کارنامه روز آزمونبرای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون در شهرتان ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .
پس از ساعت 15 می توانید کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه را مشاهده کنید. در جدول زیر وضعیت درصد ارسال پاسخبرگ های آزمون نسبت به حاضران در هر نمایندگی قابل مشاهده است . .
در صورت مشاهده ی اشکال در کارنامه خود به صفحه شخصی مراجعه کرده و اشکال احتمالی خود را هم اکنون گزارش کنید
ردیف استان نمایندگی زمان شروع اسکن پاسخبرگ غایبین 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 تجمعی روز جمعه
1 سيستان و بلوچستان فنوج 08:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
2 گلستان خان ببين 08:55 94% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
3 خوزستان زيدون 10:10 86% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
4 مازندران بهنمير 10:10 77% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
5 خراسان شمالي بجنورد 2 09:25 44% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
6 گيلان سياهكل 08:55 27% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
7 تهران اميدرسالت 10:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
8 اصفهان گزبرخوار 09:26 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
9 اصفهان داران 09:10 80% 80% %100 %100 %100 %100 %100 %100
10 يزد ميبد 08:56 77% 77% %100 %100 %100 %100 %100 %100
11 چهارمحال و بختياري فلارد 09:20 68% 69% %100 %100 %100 %100 %100 %100
12 چهارمحال و بختياري کيان 10:03 58% 58% %100 %100 %100 %100 %100 %100
13 مازندران نكا 08:55 49% 49% %100 %100 %100 %100 %100 %100
14 سيستان و بلوچستان زابل 09:18 30% 44% %100 %100 %100 %100 %100 %100
15 گيلان كياشهر 09:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100
16 ايلام بدره 09:26 %100 %100 %100 %100 %100 %100
17 گيلان خشكبيجار 08:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100
18 مازندران چمستان 09:40 64% 64% %100 %100 %100 %100 %100 %100
19 تهران پرديس 09:36 34% 72% %100 %100 %100 %100 %100 %100
20 خراسان جنوبي نهبندان 08:55 64% 88% 99% %100 %100 %100 %100 %100
21 تهران دماوند 09:16 98% %100 %100 %100 %100 %100
22 مازندران بندپي غربي 09:21 36% 94% 94% %100 %100 %100 %100 %100
23 ايلام ايوان 09:41 52% 52% 92% %100 %100 %100 %100 %100
24 يزد اردكان 08:56 87% 90% 91% %100 %100 %100 %100 %100
25 كرمان زرند 08:55 67% 84% 89% %100 %100 %100 %100 %100
26 ايلام آبدانان پسران 09:18 37% 81% 86% %100 %100 %100 %100 %100
27 مازندران شيرگاه 10:04 51% 51% 84% %100 %100 %100 %100 %100
28 خراسان رضوي مشهد پسران 08:56 72% 72% 83% %100 %100 %100 %100 %100
29 ايلام مهران 09:30 60% 70% 78% %100 %100 %100 %100 %100
30 خراسان رضوي تايباد 09:10 34% 34% 70% %100 %100 %100 %100 %100
31 چهارمحال و بختياري هفشجان 09:25 65% 69% 69% %100 %100 %100 %100 %100
32 خراسان رضوي مشهدجنوب پسران 09:30 68% 69% 69% %100 %100 %100 %100 %100
33 خراسان رضوي چناران 09:20 63% 67% 68% %100 %100 %100 %100 %100
34 كرمان شهربابك پسران 10:24 41% 41% 68% %100 %100 %100 %100 %100
35 گيلان تالش 10:04 39% 68% 68% %100 %100 %100 %100 %100
36 فارس آباده 08:56 66% 66% %100 %100 %100 %100 %100
37 مازندران نور 09:26 61% 61% 65% %100 %100 %100 %100 %100
38 ايلام دهلران 09:30 65% 65% 65% %100 %100 %100 %100 %100
39 خراسان رضوي مشهد دختران 08:55 65% 65% 65% %100 %100 %100 %100 %100
40 گيلان رضوانشهر 08:56 24% 24% 64% %100 %100 %100 %100 %100
41 خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران 08:55 32% 63% 64% %100 %100 %100 %100 %100
42 گلستان مينودشت 09:51 57% 63% %100 %100 %100 %100 %100
43 خراسان رضوي مشهد شرق دختران 08:55 61% 61% 62% %100 %100 %100 %100 %100
44 يزد ابركوه 08:57 55% 55% 55% %100 %100 %100 %100 %100
45 كرمان جيرفت 09:55 20% 47% 49% %100 %100 %100 %100 %100
46 لرستان دورود 09:25 48% 48% 48% %100 %100 %100 %100 %100
47 کرمانشاه روانسر 09:25 1% 46% 47% %100 %100 %100 %100 %100
48 خراسان رضوي مشهد جنوب دختران 09:15 46% 47% 47% %100 %100 %100 %100 %100
49 کهگيلويه و بويراحمد لنده 09:00 47% 47% 47% %100 %100 %100 %100 %100
50 کرمانشاه صحنه 09:37 1% 46% 46% %100 %100 %100 %100 %100
51 گلستان كردكوي 11:25 45% 45% 45% %100 %100 %100 %100 %100
52 ايلام ملكشاهي 09:12 44% 44% 44% %100 %100 %100 %100 %100
53 همدان بهار 09:10 5% 5% 42% %100 %100 %100 %100 %100
