کارنامه روز آزمونبرای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون در شهرتان ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .
پس از ساعت 15 می توانید کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه را مشاهده کنید. در جدول زیر وضعیت درصد ارسال پاسخبرگ های آزمون نسبت به حاضران در هر نمایندگی قابل مشاهده است . .
در صورت مشاهده ی اشکال در کارنامه خود به صفحه شخصی مراجعه کرده و اشکال احتمالی خود را هم اکنون گزارش کنید
ردیف استان نمایندگی زمان شروع اسکن پاسخبرگ غایبین 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 تجمعی روز جمعه
1 خراسان شمالي بجنورد 2 09:25 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
2 چهارمحال و بختياري فلارد 09:07 66% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
3 يزد عشق آباد 09:26 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
4 خوزستان زيدون 09:38 94% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
5 خراسان جنوبي نهبندان 08:45 17% 64% %100 %100 %100 %100 %100 %100
6 كرمان زرند 08:34 62% 62% %100 %100 %100 %100 %100 %100
7 ايلام ايوان 09:08 60% 60% %100 %100 %100 %100 %100 %100
8 چهارمحال و بختياري هفشجان 09:45 56% 56% %100 %100 %100 %100 %100 %100
9 مازندران نكا 09:01 26% 54% %100 %100 %100 %100 %100 %100
10 گلستان خان ببين 08:18 49% 49% %100 %100 %100 %100 %100 %100
11 سيستان و بلوچستان سراوان2 10:48 37% 37% %100 %100 %100 %100 %100 %100
12 گيلان كياشهر 09:44 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100
13 آذربايجان غربي مهاباد2 - مدارس %100 %100 %100 %100 %100 %100
14 گيلان سياهكل 09:57 %100 %100 %100 %100 %100 %100
15 مازندران چمستان 09:01 68% 68% 90% %100 %100 %100 %100 %100
16 ايلام آبدانان پسران 09:01 47% 47% 85% %100 %100 %100 %100 %100
17 خوزستان هنديجان دختر 09:38 78% 78% 78% %100 %100 %100 %100 %100
18 خراسان رضوي بجستان 09:01 60% 60% 75% %100 %100 %100 %100 %100
19 آذربايجان غربي ربط 09:57 45% 64% 64% %100 %100 %100 %100 %100
20 لرستان نورآباد 09:13 41% 62% 62% %100 %100 %100 %100 %100
21 گلستان مينودشت 09:51 30% 57% 60% %100 %100 %100 %100 %100
22 سيستان و بلوچستان خاش 10:48 29% 60% 60% %100 %100 %100 %100 %100
23 چهارمحال و بختياري کيان 10:05 60% 60% 60% %100 %100 %100 %100 %100
24 چهارمحال و بختياري فارسان 09:19 17% 39% 59% %100 %100 %100 %100 %100
25 مازندران بهنمير 09:39 53% 53% 53% %100 %100 %100 %100 %100
26 خراسان رضوي تايباد 09:31 38% 43% 43% %100 %100 %100 %100 %100
27 تهران پيشداد 09:19 14% 14% 43% %100 %100 %100 %100 %100
28 کرمانشاه روانسر 09:26 41% 41% %100 %100 %100 %100 %100
29 گيلان رودسر 10:18 31% 31% 31% %100 %100 %100 %100 %100
30 تهران دماوند 09:44 30% 30% %100 %100 %100 %100 %100
31 گلستان كلاله پسران 10:30 29% 29% 29% %100 %100 %100 %100 %100
32 گيلان حويق 09:13 14% 14% 14% %100 %100 %100 %100 %100
33 گيلان رضوانشهر 09:25 7% %100 %100 %100 %100 %100
34 فارس اقليد 10:42 %100 %100 %100 %100 %100
35 همدان ملاير دختران 09:01 %100 %100 %100 %100 %100
36 مازندران نور 09:01 %100 %100 %100 %100 %100
37 گيلان كلاچاي 09:01 %100 %100 %100 %100 %100
38 فارس شيراز پسران - مدارس 09:01 %100 %100 %100 %100 %100
39 گيلان لشت نشا 10:30 %100 %100 %100 %100 %100
40 كرمان فهرج 09:01 %100 %100 %100 %100 %100
41 مازندران رويان 09:02 %100 %100 %100 %100 %100
42 تهران ابن سينا 09:39 %100 %100 %100 %100 %100
43 چهارمحال و بختياري فرخ شهر 09:45 %100 %100 %100 %100 %100
44 گيلان تالش2 10:18 %100 %100 %100 %100 %100
45 ايلام بدره 09:31 %100 %100 %100 %100 %100
46 گيلان رحيم آباد 09:19 21% 21% 60% %100 %100 %100 %100 %100
47 آذربايجان غربي پلدشت 09:01 74% 74% %100 %100 %100 %100 %100 %100
48 کرمانشاه صحنه 09:13 36% 76% 99% %100 %100 %100 %100
49 كرمان انار 10:05 41% 98% %100 %100 %100 %100
50 مركزي محلات 09:31 20% 20% 20% 98% %100 %100 %100 %100
51 کهگيلويه و بويراحمد لنده 09:38 98% %100 %100 %100 %100
52 ايلام سرابله 09:01 32% 46% 82% 97% %100 %100 %100 %100
53 مازندران محمودآباد 09:38 28% 28% 95% 95% %100 %100 %100 %100
54 کرمانشاه اسلام آباد غرب 10:05 48% 63% 63% 92% %100 %100 %100 %100
55 فارس شيراز دختران 09:01 19% 19% 91% 92% %100 %100 %100 %100
56 يزد ميبد 09:01 46% 47% 73% 90% %100 %100 %100 %100
57 ايلام ملكشاهي 09:45 55% 55% 55% 90% %100 %100 %100 %100
58 فارس شيراز پسران 09:01 29% 29% 30% 88% %100 %100 %100 %100
59 خوزستان آبادان 09:01 51% 56% 57% 88% %100 %100 %100 %100
60 البرز کمالشهر 09:38 86% %100 %100 %100 %100
61 اصفهان داران 09:32 68% 68% 85% 86% %100 %100 %100 %100
62 همدان اسدآباد 09:19 48% 48% 48% 86% %100 %100 %100 %100
63 خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران 09:01 45% 48% 68% 85% %100 %100 %100 %100
64 تهران انديشه 09:19 15% 15% 28% 84% %100 %100 %100 %100
