60% 60% %100 %100 %100 %100
115 البرز نظرآباد 11:16 13% 36% 36% 60% %100 %100 %100 %100
116 همدان ملاير پسران 11:50 59% 59% 59% 59% %100 %100 %100 %100
117 البرز فرهنگ جنوب 11:51 58% 58% 58% 58% %100 %100 %100 %100
118 خراسان رضوي تربت حيدريه 11:16 1% 54% 54% %100 %100 %100 %100
119 خراسان رضوي مشهد پسران 11:16 20% 53% 53% 53% %100 %100 %100 %100
120 همدان ملاير دختران 11:16 23% 26% 31% 53% %100 %100 %100 %100
121 اردبيل مشكين شهر 11:50 52% 52% 52% %100 %100 %100 %100
122 خراسان رضوي مشهد شرق دختران 11:16 39% 45% 46% 51% %100 %100 %100 %100
123 زنجان ابهر 11:16 51% 51% 51% %100 %100 %100 %100
124 لرستان دورود 11:16 44% 44% 44% 44% %100 %100 %100 %100
125 زنجان خرمدره 11:16 17% 43% 43% %100 %100 %100 %100
126 آذربايجان غربي بوكان 11:16 42% 42% %100 %100 %100 %100
127 آذربايجان غربي پلدشت 11:16 41% 41% 41% 41% %100 %100 %100 %100
128 خراسان رضوي گناباد 11:48 38% 38% %100 %100 %100 %100
129 گلستان گاليكش 11:51 37% 37% 37% %100 %100 %100 %100
130 خوزستان شوشتر 11:16 28% 30% 36% 36% %100 %100 %100 %100
131 مازندران فريدون كنار 11:48 16% 16% 16% 34% %100 %100 %100 %100
132 گلستان علي آباد كتول 11:16 31% 31% 31% 31% %100 %100 %100 %100
133 چهارمحال و بختياري بن 11:20 31% 31% 31% %100 %100 %100 %100
134 كردستان ديواندره 11:16 30% 30% 30% 30% %100 %100 %100 %100
135 لرستان ازنا 11:16 28% 28% 28% %100 %100 %100 %100
136 همدان بهار 11:16 26% 26% 26% 26% %100 %100 %100 %100
137 تهران شهر قدس 11:16 7% 7% 26% 26% %100 %100 %100 %100
138 گيلان رودسر 11:49 25% 25% 25% 25% %100 %100 %100 %100
139 فارس استهبان 11:48 11% 11% 24% 24% %100 %100 %100 %100
140 سمنان گرمسار 11:16 19% 19% 19% 19% %100 %100 %100 %100
141 خوزستان ايذه 11:49 18% 18% 18% 18% %100 %100 %100 %100
142 اردبيل پارس‌آباد مغان 11:16 15% 15% 15% %100 %100 %100 %100
143 كردستان دهگلان 11:50 1% 14% %100 %100 %100 %100
144 مازندران جويبار 11:16 10% 11% 11% %100 %100 %100 %100
145 تهران ارمغان دانش 11:20 2% 2% 2% %100 %100 %100 %100
146 همدان رزن 11:50 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100
147 اصفهان باغ بهادران 11:16 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100
148 كردستان سقز 11:16 %100 %100 %100 %100
149 خراسان جنوبي بشرويه 11:16 %100 %100 %100 %100
150 کهگيلويه و بويراحمد بهمئي 11:48 %100 %100 %100 %100
151 تهران قرچك 11:48 %100 %100 %100 %100
152 گيلان ماسال 11:49 %100 %100 %100 %100
153 گيلان فومن 11:16 %100 %100 %100 %100
154 آذربايجان غربي ماكو 11:16 %100 %100 %100 %100
155 آذربايجان شرقي اهر دختران 11:16 %100 %100 %100 %100
156 گلستان گميشان 11:20 %100 %100 %100 %100
157 چهارمحال و بختياري سامان 11:50 %100 %100 %100 %100
158 اردبيل سرعين 01:13 %100 %100 %100 %100
159 قزوين محمديه پسران 11:19 %100 %100 %100 %100
160 خوزستان دشت آزادگان 11:16 %100 %100 %100 %100
161 خوزستان لالي 11:51 %100 %100 %100 %100
162 مازندران كياسر %100 %100 %100 %100
163 تهران باغستان 11:16 %100 %100 %100 %100
164 مازندران كلاردشت 11:16 %100 %100 %100 %100
165 آذربايجان شرقي ممقان 01:13 %100 %100 %100 %100
166 خراسان رضوي طرقبه 11:19 %100 %100 %100 %100
167 تهران بومهن 11:20 %100 %100 %100 %100
168 مازندران بندپي شرقي 11:51 40% 99% %100 %100 %100 %100
169 كردستان كامياران 11:16 40% 40% 40% 40% %100 %100 %100 %100
170 لرستان خرم آباد2 11:16 %100 %100 %100 %100
171 گلستان راميان 11:16 99% %100 %100 %100
172 خراسان رضوي مشهد دختران 11:16 27% 37% 40% 44% 99% %100 %100 %100
173 تهران پرديس 11:19 16% 16% 29% 34% 99% %100 %100 %100
174 البرز كرج جنوب دختران 11:47 34% 39% 52% 98% 99% %100 %100 %100
175 اصفهان فريدونشهر 11:48 56% 98% %100 %100 %100
176 گلستان كردكوي 11:51 42% 55% 88% 96% 98% %100 %100 %100
177 همدان همدان - مدارس 11:16 29% 29% 53% 78% 98% %100 %100 %100
