کارنامه روز آزمونبرای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون در شهرتان ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .
پس از ساعت 15 می توانید کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه را مشاهده کنید. در جدول زیر وضعیت درصد ارسال پاسخبرگ های آزمون نسبت به حاضران در هر نمایندگی قابل مشاهده است . .
در صورت مشاهده ی اشکال در کارنامه خود به صفحه شخصی مراجعه کرده و اشکال احتمالی خود را هم اکنون گزارش کنید
ردیف استان نمایندگی زمان شروع اسکن پاسخبرگ غایبین 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 تجمعی روز جمعه
1 آذربايجان شرقي مراغه دختر 09:04 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
2 زنجان زرين رود 09:46 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
3 آذربايجان شرقي ايلخچي %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
4 قزوين الوند دختران 09:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
5 تهران اسلامشهر پسران 10:09 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
6 لرستان فيروزآباد لرستان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
7 اصفهان دولت آباد اصفهان 10:57 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
8 گلستان گاليكش 10:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
9 مركزي مهاجران %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
10 آذربايجان شرقي كليبر 03:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
11 آذربايجان شرقي بستان آباد 03:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
12 اصفهان گزبرخوار %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
13 خراسان جنوبي نهبندان 10:15 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
14 مازندران بندپي شرقي 10:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
15 تهران بومهن 09:37 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
16 آذربايجان شرقي ممقان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
17 خراسان رضوي بجستان 10:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
18 مركزي شازند 10:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
19 خراسان رضوي رشتخوار 11:23 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
20 مازندران زيراب 10:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
21 مازندران رستم كلا 03:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
22 گيلان رحيم آباد %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
23 اصفهان درچه پياز 09:44 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
24 ايلام ايوان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
25 خراسان رضوي نقاب 11:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
26 خراسان رضوي ششتمد %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
27 همدان لالجين %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
28 گلستان گميشان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
29 هرمزگان بستك 03:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
30 فارس زرقان 11:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
31 چهارمحال و بختياري بن 03:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
32 اصفهان زواره %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
33 اردبيل انگوت 09:24 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
34 آذربايجان غربي مهاباد2 09:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
35 چهارمحال و بختياري کيان 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
36 ايلام بدره 09:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
37 هرمزگان بندر کنگ و چارک 09:27 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
38 ايلام مهران 09:00 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
39 مازندران سيمرغ %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
40 گلستان کلاله دختران 09:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
41 سيستان و بلوچستان چابهار 10:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
42 گيلان تالش2 09:05 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
43 ايلام ايلام 2 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
44 لرستان کوهدشت 2 09:59 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
45 گيلان حويق 08:54 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
46 آذربايجان شرقي سراب2 11:37 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
47 تهران لواسان 09:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
48 تهران ارمغان دانش 10:15 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
49 تهران پيشداد 10:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
50 تهران دبير 2 10:09 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
51 تهران ابن سينا 10:16 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
52 تهران روش 10:15 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
53 تهران علم و فن 11:38 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
54 تهران نگارين 10:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
55 تهران باغستان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
56 تهران انديشه 10:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
57 هرمزگان بندر خمير 11:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
58 لرستان كوهناني %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
59 تهران گلستان اسلامشهر 10:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
60 خراسان جنوبي سربيشه %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
61 گلستان كردكوي 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
62 اردبيل بيله سوار 03:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
63 بوشهر خورموج 09:27 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
64 خوزستان زيدون %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
65 ايلام ملكشاهي 09:37 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
66 البرز کرج پسر 2 12:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
67 البرز کرج دختر 2 09:30 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
68 مازندران رويان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
69 مازندران كلاردشت 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
70 كرمان راور 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
71 كرمان كوهبنان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
72 خراسان رضوي جغتاي %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
73 يزد اردكان 08:54 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
74 خراسان رضوي سلطان آبادسبزوار 03:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
75 تهران وردآورد 09:52 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
76 خراسان رضوي باخرز %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
77 مازندران نور 09:05 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
78 مازندران سوادكوه %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
79 مازندران نكا 03:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
80 مازندران بهشهر 03:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
81 مازندران بابلسر 11:33 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
82 مازندران تنكابن 09:11 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
83 مازندران رامسر 09:02 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
