کارنامه روز آزمونبرای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون در شهرتان ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .
پس از ساعت 15 می توانید کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه را مشاهده کنید. در جدول زیر وضعیت درصد ارسال پاسخبرگ های آزمون نسبت به حاضران در هر نمایندگی قابل مشاهده است . .
در صورت مشاهده ی اشکال در کارنامه خود به صفحه شخصی مراجعه کرده و اشکال احتمالی خود را هم اکنون گزارش کنید
ردیف استان نمایندگی زمان شروع اسکن پاسخبرگ غایبین 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 تجمعی روز جمعه
1 خراسان شمالي بجنورد 2 09:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
2 چهارمحال و بختياري فلارد 08:59 82% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
3 گيلان سنگر 09:32 72% 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100
4 گلستان خان ببين 08:37 95% 95% %100 %100 %100 %100 %100 %100
5 مازندران بندپي غربي 09:20 79% 79% %100 %100 %100 %100 %100 %100
6 خراسان جنوبي نهبندان 08:50 63% 70% %100 %100 %100 %100 %100 %100
7 ايلام آبدانان پسران 09:17 64% 64% %100 %100 %100 %100 %100 %100
8 کرمانشاه صحنه 08:59 44% 44% %100 %100 %100 %100 %100 %100
9 ايلام بدره 09:13 39% 39% %100 %100 %100 %100 %100 %100
10 گيلان سياهكل 09:14 7% 7% %100 %100 %100 %100 %100 %100
11 چهارمحال و بختياري كيار 10:04 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
12 مازندران سيمرغ 10:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100
13 گيلان كياشهر 10:23 %100 %100 %100 %100 %100 %100
14 کرمانشاه قصر شيرين 10:24 %100 %100 %100 %100 %100 %100
15 خوزستان بندر امام خميني 09:28 49% 49% 99% %100 %100 %100 %100 %100
16 مازندران چمستان 08:53 70% 81% 96% %100 %100 %100 %100 %100
17 خراسان جنوبي فردوس 08:50 52% 61% 94% %100 %100 %100 %100 %100
18 مركزي خمين 08:50 48% 79% 92% %100 %100 %100 %100 %100
19 همدان اسدآباد 08:53 48% 48% 87% %100 %100 %100 %100 %100
20 تهران فيروزكوه 09:54 86% %100 %100 %100 %100 %100
21 اصفهان داران 09:14 66% 86% 86% %100 %100 %100 %100 %100
22 سيستان و بلوچستان زابل 09:19 35% 66% 83% %100 %100 %100 %100 %100
23 خراسان رضوي بجستان 09:12 1% 32% 83% %100 %100 %100 %100 %100
24 گلستان مينودشت 09:45 54% 80% %100 %100 %100 %100 %100
25 كرمان انار 09:14 38% 79% 79% %100 %100 %100 %100 %100
26 خراسان رضوي تايباد 08:59 42% 42% 74% %100 %100 %100 %100 %100
27 ايلام دهلران 09:12 54% 72% 72% %100 %100 %100 %100 %100
28 مازندران قائم شهر 08:50 16% 33% 72% %100 %100 %100 %100 %100
29 كرمان شهربابك پسران 08:59 71% 71% 71% %100 %100 %100 %100 %100
30 مازندران سوادكوه 08:59 69% 69% %100 %100 %100 %100 %100
31 چهارمحال و بختياري کيان 10:08 69% 69% 69% %100 %100 %100 %100 %100
32 آذربايجان غربي چالدران 08:53 60% 60% 68% %100 %100 %100 %100 %100
33 مازندران بهنمير 08:59 68% 68% 68% %100 %100 %100 %100 %100
34 مازندران رامسر 09:16 48% 67% 67% %100 %100 %100 %100 %100
35 گيلان رضوانشهر 09:47 8% 8% 64% %100 %100 %100 %100 %100
36 يزد ابركوه 08:53 61% 61% 62% %100 %100 %100 %100 %100
37 لرستان کوهدشت 2 10:01 42% 42% 60% %100 %100 %100 %100 %100
38 مازندران نور 08:48 56% 56% 60% %100 %100 %100 %100 %100
39 البرز کمالشهر 09:18 29% 29% 59% %100 %100 %100 %100 %100
40 خراسان رضوي مشهد دختران 09:40 31% 34% 59% %100 %100 %100 %100 %100
41 آذربايجان شرقي اهر دختران 09:42 50% 50% 55% %100 %100 %100 %100 %100
42 همدان ملاير پسران 10:11 54% 54% 54% %100 %100 %100 %100 %100
43 تهران دماوند 10:00 53% 53% %100 %100 %100 %100 %100
44 خراسان رضوي مشهد شرق دختران 09:28 45% 45% 53% %100 %100 %100 %100 %100
45 فارس اقليد 08:59 10% 11% 51% %100 %100 %100 %100 %100
46 خراسان شمالي آشخانه 08:50 44% 44% 51% %100 %100 %100 %100 %100
47 مركزي محلات 09:40 37% 43% 49% %100 %100 %100 %100 %100
48 گلستان كردكوي 09:51 35% 35% 47% %100 %100 %100 %100 %100
49 همدان بهار 09:33 13% 14% 44% %100 %100 %100 %100 %100
50 خراسان رضوي مشهد جنوب دختران 09:18 43% 44% 44% %100 %100 %100 %100 %100
51 كردستان سقز 08:50 42% 42% 42% %100 %100 %100 %100 %100
52 سيستان و بلوچستان سراوان2 09:14 38% 38% 38% %100 %100 %100 %100 %100
53 خوزستان اميديه 09:00 33% 34% 34% %100 %100 %100 %100 %100
54 چهارمحال و بختياري فارسان 09:14 23% 23% 23% %100 %100 %100 %100 %100
55 کرمانشاه هرسين 08:46 19% 19% 19% %100 %100 %100 %100 %100
56 ايلام مهران 09:14 16% 16% 17% %100 %100 %100 %100 %100
57 لرستان دوره 10:04 %100 %100 %100 %100 %100
58 کهگيلويه و بويراحمد لنده 09:21 %100 %100 %100 %100 %100
59 بوشهر بندر ديلم 09:33 %100 %100 %100 %100 %100
60 گيلان ماسال 09:50 %100 %100 %100 %100 %100
61 كرمان بردسير 09:12 %100 %100 %100 %100 %100
62 فارس كازرون 08:53 56% 56% 75% %100 %100 %100 %100 %100
63 كردستان بانه 09:12 34% 34% 34% %100 %100 %100 %100 %100
64 يزد اردكان 09:12 40% 40% 99% %100 %100 %100 %100