178 لرستان كوهدشت 1 11:50 38% 65% 98% %100 %100 %100
179 گيلان كوچصفهان 98% 98% 98% 98% %100 %100 %100
180 خراسان جنوبي فردوس 11:16 28% 28% 36% 65% 96% %100 %100 %100
181 آذربايجان شرقي ميانه 11:16 16% 16% 28% 70% 95% %100 %100 %100
182 خراسان شمالي شيروان 11:48 42% 42% 46% 73% 95% %100 %100 %100
183 کهگيلويه و بويراحمد سوق 11:16 53% 53% 72% 72% 95% %100 %100 %100
184 ايلام مهران 11:19 46% 46% 95% %100 %100 %100
185 خراسان رضوي فريمان 11:48 33% 46% 46% 69% 94% %100 %100 %100
186 كرمان راور 11:19 39% 92% %100 %100 %100
187 قزوين الوند دختران 11:16 1% 1% 1% 1% 92% %100 %100 %100
188 همدان قروه درجزين 11:16 2% 2% 2% 2% 90% %100 %100 %100
189 گلستان گرگان پسر 11:50 1% 1% 90% %100 %100 %100
190 اصفهان آران و بيدگل 11:16 5% 23% 89% %100 %100 %100
191 آذربايجان شرقي اهر پسران 11:16 55% 55% 55% 55% 89% %100 %100 %100
192 مازندران آمل 11:16 17% 17% 17% 72% 89% %100 %100 %100
193 قزوين الوند پسران 11:16 1% 88% 88% %100 %100 %100
194 چهارمحال و بختياري شهركرد 11:16 11% 34% 41% 47% 87% %100 %100 %100
195 تهران لواسان 11:51 8% 10% 54% 71% 87% %100 %100 %100
196 مركزي ساوه 11:16 15% 16% 37% 55% 87% %100 %100 %100
197 لرستان خرم آباد1 11:16 1% 31% 31% 58% 85% %100 %100 %100
198 مركزي زرنديه 11:16 13% 26% 26% 84% 84% %100 %100 %100
199 يزد طبس 11:16 37% 50% 50% 63% 84% %100 %100 %100
200 ايلام دره شهر 11:16 41% 69% 69% 82% 82% %100 %100 %100
201 فارس نورآباد ممسني 11:16 47% 47% 82% %100 %100 %100
202 خراسان جنوبي بيرجند 11:16 25% 42% 42% 62% 82% %100 %100 %100
203 اردبيل اردبيل 11:16 15% 15% 40% 40% 81% %100 %100 %100
204 لرستان نورآباد 11:16 60% 61% 78% 78% 78% %100 %100 %100
205 كرمان رفسنجان 11:16 24% 54% 57% 57% 78% %100 %100 %100
206 قزوين قزوين 11:16 28% 34% 40% 64% 77% %100 %100 %100
207 كرمان سيرجان 11:16 23% 39% 56% 57% 76% %100 %100 %100
208 زنجان زنجان 11:16 30% 30% 54% 54% 75% %100 %100 %100
209 گلستان گنبد 11:50 14% 29% 29% 29% 74% %100 %100 %100
210 خراسان رضوي سبزوار 11:16 6% 31% 31% 31% 74% %100 %100 %100
211 مركزي اراک دختران 11:50 3% 31% 49% 72% 72% %100 %100 %100
212 آذربايجان غربي اروميه 11:51 4% 30% 31% 31% 72% %100 %100 %100
213 همدان همدان 11:16 16% 16% 26% 53% 71% %100 %100 %100
214 گيلان رشت‌ پسران 11:16 28% 57% 57% 71% %100 %100 %100
215 کهگيلويه و بويراحمد چرام 11:16 15% 15% 15% 33% 70% %100 %100 %100
216 آذربايجان غربي مياندوآب دختران 11:16 62% 62% 62% 68% 68% %100 %100 %100
217 كردستان مريوان 11:16 29% 46% 49% 68% 68% %100 %100 %100
218 كرمان شهربابك دختران 11:16 55% 55% 60% 60% 61% %100 %100 %100
219 کهگيلويه و بويراحمد گچساران 11:16 42% 54% 60% 60% 60% %100 %100 %100
220 آذربايجان غربي مياندوآب پسران 11:16 16% 16% 60% 60% 60% %100 %100 %100
221 خوزستان دزفول 11:49 27% 27% 27% 59% 59% %100 %100 %100
222 اصفهان زرين شهر 11:16 7% 20% 23% 23% 58% %100 %100 %100
223 كردستان بيجار 11:16 55% 55% %100 %100 %100
224 تهران اسلامشهر دختران 11:16 11% 11% 20% 21% 55% %100 %100 %100
225 مازندران چالوس 11:16 14% 29% 30% 30% 55% %100 %100 %100
226 آذربايجان غربي مهاباد 11:16 30% 53% %100 %100 %100
227 آذربايجان شرقي بناب دختران 11:16 10% 38% 38% 38% 51% %100 %100 %100
228 مازندران بابلسر 11:16 49% 49% 49% %100 %100 %100
229 تهران پاكدشت 11:16 5% 5% 48% 48% 49% %100 %100 %100
230 خوزستان بندر امام خميني 11:48 42% 42% %100 %100 %100
231 خوزستان بهبهان پسران 11:16 13% 19% 41% 41% 41% %100 %100 %100
232 تهران اسلامشهر پسران 11:16 4% 6% 13% 13% 39% %100 %100 %100
233 سيستان و بلوچستان ايرانشهر 11:16 38% 38% 38% 39% %100 %100 %100
234 آذربايجان شرقي سراب1 11:16 36% %100 %100 %100
235 مركزي اراک پسران 11:16 29% 35% 36% 36% %100 %100 %100
236 قم قم دختران 11:16 18% 35% 35% 35% 35% %100 %100 %100