65 خوزستان بندر امام خميني 10:05 83% %100 %100 %100 %100
66 لرستان کوهدشت 2 09:38 56% 83% 83% 83% %100 %100 %100 %100
67 يزد اردكان 09:19 82% %100 %100 %100 %100
68 كرمان جيرفت 09:38 6% 32% 43% 82% %100 %100 %100 %100
69 تهران روش 09:39 28% 28% 28% 82% %100 %100 %100 %100
70 کهگيلويه و بويراحمد بهمئي 10:30 26% 81% 81% %100 %100 %100 %100
71 مازندران آمل 09:01 47% 47% 47% 80% %100 %100 %100 %100
72 کرمانشاه كرمانشاه 08:45 38% 40% 41% 79% %100 %100 %100 %100
73 آذربايجان غربي نقده 09:19 23% 23% 44% 77% %100 %100 %100 %100
74 آذربايجان شرقي مراغه پسر 08:29 19% 19% 76% 77% %100 %100 %100 %100
75 آذربايجان شرقي ميانه 08:45 29% 29% 41% 76% %100 %100 %100 %100
76 مازندران چالوس 09:25 29% 29% 29% 76% %100 %100 %100 %100
77 مازندران رامسر 09:45 41% 41% 62% 75% %100 %100 %100 %100
78 كردستان سقز 09:01 38% 38% 38% 73% %100 %100 %100 %100
79 سمنان سمنان 08:50 23% 28% 57% 72% %100 %100 %100 %100
80 تهران پاكدشت 09:01 7% 7% 55% 72% %100 %100 %100 %100
81 آذربايجان شرقي مراغه دختر 08:50 35% 45% 45% 71% %100 %100 %100 %100
82 کهگيلويه و بويراحمد گچساران 09:01 60% 69% 69% 70% %100 %100 %100 %100
83 كرمان شهربابك پسران 09:07 69% 69% 69% 69% %100 %100 %100 %100
84 گيلان آستارا 09:58 26% 69% 69% %100 %100 %100 %100
85 خراسان رضوي مشهد پسران 08:29 50% 50% 50% 68% %100 %100 %100 %100
86 مازندران بابلسر 10:30 53% 53% 67% 67% %100 %100 %100 %100
87 مركزي ساوه 09:51 14% 25% 25% 66% %100 %100 %100 %100
88 مازندران قائم شهر 09:01 11% 23% 34% 66% %100 %100 %100 %100
89 آذربايجان غربي مياندوآب دختران 09:19 66% 66% 66% 66% %100 %100 %100 %100
90 فارس خرامه 09:44 2% 65% %100 %100 %100 %100
91 مركزي زرنديه 08:39 7% 8% 8% 65% %100 %100 %100 %100
92 فارس ني ريز 09:01 64% %100 %100 %100 %100
93 خراسان رضوي مشهدجنوب پسران 09:19 57% 57% 64% 64% %100 %100 %100 %100
94 خراسان رضوي گناباد 09:32 61% %100 %100 %100 %100
95 گلستان كردكوي 10:12 36% 60% 60% 60% %100 %100 %100 %100
96 چهارمحال و بختياري كيار 01:24 58% 59% %100 %100 %100 %100
97 خوزستان اميديه 09:31 14% 15% 15% 58% %100 %100 %100 %100
98 خراسان رضوي چناران 09:58 58% 58% 58% 58% %100 %100 %100 %100
99 خوزستان بهبهان پسران 09:01 16% 16% 42% 56% %100 %100 %100 %100
100 فارس نورآباد ممسني 09:07 21% 41% 54% 54% %100 %100 %100 %100
101 خراسان رضوي مشهد دختران 08:55 20% 26% 36% 54% %100 %100 %100 %100
102 خراسان رضوي مشهد شرق دختران 09:32 18% 53% 53% 53% %100 %100 %100 %100
103 خراسان رضوي فريمان 09:51 43% 43% 53% 53% %100 %100 %100 %100
104 مازندران بابل 08:34 20% 24% 46% 52% %100 %100 %100 %100
105 خراسان رضوي مشهد جنوب دختران 09:19 49% 49% 50% 50% %100 %100 %100 %100
106 همدان ملاير پسران 09:31 50% 50% 50% 50% %100 %100 %100 %100
107 زنجان زرين رود 09:51 48% 48% %100 %100 %100 %100
108 لرستان دورود 09:31 41% 41% 41% 47% %100 %100 %100 %100
109 مازندران نوشهر 09:57 47% 47% 47% 47% %100 %100 %100 %100
110 آذربايجان شرقي سراب1 09:01 46% 46% 46% 46% %100 %100 %100 %100
111 يزد ابركوه 09:19 39% 39% 39% 40% %100 %100 %100 %100
112 آذربايجان غربي قره ضياالدين 09:51 39% 39% 39% %100 %100 %100 %100
113 لرستان بروجرد 09:01 39% 39% 39% 39% %100 %100 %100 %100
114 مازندران فريدون كنار 10:18 38% 38% 38% 38% %100 %100 %100 %100
115 لرستان ازنا 09:44 36% 36% 36% 36% %100 %100 %100 %100
116 همدان تويسركان 09:19 36% 36% 36% 36% %100 %100 %100 %100
117 سمنان گرمسار 09:01 34% 34% %100 %100 %100 %100
118 خراسان رضوي سرخس 09:32 24% 26% 26% 26% %100 %100 %100 %100
119 كردستان بانه 09:01 18% 18% 18% 18% %100 %100 %100 %100
120 آذربايجان غربي ماكو 09:51 13% 13% 13% %100 %100 %100 %100
121 مازندران جويبار 09:38 6% 6% 6% 7% %100 %100 %100 %100
122 البرز کرج پسر 2 09:01 5% 5% 5% 5% %100 %100 %100 %100
123 همدان رزن 09:32 3% 3% 3% 3% %100 %100 %100 %100
124 خوزستان باغ ملك 10:53 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100
125 چهارمحال و بختياري بن 09:58 1% %100 %100 %100 %100
126 فارس استهبان 09:01 %100 %100 %100 %100
127 تهران گلستان اسلامشهر 10:24 %100 %100 %100 %100
128 يزد صدوق 10:30 %100 %100 %100 %100
129 آذربايجان شرقي ممقان 01:24 %100 %100 %100 %100
130 تهران ارمغان دانش 09:25 %100 %100 %100 %100
131 تهران علم و فن 09:38 %100 %100 %100 %100
132 بوشهر بندر ديلم 09:44 %100 %100 %100 %100
133 خوزستان دشت آزادگان 09:38 %100 %100 %100 %100
134 قزوين الوند پسران 09:13 %100 %100 %100 %100
135 گيلان املش 09:01 %100 %100 %100 %100
136 همدان لالجين 09:01 %100 %100 %100 %100
137 گلستان گميشان 09:01 %100 %100 %100 %100
138 خوزستان شادگان 11:28 %100 %100 %100 %100
139 گيلان ماسال 09:45 %100 %100 %100 %100
140 لرستان اليگودرز 10:11 %100 %100 %100 %100
141 كرمان بردسير 10:24 %100 %100 %100 %100
142 يزد زارچ 10:30 %100 %100 %100 %100