65 كرمان زرند 08:37 65% 82% 99% 99% %100 %100 %100 %100
66 يزد ميبد 08:50 56% 56% 72% 97% %100 %100 %100 %100
67 تهران اميدرسالت 09:44 97% 97% %100 %100 %100 %100
68 کرمانشاه اسلام آباد غرب 09:25 67% 90% 95% 95% %100 %100 %100 %100
69 تهران پرديس 09:40 24% 60% 95% %100 %100 %100 %100
70 تهران لواسان 09:44 18% 52% 94% %100 %100 %100 %100
71 فارس شيراز پسران 08:50 48% 56% 74% 93% %100 %100 %100 %100
72 خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران 08:37 27% 37% 63% 93% %100 %100 %100 %100
73 فارس شيراز دختران 08:50 29% 43% 60% 91% %100 %100 %100 %100
74 همدان كبودرآهنگ 09:40 69% 69% 82% 89% %100 %100 %100 %100
75 گيلان لاهيجان 08:50 52% 52% 56% 86% %100 %100 %100 %100
76 چهارمحال و بختياري فرخ شهر 09:13 79% 86% 86% %100 %100 %100 %100
77 فارس قائميه 08:50 45% 81% 83% 83% %100 %100 %100 %100
78 گيلان آستارا 09:40 1% 83% 83% %100 %100 %100 %100
79 آذربايجان شرقي مراغه پسر 08:37 3% 3% 3% 82% %100 %100 %100 %100
80 مازندران محمودآباد 09:24 54% 54% 82% 82% %100 %100 %100 %100
81 تهران انديشه - مدارس 09:44 21% 43% 81% %100 %100 %100 %100
82 خراسان رضوي چناران 09:12 66% 80% 80% 80% %100 %100 %100 %100
83 كرمان رفسنجان 08:50 57% 59% 59% 80% %100 %100 %100 %100
84 کهگيلويه و بويراحمد گچساران 03:29 66% 67% 79% 79% %100 %100 %100 %100
85 همدان رزن 10:17 31% 31% 31% 79% %100 %100 %100 %100
86 خوزستان دزفول 10:13 46% 46% 54% 78% %100 %100 %100 %100
87 كردستان مريوان 08:50 49% 49% 57% 78% %100 %100 %100 %100
88 كرمان شهربابك دختران 09:14 35% 35% 65% 77% %100 %100 %100 %100
89 لرستان بروجرد 09:17 42% 43% 43% 77% %100 %100 %100 %100
90 آذربايجان شرقي عجب شير 08:37 59% 67% 74% 74% %100 %100 %100 %100
91 کرمانشاه كرمانشاه 08:41 38% 40% 43% 73% %100 %100 %100 %100
92 كردستان سنندج 08:50 46% 46% 66% 73% %100 %100 %100 %100
93 سمنان سمنان 08:50 32% 32% 32% 73% %100 %100 %100 %100
94 خراسان رضوي مشهد پسران 08:50 25% 56% 56% 73% %100 %100 %100 %100
95 مازندران ساري 09:14 43% 49% 55% 71% %100 %100 %100 %100
96 گيلان رحيم آباد 09:18 21% 45% 45% 70% %100 %100 %100 %100
97 تهران شهر قدس 09:33 44% 44% 56% 70% %100 %100 %100 %100
98 گيلان تالش3 10:07 59% 59% 69% %100 %100 %100 %100
99 گلستان علي آباد كتول 09:23 33% 33% 41% 68% %100 %100 %100 %100
100 مازندران تنكابن 08:50 16% 35% 66% 67% %100 %100 %100 %100
101 تهران انديشه 09:44 16% 25% 67% %100 %100 %100 %100
102 خوزستان شوشتر 08:59 41% 41% 41% 67% %100 %100 %100 %100
103 خراسان رضوي مشهدجنوب پسران 09:02 57% 57% 66% 66% %100 %100 %100 %100
104 مركزي دليجان 09:40 1% 27% 50% 66% %100 %100 %100 %100
105 فارس نورآباد ممسني 08:50 23% 44% 65% 65% %100 %100 %100 %100
106 چهارمحال و بختياري هفشجان 09:18 49% 64% 65% 65% %100 %100 %100 %100
107 مازندران بندپي شرقي 10:08 43% 63% 64% 64% %100 %100 %100 %100
108 لرستان نورآباد 09:14 36% 57% 57% 62% %100 %100 %100 %100
109 يزد زارچ 10:13 61% %100 %100 %100 %100
110 خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران 08:37 27% 27% 54% 61% %100 %100 %100 %100
111 همدان ملاير دختران 09:14 26% 52% 61% 61% %100 %100 %100 %100
112 كرمان جيرفت 08:37 20% 20% 37% 61% %100 %100 %100 %100
113 گيلان كلاچاي 08:50 25% 25% 60% 60% %100 %100 %100 %100
114 اصفهان فولاد شهر 08:59 15% 15% 30% 60% %100 %100 %100 %100
115 مازندران عباس‌آباد 08:59 42% 60% 60% %100 %100 %100 %100
116 آذربايجان شرقي مراغه دختر 09:13 35% 40% 40% 59% %100 %100 %100 %100
117 مازندران بابل 08:48 11% 42% 49% 59% %100 %100 %100 %100
118 خراسان رضوي تربت حيدريه 08:50 5% 58% 59% 59% %100 %100 %100 %100
119 مازندران گلوگاه دختران 10:16 58% 58% %100 %100 %100 %100
120 يزد صدوق 10:13 58% %100 %100 %100 %100
121 خوزستان دشت آزادگان 09:12 58% 58% 58% 58% %100 %100 %100 %100
122 خراسان جنوبي بيرجند 08:50 12% 40% 40% 56% %100 %100 %100 %100
123 مازندران اميركلا 09:40 27% 27% 27% 56% %100 %100 %100 %100
124 گلستان كلاله پسران 09:24 33% 56% 56% %100 %100 %100 %100
125 البرز نظرآباد 09:48 30% 55% 55% 55% %100 %100 %100 %100
126 گيلان حويق 09:18 7% 7% 55% 55% %100 %100 %100 %100
127 زنجان ابهر 08:41 5% 55% 55% 55% %100 %100 %100 %100
128 البرز محمدشهر 08:50 8% 26% 55% 55% %100 %100 %100 %100
129 کهگيلويه و بويراحمد باشت 11:07 54% 54% 54% 54% %100 %100 %100 %100
130 خراسان رضوي مشهد شرق پسران 08:59 25% 54% 54% 54% %100 %100 %100 %100
131 مازندران آمل 08:50 26% 35% 53% 54% %100 %100 %100 %100
132 خوزستان بهبهان دختران 08:50 14% 39% 51% 51% %100 %100 %100 %100
133 مازندران جويبار 09:40 18% 49% 49% 49% %100 %100 %100 %100
134 زنجان خرمدره 08:50 28% 49% 49% %100 %100 %100 %100
135 همدان قروه درجزين 09:24 49% 49% 49% 49% %100 %100 %100 %100
136 زنجان خدابنده 10:19 19% 47% 47% 47% %100 %100 %100 %100
137 لرستان ازنا 09:18 46% 46% 46% %100 %100 %100 %100