237 يزد تفت 11:16 34% 34% 34% 34% 34% %100 %100 %100
238 قزوين تاكستان 11:16 28% 28% 32% 33% %100 %100 %100
239 فارس ني ريز 11:16 33% %100 %100 %100
240 آذربايجان شرقي مرند پسران 11:16 23% 23% 23% 23% 23% %100 %100 %100
241 مازندران اميركلا 11:16 19% 19% 20% 20% %100 %100 %100
242 تهران شهرجديد پرند 11:16 20% 20% 20% 20% %100 %100 %100
243 تهران سراي علم 11:19 9% 9% 9% 9% 9% %100 %100 %100
244 کرمانشاه گيلانغرب 11:48 8% 8% %100 %100 %100
245 فارس بالاده 11:20 2% 2% 2% 2% 2% %100 %100 %100
246 البرز شهر جديد هشتگرد 11:16 1% 1% %100 %100 %100
247 خراسان رضوي فيض آباد 11:16 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100
248 البرز كرج جنوب پسران 11:48 1% %100 %100 %100
249 فارس زرين دشت 11:16 1% %100 %100 %100
250 خوزستان خرمشهر 11:49 %100 %100 %100
251 البرز كرج مركز پسران - مدارس 11:16 %100 %100 %100
252 خوزستان شادگان 11:49 %100 %100 %100
253 البرز كرج مركز پسران 11:16 %100 %100 %100
254 خوزستان بهبهان دختران 11:16 %100 %100 %100
255 آذربايجان غربي قره ضياالدين 11:51 %100 %100 %100
256 تهران علم و فن %100 %100 %100
257 تهران نگارين 11:16 %100 %100 %100
258 كرمان كوهبنان 01:22 %100 %100 %100
259 تهران وردآورد 11:16 %100 %100 %100
260 اصفهان بوئين مياندشت 11:51 %100 %100 %100
261 گلستان آق‌قلا 12:26 %100 %100 %100
262 گيلان تالش2 11:51 %100 %100 %100
263 گلستان کلاله دختران 11:16 %100 %100 %100
264 خراسان جنوبي ارسك %100 %100 %100
265 اصفهان تيران 11:16 %100 %100 %100
266 كرمان بردسير 11:50 %100 %100 %100
267 همدان نهاوند 11:50 %100 %100 %100
268 تهران پيشوا 11:48 %100 %100 %100
269 فارس آباده 11:16 42% 42% 42% 99% %100 %100 %100
270 فارس خرم‌بيد 11:48 99% %100 %100
271 مازندران عباس‌آباد 11:16 15% 66% 99% %100 %100
272 هرمزگان بندرعباس 11:16 13% 35% 36% 43% 45% 99% %100 %100
273 كردستان قروه 11:16 25% 25% 25% 25% 99% 99% %100 %100
274 البرز كرج مركز دختران 11:16 1% 1% 47% 47% 47% 98% %100 %100
275 ايلام آبدانان دختران 11:51 23% 23% 23% 23% 94% 94% %100 %100
276 فارس جهرم 11:16 25% 49% 49% 66% 94% 94% %100 %100
277 مازندران رستم كلا 11:51 6% 6% 50% 93% %100 %100
278 فارس لامرد 11:16 30% 30% 53% 66% 85% 92% %100 %100
279 اصفهان خميني شهر 11:16 6% 16% 22% 74% 92% %100 %100
280 كرمان بم 11:16 37% 48% 49% 73% 73% 92% %100 %100
281 تهران ملارد 11:16 89% 89% %100 %100
282 چهارمحال و بختياري بروجن 11:50 88% 88% %100 %100
283 اردبيل نمين 11:50 7% 7% 7% 20% 20% 88% %100 %100
284 آذربايجان شرقي شبستر 11:16 15% 20% 36% 75% 86% 86% %100 %100
285 اصفهان مباركه 11:16 29% 29% 29% 29% 60% 85% %100 %100
286 فارس ارسنجان 11:48 82% 82% %100 %100
287 خوزستان رامهرمز 11:16 12% 12% 18% 33% 52% 73% %100 %100
288 كرمان كرمان 11:16 17% 17% 42% 42% 66% 73% %100 %100
289 سيستان و بلوچستان سراوان2 11:16 36% 36% 69% 69% 69% 69% %100 %100
290 بوشهر بوشهر دختر 11:16 10% 10% 10% 10% 67% 68% %100 %100
291 خوزستان شوش دانيال 11:49 11% 11% 11% 27% 49% 66% %100 %100
292 خوزستان انديمشك 11:49 7% 7% 7% 7% 44% 66% %100 %100
293 مركزي دليجان 11:16 23% 36% 36% 36% 36% 63% %100 %100
294 ايلام ايلام 2 11:51 1% 8% 8% 8% 20% 59% %100 %100
295 البرز محمدشهر 11:16 24% 24% 36% 36% 57% 57% %100 %100
296 اصفهان اصفهان پسران 11:16 15% 18% 18% 22% 55% 55% %100 %100
297 سيستان و بلوچستان زاهدان - مدارس 11:16 1% 7% 11% 11% 53% 53% %100 %100
298 گيلان لنگرود 11:16 8% 8% 8% 8% 8% 53% %100 %100
299 آذربايجان شرقي هشترود 11:16 52% 52% %100 %100
300 تهران گلستان اسلامشهر 11:16 41% 41% 41% 41% 41% %100 %100
301 آذربايجان شرقي مرند دختران 11:49 38% 38% %100 %100
302 آذربايجان غربي تكاب 11:16 37% 37% %100 %100
303 خراسان رضوي قوچان 11:16 10% 10% 10% 36% 36% 36% %100 %100
304 همدان تويسركان 11:16 35% 35% 35% 35% 35% %100 %100