54 کرمانشاه قصر شيرين 09:01 38% 38% 38% %100 %100 %100 %100 %100
55 گلستان كلاله پسران 10:23 36% 36% 36% %100 %100 %100 %100 %100
56 اصفهان فريدونشهر 10:04 28% %100 %100 %100 %100 %100
57 كردستان بانه 09:05 25% 25% 25% %100 %100 %100 %100 %100
58 گيلان حويق 09:55 8% 22% 22% %100 %100 %100 %100 %100
59 البرز فرهنگ جنوب 09:01 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100
60 چهارمحال و بختياري فرخ شهر 09:52 1% %100 %100 %100 %100 %100
61 تهران علم و فن 09:30 %100 %100 %100 %100 %100
62 تهران اوج 12:40 %100 %100 %100 %100 %100
63 تهران بومهن 11:06 %100 %100 %100 %100 %100
64 تهران باغستان 08:55 %100 %100 %100 %100 %100
65 فارس زرقان 08:55 %100 %100 %100 %100 %100
66 همدان لالجين 09:36 %100 %100 %100 %100 %100
67 گيلان ماسال 09:44 %100 %100 %100 %100 %100
68 فارس كازرون 08:55 44% 61% 62% %100 %100 %100 %100 %100
69 كردستان كامياران 08:56 41% 41% 71% %100 %100 %100 %100 %100
70 مركزي محلات 09:25 25% 42% 57% %100 %100 %100 %100 %100
71 سيستان و بلوچستان سراوان2 08:55 35% 35% 36% 99% %100 %100 %100 %100
72 بوشهر بندر ديلم 09:20 99% %100 %100 %100 %100
73 خوزستان آبادان 09:10 31% 31% 48% 98% %100 %100 %100 %100
74 آذربايجان شرقي اهر دختران 09:55 49% 49% 98% %100 %100 %100 %100
75 مازندران رويان 09:26 39% 95% 95% 95% %100 %100 %100 %100
76 فارس شيراز پسران 08:55 35% 36% 93% 93% %100 %100 %100 %100
77 همدان اسدآباد 09:00 42% 42% 42% 93% %100 %100 %100 %100
78 همدان ملاير دختران 09:10 53% 54% 54% 93% %100 %100 %100 %100
79 آذربايجان شرقي آذرشهر 10:31 53% 73% 77% 93% %100 %100 %100 %100
80 گيلان رحيم آباد 09:05 25% 38% 52% 93% %100 %100 %100 %100
81 گلستان علي آباد كتول 10:31 38% 38% 38% 92% %100 %100 %100 %100
82 فارس شيراز دختران 08:55 39% 66% 92% 92% %100 %100 %100 %100
83 تهران شهر قدس 09:13 20% 20% 20% 92% %100 %100 %100 %100
84 کرمانشاه اسلام آباد غرب 08:57 64% 80% 80% 91% %100 %100 %100 %100
85 ايلام ايلام 1 09:25 43% 52% 53% 90% %100 %100 %100 %100
86 گيلان لاهيجان 08:55 53% 53% 70% 89% %100 %100 %100 %100
87 البرز کمالشهر 09:25 47% 87% %100 %100 %100 %100
88 گلستان مراوه تپه 10:24 3% 3% 3% 86% %100 %100 %100 %100
89 ايلام آبدانان دختران 10:17 30% 62% 62% 86% %100 %100 %100 %100
90 مازندران گلوگاه دختران 10:44 85% 85% %100 %100 %100 %100
91 اردبيل انگوت 09:10 63% 66% 74% 83% %100 %100 %100 %100
92 فارس قائميه 09:40 81% 82% 82% 82% %100 %100 %100 %100
93 خراسان رضوي بجستان 08:55 1% 46% 67% 81% %100 %100 %100 %100
94 تهران لواسان 09:19 49% 50% 80% %100 %100 %100 %100
95 كرمان كرمان 08:55 36% 53% 56% 80% %100 %100 %100 %100
96 همدان رزن 10:17 79% 79% %100 %100 %100 %100
97 اردبيل نمين 08:57 21% 21% 71% 78% %100 %100 %100 %100
98 آذربايجان شرقي مراغه دختر 08:57 55% 55% 55% 77% %100 %100 %100 %100
99 كردستان سقز 08:55 44% 44% 44% 77% %100 %100 %100 %100
100 مازندران گلوگاه پسران 10:55 76% %100 %100 %100 %100
101 کهگيلويه و بويراحمد گچساران 08:55 61% 62% 71% 76% %100 %100 %100 %100
102 مازندران رامسر 09:19 46% 46% 67% 75% %100 %100 %100 %100
103 آذربايجان شرقي عجب شير 09:20 25% 62% 74% 75% %100 %100 %100 %100
104 فارس اقليد 09:10 23% 54% 73% %100 %100 %100 %100
105 مازندران محمودآباد 09:45 11% 11% 53% 73% %100 %100 %100 %100
106 خراسان رضوي مشهد غرب دختران 08:56 43% 72% 73% 73% %100 %100 %100 %100
107 اردبيل پارس‌آباد مغان 09:30 9% 9% 9% 71% %100 %100 %100 %100
108 كردستان سنندج 08:55 48% 49% 61% 70% %100 %100 %100 %100
109 مركزي ساوه 09:05 26% 26% 26% 67% %100 %100 %100 %100
110 خراسان رضوي فريمان 09:29 41% 41% 42% 66% %100 %100 %100 %100
111 خوزستان خرمشهر 09:54 1% 1% 66% %100 %100 %100 %100
112 كردستان مريوان 08:55 47% 47% 62% 65% %100 %100 %100 %100
113 لرستان کوهدشت 2 10:10 45% 65% 65% 65% %100 %100 %100 %100
114 قزوين قزوين 09:06 27% 39% 57% 64% %100 %100 %100 %100
115 لرستان بروجرد 09:08 37% 59% 59% 61% %100 %100 %100 %100
116 خوزستان انديمشك 09:54 8% 8% 61% %100 %100 %100 %100
117 اصفهان نجف آباد 08:55 24% 24% 24% 60% %100 %100 %100 %100
118 سمنان سمنان 08:56 30% 36% 36% 60% %100 %100 %100 %100
119 مازندران نوشهر 09:36 10% 60% 60% 60% %100 %100 %100 %100
120 خوزستان دشت آزادگان 08:56 59% %100 %100 %100 %100
121 خراسان رضوي مشهد شرق پسران 08:55 59% 59% 59% 59% %100 %100 %100 %100
122 زنجان ابهر 08:55 6% 59% 59% 59% %100 %100 %100 %100