138 لرستان دورود 09:18 46% 46% 46% 46% %100 %100 %100 %100
139 مازندران نوشهر 09:44 36% 45% 46% 46% %100 %100 %100 %100
140 همدان تويسركان 09:40 41% 41% 41% 41% %100 %100 %100 %100
141 آذربايجان شرقي بناب دختران 09:44 40% 40% 40% 40% %100 %100 %100 %100
142 لرستان بيران شهر 09:18 39% 39% 39% 39% %100 %100 %100 %100
143 کرمانشاه روانسر 09:24 38% 38% 38% %100 %100 %100 %100
144 تهران دبير 2 10:07 1% 38% 38% %100 %100 %100 %100
145 کرمانشاه گيلانغرب 10:21 33% 33% %100 %100 %100 %100
146 آذربايجان غربي پلدشت 08:50 32% 32% 32% 32% %100 %100 %100 %100
147 گيلان رودسر 09:53 26% 26% 26% 26% %100 %100 %100 %100
148 مركزي ساوه 09:53 1% 12% 26% 26% %100 %100 %100 %100
149 خوزستان خرمشهر 10:11 26% %100 %100 %100 %100
150 اردبيل پارس‌آباد مغان 09:33 11% 15% 25% 25% %100 %100 %100 %100
151 خراسان رضوي سرخس 09:33 22% 22% 23% 23% %100 %100 %100 %100
152 سمنان گرمسار 08:50 21% 21% 21% 21% %100 %100 %100 %100
153 آذربايجان غربي ماكو 09:24 18% 18% 18% 18% %100 %100 %100 %100
154 خراسان جنوبي ارسك 09:14 5% 5% 5% 5% %100 %100 %100 %100
155 گلستان گميشان 08:50 3% %100 %100 %100 %100
156 تهران ملارد 08:50 2% 2% 2% 2% %100 %100 %100 %100
157 كردستان دهگلان 09:41 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100
158 چهارمحال و بختياري سامان 09:42 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100
159 لرستان خرم آباد2 08:50 %100 %100 %100 %100
160 فارس اوز 09:12 %100 %100 %100 %100
161 خوزستان شادگان 10:04 %100 %100 %100 %100
162 گيلان لشت نشا 09:54 %100 %100 %100 %100
163 اصفهان باغ بهادران 09:28 %100 %100 %100 %100
164 تهران نگارين 09:33 %100 %100 %100 %100
165 تهران ارمغان دانش 09:14 %100 %100 %100 %100
166 گلستان آق‌قلا 01:32 %100 %100 %100 %100
167 تهران باغستان 08:50 %100 %100 %100 %100
168 تهران بومهن 10:08 %100 %100 %100 %100
169 آذربايجان شرقي ممقان 01:06 %100 %100 %100 %100
170 مازندران كياسر 09:41 %100 %100 %100 %100
171 گيلان تالش2 09:47 %100 %100 %100 %100
172 همدان لالجين 09:33 %100 %100 %100 %100
173 اردبيل نمين 08:37 31% 31% 77% 81% %100 %100 %100 %100
174 كرمان بافت 08:50 59% 59% 60% 60% %100 %100 %100 %100
175 فارس آباده 08:50 55% 55% 55% %100 %100 %100 %100
176 اصفهان شاهين شهر 08:59 37% 37% 37% 71% %100 %100 %100 %100
177 کهگيلويه و بويراحمد سوق 08:53 19% 52% 52% 90% 99% %100 %100 %100
178 خراسان رضوي مشهد غرب دختران 08:50 27% 60% 60% 99% 99% %100 %100 %100
179 ايلام آبدانان دختران 10:04 42% 43% 43% 43% 99% %100 %100 %100
180 تهران وردآورد 10:04 99% %100 %100 %100
181 ايلام ايلام 1 10:04 35% 44% 64% 64% 99% %100 %100 %100
182 اردبيل انگوت 09:14 58% 77% 80% 98% 98% %100 %100 %100
183 همدان همدان - مدارس 09:27 34% 53% 61% 70% 98% %100 %100 %100
184 خراسان رضوي سبزوار 08:50 2% 46% 46% 46% 97% %100 %100 %100
185 آذربايجان شرقي آذرشهر 11:13 39% 51% 57% 86% 96% %100 %100 %100
186 کرمانشاه سرپل ذهاب 09:12 11% 53% 71% 95% 95% %100 %100 %100
187 قزوين الوند پسران 08:53 95% %100 %100 %100
188 آذربايجان شرقي ميانه 08:53 29% 29% 29% 75% 95% %100 %100 %100
189 قزوين الوند دختران 09:12 94% %100 %100 %100
190 كردستان كامياران 08:54 43% 43% 43% 89% 93% %100 %100 %100
191 لرستان خرم آباد1 08:50 4% 4% 29% 59% 93% %100 %100 %100
192 خراسان شمالي شيروان 09:28 42% 52% 52% 57% 91% %100 %100 %100
193 يزد مهريز 09:48 31% 31% 31% 90% %100 %100 %100
194 اصفهان نطنز 09:54 1% 89% %100 %100 %100
195 مازندران شيرگاه 10:46 39% 56% 76% 89% %100 %100 %100
196 كرمان كرمان 08:50 27% 41% 49% 68% 89% %100 %100 %100
197 آذربايجان شرقي ملكان پسران 10:09 50% 50% 50% 89% 89% %100 %100 %100
198 گلستان بندرتركمن 08:50 37% 37% 37% 61% 88% %100 %100 %100
199 آذربايجان شرقي سراب1 08:50 17% 17% 72% 72% 87% %100 %100 %100
200 آذربايجان غربي خوي 08:50 36% 36% 49% 69% 87% %100 %100 %100
201 كرمان بم 08:50 33% 59% 81% 81% 86% %100 %100 %100
202 يزد طبس 09:12 36% 36% 49% 72% 84% %100 %100 %100
203 فارس فسا 10:14 20% 20% 20% 20% 82% %100 %100 %100
204 اصفهان فريدونشهر 09:33 1% 1% 30% 82% %100 %100 %100
205 آذربايجان غربي نقده 08:47 8% 35% 58% 81% 81% %100 %100 %100
206 مركزي زرنديه 08:52 15% 31% 31% 49% 81% %100 %100 %100
207 بوشهر برازجان 08:40 20% 20% 44% 44% 81% %100 %100 %100
208 مازندران كلاردشت 09:48 81% %100 %100 %100
209 آذربايجان شرقي اهر پسران 10:00 53% 53% 53% 80% 80% %100 %100 %100
210 آذربايجان غربي مهاباد 08:50 16% 16% 80% %100 %100 %100
211 چهارمحال و بختياري بن 10:23 41% 41% 41% 78% %100 %100 %100
212 خراسان رضوي در‌گز 09:21 14% 14% 76% 76% 77% %100 %100 %100
213 فارس فيروزآباد 09:33 33% 39% 39% 40% 76% %100 %100 %100
214 اصفهان نجف آباد 08:50 20% 20% 20% 76% %100 %100 %100
215 آذربايجان شرقي مرند پسران 10:50 14% 23% 43% 64% 76% %100 %100 %100
216 گلستان گرگان دختران 09:32 19% 20% 20% 49% 76% %100 %100 %100