305 مازندران نوشهر 11:16 7% 7% 7% 7% 8% %100 %100
306 اصفهان درچه پياز 11:16 1% 1% 1% 1% %100 %100
307 مركزي شازند 11:16 1% 1% 1% %100 %100
308 بوشهر بندر ديلم 11:16 1% 1% 1% 1% %100 %100
309 تهران رهروان علم 11:16 1% 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
310 خراسان رضوي سلطان آبادسبزوار 11:16 %100 %100
311 خراسان رضوي جغتاي 11:19 %100 %100
312 البرز کرج دختر 2 11:16 %100 %100
313 مركزي مهاجران 11:16 %100 %100
314 كرمان كشكوئيه 11:51 %100 %100
315 فارس زرقان 11:16 %100 %100
316 خراسان رضوي دولت آباد تربت حيدريه 01:33 %100 %100
317 آذربايجان شرقي سراب2 01:34 %100 %100
318 مازندران گلوگاه پسران 11:48 %100 %100
319 مازندران بهشهر 11:48 7% 15% 55% 80% %100 %100
320 يزد زارچ 11:16 22% 22% 22% %100 %100 %100 %100 %100
321 كرمان بافت 11:16 31% 55% 55% 55% %100 %100 %100
322 تهران تهرانسر 11:16 50% 50% 50% 50% 50% 95% 99% %100 %100
323 گيلان بندرانزلي 11:16 1% 1% 99% %100 %100
324 سيستان و بلوچستان سيب و سوران - مدارس 11:16 35% 52% 52% 88% 96% 97% 99% %100 %100
325 لرستان گراب 42% 42% 42% 94% 94% 98% 98% %100 %100
326 سمنان شاهرود 11:16 6% 6% 32% 75% 97% %100 %100
327 آذربايجان شرقي بناب پسران 11:49 20% 20% 37% 52% 66% 77% 95% %100 %100
328 گلستان آزادشهر 11:16 84% 84% 92% 94% %100 %100
329 آذربايجان غربي پيرانشهر 11:16 35% 36% 54% 68% 93% 94% %100 %100
330 اصفهان كاشان 11:16 11% 11% 11% 11% 11% 76% 94% %100 %100
331 خراسان رضوي مشهد غرب دختران 11:16 21% 22% 30% 33% 50% 85% 93% %100 %100
332 لرستان کوهدشت 2 11:16 39% 57% 57% 64% 80% 80% 92% %100 %100
333 فارس مرودشت 11:16 18% 18% 62% 78% 89% %100 %100
334 تهران رودهن 11:16 1% 8% 35% 58% 58% 59% 87% %100 %100
335 خراسان رضوي كاشمر 11:16 36% 38% 38% 60% 60% 77% 87% %100 %100
336 خوزستان گتوند 11:16 3% 3% 3% 3% 3% 75% 75% %100 %100
337 آذربايجان شرقي ليلان 72% 72% 72% 72% 72% %100 %100
338 خراسان رضوي نيشابور 11:16 70% 70% %100 %100
339 آذربايجان غربي سردشت 11:49 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
340 سيستان و بلوچستان سيب و سوران 11:16 34% 50% 50% 72% 88% 88% 91% %100 %100
341 آذربايجان شرقي ملكان دختران 11:49 36% 36% 36% 36% 78% 78% 78% %100 %100
342 فارس لار 11:48 85% %100 %100
343 خراسان رضوي خواف 11:16 24% 27% 27% 56% 86% 89% 99% %100 %100
344 ايلام ملكشاهي 11:16 44% 44% 44% 44% 44% 44% 99% 99% %100 %100
345 اصفهان خميني شهر - مدارس 11:16 13% 13% 54% 80% 80% 99% 99% %100 %100
346 ايلام سرابله 11:51 23% 71% 98% 98% 98% 98% 98% %100 %100
347 کهگيلويه و بويراحمد دهدشت 11:16 24% 24% 44% 69% 90% 90% 90% 90% %100 %100
348 كردستان سروآباد 11:51 1% 35% 36% 64% 86% 86% 86% 86% %100 %100
349 گلستان بندرتركمن 11:16 18% 18% 18% 45% 52% 52% 52% 59% %100 %100
350 كرمان قلعه گنج 11:16 48% 48% 49% 59% 59% 59% 59% 59% %100 %100
351 قزوين بوئين زهرا 11:16 22% 52% 52% %100 %100
352 فارس قادرآباد 11:19 4% 48% %100 %100
353 بوشهر بندر دير 11:16 37% 37% 38% 38% %100 %100
354 اصفهان اردستان 11:16 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% %100 %100
355 كرمان ريگان 11:51 2% 2% 2% %100 %100
356 خراسان رضوي باخرز 11:16 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
357 كرمان رابر 02:34 %100 %100
358 تهران اوج 11:20 %100 %100
359 آذربايجان شرقي خسروشاه 11:16 %100 %100
360 خراسان رضوي جنگل 11:51 %100 %100
361 آذربايجان شرقي سردرود 11:16 %100 %100
362 اصفهان زواره 11:16 %100 %100
363 تهران تهران شرق 11:16 11% 11% 13% 38% 61% 80% 99% %100 %100
364 آذربايجان غربي اشنويه 11:16 1% 1% 42% 58% 77% 95% 97% 99% 99% %100 %100
365 گلستان بندرگز 11:50 1% 1% 1% 1% 1% 94% 97% 97% 99% %100 %100
366 گيلان آستانه اشرفيه 11:16 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 38% 99% %100 %100
367 کرمانشاه پاوه 11:16 63% 94% 94% 98% 98% 98% %100 %100