143 اصفهان باغ بهادران 09:19 %100 %100 %100 %100
144 فارس آباده 09:01 53% 53% 99% %100 %100 %100
145 كردستان ديواندره 09:07 31% 31% 31% 31% 99% %100 %100 %100
146 تهران شهرري پسران 09:01 19% 19% 19% 65% 99% %100 %100 %100
147 آذربايجان شرقي اهر دختران 09:58 29% 29% 29% 29% 99% %100 %100 %100
148 البرز فرهنگ جنوب 10:05 23% 23% 23% 98% 98% %100 %100 %100
149 ايلام آبدانان دختران 10:05 45% 45% 68% 95% 96% %100 %100 %100
150 آذربايجان شرقي عجب شير 09:19 23% 52% 52% 68% 95% %100 %100 %100
151 ايلام مهران 09:19 8% 8% 8% 8% 94% %100 %100 %100
152 سمنان دامغان 09:38 4% 4% 36% 92% 94% %100 %100 %100
153 خراسان رضوي مشهد غرب دختران 08:34 26% 41% 53% 77% 94% %100 %100 %100
154 كردستان دهگلان 09:51 1% 1% 37% 37% 92% %100 %100 %100
155 اردبيل اردبيل 09:01 20% 51% 61% 65% 92% %100 %100 %100
156 اصفهان مباركه 09:45 28% 28% 28% 28% 91% %100 %100 %100
157 مركزي دليجان 10:24 32% 32% 32% 61% 89% %100 %100 %100
158 چهارمحال و بختياري بروجن 09:26 88% %100 %100 %100
159 لرستان خرم آباد2 09:01 20% 88% %100 %100 %100
160 گلستان گرگان دختران 09:01 25% 26% 26% 67% 86% %100 %100 %100
161 خراسان شمالي شيروان 09:19 49% 49% 53% 59% 85% %100 %100 %100
162 اصفهان فلاورجان 10:11 20% 20% 20% 20% 84% %100 %100 %100
163 البرز نظرآباد 09:19 7% 40% 53% 53% 84% %100 %100 %100
164 لرستان فيروزآباد لرستان 10:12 40% 40% 40% 40% 83% %100 %100 %100
165 اصفهان زرين شهر 09:01 40% 65% 65% 83% %100 %100 %100
166 خراسان جنوبي بيرجند 09:01 26% 38% 51% 51% 82% %100 %100 %100
167 تهران لواسان 09:32 39% 52% 82% %100 %100 %100
168 هرمزگان بندرعباس 09:02 18% 37% 46% 48% 82% %100 %100 %100
169 مازندران زيراب 09:45 32% 61% 82% %100 %100 %100
170 آذربايجان غربي خوي 09:38 27% 45% 67% 67% 81% %100 %100 %100
171 خراسان جنوبي فردوس 09:07 45% 45% 49% 80% 80% %100 %100 %100
172 كرمان رفسنجان 09:01 40% 59% 59% 62% 80% %100 %100 %100
173 كرمان شهربابك دختران 09:01 33% 50% 62% 67% 80% %100 %100 %100
174 گيلان لاهيجان 09:01 36% 43% 62% 62% 78% %100 %100 %100
175 فارس فيروزآباد 09:01 35% 35% 35% 52% 77% %100 %100 %100
176 آذربايجان شرقي ملكان پسران 10:24 33% 43% 43% 60% 77% %100 %100 %100
177 تهران شهريار 09:38 5% 33% 34% 34% 77% %100 %100 %100
178 مازندران تنكابن 09:45 23% 55% 55% 55% 76% %100 %100 %100
179 گيلان فومن 10:42 76% %100 %100 %100
180 فارس ارسنجان 10:24 1% 1% 76% %100 %100 %100
181 اردبيل نمين 10:05 10% 10% 10% 74% 74% %100 %100 %100
182 مركزي اراک پسران 09:19 5% 5% 46% 68% 74% %100 %100 %100
183 مازندران اميركلا 09:19 72% %100 %100 %100
184 قزوين قزوين 09:01 25% 25% 32% 47% 71% %100 %100 %100
185 خوزستان انديمشك 09:26 10% 10% 10% 10% 70% %100 %100 %100
186 کرمانشاه پاوه 09:25 41% 44% 44% 69% %100 %100 %100
187 مازندران گلوگاه پسران 10:42 68% 68% %100 %100 %100
188 تهران رباط كريم - مدارس 09:19 68% 68% 68% %100 %100 %100
189 تهران شهر قدس 09:19 42% 42% 42% 68% 68% %100 %100 %100
190 البرز كرج مركز دختران 09:01 10% 10% 31% 31% 68% %100 %100 %100
191 آذربايجان غربي بوكان 09:01 20% 20% 36% 36% 68% %100 %100 %100
192 گيلان تالش3 09:26 67% 67% %100 %100 %100
193 كردستان سنندج 08:50 9% 67% %100 %100 %100
194 همدان همدان 09:01 18% 18% 18% 39% 64% %100 %100 %100
195 خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران 08:08 27% 27% 63% 63% 63% %100 %100 %100
196 کرمانشاه گيلانغرب 10:05 63% %100 %100 %100
197 گلستان علي آباد كتول 09:38 33% 33% 33% 33% 62% %100 %100 %100
198 مازندران ساري 08:50 33% 48% 48% 62% 62% %100 %100 %100
199 آذربايجان غربي چالدران 10:24 47% 47% 61% 61% 61% %100 %100 %100
200 سيستان و بلوچستان زاهدان - مدارس 09:01 7% 7% 7% 7% 61% %100 %100 %100
201 اصفهان دهاقان 10:30 60% %100 %100 %100
202 کرمانشاه سرپل ذهاب 10:24 20% 20% 20% 46% 60% %100 %100 %100
203 مازندران سوادكوه 09:07 59% 59% 59% 59% 59% %100 %100 %100
204 قزوين الوند دختران 09:01 58% %100 %100 %100
205 خوزستان رامهرمز 09:19 41% 49% 58% 58% 58% %100 %100 %100
206 خراسان رضوي مشهد شرق پسران 08:45 27% 27% 58% 58% 58% %100 %100 %100
207 تهران فيروزكوه 10:47 56% 56% 57% %100 %100 %100
208 آذربايجان غربي مهاباد 09:01 17% 17% 17% 17% 57% %100 %100 %100
209 البرز محمدشهر 09:01 21% 21% 43% 57% 57% %100 %100 %100
210 کهگيلويه و بويراحمد باشت 09:57 19% 54% 54% 54% 54% %100 %100 %100
211 لرستان خرم آباد1 09:45 25% 53% 53% 53% 54% %100 %100 %100
212 خراسان رضوي تربت حيدريه 09:01 1% 1% 53% 53% %100 %100 %100
213 آذربايجان غربي مياندوآب پسران 09:19 51% 51% 51% 51% 51% %100 %100 %100
214 البرز شهر جديد هشتگرد 09:57 2% 2% 2% 2% 50% %100 %100 %100
215 گيلان رشت‌ پسران 08:55 48% 48% 48% 48% %100 %100 %100
216 زنجان ابهر 09:45 47% 47% 47% 47% 47% %100 %100 %100
217 مازندران عباس‌آباد 09:01 16% 46% %100 %100 %100