217 اصفهان فلاورجان 08:59 24% 24% 24% 75% 75% %100 %100 %100
218 قزوين آبيك 08:50 48% 50% 50% 56% 75% %100 %100 %100
219 اصفهان كاشان 08:59 7% 16% 30% 30% 75% %100 %100 %100
220 مازندران بابلسر 03:29 73% %100 %100 %100
221 مازندران چالوس 08:50 17% 36% 36% 57% 72% %100 %100 %100
222 مركزي اراک پسران 09:14 18% 18% 33% 72% %100 %100 %100
223 کهگيلويه و بويراحمد چرام 09:54 25% 25% 33% 72% %100 %100 %100
224 تهران پاكدشت 08:59 2% 2% 34% 55% 70% %100 %100 %100
225 همدان همدان 08:59 25% 33% 40% 57% 69% %100 %100 %100
226 آذربايجان غربي مياندوآب دختران 09:12 19% 68% 68% 68% 68% %100 %100 %100
227 مازندران زيراب 08:50 63% 63% 64% 64% 65% %100 %100 %100
228 كرمان سيرجان 09:12 24% 58% 63% 63% %100 %100 %100
229 آذربايجان شرقي ملكان دختران 10:08 40% 40% 59% 59% 59% %100 %100 %100
230 لرستان الشتر 09:24 28% 31% 31% 58% %100 %100 %100
231 خراسان رضوي فريمان 09:42 47% 49% 49% 58% 58% %100 %100 %100
232 هرمزگان بندرعباس 08:54 19% 39% 42% 56% 56% %100 %100 %100
233 البرز فرهنگ جنوب 08:50 53% 54% 54% 54% 54% %100 %100 %100
234 آذربايجان غربي مهاباد2 09:12 53% %100 %100 %100
235 مازندران فريدون كنار 09:51 25% 53% 53% 53% 53% %100 %100 %100
236 فارس مرودشت 08:50 20% 20% 20% 20% 52% %100 %100 %100
237 گلستان کلاله دختران 09:48 50% %100 %100 %100
238 لرستان رومشكان 10:03 23% 23% 23% 50% %100 %100 %100
239 خراسان جنوبي بشرويه 09:12 30% 46% 46% 46% 46% %100 %100 %100
240 زنجان زرين رود 10:22 45% 45% 45% %100 %100 %100
241 خراسان رضوي طرقبه 43% 43% 43% 43% 43% %100 %100 %100
242 آذربايجان غربي مياندوآب پسران 09:12 41% 41% 41% 41% 41% %100 %100 %100
243 گلستان گنبد 09:13 37% 37% 37% 37% 37% %100 %100 %100
244 قم قم دختران 09:21 36% 37% 37% 37% 37% %100 %100 %100
245 خوزستان لالي 10:25 1% 33% 34% 34% 34% %100 %100 %100
246 فارس استهبان 08:51 15% 16% 34% 34% 34% %100 %100 %100
247 فارس ني ريز 09:12 33% 33% %100 %100 %100
248 آذربايجان غربي سردشت 09:33 32% %100 %100 %100
249 تهران پيشداد 08:59 28% 28% 28% 28% 28% %100 %100 %100
250 ايلام ملكشاهي 09:16 21% %100 %100 %100
251 اصفهان خميني شهر - مدارس 09:14 15% 15% 15% %100 %100 %100
252 تهران روش 10:10 12% 12% 12% 12% 12% %100 %100 %100
253 تهران گلستان اسلامشهر 09:48 7% 7% 7% 7% %100 %100 %100
254 تهران اسلامشهر پسران 10:04 7% 7% 7% 7% %100 %100 %100
255 قزوين محمديه پسران 08:50 1% 1% 2% %100 %100 %100
256 اصفهان چادگان 09:24 2% 2% %100 %100 %100
257 تهران ابن سينا 10:11 %100 %100 %100
258 خوزستان هنديجان دختر 09:18 %100 %100 %100
259 آذربايجان شرقي سراب2 01:32 %100 %100 %100
260 تهران رباط كريم 09:40 %100 %100 %100
261 کرمانشاه جوانرود 08:48 8% 43% 50% %100 %100 %100 %100
262 لرستان گراب 09:44 51% 73% 90% 90% %100 %100 %100 %100
263 كردستان بيجار 10:19 58% %100 %100 %100 %100
264 زنجان زنجان 08:44 22% 22% 55% 55% 55% %100 %100 %100
265 البرز كرج جنوب دختران 09:16 33% 33% 33% 34% 34% %100 %100 %100
266 كردستان ديواندره 09:12 12% 24% 24% 58% 94% %100 %100 %100
267 كردستان قروه 09:12 13% 48% 48% 48% 99% 99% %100 %100
268 تهران شهرري پسران 09:12 34% 34% 34% 77% 99% 99% %100 %100
269 فارس خرامه 09:44 35% 50% 69% 99% %100 %100
270 گيلان املش 09:18 99% %100 %100
271 گلستان گاليكش 09:48 38% 38% 38% 38% 98% %100 %100
272 كرمان راور 09:12 4% 4% 6% 6% 63% 95% %100 %100
273 آذربايجان شرقي جلفا 08:50 52% 52% 52% 76% 95% 95% %100 %100
274 اصفهان اصفهان پسران 08:37 18% 25% 25% 55% 55% 94% %100 %100
275 فارس جهرم 08:50 43% 43% 43% 70% 94% 94% %100 %100
276 آذربايجان غربي شوط 10:54 23% 33% 33% 33% 94% %100 %100
277 تهران اسلامشهر دختران 09:24 12% 31% 91% 91% 92% %100 %100
278 سمنان شاهرود 09:13 1% 1% 2% 92% %100 %100
279 سيستان و بلوچستان زاهدان 08:50 10% 22% 30% 30% 85% 91% %100 %100
280 سيستان و بلوچستان ايرانشهر 09:33 23% 23% 23% 23% 23% 89% %100 %100
281 چهارمحال و بختياري بروجن 09:20 15% 15% 15% 15% 88% 88% %100 %100
282 اصفهان زرين شهر 08:53 10% 10% 42% 42% 84% 88% %100 %100
283 اردبيل مشكين شهر 09:28 29% 29% 29% 29% 87% 87% %100 %100
284 اصفهان خميني شهر 09:14 53% 87% %100 %100
285 آذربايجان شرقي شبستر 09:27 33% 41% 66% 66% 86% 86% %100 %100
286 قم قم پسران 08:50 13% 41% 42% 65% 65% 86% %100 %100
287 خوزستان اهواز 08:50 17% 36% 38% 58% 78% 85% %100 %100
288 اردبيل اردبيل 08:50 15% 29% 61% 66% 83% 83% %100 %100
289 گلستان راميان 09:33 26% 82% %100 %100
290 فارس لامرد 08:50 33% 33% 33% 81% 82% 82% %100 %100
291 سيستان و بلوچستان زاهدان - مدارس 08:50 6% 9% 21% 21% 72% 79% %100 %100
292 فارس ارسنجان 10:25 1% 1% 78% 78% %100 %100
293 تهران شهريار 09:48 13% 13% 13% 60% 60% 78% %100 %100
294 اصفهان مباركه 09:20 7% 35% 35% 35% 66% 76% %100 %100
295 يزد تفت 08:53 21% 36% 36% 57% 57% 73% %100 %100
296 خراسان رضوي قوچان 09:21 11% 11% 37% 71% 71% %100 %100
297 گيلان رشت دختران 08:50 7% 7% 23% 43% 56% 70% %100 %100