368 آذربايجان غربي شوط 11:16 11% 11% 11% 11% 11% 11% 95% 95% 95% %100 %100
369 کرمانشاه جوانرود 11:16 39% 59% 75% 75% 75% 75% 93% 93% %100 %100
370 تهران مشيريه 11:16 13% 14% 14% 36% 71% 91% 92% 92% 92% %100 %100
371 گلستان مراوه تپه 11:16 87% 91% 91% 91% 91% %100 %100
372 گيلان صومعه سرا 11:16 13% 19% 28% 50% 50% 77% 77% 77% 77% %100 %100
373 اصفهان بادرود 11:51 64% 64% %100 %100
374 آذربايجان شرقي سهند 02:33 %100 %100
375 آذربايجان شرقي اسكو 11:16 %100 %100
376 فارس بوانات 11:52 %100 %100
377 فارس خرامه 11:16 36% 52% 52% %100 %100
378 خوزستان اميديه 11:16 11% 11% 11% 47% 79% 98% %100 %100
379 بوشهر برازجان 11:16 99% 99% 99% 99% %100 %100
380 فارس فسا 11:48 3% 18% 18% 29% 45% 64% 81% 91% 96% 97% %100 %100
381 اصفهان گلپايگان 11:16 1% 39% 39% 64% 90% 91% %100 %100
382 تهران تهرانسر - مدارس 12:56 3% 3% 28% 53% 64% 90% %100 %100
383 بوشهر خورموج 11:16 59% 59% 59% 80% %100 %100
384 آذربايجان شرقي كليبر 11:16 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 79% 79% %100 %100
385 تهران تدبير دانش 11:20 %100 %100
386 البرز ماهدشت 02:34 %100 %100
387 اردبيل اصلان دوز 11:20 %100 %100
388 اصفهان بهارستان 11:16 32% 32% 82% 82% 99% 99% 99% %100 %100
389 آذربايجان غربي شاهين دژ 11:49 25% 44% 73% 97% 99% 99% 99% 99 % %100 %100
390 تهران تهران غرب 11:16 12% 21% 21% 50% 79% 98% 98% 98 % %100 %100
391 چهارمحال و بختياري لردگان 11:50 12% 12% 12% 41% 71% 71% 71% 71% 71 % %100 %100
392 تهران تهران شمال 11:16 11% 12% 13% 33% 45% 85% 98% 98% 99% 99% 99 % 99 % %100 %100
393 اردبيل خلخال 11:50 17% 24% 44% 61% 61% 61% 73% 73% 73% 90 % 93 % %100 %100
394 کرمانشاه سنقر 11:16 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % %100 %100
395 اصفهان فولاد شهر 11:49 4% 4% 4% 39% 47% 47% %100 %100
396 آذربايجان شرقي بستان آباد 11:16 %100 %100
397 خوزستان باغ ملك 11:16 99% %100 %100 %100 %100
398 تهران خلاق 11:16 1% 1% 1% 2% 2% 72% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
399 كرمان كهنوج 11:16 18% 23% 24% 24% 79% 80% 80% 80% 80% 99% 99 % 99 % 99 % %100
400 سيستان و بلوچستان زاهدان 11:16 3% 5% 20% 20% 58% 58% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
401 خراسان رضوي تربت جام 11:16 31% 31% 31% 43% 43% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % %100
402 مازندران بابل 11:16 21% 42% 44% 65% 97% 97% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % %100
403 کرمانشاه هرسين 11:16 10% 10% 23% 85% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % %100
404 اصفهان اصفهان دختران 11:16 4% 6% 11% 16% 16% 45% 45% 93% 93% 95% 95 % 97 % 97 % %100
405 خراسان شمالي جاجرم 11:48 15% 43% 67% 88% 89% 89% 97% 97% 97 % 97 % 97 % %100
406 خوزستان ماه شهر 11:19 14% 14% 35% 35% 35% 68% 69% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % %100
407 هرمزگان رودان 11:16 12% 33% 34% 67% 80% 93% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % %100
408 خراسان رضوي در‌گز 11:16 17% 17% 54% 54% 54% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % %100
409 آذربايجان شرقي ملكان پسران 11:16 29% 29% 48% 48% 48% 86% 86% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % %100
410 آذربايجان شرقي آذرشهر 11:52 21% 26% 41% 64% 73% 74% 86% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % %100
411 ايلام آبدانان پسران 11:16 44% 44% 72% 80% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81 % 81 % 81 % %100
412 خراسان رضوي صالح آباد 11:19 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % 1 % %100
413 آذربايجان شرقي مهربان 04:34 %100
414 آذربايجان شرقي هريس 11:19 %100
415 فارس كوار 03:06 %100
416 فارس سروستان 03:05 %100
417 فارس سپيدان 11:20 %100
418 تهران فيروزكوه 11:16 88% 88% %100 %100