218 زنجان خرمدره 09:45 46% 46% 46% 46% 46% %100 %100 %100
219 زنجان خدابنده 09:58 19% 43% 45% 45% 45% %100 %100 %100
220 چهارمحال و بختياري شهركرد 09:19 8% 30% 30% 44% 44% %100 %100 %100
221 خوزستان دزفول 09:51 28% 34% 43% 44% %100 %100 %100
222 مازندران شيرگاه 10:18 26% 41% 41% 41% 41% %100 %100 %100
223 آذربايجان غربي سردشت 10:48 38% %100 %100 %100
224 خراسان رضوي قوچان 09:01 1% 1% 37% 37% %100 %100 %100
225 گلستان گنبد 08:55 26% 36% 36% 37% 37% %100 %100 %100
226 آذربايجان شرقي خدا آفرين 10:59 36% 36% %100 %100 %100
227 خوزستان بهبهان دختران 09:01 17% 17% 17% 35% %100 %100 %100
228 خوزستان ايذه 09:26 33% 33% 33% 33% 33% %100 %100 %100
229 گلستان گاليكش 09:51 32% 32% 32% 32% %100 %100 %100
230 تهران دبير 2 09:39 31% 31% 31% 31% 31% %100 %100 %100
231 همدان نهاوند 09:51 23% 23% %100 %100 %100
232 خوزستان خرمشهر 10:11 22% %100 %100 %100
233 تهران باغستان 09:01 4% 21% 21% 21% %100 %100 %100
234 همدان قروه درجزين 10:53 5% 5% 5% 5% 7% %100 %100 %100
235 مركزي مهاجران 09:31 2% 2% 2% 2% 2% %100 %100 %100
236 هرمزگان حاجي آباد 09:57 1% %100 %100 %100
237 تهران يوسف 09:01 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100
238 گلستان کلاله دختران 09:57 %100 %100 %100
239 تهران رباط كريم 09:19 %100 %100 %100
240 آذربايجان غربي مهاباد2 09:07 %100 %100 %100
241 لرستان دوره 11:28 %100 %100 %100
242 فارس زرقان 09:01 %100 %100 %100
243 اردبيل سرعين 01:37 %100 %100 %100
244 اصفهان تيران 09:02 %100 %100 %100
245 گلستان راميان 10:30 %100 %100 %100
246 قزوين محمديه پسران 09:01 %100 %100 %100
247 چهارمحال و بختياري سامان 09:45 %100 %100 %100
248 تهران نگارين 09:44 %100 %100 %100
249 گلستان آق‌قلا 11:46 %100 %100 %100
250 تهران شهرجديد پرند 10:12 %100 %100 %100
251 مازندران كياسر 09:45 %100 %100 %100
252 تهران وردآورد 09:19 %100 %100 %100
253 خراسان رضوي طرقبه 09:19 %100 %100 %100
254 تهران بومهن 09:58 %100 %100 %100
255 کرمانشاه قصر شيرين 10:30 %100 %100 %100
256 فارس زرين دشت 09:51 %100 %100 %100
257 خراسان جنوبي بشرويه 09:19 %100 %100 %100
258 كرمان سيرجان 09:19 9% 20% 55% 55% 61% 99% %100 %100
259 گيلان صومعه سرا 09:31 15% 34% 41% 45% 64% 99% %100 %100
260 كرمان بافت 09:01 53% 55% 55% 82% 98% 98% %100 %100
261 کرمانشاه هرسين 08:55 15% 15% 15% 65% 89% 98% %100 %100
262 لرستان كوهدشت 1 09:58 60% 60% 92% 98% %100 %100
263 اصفهان گزبرخوار 01:37 97% %100 %100
264 سيستان و بلوچستان زاهدان 09:01 5% 6% 6% 6% 74% 97% %100 %100
265 گيلان سنگر 11:16 96% 96% 96% 96% 96% %100 %100
266 آذربايجان شرقي آذرشهر 09:32 45% 60% 68% 69% 75% 96% %100 %100
267 آذربايجان شرقي مرند پسران 09:31 14% 35% 43% 43% 55% 95% %100 %100
268 همدان همدان - مدارس 09:19 19% 33% 42% 54% 61% 94% %100 %100
269 سيستان و بلوچستان ايرانشهر 09:01 40% 40% 40% 40% 93% 93% %100 %100
270 تهران ملارد 09:19 1% 1% 33% 92% %100 %100
271 تهران قصرفيروزه 09:19 19% 19% 36% 54% 91% %100 %100
272 آذربايجان غربي شوط 10:18 38% 87% 91% %100 %100
273 خوزستان هنديجان پسر 10:36 69% 69% 69% 91% %100 %100
274 لرستان گراب 54% 54% 66% 74% 74% 91% %100 %100
275 اردبيل پارس‌آباد مغان 10:24 23% 34% 37% 37% 89% %100 %100
276 فارس مرودشت 09:01 18% 18% 18% 19% 19% 89% %100 %100
277 مازندران گلوگاه دختران 10:11 52% 52% 77% 88% %100 %100
278 فارس فسا 09:45 23% 23% 23% 87% %100 %100
279 قم قم پسران 09:01 38% 38% 38% 38% 61% 87% %100 %100
280 كرمان بم 09:01 24% 24% 52% 82% 86% 86% %100 %100
281 آذربايجان شرقي بناب دختران 09:51 42% 42% 42% 42% 60% 86% %100 %100
282 گلستان آزادشهر 09:57 43% 43% 85% %100 %100
283 آذربايجان شرقي ملكان دختران 10:30 31% 42% 42% 83% 83% 83% %100 %100
284 مركزي اراک دختران 10:24 16% 41% 48% 48% 70% 82% %100 %100
285 خوزستان ماه شهر 09:38 40% 40% 40% 41% 41% 80% %100 %100
286 اصفهان خميني شهر - مدارس 09:25 17% 74% 79% %100 %100
287 خراسان شمالي آشخانه 09:01 17% 17% 17% 34% 34% 78% %100 %100
288 گلستان بندرتركمن 08:50 16% 16% 16% 50% 68% 77% %100 %100
289 چهارمحال و بختياري لردگان 09:59 35% 41% 54% 54% 54% 71% %100 %100
290 آذربايجان شرقي اهر پسران 10:11 39% 54% 54% 69% 69% 69% %100 %100
291 كرمان كرمان 09:01 15% 23% 23% 41% 60% 69% %100 %100
292 بوشهر برازجان 09:00 67% 67% %100 %100
293 كردستان قروه 09:01 14% 14% 37% 37% 37% 65% %100 %100
294 اصفهان اصفهان دختران 09:26 4% 4% 5% 27% 27% 64% %100 %100
295 يزد تفت 09:01 22% 22% 22% 22% 62% 62% %100 %100
296 اصفهان فولاد شهر 09:38 61% 61% %100 %100
297 گيلان آستانه اشرفيه 10:30 60% 60% 60% %100 %100
298 کهگيلويه و بويراحمد چرام 10:11 13% 13% 13% 25% 25% 59% %100 %100
299 يزد يزد دختران - مدارس 09:01 1% 1% 16% 16% 57% 57% %100 %100
300 البرز كرج جنوب دختران 09:13 22% 22% 22% 36% 53% 53% %100 %100