298 اصفهان گلپايگان 08:50 25% 25% 25% 68% 68% 68% %100 %100
299 گيلان رشت‌ پسران 09:12 32% 68% 68% %100 %100
300 آذربايجان غربي اروميه 09:13 29% 29% 43% 44% 66% 66% %100 %100
301 خوزستان شوش دانيال 09:50 7% 27% 50% 65% %100 %100
302 قزوين قزوين 08:50 21% 29% 29% 29% 63% 63% %100 %100
303 بوشهر بندر دير 08:50 15% 15% 28% 41% 41% 62% %100 %100
304 ايلام ايوان 09:56 49% %100 %100
305 چهارمحال و بختياري شهركرد 08:50 29% 29% 46% 46% %100 %100
306 آذربايجان غربي تكاب 01:12 46% 46% %100 %100
307 اصفهان دهاقان 09:20 46% 46% %100 %100
308 البرز كرج مركز دختران 08:50 37% 37% 37% 37% %100 %100
309 خوزستان ايذه 09:28 18% 18% 18% 18% 36% 36% %100 %100
310 همدان نهاوند 09:47 36% 36% %100 %100
311 البرز كرج مركز دختران - مدارس 08:50 27% 27% 27% 27% %100 %100
312 فارس بالاده 08:59 2% 2% 2% 6% 6% 6% %100 %100
313 البرز کرج پسر 2 08:53 4% 4% 4% 4% %100 %100
314 خراسان رضوي فيض آباد 09:14 1% 1% 2% 2% 2% 2% %100 %100
315 مركزي مهاجران 09:44 2% 2% 2% %100 %100
316 تهران تدبير دانش 08:50 1% 1% %100 %100
317 اصفهان درچه پياز 09:24 1% 1% 1% 1% %100 %100
318 خوزستان باغ ملك 11:23 %100 %100
319 البرز كرج مركز پسران 09:12 %100 %100
320 البرز کرج دختر 2 08:59 %100 %100
321 تهران فرهنگ پويا 10:08 %100 %100
322 كرمان ماهان 01:32 %100 %100
323 كرمان كوهبنان 01:37 %100 %100
324 خراسان رضوي جغتاي 08:50 %100 %100
325 خراسان رضوي سلطان آبادسبزوار 08:50 %100 %100
326 مركزي شازند 10:38 %100 %100
327 كرمان كشكوئيه 10:08 %100 %100
328 خراسان رضوي ششتمد 11:58 %100 %100
329 اردبيل اصلان دوز 09:14 %100 %100
330 اردبيل سرعين 01:37 %100 %100
331 فارس زرقان 08:50 %100 %100
332 گيلان فومن 09:40 %100 %100
333 البرز كرج جنوب پسران 10:16 %100 %100
334 تهران تهران شرق 08:50 4% 4% 4% 31% 67% 93% %100 %100
335 خوزستان ماه شهر 09:28 14% 46% 46% 46% 59% 79% %100 %100
336 خراسان رضوي تربت جام 08:50 36% 36% 64% 98% 98% 98% %100 %100
337 خوزستان آبادان 09:00 24% 31% 38% 38% 97% 98% 98% %100 %100
338 تهران تهرانسر 08:50 27% 40% 61% 71% 79% 97% 97% %100 %100
339 کرمانشاه كنگاور 09:44 25% 25% 48% 74% 96% %100 %100
340 هرمزگان حاجي آباد 09:51 1% 19% 19% 60% 94% 94% 94% %100 %100
341 آذربايجان شرقي بناب پسران 09:27 32% 32% 41% 58% 66% 79% 94% %100 %100
342 چهارمحال و بختياري لردگان 10:17 11% 11% 29% 45% 62% 79% 92% %100 %100
343 آذربايجان غربي بوكان 08:50 1% 42% 43% 47% 47% 68% 68% %100 %100
344 گيلان آستانه اشرفيه 10:43 62% 62% 62% 64% %100 %100
345 تهران اسلامشهر پسران - مدارس 10:04 25% 25% 25% 25% 59% 59% %100 %100
346 خراسان رضوي گناباد 09:21 1% 52% 52% 52% 52% 52% %100 %100
347 آذربايجان شرقي مرند دختران 10:56 51% 51% %100 %100
348 گيلان بندرانزلي 09:12 1% 45% %100 %100
349 تهران اوج 09:12 %100 %100
350 كرمان ريگان 09:44 %100 %100
351 خراسان رضوي خواف 08:50 23% 24% 36% 55% 77% 82% 87% 99% %100 %100
352 خوزستان رامهرمز 08:59 8% 51% 51% 51% 90% 96% 99% 99% %100 %100
353 آذربايجان غربي قره ضياالدين 10:26 14% 14% 14% 14% 14% 98% 98% 98% %100 %100
354 گيلان صومعه سرا 09:28 23% 56% 56% 75% 84% 93% %100 %100
355 آذربايجان غربي پيرانشهر 09:40 21% 22% 38% 57% 57% 85% 92% 92% %100 %100
356 گلستان گرگان پسر 08:50 32% 83% 84% 88% %100 %100
357 گلستان آزادشهر 10:04 78% 85% 85% %100 %100
358 مركزي اراک دختران 08:53 3% 17% 29% 40% 52% 68% 79% 79% %100 %100
359 اردبيل خلخال 09:28 46% 46% 46% 53% 70% 70% 70% 74% %100 %100
360 خوزستان گتوند 09:28 9% 28% 32% 46% 46% 62% 62% 62% %100 %100
361 خراسان رضوي نقاب 10:04 32% 32% 33% 33% 33% 33% %100 %100
362 آذربايجان شرقي باسمنج 10:48 %100 %100
363 آذربايجان شرقي سهند 01:55 %100 %100
364 اصفهان تيران 08:50 %100 %100
365 آذربايجان شرقي اسكو 02:44 %100 %100
366 تهران تهران غرب 09:02 3% 7% 14% 22% 61% 74% 99% %100 %100
367 اصفهان اصفهان دختران 08:50 15% 30% 44% 47% 78% 87% 99% 99% 99% %100 %100
368 بوشهر بوشهر پسر 09:21 44% 44% 44% 72% 98% 99% 99% 99% 99% %100 %100
369 گيلان لنگرود 09:34 9% 9% 29% 29% 29% 55% 99% 99% 99% %100 %100
370 كردستان سروآباد 09:56 4% 12% 12% 29% 39% 68% 90% 98% 98% %100 %100
371 تهران رودهن 08:50 10% 10% 10% 10% 10% 37% 37% 71% 96% %100 %100
372 ايلام ايلام 2 10:13 1% 1% 1% 1% 11% 11% 19% 44% 96% %100 %100
373 تهران تهرانسر - مدارس 09:50 38% 94% %100 %100
374 تهران مشيريه 08:59 8% 25% 40% 40% 84% 85% 92% 92% 92% %100 %100
375 کهگيلويه و بويراحمد دهدشت 08:53 44% 44% 44% 89% 89% 89% 89% 89% %100 %100
376 خراسان رضوي كاشمر 08:53 18% 37% 39% 54% 54% 68% 77% 77% 77% %100 %100
377 خراسان رضوي دولت آباد تربت حيدريه 02:44 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
378 آذربايجان شرقي بستان آباد 11:03 %100 %100
379 آذربايجان شرقي ايلخچي 10:18 %100 %100
380 آذربايجان شرقي خسروشاه 08:59 %100 %100
381 آذربايجان شرقي كليبر 08:59 %100 %100
382 فارس خرم‌بيد 10:04 42% 99% 99% 99% 99% %100 %100