123 مازندران بابلسر 09:50 58% 58% 58% %100 %100 %100 %100
124 خراسان رضوي تربت حيدريه 08:55 5% 6% 57% 58% %100 %100 %100 %100
125 آذربايجان غربي نقده 08:57 27% 57% 57% 57% %100 %100 %100 %100
126 خراسان رضوي سرخس 09:29 55% 55% 56% 56% %100 %100 %100 %100
127 اردبيل مشكين شهر 09:39 56% 56% 56% %100 %100 %100 %100
128 تهران شهرري پسران 08:56 21% 21% 30% 55% %100 %100 %100 %100
129 مازندران چالوس 09:39 33% 33% 55% 55% %100 %100 %100 %100
130 چهارمحال و بختياري فارسان 08:55 26% 35% 41% 55% %100 %100 %100 %100
131 آذربايجان شرقي مراغه پسر 08:56 15% 27% 27% 54% %100 %100 %100 %100
132 لرستان الشتر 09:20 32% 53% 53% 53% %100 %100 %100 %100
133 کرمانشاه گيلانغرب 09:43 1% 1% 51% 51% %100 %100 %100 %100
134 خراسان شمالي آشخانه 08:56 34% 34% 41% 51% %100 %100 %100 %100
135 زنجان خرمدره 08:55 50% 50% 50% %100 %100 %100 %100
136 لرستان اليگودرز 10:24 50% %100 %100 %100 %100
137 همدان تويسركان 10:16 19% 19% 19% 49% %100 %100 %100 %100
138 کرمانشاه هرسين 09:05 18% 18% 18% 49% %100 %100 %100 %100
139 خوزستان دزفول 09:20 31% 32% 49% 49% %100 %100 %100 %100
140 گلستان گاليكش 10:04 45% 47% 47% %100 %100 %100 %100
141 مازندران فريدون كنار 09:54 45% 45% 45% 45% %100 %100 %100 %100
142 مركزي زرنديه 08:55 9% 9% 44% 44% %100 %100 %100 %100
143 خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران 08:55 35% 35% 35% 41% %100 %100 %100 %100
144 خوزستان بهبهان دختران 08:55 16% 41% 41% 41% %100 %100 %100 %100
145 تهران ملارد 08:56 7% 7% 7% 41% %100 %100 %100 %100
146 كرمان انار 10:03 39% 39% 39% %100 %100 %100 %100
147 لرستان نورآباد 09:20 38% 38% 38% 38% %100 %100 %100 %100
148 تهران دبير 2 09:53 37% 37% 37% %100 %100 %100 %100
149 مازندران جويبار 10:30 35% 35% 35% 35% %100 %100 %100 %100
150 آذربايجان شرقي سراب1 08:55 35% %100 %100 %100 %100
151 مازندران سيمرغ 09:55 34% 34% 34% %100 %100 %100 %100
152 گيلان رودسر 10:10 31% 31% 31% 31% %100 %100 %100 %100
153 خوزستان ايذه 09:29 28% 28% 28% 28% %100 %100 %100 %100
154 آذربايجان غربي ماكو 09:25 18% 18% 18% 18% %100 %100 %100 %100
155 كردستان ديواندره 09:05 4% 4% 4% 4% %100 %100 %100 %100
156 كردستان دهگلان 09:30 1% 1% 2% 2% %100 %100 %100 %100
157 كرمان بردسير 09:26 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100
158 گيلان املش 09:20 1% %100 %100 %100 %100
159 گيلان تالش2 09:05 1% 1% %100 %100 %100 %100
160 گلستان کلاله دختران 09:31 %100 %100 %100 %100
161 خوزستان لالي 09:51 %100 %100 %100 %100
162 تهران ارمغان دانش 09:30 %100 %100 %100 %100
163 تهران نگارين 09:15 %100 %100 %100 %100
164 كرمان ماهان 12:59 %100 %100 %100 %100
165 كرمان كوهبنان 01:02 %100 %100 %100 %100
166 تهران وردآورد 10:03 %100 %100 %100 %100
167 گلستان آق‌قلا 12:22 %100 %100 %100 %100
168 تهران گلستان اسلامشهر 08:55 %100 %100 %100 %100
169 مازندران زيراب 08:55 %100 %100 %100 %100
170 آذربايجان غربي مهاباد2 08:57 %100 %100 %100 %100
171 چهارمحال و بختياري سامان 09:21 %100 %100 %100 %100
172 قزوين محمديه پسران 08:55 %100 %100 %100 %100
173 آذربايجان غربي پلدشت 08:55 50% 50% 50% 50% %100 %100 %100 %100
174 تهران اسلامشهر پسران 09:50 6% 6% 6% 34% %100 %100 %100 %100
175 چهارمحال و بختياري بن 10:23 89% %100 %100 %100 %100
176 اصفهان شهرضا پسران 09:15 56% 56% %100 %100 %100 %100
177 خوزستان باغ ملك 10:16 %100 %100 %100 %100
178 تهران پاكدشت 08:56 6% 13% 40% 79% 99% %100 %100 %100
179 کهگيلويه و بويراحمد سوق 09:05 48% 83% 83% 87% 99% %100 %100 %100
180 البرز كرج جنوب دختران 08:56 49% 50% 50% 50% 98% %100 %100 %100
181 مازندران سوادكوه 08:55 38% 98% 98% %100 %100 %100
182 قزوين الوند دختران 08:55 57% 98% %100 %100 %100
183 اصفهان فولاد شهر 08:56 15% 15% 51% 63% 98% %100 %100 %100
184 کرمانشاه كرمانشاه 08:55 41% 48% 53% 92% 97% %100 %100 %100
185 آذربايجان غربي مياندوآب دختران 08:56 11% 69% 75% 97% 97% %100 %100 %100
186 قزوين الوند پسران 08:55 96% 97% %100 %100 %100
187 آذربايجان شرقي بناب پسران 09:39 32% 59% 71% 83% 94% %100 %100 %100
188 اصفهان مباركه 09:43 41% 41% 70% 94% %100 %100 %100
189 آذربايجان شرقي ميانه 08:55 29% 29% 29% 55% 94% %100 %100 %100
190 آذربايجان شرقي خدا آفرين 09:36 39% 39% 94% %100 %100 %100
191 مركزي دليجان 09:30 44% 44% 58% 58% 91% %100 %100 %100
192 البرز محمدشهر 08:55 22% 45% 45% 45% 89% %100 %100 %100