301 گيلان لنگرود 09:07 10% 10% 10% 10% 10% 52% %100 %100
302 خوزستان لالي 10:48 1% 1% 48% %100 %100
303 آذربايجان غربي تكاب 09:25 46% 46% %100 %100
304 آذربايجان شرقي مرند دختران 11:05 41% 41% 41% %100 %100
305 قم قم دختران 09:59 34% 34% 34% 34% 34% 34% %100 %100
306 خراسان رضوي سبزوار 08:55 27% 28% 28% 30% 30% 30% %100 %100
307 لرستان الشتر 09:19 9% 26% 26% 26% %100 %100
308 خراسان رضوي دولت آباد تربت حيدريه 01:47 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
309 مازندران كلاردشت 10:36 1% 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
310 البرز كرج مركز پسران 09:07 %100 %100
311 البرز كرج جنوب پسران 10:18 %100 %100
312 خراسان جنوبي ارسك 09:07 %100 %100
313 خراسان رضوي ششتمد 10:18 %100 %100
314 البرز کرج دختر 2 09:01 %100 %100
315 تهران اوج 09:19 %100 %100
316 تهران فرهنگ پويا 09:57 %100 %100
317 كرمان كشكوئيه 09:51 %100 %100
318 مركزي شازند 10:24 %100 %100
319 اصفهان خميني شهر 09:25 6% 6% 59% 90% %100 %100
320 تهران پيشوا 11:40 1% %100 %100 %100
321 فارس خرم‌بيد 09:25 21% 21% 41% 41% 42% %100 %100 %100
322 قزوين بوئين زهرا 09:02 54% %100 %100
323 ايلام ايلام 1 09:08 37% 39% 39% 67% 67% 82% 99% %100 %100
324 اصفهان اصفهان پسران 08:39 20% 20% 20% 29% 53% 53% 99% %100 %100
325 تهران تهران شرق 09:01 11% 21% 21% 44% 52% 62% 97% %100 %100
326 فارس جهرم 09:01 48% 48% 48% 76% 94% 94% 94% %100 %100
327 اصفهان گلپايگان 09:01 55% 56% 56% 94% %100 %100
328 بوشهر بندر دير 09:13 1% 1% 1% 35% 35% 35% 92% %100 %100
329 اصفهان نجف آباد 08:50 62% 90% 90% %100 %100
330 آذربايجان شرقي بناب پسران 10:30 23% 33% 37% 48% 57% 72% 90% %100 %100
331 كردستان مريوان 09:01 5% 5% 5% 32% 32% 87% 88% %100 %100
332 يزد طبس 09:01 35% 37% 39% 74% 87% 87% 87% %100 %100
333 خوزستان گتوند 09:19 8% 30% 30% 30% 30% 30% 83% %100 %100
334 خراسان رضوي نيشابور 09:01 38% 38% 50% 50% 73% 73% %100 %100
335 ايلام ايلام 2 09:59 10% 11% 11% 11% 28% 66% %100 %100
336 اصفهان نطنز 10:18 1% 1% 43% 62% %100 %100
337 كرمان قلعه گنج 08:45 21% 22% 31% 60% 60% 60% 60% %100 %100
338 كرمان ماهان 11:10 %100 %100
339 تهران تدبير دانش 09:01 %100 %100
340 اصفهان بادرود 10:24 %100 %100
341 اصفهان درچه پياز 09:31 %100 %100
342 آذربايجان شرقي سهند 01:51 %100 %100
343 اردبيل اصلان دوز 09:07 %100 %100
344 كردستان كامياران 09:01 38% 40% 40% 78% 90% 94% 98% %100 %100
345 تهران رودهن 09:01 3% 3% 45% 46% 80% 80% 98% %100 %100
346 اردبيل مشكين شهر 08:45 28% 49% 49% 49% %100 %100 %100
347 آذربايجان شرقي ليلان 52% 52% 88% 88% %100 %100
348 خوزستان شوشتر 09:51 28% 28% 28% 53% 98% 98% 98% 98% %100 %100
349 آذربايجان شرقي شبستر 09:01 23% 23% 23% 24% 24% 53% 96% 98% %100 %100
350 آذربايجان غربي پيرانشهر 09:31 24% 36% 50% 63% 63% 96% 96% 96% %100 %100
351 تهران خلاق 09:01 2% 2% 2% 29% 31% 70% 95% 95% %100 %100
352 آذربايجان شرقي جلفا 09:26 1% 1% 54% 54% 94% 94% 94% %100 %100
353 تهران مشيريه 09:19 9% 16% 23% 40% 48% 90% 91% 91% %100 %100
354 فارس لامرد 09:31 19% 33% 33% 49% 64% 81% 90% 90% %100 %100
355 گيلان رشت دختران 09:01 29% 44% 45% 60% 61% 61% 61% 90% %100 %100
356 آذربايجان غربي شاهين دژ 10:36 6% 6% 27% 47% 74% 90% 90% %100 %100
357 کهگيلويه و بويراحمد سوق 09:19 48% 48% 48% 48% 81% 81% 81% 81% %100 %100
358 ايلام دره شهر 09:25 28% 28% 39% 49% 63% 78% 78% %100 %100
359 خراسان رضوي كاشمر 09:01 29% 36% 36% 51% 51% 68% 77% 77% %100 %100
360 اصفهان چادگان 10:12 6% 6% 6% 60% %100 %100
361 تهران اسلامشهر پسران 10:18 10% 10% 12% 12% 12% 56% %100 %100
362 اردبيل گرمي 12:31 1% 37% 37% 37% 37% 37% %100 %100
363 تهران سراي علم 09:07 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% %100 %100
364 اصفهان بوئين مياندشت 09:59 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% %100 %100
365 خراسان رضوي فيض آباد 09:01 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
366 گيلان بندرانزلي 09:01 1% 1% %100 %100
367 آذربايجان شرقي اسكو 03:22 %100 %100
368 آذربايجان شرقي باسمنج 10:24 %100 %100
369 آذربايجان شرقي صوفيان 09:25 %100 %100
370 آذربايجان شرقي خسروشاه 09:07 %100 %100
371 خراسان رضوي سلطان آبادسبزوار 09:01 %100 %100
372 تهران تهرانسر - مدارس 10:11 6% 6% 13% 43% 81% 89% 89% %100 %100
373 كرمان كهنوج 09:38 47% 47% 52% 52% 52% 84% 84% 84% 84% %100 %100
374 تهران پرديس 09:57 29% 38% 72% 73% 73% 73% 73% %100 %100
375 اصفهان اردستان 10:18 8% 8% 9% 9% 9% 9% 65% 65% %100 %100
376 آذربايجان شرقي بستان آباد 10:59 %100 %100
377 اصفهان زواره 10:47 %100 %100
378 خراسان رضوي جنگل 03:22 %100 %100
379 تهران تهران غرب 09:01 1% 6% 7% 7% 51% 56% 93% 93% 97% 99% %100 %100
380 تهران تهرانسر 09:01 52% 52% 67% 67% 95% 95% 98% 99% 99% 99% %100 %100
381 تهران تهران شمال 09:02 3% 7% 16% 37% 47% 72% 89% 99% 99% 99% %100 %100