383 فارس قادرآباد 09:12 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 96% 97% %100 %100
384 گلستان مراوه تپه 09:58 17% 17% 17% 17% 85% 88% 88% 88% 88% 88% %100 %100
385 قزوين بوئين زهرا 09:19 30% 78% 78% 78% %100 %100
386 بوشهر جم 09:13 20% 32% 32% 57% 57% 58% 69% 71% 71% 71% %100 %100
387 اصفهان اردستان 09:20 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% %100 %100
388 خراسان رضوي جنگل 02:44 %100 %100
389 اصفهان زواره 01:37 %100 %100
390 سمنان دامغان 09:34 30% 75% 75% 75% 99% 99% 99 % %100 %100
391 ايلام دره شهر 08:50 28% 28% 42% 42% 66% 82% 82% 95% 98% 98% 98 % %100 %100
392 بوشهر بوشهر دختر 08:50 11% 11% 11% 14% 14% 65% 72% 95% 95% 95% 95 % %100 %100
393 فارس سروستان 04:29 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % %100 %100
394 تهران رهروان علم 09:12 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % %100 %100
395 فارس سپيدان 08:53 %100 %100
396 فارس تل بيضا 04:29 %100 %100
397 فارس كوار 04:29 %100 %100
398 آذربايجان غربي شاهين دژ 10:04 21% 44% 62% 76% 89% 89% %100 %100
399 كرمان قلعه گنج 09:33 2% 2% 19% 19% 58% 59% 59% 59% 59% 95% 95 % %100 %100
400 مازندران نكا 08:50 44% 44% 72% 92% %100 %100 %100 %100
401 خوزستان بهبهان پسران 08:50 13% 22% 22% 46% 65% 65% %100 %100
402 خراسان رضوي باخرز 09:58 1% 1% 2% 2% 2% 3% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
403 مازندران گلوگاه پسران 10:59 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
404 البرز هشتگرد 09:12 37% 37% 51% 51% 51% 51% 51% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
405 خوزستان مسجد سليمان 09:54 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
406 ايلام سرابله 09:13 49% 49% 49% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % %100
407 کرمانشاه پاوه 08:50 36% 59% 71% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % %100
408 گلستان بندرگز 10:03 31% 58% 78% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % %100
409 گيلان رودبار 11:06 16% 16% 16% 55% 76% 76% 76 % 76 % 90 % %100
410 لرستان كوهدشت 1 09:12 7% 23% 23% 58% 72% 89% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % %100
411 يزد عشق آباد 09:33 71% 71% 71% 71% 71 % 71 % 71 % %100
412 اردبيل گرمي 03:29 38% 38% 38% 38% 38 % 38 % 38 % %100
413 کرمانشاه سنقر 09:18 %100
414 اصفهان بادرود 09:57 %100
415 آذربايجان شرقي ورزقان 04:29 %100
416 خراسان رضوي صالح آباد 09:14 %100
417 خراسان رضوي رشتخوار 09:12 31% 31% 57% 57% %100 %100 %100 %100
418 خوزستان انديمشك 09:42 %100 %100 %100
419 تهران شهرجديد پرند 10:07 41% 41% 41% 41% 41% %100 %100 %100
420 آذربايجان شرقي ليلان 62% %100 %100 %100 %100
421 كرمان رابر 09:20 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
422 اصفهان بهارستان 09:12 23% 23% 23% 23% 23% 97% 97% 97% 97% 99% 99 % 99 % %100 %100
423 تهران تهران شمال 09:00 8% 13% 33% 35% 64% 98% 99% %100 %100
424 مازندران رستم كلا 09:28 15% 15% %100 %100 %100
425 يزد يزد پسران 08:50 19% 30% 53% 73% 73% 76% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
426 کهگيلويه و بويراحمد بهمئي 09:28 34% 34% 76% 84% 84% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
427 كرمان رودبار جيرفت 83 % 83 % 83 % 99 %
428 آذربايجان شرقي سردرود 10:13 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
429 خراسان شمالي اسفراين 09:21 66% 66% 66% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
430 آذربايجان غربي ربط 09:48 34% 34% 34% 56% 65% 80% 95% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 99 %
431 خراسان جنوبي سرايان 08:50 16% 16% 16% 16% 17% 17% 92% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
432 لرستان پلدختر 09:24 61% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 99 %
433 يزد يزد پسران - مدارس 09:24 1% 9% 9% 12% 12% 55% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
434 بوشهر خورموج 08:50 2% 2% 36% 36% 56% 56% 56% 56% 98% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
435 لرستان فيروزآباد لرستان 10:18 73% 73% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
436 اصفهان آران و بيدگل 08:53 5% 22% 61% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
437 يزد يزد دختران - مدارس 08:50 25% 38% 38% 38% 90% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
438 سيستان و بلوچستان سيب و سوران - مدارس 08:50 62% 62% 64% 95% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 99 %
439 تهران ورامين 10:07 47% 97% 97% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 99 %
440 تهران سراي دانش 24% 24% 24% 24% 46% 46% 46% 90% 90% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
441 كرمان ارزوئيه 12:38 38% 55% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 98 %
442 تهران موفق 09:12 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 34% 65% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