193 كرمان رفسنجان 08:55 56% 68% 68% 72% 89% %100 %100 %100
194 سيستان و بلوچستان چابهار 10:04 17% 55% 55% 55% 89% %100 %100 %100
195 كرمان بم 08:55 51% 66% 73% 77% 88% %100 %100 %100
196 لرستان ازنا 09:30 28% 87% %100 %100 %100
197 خراسان جنوبي بيرجند 08:55 30% 30% 56% 57% 87% %100 %100 %100
198 اردبيل اردبيل 08:55 33% 65% 65% 75% 86% %100 %100 %100
199 لرستان رومشكان 10:04 36% 36% 36% 85% %100 %100 %100
200 لرستان خرم آباد2 08:55 2% 2% 85% %100 %100 %100
201 خراسان جنوبي فردوس 09:10 42% 53% 53% 55% 83% %100 %100 %100
202 خراسان شمالي شيروان 09:21 51% 51% 55% 58% 82% %100 %100 %100
203 يزد طبس 09:05 33% 58% 59% 69% 82% %100 %100 %100
204 لرستان خرم آباد1 08:55 12% 64% 64% 64% 81% %100 %100 %100
205 قم قم پسران 08:55 11% 44% 44% 44% 80% %100 %100 %100
206 زنجان زنجان 08:55 39% 54% 61% 61% 79% %100 %100 %100
207 كرمان شهربابك دختران 08:55 34% 39% 62% 68% 78% %100 %100 %100
208 همدان همدان - مدارس 08:56 42% 42% 43% 77% 77% %100 %100 %100
209 گلستان بندرتركمن 08:55 21% 21% 21% 39% 77% %100 %100 %100
210 يزد مهريز 09:50 38% 63% 77% %100 %100 %100
211 سمنان دامغان 08:56 18% 18% 18% 18% 77% %100 %100 %100
212 مركزي اراک دختران 08:56 21% 37% 53% 53% 76% %100 %100 %100
213 البرز نظرآباد 10:03 44% 55% 55% 55% 75% %100 %100 %100
214 همدان كبودرآهنگ 09:25 44% 72% 74% 74% 75% %100 %100 %100
215 خراسان رضوي گناباد 09:29 36% 36% 36% 38% 74% %100 %100 %100
216 يزد تفت 09:20 41% 41% 41% 73% 73% %100 %100 %100
217 آذربايجان شرقي اهر پسران 09:48 28% 63% 69% 73% 73% %100 %100 %100
218 خراسان رضوي قوچان 08:55 12% 12% 40% 40% 72% %100 %100 %100
219 خراسان رضوي سبزوار 09:33 12% 33% 48% 48% 70% %100 %100 %100
220 زنجان خدابنده 09:12 42% 42% 47% 48% 70% %100 %100 %100
221 خراسان جنوبي بشرويه 09:42 23% 42% 42% 42% 69% %100 %100 %100
222 كردستان قروه 09:00 64% 64% 64% 64% 66% %100 %100 %100
223 گيلان رشت‌ پسران 08:55 36% 36% 65% %100 %100 %100
224 كرمان سيرجان 08:55 25% 25% 62% 62% 62% %100 %100 %100
225 گيلان كلاچاي 08:55 32% 32% 32% 62% %100 %100 %100
226 سمنان گرمسار 09:05 10% 10% 10% 61% %100 %100 %100
227 آذربايجان شرقي مرند دختران 08:56 59% 59% 59% %100 %100 %100
228 آذربايجان غربي مياندوآب پسران 08:55 43% 58% 58% 58% 58% %100 %100 %100
229 آذربايجان غربي مهاباد 08:55 57% 57% 57% 57% %100 %100 %100
230 گلستان گنبد 09:29 16% 32% 32% 57% 57% %100 %100 %100
231 چهارمحال و بختياري شهركرد 08:55 51% 55% 55% %100 %100 %100
232 تهران اسلامشهر دختران 09:30 26% 26% 26% 55% 55% %100 %100 %100
233 فارس فسا 08:56 20% 20% 20% 55% %100 %100 %100
234 زنجان زرين رود 09:38 47% 47% %100 %100 %100
235 همدان نهاوند 09:53 1% 1% 1% 45% 45% %100 %100 %100
236 تهران فيروزكوه 10:16 1% 40% 40% 42% 43% %100 %100 %100
237 آذربايجان شرقي بناب دختران 10:03 12% 42% 42% 42% %100 %100 %100
238 همدان همدان 08:55 37% 37% 37% 39% 39% %100 %100 %100
239 سيستان و بلوچستان زاهدان - مدارس 08:55 11% 11% 11% 33% 33% %100 %100 %100
240 آذربايجان غربي قره ضياالدين 10:04 31% 31% 31% 31% 31% %100 %100 %100
241 گلستان راميان 09:50 22% 22% 22% 25% 25% %100 %100 %100
242 تهران روش 09:51 18% 18% 18% %100 %100 %100
243 تهران پيشداد 09:00 18% 18% 18% 18% %100 %100 %100
244 خراسان جنوبي ارسك 10:24 5% 5% 5% 5% 5% %100 %100 %100
245 همدان قروه درجزين 09:20 2% 2% 2% 2% 2% %100 %100 %100
246 اصفهان چادگان 10:17 2% 2% 2% 2% 2% %100 %100 %100
247 اصفهان باغ بهادران 09:15 1% 1% %100 %100 %100
248 اصفهان تيران 08:56 1% 1% %100 %100 %100
249 البرز کرج دختر 2 08:56 1% %100 %100 %100
250 البرز كرج مركز دختران - مدارس 08:55 %100 %100 %100
251 البرز كرج مركز دختران 08:55 %100 %100 %100
252 البرز شهر جديد هشتگرد 10:45 %100 %100 %100
253 مركزي مهاجران 09:30 %100 %100 %100
254 خراسان رضوي طرقبه 09:58 %100 %100 %100
255 قزوين بوئين زهرا 09:20 %100 %100 %100
256 كرمان كشكوئيه 10:10 %100 %100 %100
257 تهران تدبير دانش 11:20 %100 %100 %100
258 خوزستان شادگان 10:37 %100 %100 %100
259 اصفهان خميني شهر - مدارس 09:15 %100 %100 %100
260 اصفهان اصفهان دختران 08:55 18% 18% 45% 45% 69% %100 %100 %100
261 مازندران قائم شهر 08:55 3% 8% 8% 37% 59% %100 %100 %100
262 تهران شهريار 09:45 14% 39% 76% 97% %100 %100 %100
263 تهران تهران غرب 08:57 4% 9% 20% 30% 61% %100 %100 %100
264 اصفهان زرين شهر 08:56 60% 60% 60% %100 %100 %100 %100