382 اصفهان بهارستان 09:01 34% 34% 34% 34% 98% 99% 99% 99% 99% 99% %100 %100
383 تهران اسلامشهر دختران 09:19 25% 27% 36% 36% 36% 36% 97% 97% %100 %100
384 ايلام دهلران 10:05 52% 52% 78% 91% 92% 92% 92% 92% 92% 92% %100 %100
385 همدان بهار 09:19 13% 14% 14% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 83% %100 %100
386 آذربايجان شرقي ايلخچي 09:38 %100 %100
387 كرمان راور 09:25 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % %100 %100
388 تهران رهروان علم 09:01 %100 %100
389 بوشهر جم 10:12 35% 56% 56% 56% 58% 58% 58% 58% 58 % %100 %100
390 کهگيلويه و بويراحمد دهدشت 09:01 19% 41% 41% 68% 87% 88% 88% 88% 88 % 88 % %100 %100
391 فارس كوار 05:15 %100
392 خراسان رضوي تربت جام 09:01 31% 32% 40% 71% 99% 99% %100 %100
393 اصفهان شاهين شهر 09:38 6% 6% 6% 6% 57% 85% 99% %100 %100
394 گلستان گرگان پسر 09:19 39% 39% 39% 76% 83% 99% %100 %100
395 آذربايجان غربي اروميه 10:05 13% 28% 44% 54% 70% %100 %100 %100
396 كردستان بيجار 09:19 %100 %100 %100 %100
397 لرستان كوهناني 15% 44% 79% 80% 97% 99% %100 %100
398 اردبيل بيله سوار 09:25 27% 33% 48% 48% 48% 48% %100 %100
399 آذربايجان شرقي سراب2 03:22 %100 %100
400 گلستان بندرگز 10:05 83% 89% %100 %100
401 قزوين آبيك 09:01 40% 97% %100 %100
402 لرستان بيران شهر 09:38 49% 49% 49% 49% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
403 بوشهر بوشهر پسر 10:18 41% 41% 52% 65% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
404 مازندران رستم كلا 10:18 23% 23% 23% 23% 27% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
405 مازندران سيمرغ 09:57 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
406 تهران سراي دانش 5% 6% 6% 30% 30% 30% 30% 89% 89% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
407 فارس قائميه 09:01 68% 69% 69% 69% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
408 خراسان شمالي اسفراين 09:31 57% 57% 64% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
409 فارس كازرون 09:01 36% 51% 51% 51% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
410 قزوين تاكستان 09:58 42% 42% 42% 42% 42% 96% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
411 مازندران بندپي غربي 10:18 5% 47% 47% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
412 اردبيل انگوت 09:38 59% 64% 64% 66% 66% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
413 زنجان زنجان 08:34 47% 55% 55% 55% 98% 98% 98% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
414 اصفهان شهرضا پسران 09:25 37% 37% 37% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
415 مركزي خمين 08:55 25% 36% 43% 53% 67% 76% 98% 98% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
416 فارس داراب 09:01 32% 33% 33% 33% 78% 94% 94% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
417 البرز هشتگرد 09:01 29% 40% 40% 40% 88% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
418 يزد يزد دختران 09:01 18% 18% 43% 43% 48% 48% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
419 تهران مشيريه - مدارس 01:24 8% 8% 13% 21% 47% 84% 91% 94% 95% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
420 گيلان رودبار 12:05 13% 13% 23% 23% 23% 64% 64% 64% 64 % 65 % 99 % 99 %
421 اصفهان آران و بيدگل 09:19 5% 21% 51% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
422 مازندران بهشهر 10:18 16% 19% 19% 21% 71% 98% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
423 سيستان و بلوچستان سيب و سوران 09:07 35% 35% 35% 48% 54% 57% 88% 94% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
424 يزد مهريز 09:38 31% 31% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
425 لرستان رومشكان 10:18 21% 22% 50% 50% 68% 78% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
426 خراسان رضوي رشتخوار 09:01 1% 1% 38% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
427 البرز اشتهارد 10:30 58% 58% 58% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
428 اصفهان شهرضا دختران 09:25 54% 54% 55% 55% 72% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
429 کرمانشاه كنگاور 09:57 10% 35% 35% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
430 خراسان رضوي مشهد غرب پسران 08:08 48% 58% 86% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
431 خراسان رضوي نقاب 10:30 89% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
432 يزد يزد پسران 09:01 13% 20% 29% 40% 56% 77% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 98 % 98 %
433 تهران شهرري دختران 09:02 2% 2% 3% 3% 3% 3% 38% 82% 92% 92% 95 % 95 % 98 % 98 %
434 اصفهان فريدونشهر 10:18 71% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
435 تهران قرچك 11:40 91% 91% 91% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