419 سمنان دامغان 11:16 12% 12% 42% 99% %100 %100 %100 %100
420 يزد يزد پسران 11:16 9% 24% 24% 40% 80% 84% %100 %100
421 آذربايجان شرقي باسمنج 11:19 %100 %100
422 کهگيلويه و بويراحمد باشت 11:50 12% 12% 12% 55% 55% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 99 % %100 %100
423 تهران سراي دانش 41% 80% 80% 99% 99% %100 %100
424 بوشهر جم 11:51 15% 15% 32% 32% 58% 58% 58% 58% 73% 73% 73 % 73 % 73 % %100
425 لرستان اليگودرز 11:16 37% 37% %100 %100 %100
426 خوزستان هنديجان دختر 11:16 %100 %100 %100
427 قزوين آبيك 11:16 1% 73% 91% 99% 99% 99% 99 % %100 %100
428 خراسان رضوي مشهد غرب پسران 11:16 20% 20% 53% 95% 96% %100 %100 %100
429 لرستان رومشكان 11:50 21% 42% 87% 97% %100 %100
430 آذربايجان شرقي صوفيان 11:16 %100 %100
431 آذربايجان شرقي تبريز 11:16 3% 7% 7% 31% 31% 63% 63% %100 %100
432 لرستان كوهناني 25% 25% 52% 74% 74% 91% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % %100
433 سيستان و بلوچستان سراوان 1 11:20 22% 24% 24% 24% 92% 92% 92% 93% 93% %100 %100
434 کرمانشاه كنگاور 11:16 11% 35% 35% 60% 98% %100 %100 %100
435 تهران يوسف 11:16 1% 1% 1% 1% 1% 1% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
436 البرز هشتگرد 11:16 64% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 99 %
437 خراسان شمالي اسفراين 11:48 58% 66% 93% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
438 البرز اشتهارد 11:20 15% 16% 73% 73% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
439 يزد يزد پسران - مدارس 11:50 2% 2% 7% 27% 27% 56% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
440 خراسان جنوبي سرايان 11:16 10% 10% 27% 62% 62% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
441 گيلان املش 11:16 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
442 اصفهان چادگان 11:51 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
443 تهران شهرري پسران 11:16 9% 9% 67% 67% 67% 98% 98% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
444 بوشهر بندر گناوه 11:51 21% 21% 55% 55% 94% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
445 تهران فرهنگ پويا 11:16 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
446 فارس فيروزآباد 11:16 38% 38% 38% 38% 77% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
447 كرمان رودبار جيرفت 04:34 77 % 99 %
448 لرستان الشتر 11:16 21% 21% 48% 48% 48% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
449 خراسان شمالي بجنورد 1 11:16 7% 39% 43% 47% 97% 97% 97% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
450 خوزستان بهبهان دختران پايه 11:16 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
451 اصفهان نطنز 11:16 18% 49% 96% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
452 تهران قصرفيروزه 11:16 4% 5% 30% 53% 53% 53% 53% 53% 77% 93% 93 % 93 % 93 % 98 %
453 خراسان رضوي رشتخوار 11:16 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
454 اصفهان فلاورجان 11:16 25% 25% 25% 25% 25% 81% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
455 خراسان جنوبي سربيشه 11:16 45% 45% 45% 45% 45% 45% 97 % 97 % 97 % 98 %
456 خوزستان مسجد سليمان 11:16 97% 97% 97% 97% 97% 97% 98 % 98 % 98 % 98 %
457 فارس تل بيضا 98 % 98 %
458 گيلان تالش3 11:51 52% 52% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
459 مازندران بندپي غربي 11:51 37% 37% 37 % 69 % 69 % 98 %
460 گيلان رشت دختران 11:16 23% 35% 36% 36% 53% 65% 65% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
461 فارس داراب 11:16 2% 2% 35% 35% 79% 79% 92% 92% 92% 92% 92 % 98 % 98 % 98 %
462 هرمزگان حاجي آباد 11:16 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
463 هرمزگان بندر خمير 01:32 2% 93% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
464 آذربايجان شرقي ايلخچي 11:16 97 % 97 % 97 % 97 %