265 فارس استهبان 09:10 37% 51% 67% 96% 99% 99% %100 %100
266 تهران تهرانسر 08:55 64% 64% 74% 85% 98% 99% %100 %100
267 لرستان كوهدشت 1 08:56 45% 98% %100 %100
268 فارس مرودشت 08:55 22% 22% 22% 22% 22% 98% %100 %100
269 تهران مشيريه 09:00 12% 26% 34% 44% 66% 98% %100 %100
270 البرز کرج پسر 2 08:56 96% %100 %100
271 سيستان و بلوچستان زاهدان 08:55 22% 22% 24% 46% 46% 95% %100 %100
272 گلستان گرگان دختران 10:10 35% 35% 35% 62% 62% 93% %100 %100
273 آذربايجان غربي سردشت 11:04 20% 20% 93% %100 %100
274 تهران اسلامشهر پسران - مدارس 09:50 28% 28% 28% 34% 91% 92% %100 %100
275 مركزي اراک پسران 08:55 13% 14% 14% 56% 91% 91% %100 %100
276 خوزستان اميديه 09:10 31% 31% 31% 31% 75% 90% %100 %100
277 سيستان و بلوچستان ايرانشهر 09:36 24% 24% 24% 24% 89% 89% %100 %100
278 لرستان بيران شهر 10:23 34% 34% 34% 34% 34% 89% %100 %100
279 آذربايجان شرقي شبستر 09:05 33% 33% 33% 58% 86% 87% %100 %100
280 اصفهان كاشان 08:56 15% 16% 19% 39% 65% 86% %100 %100
281 آذربايجان غربي شاهين دژ 10:24 13% 23% 23% 23% 62% 85% %100 %100
282 فارس لامرد 09:05 45% 72% 82% %100 %100
283 گيلان صومعه سرا 09:50 43% 57% 79% 80% %100 %100
284 گيلان رشت دختران 08:55 39% 39% 39% 65% 79% 79% %100 %100
285 اصفهان دهاقان 09:55 1% 79% 79% %100 %100
286 ايلام ايلام 2 08:56 10% 10% 10% 10% 33% 78% %100 %100
287 ايلام دره شهر 09:06 29% 29% 62% 62% 77% 77% %100 %100
288 آذربايجان غربي بوكان 08:55 16% 45% 45% 45% 45% 73% %100 %100
289 خراسان رضوي نقاب 09:50 2% 3% 3% 4% 68% %100 %100
290 خوزستان بهبهان پسران 08:55 13% 19% 47% 68% 68% 68% %100 %100
291 اصفهان گلپايگان 08:55 1% 67% 67% %100 %100
292 مازندران بهشهر 09:30 4% 4% 4% 30% 63% %100 %100
293 هرمزگان بندرعباس 08:55 31% 31% 46% 62% 63% 63% %100 %100
294 تهران انديشه 09:40 15% 15% 16% 55% %100 %100
295 خراسان رضوي در‌گز 09:00 52% 53% 53% 53% %100 %100
296 قم قم دختران 08:56 48% %100 %100
297 آذربايجان غربي تكاب 09:54 47% %100 %100
298 مازندران رستم كلا 09:31 5% 30% 30% %100 %100
299 مركزي شازند 09:45 2% %100 %100
300 البرز كرج مركز پسران 09:30 %100 %100
301 البرز كرج جنوب پسران 10:17 %100 %100
302 چهارمحال و بختياري بروجن 09:13 %100 %100
303 تهران موفق 08:57 %100 %100
304 تهران سراي علم 08:56 %100 %100
305 تهران ابن سينا 09:51 %100 %100
306 اصفهان بوئين مياندشت 09:45 %100 %100
307 آذربايجان شرقي سراب2 01:39 %100 %100
308 خوزستان هنديجان پسر 01:49 %100 %100
309 فارس ني ريز 11:27 %100 %100
310 تهران رودهن 08:56 2% 2% 13% 17% 51% 70% %100 %100
311 لرستان گراب 09:30 65% 76% 76% 99% 99% 99% 99% %100 %100
312 گيلان كوچصفهان 12:13 94% 94% 94% 94% 98% 98% %100 %100
313 خراسان رضوي خواف 08:56 3% 24% 25% 58% 76% 78% 95% %100 %100
314 فارس جهرم 08:55 58% 58% 58% 79% 94% 94% 94% %100 %100
315 گلستان گرگان پسر 08:56 29% 29% 33% 33% 89% 89% 89% %100 %100
316 آذربايجان غربي شوط 12:22 41% 41% 89% %100 %100
317 كرمان راور 09:00 24% 24% 24% 35% 35% 35% 89% %100 %100
318 گلستان آزادشهر 10:31 16% 16% 16% 38% 75% 89% %100 %100
319 آذربايجان شرقي مرند پسران 10:24 25% 25% 38% 46% 62% 62% 83% %100 %100
320 بوشهر بوشهر دختر 08:55 32% 33% 41% 72% 73% 73% 75% %100 %100
321 فارس ارسنجان 09:05 1% 1% 1% 74% 74% %100 %100
322 فارس فيروزآباد 09:16 1% 9% 9% 42% 64% 70% %100 %100
323 گيلان آستانه اشرفيه 11:06 65% 67% 67% %100 %100
324 گيلان لنگرود 09:10 10% 10% 10% 10% 10% 39% 66% %100 %100
325 خوزستان شوش دانيال 10:10 3% 20% 45% 61% 61% %100 %100
326 مازندران كلاردشت 09:15 49% %100 %100
327 خوزستان گتوند 08:55 7% 7% 7% 30% 30% 30% 30% %100 %100
328 خراسان رضوي فيض آباد 09:05 1% 1% 2% 2% 2% 2% %100 %100
329 تهران رهروان علم 08:55 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% %100 %100
330 خراسان رضوي سلطان آبادسبزوار 09:00 2% 2% 2% 2% %100 %100
331 بوشهر برازجان 08:55 1% 1% 1% %100 %100
332 خراسان رضوي ششتمد 09:45 %100 %100
333 گيلان فومن 09:20 %100 %100
334 فارس نورآباد ممسني 09:05 21% 21% 21% 21% 61% 61% %100 %100
335 كرمان بافت 08:55 57% 57% 57% 58% 83% 99% 99% 99% %100 %100
336 تهران انديشه - مدارس 09:29 20% 21% 21% 70% 99% 99% %100 %100
337 ايلام سرابله 09:20 54% 54% 54% 98% 98% 98% 98% 98% %100 %100
338 چهارمحال و بختياري لردگان 10:47 11% 11% 40% 40% 70% 97% 97% 97% %100 %100
339 آذربايجان شرقي هشترود 10:50 42% 87% 87% 87% %100 %100