84 مازندران نوشهر 09:03 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
85 مازندران چالوس 09:37 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
86 مازندران قائم شهر 08:23 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
87 مازندران آمل 09:43 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
88 مازندران بابل 09:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
89 مركزي زرنديه 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
90 فارس قائميه %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
91 خراسان رضوي نيشابور 09:11 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
92 خراسان رضوي فريمان 10:13 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
93 مازندران ساري 09:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
94 کرمانشاه گيلانغرب 08:54 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
95 خراسان رضوي تايباد 11:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
96 خراسان رضوي كاشمر 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
97 خراسان جنوبي قائن 10:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
98 خراسان شمالي شيروان 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
99 خراسان جنوبي بيرجند 10:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
100 خراسان رضوي تربت جام 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
101 خراسان رضوي سبزوار 09:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
102 تهران تهرانسر 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
103 تهران پيشوا 09:11 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
104 تهران ورامين 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
105 تهران شهرري دختران 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
106 تهران اسلامشهر دختران 10:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
107 تهران شهريار 11:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
108 البرز كرج جنوب پسران 09:30 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
109 تهران رودهن 10:00 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
110 تهران شهر قدس 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
111 تهران پاكدشت 09:24 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
112 البرز كرج جنوب دختران 09:59 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
113 البرز كرج مركز پسران 09:30 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
114 البرز كرج مركز دختران 02:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
115 خراسان رضوي مشهد غرب پسران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
116 خراسان رضوي مشهد غرب دختران 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
117 خراسان رضوي مشهد دختران 09:28 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
118 خراسان رضوي مشهدجنوب پسران 09:43 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
119 خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
120 خراسان رضوي مشهد پسران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
121 تهران قرچك 09:08 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
122 تهران فيروزكوه 10:21 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
123 خوزستان آبادان 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
124 خوزستان بهبهان دختران 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
125 خوزستان بهبهان پسران 12:29 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
126 زنجان خرمدره 09:23 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
127 خوزستان شوشتر 10:31 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
128 خوزستان شوش دانيال 09:09 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
129 خوزستان انديمشك 09:29 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
130 خوزستان ماه شهر 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
131 فارس اقليد 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
132 فارس خنج 09:11 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
133 فارس فيروزآباد 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
134 مازندران گلوگاه پسران 03:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
135 فارس آباده 10:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
136 خوزستان دزفول 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
137 فارس شيراز دختران 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
138 خراسان شمالي بجنورد 2 08:54 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
139 خوزستان اهواز 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
140 فارس شيراز پسران - مدارس 09:58 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
141 فارس شيراز پسران 09:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
142 خراسان شمالي آشخانه 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
143 مازندران چمستان 09:46 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
144 مازندران جويبار 09:55 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
145 مازندران محمودآباد 03:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
146 مازندران فريدون كنار 10:15 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
147 مازندران عباس‌آباد 11:38 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
148 فارس مرودشت 11:03 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
149 فارس فسا 10:03 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
150 فارس ارسنجان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
151 خراسان جنوبي بشرويه 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
152 فارس جهرم 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
153 فارس نورآباد ممسني 09:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
154 آذربايجان غربي ماكو 09:08 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
155 آذربايجان غربي بوكان 10:11 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
156 آذربايجان غربي مياندوآب دختران 10:11 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
157 آذربايجان غربي مياندوآب پسران 10:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
158 آذربايجان غربي نقده 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
159 اصفهان نجف آباد 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
160 اصفهان شهرضا پسران 11:26 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
161 اصفهان مباركه 10:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
162 آذربايجان شرقي تبريز 11:21 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
163 آذربايجان غربي سردشت 09:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
164 آذربايجان غربي پيرانشهر 09:46 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
165 آذربايجان غربي سلماس 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
166 آذربايجان غربي خوي 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
167 اصفهان دهاقان 11:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
168 اصفهان زرين شهر 09:29 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
169 اصفهان اردستان 09:44 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
170 اصفهان گلپايگان 08:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