443 بوشهر بندر گناوه 09:57 28% 28% 28% 28% 64% 64% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 98 %
444 تهران علم و فن 09:33 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
445 تهران يوسف 09:12 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 94% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
446 خراسان رضوي مشهد غرب پسران 08:50 20% 20% 44% 52% 87% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
447 البرز شهر جديد هشتگرد 10:53 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
448 سيستان و بلوچستان سيب و سوران 08:50 56% 56% 61% 88% 88% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 98 %
449 آذربايجان شرقي تبريز 08:50 7% 7% 10% 29% 44% 49% 82% 96% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 98 %
450 كرمان كهنوج 09:20 4% 9% 10% 10% 27% 27% 81% 81% 81% 81% 98 % 98 % 98 % 98 %
451 اصفهان شهرضا دختران 09:12 49% 49% 49% 49% 49% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
452 يزد يزد دختران 08:50 23% 48% 48% 48% 97% 97% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
453 اصفهان شهرضا پسران 09:24 51% 51% 88% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 98 %
454 فارس بوانات 11:24 3% 3% 3% 3% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
455 کهگيلويه و بويراحمد ياسوج 08:50 5% 27% 41% 41% 73% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 97 %
456 مازندران بهشهر 03:29 2% 5% 5% 32% 32% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
457 تهران شهرري دختران 08:55 22% 22% 24% 24% 25% 79% 81% 81% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 97 %
458 اصفهان بوئين مياندشت 09:51 2% 2% 2% 2% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
459 لرستان اليگودرز 10:01 46% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
460 البرز اشتهارد 08:50 96% 96% 96% 96% 96% 97 % 97 % 97 % 97 %
461 خراسان شمالي بجنورد 1 08:50 20% 20% 46% 63% 63% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
462 فارس زرين دشت 10:45 70% 70% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
463 مازندران رويان 09:12 78% 78% 78% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
464 هرمزگان كيش 01:25 94% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
465 تهران تهران جنوب 08:37 12% 14% 17% 27% 38% 55% 60% 95% 95% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
466 تهران مشيريه - مدارس 12:19 6% 15% 19% 19% 45% 69% 95% 95% 95% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
467 خراسان جنوبي قائن 09:21 51% 51% 76% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
468 تهران مركزتهران پارس 08:50 21% 21% 21% 21% 21% 63% 63% 94% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
469 خوزستان بهبهان دختران پايه 09:58 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
470 خراسان جنوبي سربيشه 09:57 14% 61% 64% 64% 64% 64% 95 % 95 % 95 % 95 %
471 خوزستان هنديجان پسر 09:50 83% 83% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
472 كرمان فهرج 08:50 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
473 تهران سراي علم 09:18 9% 9% 9% 9% 9% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
474 تهران قصرفيروزه 09:24 13% 19% 36% 36% 36% 36% 47% 47% 82% 82% 82 % 82 % 94 % 94 %
475 تهران خلاق 09:14 37% 39% 39% 88% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
476 اردبيل بيله سوار 09:24 27% 36% 36% 54% 55% 74% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
477 تهران پرند2 09:24 38% 71% 91% 91% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 93 %
478 اصفهان گزبرخوار 01:06 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
479 سيستان و بلوچستان چابهار 09:35 32% 32% 32% 32% 32% 32% 52% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
480 آذربايجان شرقي مهربان 10:28 93 %
481 يزد خاتم 09:12 37% 37% 37% 37% 51% 51% 51% 51% 60% 60% 60 % 60 % 60 % 93 %
482 تهران قرچك 01:45 71% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
483 هرمزگان رودان 08:50 10% 10% 10% 11% 31% 41% 41% 78% 78% 78% 78 % 92 % 92 % 92 %
484 سيستان و بلوچستان سراوان 1 09:12 47% 47% 47% 47% 85% 85% 85% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
485 سيستان و بلوچستان خاش 09:41 75% 90% 91% 91% 91% 91% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
486 آذربايجان غربي اشنويه 08:53 24% 46% 46% 65% 87% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
487 گيلان تالش 09:33 1% 65% 65% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
488 آذربايجان غربي سلماس 10:05 7% 7% 7% 41% 83% 83% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
489 خراسان رضوي نيشابور 08:50 38% 42% 44% 44% 78% 85% 87% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