340 مازندران اميركلا 09:20 1% 1% 1% 60% 60% 87% 87% %100 %100
341 خراسان رضوي كاشمر 08:55 22% 39% 45% 56% 56% 68% 77% 77% %100 %100
342 لرستان فيروزآباد لرستان 09:40 52% %100 %100
343 اصفهان بادرود 02:38 33% %100 %100
344 گيلان بندرانزلي 08:55 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
345 اردبيل سرعين 02:38 %100 %100
346 اردبيل اصلان دوز 09:05 %100 %100
347 فارس خرم‌بيد 08:56 19% 19% 19% 19% 40% %100 %100 %100
348 خوزستان ماه شهر 09:05 12% 22% 22% 22% 22% 76% 76% 97% 98% %100 %100
349 آذربايجان شرقي جلفا 08:55 51% 52% 52% 81% 95% 95% 95% 95% 95% %100 %100
350 آذربايجان غربي چالدران 10:10 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 95% %100 %100
351 کهگيلويه و بويراحمد دهدشت 08:55 3% 45% 45% 45% 68% 87% 87% 87% 87% %100 %100
352 بوشهر خورموج 09:01 31% 31% 31% 31% 56% 56% 84% 85% 85% %100 %100
353 مازندران تنكابن 08:56 18% 18% 50% 50% 50% 83% 83% 83% 83% %100 %100
354 آذربايجان شرقي سهند 11:04 1% 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
355 آذربايجان شرقي خسروشاه 08:55 1% 1% %100 %100
356 آذربايجان شرقي اسكو 10:16 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
357 آذربايجان شرقي كليبر 09:40 %100 %100
358 آذربايجان شرقي بستان آباد 09:36 %100 %100
359 آذربايجان شرقي باسمنج 09:40 %100 %100
360 آذربايجان شرقي صوفيان 09:10 %100 %100
361 فارس بوانات 01:44 %100 %100
362 اصفهان نطنز 09:46 11% 46% 47% 93% 94% 96% 96% %100 %100
363 كرمان كهنوج 09:25 19% 19% 24% 26% 27% 27% 84% 84% 84% 84% %100 %100
364 اصفهان اردستان 09:36 2% 2% 2% 2% 2% 81% 81% 81% 81% 81% %100 %100
365 فارس خرامه 09:40 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
366 خراسان رضوي دولت آباد تربت حيدريه 02:38 %100 %100
367 خراسان رضوي جنگل 02:38 %100 %100
368 اصفهان زواره 02:38 %100 %100
369 خوزستان شوشتر 08:55 45% 45% 57% 77% 78% 78% 78% 79% 79% 79% 79 % %100 %100
370 اردبيل گرمي 11:25 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35 % %100 %100
371 خراسان رضوي صالح آباد 09:20 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2 % %100 %100
372 مازندران كياسر 05:28 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % %100 %100
373 اصفهان خميني شهر 09:10 83% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % %100 %100
374 گيلان رودبار 11:33 61% 73% 73% 78% 78 % 78 % %100 %100
375 اصفهان درچه پياز 09:50 %100 %100
376 خوزستان بندر امام خميني 09:41 41% 41% 85% %100 %100 %100
377 مازندران ساري 09:02 20% 51% 59% 62% 87% 93% 99% %100 %100
378 آذربايجان غربي اروميه 09:34 7% 7% 54% 54% 86% 99% %100 %100
379 كردستان سروآباد 10:04 6% 30% 49% 70% 84% 97% 97% 97% 97% 97 % %100 %100
380 تهران تهران شرق 08:55 11% 17% 32% 60% 83% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
381 مازندران آمل 08:55 53% 60% 60% 60% 86% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
382 گيلان تالش3 12:42 64% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
383 خراسان جنوبي سربيشه 09:29 60% 61% 61% 79% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
384 تهران تهرانسر - مدارس 12:36 20% 20% 29% 34% 34% 51% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
385 کرمانشاه پاوه 08:55 26% 63% 71% 71% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
386 يزد يزد پسران - مدارس 09:12 2% 2% 3% 21% 47% 79% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % %100
387 کرمانشاه جوانرود 09:00 39% 39% 39% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % %100
388 آذربايجان شرقي ايلخچي 09:25 98% 98 % 98 % 98 % %100
389 گيلان آستارا 09:50 1% 96% 96% 96% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % %100
390 تهران فرهنگ پويا 10:23 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % %100
391 آذربايجان غربي پيرانشهر 09:36 27% 41% 55% 84% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % %100
392 كرمان ارزوئيه 08:56 52% 52% 52% 84% 90% 93% 93% 93 % 93 % 93 % %100
393 آذربايجان غربي سلماس 10:31 5% 5% 5% 5% 5% 5% 90% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % %100
394 خوزستان رامهرمز 08:56 32% 43% 43% 43% 54% 56% 57% 58% 58% 58% 58 % 58 % 58 % %100
395 كرمان قلعه گنج 09:30 2% 27% 27% 27% 54% 56% 57% 57% 57% 57% 57 % 57 % 57 % %100
396 فارس سعادت شهر 08:55 2% 2% 2% 2% 2% 2 % 2 % 2 % %100