171 اصفهان كاشان 09:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
172 خوزستان گتوند 09:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
173 اصفهان اصفهان پسران 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
174 خوزستان اميديه 10:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
175 لرستان دورود 09:29 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
176 لرستان نورآباد 09:55 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
177 لرستان كوهدشت 1 09:23 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
178 لرستان بروجرد 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
179 لرستان خرم آباد2 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
180 لرستان خرم آباد1 09:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
181 كرمان عنبرآباد 09:55 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
182 كرمان بافت 09:58 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
183 كرمان انار 10:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
184 كرمان بردسير 09:28 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
185 كرمان كهنوج 10:05 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
186 كرمان قلعه گنج 09:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
187 كرمان زرند 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
188 كرمان شهربابك دختران 08:57 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
189 كرمان جيرفت 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
190 كرمان بم 09:33 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
191 كرمان رفسنجان 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
192 كرمان سيرجان 09:24 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
193 كرمان كرمان - مدارس 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
194 كرمان كرمان 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
195 آذربايجان شرقي بناب دختران 09:44 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
196 آذربايجان شرقي عجب شير 09:44 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
197 آذربايجان شرقي سراب1 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
198 آذربايجان شرقي مرند دختران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
199 آذربايجان شرقي مراغه پسر 11:11 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
200 آذربايجان شرقي ميانه 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
201 آذربايجان شرقي آذرشهر 10:28 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
202 آذربايجان شرقي اهر پسران 09:11 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
203 گيلان رشت دختران 10:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
204 گيلان رشت‌ پسران 09:24 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
205 آذربايجان شرقي ملكان پسران 10:00 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
206 آذربايجان شرقي بناب پسران 09:37 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
207 گلستان مينودشت 09:55 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
208 گلستان گرگان دختران 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
209 گلستان گرگان پسر 08:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
210 کرمانشاه هرسين 09:33 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
211 کرمانشاه روانسر 09:37 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
212 کرمانشاه جوانرود 09:37 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
213 کرمانشاه پاوه 09:37 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
214 کرمانشاه سرپل ذهاب 09:40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
215 کرمانشاه اسلام آباد غرب 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
216 مركزي دليجان 10:28 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
217 مركزي ساوه 10:11 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
218 مركزي اراک دختران 09:40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
219 مركزي اراک پسران 10:13 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
220 كردستان كامياران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
221 كردستان ديواندره 11:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
222 كردستان بانه %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
223 كردستان قروه 09:37 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
224 كردستان سقز 09:40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
225 كردستان مريوان 09:38 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
226 كردستان دهگلان 09:04 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
227 كردستان سنندج 08:54 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
228 گلستان كلاله پسران 11:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
229 گلستان علي آباد كتول 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
230 گيلان صومعه سرا 03:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
231 گيلان سياهكل 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
232 گيلان رضوانشهر 09:38 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
233 البرز کمالشهر 04:27 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
234 کرمانشاه كرمانشاه 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
235 لرستان ازنا 09:52 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
236 خوزستان شادگان 11:03 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
237 گيلان آستارا 11:52 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
238 گيلان ماسال %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
239 گيلان فومن 09:55 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
240 گيلان لاهيجان 09:37 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
241 همدان نهاوند 10:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
242 همدان اسدآباد 09:58 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
243 همدان ملاير دختران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
244 همدان ملاير پسران 10:09 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
245 همدان بهار 10:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
246 همدان همدان 09:23 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
247 مركزي محلات 08:58 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
248 يزد يزد پسران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
249 همدان كبودرآهنگ 09:38 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
250 همدان تويسركان 10:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
251 گلستان گنبد 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
252 گيلان رودسر 09:29 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
253 قزوين آبيك 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
254 قزوين قزوين 10:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
255 يزد طبس 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
256 يزد زارچ 10:31 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
257 يزد ميبد 08:54 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
258 يزد ابركوه 10:00 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
259 چهارمحال و بختياري شهركرد 09:55 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