436 آذربايجان غربي اشنويه 09:01 42% 42% 42% 42% 88% 92% 97% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
437 تهران ورامين 09:32 54% 61% 96% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
438 فارس قادرآباد 10:05 2% 2% 2% 2% 2% 6% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
439 كردستان سروآباد 10:53 21% 21% 21% 62% 62% 71% 71% 83% 89% 92% 92 % 92 % 92 % 97 %
440 خوزستان بهبهان دختران پايه 11:28 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
441 خراسان شمالي بجنورد 1 09:01 22% 38% 43% 43% 67% 67% 95% 95% 95% 95% 95 % 97 % 97 % 97 %
442 تهران موفق 09:01 33% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
443 خراسان جنوبي سرايان 09:31 13% 44% 90% 91% 91% 91% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
444 تهران تهران جنوب 09:01 11% 42% 56% 89% 91% 95% 95% 96 % 96 % 96 % 96 %
445 سمنان شاهرود 09:01 1% 1% 64% 91% 91% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
446 سيستان و بلوچستان سيب و سوران - مدارس 09:19 37% 37% 37% 63% 70% 78% 92% 94% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
447 لرستان پلدختر 10:18 67% 67% 67% 67% 95% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
448 تهران اميدرسالت 09:19 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
449 خراسان رضوي باخرز 09:19 1% 1% 1% 3% 3% 3% 3% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
450 كرمان ريگان 09:38 1% 1% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
451 خراسان رضوي جغتاي 10:05 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
452 آذربايجان شرقي تبريز 09:01 4% 12% 12% 19% 27% 28% 58% 95% 95% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
453 كرمان نرماشير 09:57 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
454 خوزستان اهواز 09:01 14% 33% 34% 37% 48% 56% 82% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
455 گيلان خشكبيجار 09:07 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
456 بوشهر بندر گناوه 10:36 30% 31% 31% 31% 31% 31% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
457 سيستان و بلوچستان چابهار 11:10 79% 79% 79% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
458 سيستان و بلوچستان زابل 09:38 24% 36% 58% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 94 % 94 %
459 فارس قير 12:31 46% 46% 46% 46% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
460 خراسان رضوي خواف 09:01 1% 1% 1% 40% 67% 71% 75% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
461 گيلان كوچصفهان 89% 89% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
462 خراسان جنوبي سربيشه 09:08 9% 9% 42% 42% 42% 71% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
463 كرمان ارزوئيه 09:57 1% 1% 1% 1% 2% 63% 63% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
464 سيستان و بلوچستان سراوان 1 09:01 25% 25% 25% 92% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
465 سيستان و بلوچستان فنوج 09:02 89% 91% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
466 بوشهر بوشهر دختر 09:01 20% 20% 20% 26% 64% 64% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
467 کرمانشاه جوانرود 09:01 28% 30% 38% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 92 % 92 % 93 % 93 %
468 خراسان شمالي جاجرم 10:05 24% 25% 25% 30% 50% 77% 77% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
469 آذربايجان شرقي كليبر 09:57 71% 71% 71 % 71 % 92 % 92 %
470 آذربايجان غربي سلماس 10:18 7% 7% 7% 41% 41% 90% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
471 اصفهان كاشان 09:07 12% 17% 29% 29% 70% 86% 86% 86% 86% 86% 91 % 91 % 91 % 91 %
472 يزد يزد پسران - مدارس 09:38 4% 35% 75% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
473 مازندران بندپي شرقي 10:05 62% 62% 62% 62% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
474 گلستان مراوه تپه 10:30 89% 89% 89% 89% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
475 خراسان رضوي در‌گز 11:34 29% 29% 59% 59% 59% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
476 كرمان عنبرآباد 09:38 22% 22% 26% 46% 71% 86% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
477 گلستان دلند 51% 77% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
478 آذربايجان شرقي سردرود 10:24 1% 1% 1% 1% 1% 1% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
479 هرمزگان رودان 09:07 7% 25% 25% 25% 33% 33% 85% 86% 86% 86% 86 % 87 % 89 % 89 %
480 کهگيلويه و بويراحمد ياسوج 09:01 17% 29% 38% 42% 58% 74% 75% 85% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
481 خراسان جنوبي قائن 09:45 46% 46% 64% 64% 64% 64% 77% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
482 فارس خنج 09:32 24% 24% 59% 60% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