465 زنجان زرين رود 11:51 45% 45% 45% 96% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
466 اصفهان شهرضا دختران 11:16 9% 9% 9% 60% 61% 61% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
467 يزد يزد دختران 11:16 45% 45% 50% 50% 50% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
468 گيلان چابكسر 11:16 1% 1% 1% 1% 1% 94% 94% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
469 تهران پرند2 11:16 5% 15% 15% 15% 49% 49% 49% 49 % 49 % 49 % 97 %
470 گلستان دلند 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
471 خراسان رضوي سرخس 11:48 73% 74% 74% 96% 96% 96% 96% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
472 تهران تهران جنوب 11:16 8% 17% 24% 33% 46% 82% 95% 95% 95% 95% 96 % 96 % 96 % 97 %
473 فارس كازرون 11:48 47% 47% 47% 47% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 97 %
474 اصفهان دهاقان 11:16 32% 80% 80% 80% 80% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
475 سيستان و بلوچستان چابهار 11:51 38% 43% 43% 43% 61% 68% 68% 95% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
476 تهران موفق 11:16 1% 1% 1% 1% 1% 1% 95% 95% 95% 95% 96 % 96 % 96 % 96 %
477 خراسان رضوي نقاب 11:16 1% 1% 1% 1% 1% 1% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
478 تهران شهرري دختران 11:48 1% 1% 4% 4% 4% 4% 7% 33% 33% 89% 91 % 92 % 96 % 96 %
479 يزد يزد دختران - مدارس 11:16 20% 20% 54% 54% 54% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
480 اردبيل بيله سوار 11:16 15% 15% 25% 25% 46% 85% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
481 كرمان فهرج 11:51 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
482 کهگيلويه و بويراحمد ياسوج 11:16 1% 1% 32% 43% 43% 43% 80% 84% 91% 91% 91 % 92 % 92 % 96 %
483 اردبيل گرمي 01:13 35% 35% 35% 35% 35% 35 % 96 % 96 % 96 %
484 کرمانشاه قصر شيرين 11:50 2% 79% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 96 %
485 سيستان و بلوچستان خاش 11:51 6% 56% 56% 56% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
486 فارس سعادت شهر 11:16 95 %
487 بوشهر بوشهر پسر 11:16 16% 16% 40% 40% 40% 92% 93% 93% 94% 94% 95 % 95 % 95 % 95 %
488 ايلام دهلران 11:51 59% 76% 77% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
489 تهران تهران جنوب - مدارس 11:58 11% 16% 19% 34% 47% 54% 66% 66% 66% 66% 76 % 88 % 94 % 94 %
490 آذربايجان شرقي خدا آفرين 33% 33% 33% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
491 هرمزگان بستك 12:17 52% 53% 87% 87% 88% 88% 88% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
492 تهران مركزتهران پارس 11:16 4% 4% 4% 4% 4% 87% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 93 %
493 يزد خاتم 11:16 35% 50% 51% 51% 51% 80% 80% 81% 81% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
494 تهران رباط كريم - مدارس 11:16 23% 64% 64% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
495 آذربايجان غربي سلماس 11:49 5% 33% 46% 46% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
496 چهارمحال و بختياري اقماري شهرکرد 11:16 21% 21% 21% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
497 اصفهان شاهين شهر 11:16 33% 36% 36% 65% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
498 مركزي خمين 11:16 18% 28% 42% 55% 60% 89% 89% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 91 %
499 كرمان ارزوئيه 11:16 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
500 خوزستان اهواز 11:16 12% 26% 37% 56% 61% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
501 هرمزگان ميناب 11:16 4% 8% 8% 27% 42% 52% 62% 62% 62 % 74 % 74 % 90 %
502 فارس خنج 11:48 62% 62% 63% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
503 كرمان عنبرآباد 11:16 22% 22% 31% 52% 73% 82% 88% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