260 کهگيلويه و بويراحمد گچساران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
261 کهگيلويه و بويراحمد باشت 11:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
262 کهگيلويه و بويراحمد لنده %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
263 کهگيلويه و بويراحمد دهدشت 10:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
264 سمنان سمنان 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
265 چهارمحال و بختياري بروجن 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
266 چهارمحال و بختياري فارسان 09:49 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
267 چهارمحال و بختياري فرخ شهر 09:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
268 چهارمحال و بختياري هفشجان 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
269 ايلام دهلران 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
270 ايلام آبدانان دختران 09:46 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
271 ايلام آبدانان پسران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
272 ايلام دره شهر 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
273 هرمزگان قشم %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
274 ايلام ايلام 1 09:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
275 هرمزگان بندرعباس 09:28 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
276 قم قم پسران 09:25 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
277 زنجان ابهر 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
278 زنجان زنجان 08:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
279 اردبيل نمين 11:21 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
280 اردبيل مشكين شهر 09:33 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
281 اردبيل پارس‌آباد مغان 10:13 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
282 اردبيل اردبيل 09:28 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
283 سمنان دامغان 09:48 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
284 سمنان گرمسار 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
285 تهران ملارد 09:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
286 اصفهان تيران 09:08 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
287 اردبيل سرعين 11:20 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
288 قزوين محمديه پسران 11:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
289 قزوين الوند پسران 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
290 گيلان كياشهر 10:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
291 گيلان املش 10:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
292 آذربايجان غربي قره ضياالدين 10:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
293 خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران 08:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
294 خراسان رضوي مشهد جنوب دختران 09:42 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
295 خراسان رضوي مشهد شرق پسران 10:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
296 بوشهر برازجان 09:03 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
297 سيستان و بلوچستان زابل 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
298 سيستان و بلوچستان زاهدان 09:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
299 قم قم دختران 09:37 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
300 خوزستان مسجد سليمان 10:31 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
301 چهارمحال و بختياري لردگان 09:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
302 فارس فراشبند 09:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
303 قزوين بوئين زهرا 10:01 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
304 البرز نظرآباد 09:27 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
305 سمنان شاهرود 11:52 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
306 بوشهر جم 09:45 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
307 تهران شهرري پسران 12:07 94% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
308 يزد صدوق 87% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
309 تهران تهران جنوب 08:53 86% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
310 خراسان رضوي مشهد شرق دختران 09:04 82% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
311 البرز اشتهارد 12:06 73% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
312 لرستان بيران شهر 11:13 62% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
313 خراسان رضوي گناباد 09:27 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
314 تهران اوج 12:03 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
315 خوزستان باغ ملك 09:44 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
316 آذربايجان غربي ربط 03:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
317 آذربايجان شرقي خدا آفرين 03:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
318 گيلان كوچصفهان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
319 گيلان خشكبيجار %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
320 فارس لامرد 12:06 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
321 چهارمحال و بختياري سامان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
322 آذربايجان شرقي ملكان دختران 09:58 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
323 خراسان رضوي سرخس 10:16 95% 95% %100 %100 %100 %100 %100 %100
324 بوشهر بوشهر دختر 08:54 14% 14% %100 %100 %100 %100 %100 %100
325 خراسان رضوي فيض آباد 09:22 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100
326 خراسان رضوي تربت حيدريه 09:22 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100
327 گلستان آزادشهر 12:19 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
328 خراسان رضوي دولت آباد تربت حيدريه %100 %100 %100 %100 %100 %100
329 البرز ماهدشت 12:36 %100 %100 %100 %100 %100 %100
330 بوشهر بندر ديلم %100 %100 %100 %100 %100 %100
331 فارس ني ريز 11:04 %100 %100 %100 %100 %100 %100
332 اصفهان آران و بيدگل 12:35 %100 %100 %100 %100 %100 %100
333 تهران تهران غرب 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
334 اصفهان اصفهان دختران 08:56 99% 99% 99% %100 %100 %100 %100 %100
335 آذربايجان شرقي اهر دختران 09:37 97% 97% 97% %100 %100 %100 %100 %100
336 اصفهان خميني شهر 09:11 91% 94% 94% %100 %100 %100 %100 %100
337 گيلان آستانه اشرفيه 11:21 78% 78% 78% %100 %100 %100 %100 %100
338 اردبيل خلخال 10:06 3% 20% 20% %100 %100 %100 %100 %100
339 كرمان كشكوئيه 12:44 %100 %100 %100 %100 %100
340 كردستان سروآباد 91% 91% 91% 99% %100 %100 %100 %100
341 فارس استهبان 10:56 99% 99% 99% 99% %100 %100 %100 %100
342 فارس خرامه 12:26 99% %100 %100 %100 %100
343 اردبيل گرمي 12:51 %100 %100 %100 %100
344 آذربايجان شرقي جلفا 02:40 97% 97% 97% 97% 97% %100 %100 %100
345 گيلان چابكسر 03:06 %100 %100 %100
346 تهران تهران شمال 08:56 71% 88% 88% 88% 89% 89% %100 %100
347 اصفهان نطنز 09:22 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% %100 %100
348 تهران تهران شرق 08:56 64% 70% 97% 97% 97% 97% 97% 97% %100 %100
349 گيلان رودبار 01:17 %100 %100
350 فارس سعادت شهر %100 %100
351 همدان رزن 01:40 85% 85% 85% 85 % 85 % %100 %100
352 تهران پرند2 11:21 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % %100