397 خراسان رضوي باخرز 09:10 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % 1 % %100
398 کرمانشاه سنقر 09:25 %100
399 آذربايجان غربي خوي 08:55 %100
400 آذربايجان شرقي ورزقان 05:28 %100
401 كرمان گلباف 07:23 %100
402 فارس سپيدان 08:55 %100
403 فارس كنارتخته 08:56 %100
404 البرز اشتهارد 10:30 13% 14% 14% 48% 79% 80% 80% 80% 80 % 80 % 80 % %100
405 کرمانشاه دالاهو 10:04 75% 79% 79% 81% 81% 81% 97% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % %100
406 كردستان بيجار 10:04 54% 54% %100 %100 %100
407 بوشهر بندر دير 09:00 1% 25% 32% 32% 32% 80% 80% 88% 88% %100 %100
408 مازندران بابل 08:55 45% 58% 63% 73% %100 %100 %100 %100
409 گلستان گميشان 08:55 3% 3% 3% %100 %100 %100 %100
410 آذربايجان شرقي ليلان 38% 38% 38% 38% 38% 52% 52% 52 % 52 % 52 % %100
411 قزوين تاكستان 09:36 26% 59% 59% 59% 95% %100 %100 %100
412 خوزستان مسجد سليمان 08:55 1% %100 %100 %100 %100
413 يزد يزد پسران 08:55 47% 47% 47% 72% 77% 95% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % %100
414 کرمانشاه كنگاور 10:09 37% 37% 37% 50% 88% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
415 هرمزگان حاجي آباد 10:47 1% 1% 2% 2% 2% 2% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
416 يزد صدوق 11:04 41% 41% 78% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
417 آذربايجان غربي ربط 10:16 27% 63% 74% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
418 اصفهان فلاورجان 10:31 17% 17% 58% 71% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
419 خراسان رضوي نيشابور 08:55 32% 32% 33% 65% 84% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 99 %
420 خراسان شمالي اسفراين 09:52 71% 71% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
421 بوشهر بوشهر پسر 08:57 9% 57% 59% 59% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
422 اصفهان بهارستان 09:43 41% 41% 41% 77% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 99 %
423 خوزستان اهواز 08:55 9% 33% 46% 46% 76% 89% 90% 90% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 99 %
424 همدان ملاير پسران 09:49 55% 55% 55% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
425 گيلان لشت نشا 10:16 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
426 گلستان بندرگز 09:31 2% 74% 74% 74 % 96 % 96 % 99 %
427 فارس قادرآباد 01:46 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
428 لرستان كوهناني 53% 61% 61% 89% 95% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 99 %
429 كرمان ريگان 10:23 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
430 خراسان رضوي رشتخوار 09:36 40% 40% 41% 41% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
431 البرز ماهدشت 02:38 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 99 % 99 % 99 % 99 %
432 كرمان فهرج 08:55 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
433 کرمانشاه سرپل ذهاب 09:06 30% 57% 57% 73% 95% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 99 %
434 مركزي خمين 08:55 74% 74% 82% 93% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 99 %
435 خراسان رضوي مشهد غرب پسران 09:00 27% 63% 66% 91% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
436 فارس بالاده 08:56 2% 2% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6 % 6 % 6 % 99 %
437 اصفهان شاهين شهر 08:55 40% 40% 40% 72% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
438 يزد يزد دختران 08:57 30% 65% 65% 65% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 98 %
439 قزوين آبيك 09:29 26% 52% 52% 52% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
440 خراسان شمالي بجنورد 1 08:55 6% 6% 39% 49% 78% 82% 82% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 98 %
441 آذربايجان شرقي تبريز 08:55 7% 25% 31% 38% 38% 61% 83% 97% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
442 اردبيل بيله سوار 09:15 17% 37% 59% 59% 60% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 98 %
443 خراسان رضوي تربت جام 08:55 47% 52% 53% 53% 96% 96% 96% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 98 %
444 مازندران بندپي شرقي 10:31 18% 18% 75% 75% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
445 مازندران عباس‌آباد 08:55 19% 35% 96% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