490 فارس لار 09:14 78% 78% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
491 تهران رباط كريم - مدارس 09:40 25% 25% 25% 25% 25% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
492 فارس داراب 08:59 2% 2% 44% 45% 45% 74% 89% 89% 89% 89% 90 % 90 % 90 % 90 %
493 هرمزگان بندر خمير 01:32 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 90 %
494 البرز ماهدشت 02:44 68% 89 % 89 % 89 % 89 %
495 گيلان چابكسر 09:18 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
496 آذربايجان شرقي هشترود 10:38 38% 88% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
497 كرمان عنبرآباد 09:20 18% 18% 18% 30% 46% 60% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
498 خوزستان زيدون 10:07 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
499 فارس خنج 08:50 36% 36% 58% 58% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
500 سيستان و بلوچستان فنوج 08:50 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
501 گيلان خشكبيجار 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
502 گيلان كوچصفهان 82% 82% 82% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
503 آذربايجان شرقي خدا آفرين 10:23 33% 33% 43% 82% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
504 بوشهر دلوار 09:12 70% 70% 84 % 84 % 84 % 84 %
505 قزوين تاكستان 08:53 32% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 83% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
506 هرمزگان قشم 09:12 37% 38% 38% 38% 55% 61% 61% 61% 61% 61% 61 % 61 % 61 % 84 %
507 تهران پيشوا 01:37 81% 82% 82% 82% 82% 82 % 82 % 82 % 83 %
508 هرمزگان بندر کنگ و چارک 09:28 11% 11% 28% 53% 66% 78% 78% 82% 82% 82% 82 % 82 % 82 % 83 %
509 گلستان دلند 01:45 33% 81% 81% 81% 81% 81 % 81 % 81 % 81 %
510 فارس قير 08:50 1% 37% 81% 81% 81% 81% 81% 81 % 81 % 81 % 81 %
511 سيستان و بلوچستان ايرانشهر - مدارس 03:29 16% 16% 16% 16% 16% 51% 80% 80% 80% 81% 81 % 81 % 81 % 81 %
512 كرمان نرماشير 09:32 24% 38% 38% 38% 68% 81% 81% 81% 81% 81% 81 % 81 % 81 % 81 %
513 تهران تهران جنوب - مدارس 10:07 4% 8% 13% 18% 25% 28% 30% 37% 46% 70% 70 % 70 % 76 % 81 %
514 لرستان كوهناني 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 36% 55% 73% 80 % 80 % 80 % 80 %
515 فارس فراشبند 08:59 61% 61% 61% 78% 78% 78% 78% 78 % 78 % 78 % 78 %
516 آذربايجان شرقي هريس 09:48 77 %
517 خراسان شمالي جاجرم 10:08 5% 25% 31% 35% 50% 72% 72% 74% 74 % 75 % 76 % 76 %
518 هرمزگان بستك 09:14 44 % 44 % 44 % 75 %
519 بوشهر تنگستان 72% 72% 72% 72% 72% 72 % 72 % 72 % 72 %
520 يزد مروست 67% 67% 70% 70% 70 % 70 % 70 % 71 %
521 تهران تهران شرق - مدارس 4% 7% 15% 20% 20% 27% 48% 65% 65% 65% 65 % 65 % 70 % 70 %
522 تهران مدارس شيرواني 12% 12% 12% 12 % 36 % 36 % 69 %
523 تهران مدارس ويژه تهران 12:05 1% 2% 8% 12% 19% 21% 33% 43% 52% 58% 63 % 69 % 69 % 69 %
524 تهران تهران شمال - مدارس 01:25 4% 6% 17% 21% 24% 31% 46% 58% 63% 63% 63 % 63 % 63 % 68 %
525 آذربايجان شرقي صوفيان 09:58 67% 67 % 67 % 67 % 67 %
526 خراسان جنوبي قائن - مدارس 09:21 29% 30% 56% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65 % 65 % 65 % 67 %
527 کرمانشاه دالاهو 11:44 54% 55% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65 % 65 % 65 % 66 %
528 خراسان رضوي مشهد شمال پسران 66 % 66 %
529 تهران شهرري پسران - مدارس 17% 19% 39% 45% 45% 66% 66% 66% 66% 66% 66 % 66 % 66 % 66 %
530 چهارمحال و بختياري اقماري شهرکرد 08:59 33% 34% 34% 34% 34 % 34 % 34 % 63 %
531 تهران تهران غرب - مدارس 11:18 3% 3% 6% 16% 16% 17% 22% 22% 48% 52% 52 % 61 % 63 % 63 %
532 هرمزگان پارسيان 10:18 62% 62% 62% 62% 63 % 63 % 63 % 63 %
533 تهران شهرري دختران - مدارس 08:55 14% 14% 28% 43% 43% 44% 60% 61% 61% 61% 61 % 61 % 61 % 61 %
534 اصفهان دولت آباد اصفهان 09:12 11% 17% 27% 28% 36% 46% 46% 46% 46% 58% 58 % 58 % 58 % 58 %
535 سيستان و بلوچستان نيک شهر 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55 % 55 % 55 % 55 %
536 سيستان و بلوچستان راسک 09:24 12% 12% 12% 12% 12% 12 % 12 % 12 % 53 %
537 هرمزگان ميناب 09:40 6% 6% 6% 6% 36% 48% 48% 48% 53 % 53 % 53 % 53 %
538 آذربايجان شرقي گوگان 50 %
539 فارس كنارتخته 36 % 36 % 36 % 36 %
540 فارس خشت 32 % 32 % 32 % 32 %
541 سمنان بيارجمند 11:48 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29 % 29 % 29 % 29 %
542 كرمان جيرفت - اقماري 3% 3% 20% 20% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24 % 24 % 24 % 24 %
543 اصفهان نائين 10:10 12% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22 % 22 % 22 % 22 %
544 خراسان رضوي مشهد شمال پسران - مدارس 11 % 11 %
545 فارس سعادت شهر 08:50 3% 3 % 3 % 3 % 3 %
546 فارس سده 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % 1 % 1 %
547 بوشهر خارک 12:19
548 كرمان گلباف 03:29
549 فارس جويم 09:14
550 هرمزگان بشاگرد 12:23
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24