483 تهران پرند2 09:25 7% 7% 21% 21% 30% 30% 31% 41% 41% 41% 41 % 41 % 41 % 87 %
484 فارس فراشبند 09:01 50% 50% 50% 50% 86% 86% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
485 فارس تل بيضا 86 % 86 %
486 آذربايجان شرقي هشترود 09:51 42% 42% 82% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
487 خوزستان مسجد سليمان 10:48 85% 85% 85% 85% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
488 اردبيل خلخال 09:45 45% 45% 59% 59% 59% 59% 85 % 85 % 85 % 85 %
489 تهران تهران شمال - مدارس 1% 5% 11% 16% 22% 40% 50% 60% 69% 69% 78 % 78 % 78 % 83 %
490 تهران مدارس ويژه تهران 03:22 4% 7% 8% 16% 24% 31% 41% 54% 64% 74% 79 % 79 % 82 % 83 %
491 هرمزگان بندر کنگ و چارک 09:26 13% 13% 13% 13% 56% 83% 83% 83% 83% 83% 83 % 83 % 83 % 83 %
492 تهران مركزتهران پارس 09:01 8% 8% 8% 24% 24% 52% 52% 77% 77% 83% 83 % 83 % 83 % 83 %
493 هرمزگان بستك 01:37 1% 1% 77% 77% 83% 83 % 83 % 83 % 83 %
494 تهران تهران جنوب - مدارس 11:52 19% 41% 44% 48% 48% 48% 77 % 77 % 82 % 82 %
495 کرمانشاه دالاهو 10:05 3% 3% 3% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82 % 82 % 82 % 82 %
496 هرمزگان ميناب 09:02 7% 12% 18% 23% 36% 59% 64% 64% 64% 72% 82 % 82 % 82 % 82 %
497 البرز ماهدشت 81 % 81 % 81 %
498 تهران شهرري دختران - مدارس 09:02 10% 17% 26% 47% 59% 68% 68% 68% 75% 81% 81 % 81 % 81 % 81 %
499 کرمانشاه سنقر 09:07 80 %
500 تهران تهران شرق - مدارس 1% 1% 1% 19% 31% 44% 45% 70% 77% 78% 78 % 79 % 79 % 79 %
501 گيلان تالش 09:32 11% 29% 29% 71% 71% 76% 76% 76% 76% 76% 76 % 76 % 76 % 76 %
502 بوشهر خورموج 09:01 16% 16% 54% 54% 56% 57% 57% 76% 76 % 76 % 76 % 76 %
503 اصفهان دولت آباد اصفهان 09:19 14% 14% 32% 43% 43% 72% 75% 75% 75 % 75 % 75 % 75 %
504 خوزستان شوش دانيال 09:07 10% 10% 10% 39% 39% 39% 74% 75% 75% 75% 75 % 75 % 75 % 75 %
505 سيستان و بلوچستان ايرانشهر - مدارس 09:07 16% 18% 19% 19% 43% 70% 73% 73% 73% 73% 73 % 73 % 73 % 73 %
506 يزد مروست 10:30 1% 1% 1% 1% 1% 1% 6% 73% 73% 73% 73 % 73 % 73 % 73 %
507 گيلان چابكسر 72% 72% 72% 72% 72% 72 % 72 % 72 % 72 %
508 فارس لار 10:11 57% 57% 57% 71% 71% 71% 71% 71 % 71 % 71 % 71 %
509 همدان كبودرآهنگ 09:38 13% 13% 33% 47% 48% 48% 48% 65% 65% 65% 65 % 65 % 65 % 65 %
510 تهران مدارس شيرواني 32% 42% 42% 42% 42% 42 % 65 % 65 % 65 %
511 كرمان رابر 1% 1% 1% 1% 1% 1% 65% 65 % 65 % 65 % 65 %
512 چهارمحال و بختياري اقماري شهرکرد 09:19 53% 53% 53% 53% 53 % 64 % 64 % 64 %
513 خراسان جنوبي قائن - مدارس 09:01 19% 35% 41% 41% 41% 41% 51% 63% 63% 63% 63 % 63 % 63 % 63 %
514 تهران تهران غرب - مدارس 12:17 2% 3% 5% 5% 15% 18% 32% 32% 44% 59% 59 % 60 % 63 % 63 %
515 هرمزگان پارسيان 09:01 62% 62% 63% 63% 63 % 63 % 63 % 63 %
516 بوشهر تنگستان 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61 % 61 % 61 % 61 %
517 هرمزگان بندر خمير 03:22 1% 1% 1% 1% 1% 1% 54% 59% 59% 59% 59 % 59 % 59 % 59 %
518 تهران شهرري پسران - مدارس 11% 11% 36% 36% 36% 44% 58% 58% 58% 58 % 58 % 58 % 58 %
519 هرمزگان قشم 09:25 27% 27% 27% 27% 27% 27% 56% 58% 58% 58% 58 % 58 % 58 % 58 %
520 فارس اوز 09:44 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57 % 57 % 57 % 57 %
521 هرمزگان كيش 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57 % 57 % 57 % 57 %
522 يزد خاتم 09:38 16% 16% 16% 33% 33% 53% 57% 57% 57% 57% 57 % 57 % 57 % 57 %
523 سيستان و بلوچستان نيک شهر 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51 % 51 % 51 % 51 %
524 اصفهان نائين 11:28 16% 32% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39 % 39 % 39 % 39 %
525 فارس سده 11:05 14% 14% 37% 37% 37% 37 % 37 % 37 % 37 %
526 سمنان بيارجمند 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31 % 31 % 31 % 31 %
527 سيستان و بلوچستان راسک 09:19 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18 % 18 % 18 % 18 %
528 فارس سعادت شهر 09:01 2% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5 % 5 % 5 % 5 %
529 فارس بالاده 09:02 2% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4 % 4 % 4 % 4 %
530 كرمان جيرفت - اقماري 4% 4% 4% 4% 4% 4 % 4 % 4 % 4 %
531 فارس بوانات 09:02 2% 2% 2% 2% 2% 2 % 2 % 2 % 2 %
532 بوشهر دلوار 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2 % 2 % 2 % 2 %
533 هرمزگان بشاگرد 09:25 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % 1 % 1 %
534 خراسان رضوي صالح آباد 09:31 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % 1 % 1 %
535 بوشهر خارک 12:05
536 كرمان رودبار جيرفت 05:15
537 فارس سپيدان 05:15
538 كرمان كوهبنان 05:15
539 فارس سروستان 05:15
540 آذربايجان شرقي هريس 09:07
541 آذربايجان شرقي مهربان 10:24
542 فارس كنارتخته 09:19
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24