353 ايلام سرابله 09:09 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % %100
354 چهارمحال و بختياري اقماري شهرکرد %100
355 خوزستان رامهرمز 09:29 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
356 آذربايجان شرقي مرند پسران 10:31 69% 69% 69% 69% %100 %100 %100 %100
357 کرمانشاه كنگاور 09:48 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
358 فارس داراب 09:58 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
359 گلستان راميان 11:41 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
360 قزوين تاكستان 10:09 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
361 کهگيلويه و بويراحمد بهمئي %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
362 گلستان بندرگز 09:22 83% %100 %100 %100 %100 %100 %100
363 خوزستان بهبهان دختران پايه 10:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
364 آذربايجان غربي پلدشت 03:06 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
365 خوزستان ايذه 09:56 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
366 لرستان اليگودرز 10:56 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
367 تهران مشيريه 08:57 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
368 خراسان شمالي اسفراين 09:05 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
369 گيلان سنگر 09:10 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
370 کهگيلويه و بويراحمد ياسوج 09:27 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
371 اصفهان فلاورجان 10:31 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
372 هرمزگان ميناب 10:56 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
373 زنجان خدابنده 09:44 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
374 تهران پرديس 08:53 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
375 چهارمحال و بختياري كيار 11:15 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
376 گلستان بندرتركمن 08:53 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
377 اصفهان نائين 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
378 يزد يزد دختران 09:10 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
379 تهران قصرفيروزه 09:22 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
380 مازندران اميركلا 09:22 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
381 کرمانشاه دالاهو 09:41 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
382 اصفهان بهارستان 09:22 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
383 مازندران شيرگاه 09:05 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
384 اصفهان شهرضا دختران 09:33 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
385 خراسان رضوي خواف 10:19 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
386 مركزي خمين 09:39 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
387 خراسان جنوبي فردوس 09:30 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
388 همدان قروه درجزين 02:40 95% 95% 95% 95 % 95 % 96 % 96 %
389 آذربايجان شرقي شبستر 09:07 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
390 خراسان رضوي قوچان 10:10 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
391 سيستان و بلوچستان سراوان2 10:56 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
392 بوشهر بندر گناوه 09:44 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
393 آذربايجان غربي تكاب 11:38 94% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
394 کهگيلويه و بويراحمد چرام 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
395 سيستان و بلوچستان سراوان 1 10:56 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
396 هرمزگان رودان 03:06 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
397 آذربايجان غربي شاهين دژ 10:25 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
398 لرستان دوره 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
399 هرمزگان بشاگرد 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
400 گيلان كلاچاي 03:06 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
401 گيلان بندرانزلي 03:06 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
402 خوزستان هنديجان دختر 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
403 خراسان رضوي در‌گز 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
404 خراسان رضوي صالح آباد 12:29 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
405 گيلان لنگرود 11:03 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
406 البرز هشتگرد 10:14 84% 84% 84% 84% 84% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
407 فارس خرم‌بيد 11:17 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
408 خوزستان بندر امام خميني 11:03 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
409 آذربايجان غربي اشنويه 09:56 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
410 مازندران بندپي غربي 11:43 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
411 فارس اوز 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
412 اصفهان شاهين شهر 08:53 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
413 مازندران بهنمير 10:24 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
414 اصفهان بادرود 02:40 51% 51% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
415 مازندران گلوگاه دختران 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
416 خراسان رضوي مشهد شمال پسران 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
417 آذربايجان غربي چالدران 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83 % 83 % 83 % 83 %
418 خراسان جنوبي ارسك 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82 % 82 % 82 % 82 %
419 كرمان فهرج 80% 80% 80% 80 % 80 % 80 % 80 %
420 كرمان ريگان 78% 78% 78% 78 % 78 % 78 % 78 %
421 فارس لار 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 77 %
422 آذربايجان غربي شوط 11:50 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75 % 75 % 75 % 75 %
423 خراسان جنوبي سرايان 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74 % 74 % 74 % 74 %
424 سيستان و بلوچستان سيب و سوران 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 52% 52% 52% 52 % 52 % 52 % 71 %
425 البرز محمدشهر 08:53 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70 % 70 % 70 % 70 %
426 البرز شهر جديد هشتگرد 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69 % 69 % 69 % 69 %
427 خراسان رضوي چناران 09:09 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69 % 69 % 69 % 69 %
428 تهران رباط كريم 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68 % 68 % 68 % 68 %
429 فارس كازرون 66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67 % 67 % 67 % 67 %
430 گيلان لشت نشا 12:15 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62 % 62 % 62 % 62 %
431 كرمان نرماشير 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61 % 61 % 61 % 61 %
432 خراسان شمالي بجنورد 1 09:49 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58 % 58 % 58 % 58 %
433 تهران شهرجديد پرند 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56 % 56 % 56 % 56 %
434 تهران اميدرسالت 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54 % 54 % 54 % 54 %
435 بوشهر بوشهر پسر 45 % 45 % 45 %
436 فارس بوانات 11:18
437 البرز فرهنگ جنوب 10:56
438 کرمانشاه صحنه 09:31