504 خراسان جنوبي قائن 11:48 47% 73% 88% 88% 88% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
505 كرمان نرماشير 11:19 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
506 بوشهر تنگستان 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
507 تهران تهران شرق - مدارس 02:34 10% 10% 22% 25% 25% 25% 33% 49% 72% 87% 87 % 87 % 87 % 88 %
508 گيلان لشت نشا 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
509 فارس فراشبند 11:16 39% 86% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
510 لرستان پلدختر 11:16 30% 30% 34% 44% 44% 49% 49% 64 % 64 % 64 % 86 %
511 آذربايجان شرقي جلفا 01:13 29% 47% 47% 76% 76% 85% 85% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
512 هرمزگان بندر کنگ و چارک 11:51 15% 28% 32% 64% 85% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
513 تهران تهران شمال - مدارس 11:47 3% 3% 8% 23% 30% 30% 33% 34% 34% 34% 58 % 58 % 85 % 85 %
514 تهران شهرري پسران - مدارس 12:01 21% 36% 36% 64% 64% 64% 64% 64% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
515 کرمانشاه دالاهو 11:51 63% 63% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
516 تهران مشيريه - مدارس 9% 9% 17% 17% 28% 60% 68% 68% 69% 83% 83 % 83 % 83 % 83 %
517 اصفهان دولت آباد اصفهان 11:19 21% 30% 40% 40% 40% 40% 40% 64 % 64 % 82 % 83 %
518 فارس قير 49% 49% 49% 82% 82% 82% 82% 82 % 82 % 82 % 82 %
519 تهران مدارس شيرواني 10% 52% 52% 79% 79% 82% 82% 82 % 82 % 82 % 82 %
520 سيستان و بلوچستان نيک شهر 7% 7% 7% 7% 7% 7% 80% 80% 80% 80% 80 % 80 % 80 % 82 %
521 تهران مدارس ويژه تهران 04:34 8% 10% 22% 36% 39% 41% 51% 63% 71% 71% 80 % 81 % 81 % 81 %
522 يزد مروست 11:16 1% 1% 1% 1% 1% 5% 79% 79% 79% 79 % 79 % 79 % 79 %
523 تهران تهران غرب - مدارس 11:58 3% 7% 7% 24% 37% 37% 45% 47% 47% 47% 47 % 73 % 74 % 78 %
524 آذربايجان غربي مهاباد2 11:16 51% 77% 77% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 77 %
525 سيستان و بلوچستان راسک 11:20 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19 % 19 % 19 % 76 %
526 گيلان رودبار 11:49 26% 26% 68% 68% 68% 68% 69 % 69 % 74 % 74 %
527 بوشهر دلوار 2% 2% 72% 72% 72% 72% 72 % 72 % 72 % 72 %
528 هرمزگان پارسيان 01:13 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70 % 70 % 70 % 70 %
529 آذربايجان شرقي گوگان 70 %
530 هرمزگان كيش 68% 70% 70% 70% 70% 70 % 70 % 70 % 70 %
531 تهران شهرري دختران - مدارس 11:52 3% 3% 12% 22% 33% 33% 48% 48% 48% 50% 61 % 66 % 69 % 69 %
532 فارس اوز 1% 1% 68% 68% 68 % 68 % 68 % 68 %
533 فارس كنارتخته 68 %
534 سيستان و بلوچستان فنوج 11:19 36% 36% 36% 36% 36% 53% 67% 67% 67% 67% 67 % 67 % 67 % 67 %
535 هرمزگان بشاگرد 2% 2% 2% 2 % 2 % 2 % 65 %
536 هرمزگان قشم 11:51 33% 33% 55% 55% 58% 61% 61% 61% 61% 61 % 61 % 61 % 61 %
537 خراسان جنوبي قائن - مدارس 11:48 27% 46% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58 % 58 % 58 % 58 %
538 فارس خشت 57 %
539 سيستان و بلوچستان ايرانشهر - مدارس 11:19 15% 15% 15% 16% 50% 50% 50% 50% 50% 50 % 50 % 50 % 50 %
540 زنجان طارم 44 % 44 % 44 % 44 %
541 خراسان رضوي مشهد شمال پسران 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % 1 % 34 %
542 اصفهان نائين 11:49 23% 23% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30 % 30 % 30 % 30 %
543 كرمان جيرفت - اقماري 4% 4% 4% 4% 29% 29% 29 % 29 % 29 % 29 %
544 سمنان بيارجمند 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26 % 26 % 26 % 26 %
545 فارس سده 11:52 17% 17% 17% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19 % 19 % 19 % 19 %
546 فارس جويم 3% 3% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6 % 6 % 6 % 6 %
547 بوشهر خارک 12:56
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24