446 کهگيلويه و بويراحمد چرام 10:17 31% 49% 67% 68% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
447 فارس اوز 09:36 96% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
448 اصفهان شهرضا دختران 09:10 36% 36% 36% 95% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
449 تهران پرند2 09:10 25% 57% 57% 90% 90% 91% 91 % 91 % 91 % 98 %
450 آذربايجان شرقي سردرود 09:40 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
451 خراسان رضوي جغتاي 10:23 1% 1% 2% 2% 2% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
452 سيستان و بلوچستان سيب و سوران - مدارس 09:06 48% 71% 71% 94% 94% 94% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
453 خراسان جنوبي سرايان 10:16 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
454 کهگيلويه و بويراحمد ياسوج 08:55 27% 43% 56% 61% 73% 90% 90% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 97 %
455 يزد زارچ 11:04 28% 28% 64% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83 % 83 % 83 % 97 %
456 خوزستان هنديجان دختر 09:01 95% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
457 اصفهان اصفهان پسران 08:55 16% 16% 16% 39% 57% 66% 96% 96% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
458 تهران سراي دانش 09:09 17% 17% 23% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
459 البرز هشتگرد 08:55 46% 46% 53% 53% 83% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
460 هرمزگان ميناب 09:36 2% 12% 12% 12% 59% 59% 59% 65% 77% 77 % 77 % 88 % 96 %
461 آذربايجان غربي اشنويه 08:55 22% 23% 47% 64% 83% 90% 91% 92% 94% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
462 فارس داراب 08:55 17% 30% 56% 75% 89% 90% 90% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 96 %
463 تهران تهران جنوب 08:55 10% 19% 24% 37% 54% 74% 89% 93% 94% 94% 94 % 95 % 95 % 95 %
464 اردبيل خلخال 09:21 34% 34% 46% 46% 46% 69% 69% 69% 94% 94 % 94 % 94 % 95 %
465 آذربايجان شرقي ملكان پسران 10:04 42% 42% 42% 60% 60% 84% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 95 %
466 يزد يزد دختران - مدارس 09:39 51% 51% 51% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
467 تهران قصرفيروزه 09:25 17% 17% 29% 43% 63% 63% 87% 87% 87% 87% 87 % 95 % 95 % 95 %
468 چهارمحال و بختياري كيار 10:51 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
469 خوزستان بهبهان دختران پايه 10:16 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
470 سيستان و بلوچستان سيب و سوران 09:06 49% 57% 57% 84% 84% 84% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
471 يزد عشق آباد 09:45 93% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
472 اصفهان آران و بيدگل 08:55 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
473 تهران تهران شمال 08:56 15% 25% 25% 40% 89% 91% 91% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 94 %
474 لرستان دوره 10:43 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
475 تهران شهرري دختران 08:57 23% 23% 24% 25% 25% 81% 87% 90% 90% 90% 90 % 93 % 93 % 93 %
476 آذربايجان شرقي ملكان دختران 10:17 61% 61% 61% 61% 61% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 93 %
477 هرمزگان رودان 09:00 2% 39% 42% 42% 43% 43% 75% 75% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 92 %
478 سمنان شاهرود 09:51 1% 91% 91% 91% 91% 91 % 92 % 92 % 92 %
479 خراسان جنوبي قائن 10:17 39% 71% 72% 81% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
480 کهگيلويه و بويراحمد باشت 10:31 41% 41% 41% 41% 41% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
481 گيلان چابكسر 09:10 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
482 فارس زرين دشت 09:30 88% 88% 89% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
483 هرمزگان بستك 09:20 1% 1% 1% 1% 78% 78% 78% 78% 91 % 91 % 91 % 91 %
484 سيستان و بلوچستان سراوان 1 09:43 23% 47% 47% 47% 84% 85% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
485 تهران مركزتهران پارس 08:56 11% 11% 11% 11% 11% 11% 84% 84% 87% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
486 گلستان دلند 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
487 بوشهر جم 09:04 33% 35% 35% 35% 55% 55% 55% 55% 55% 64% 65 % 65 % 90 % 90 %
488 تهران رباط كريم 09:46 4% 4% 5% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
489 آذربايجان شرقي هريس 09:30 89 %
490 بوشهر بندر گناوه 09:05 34% 34% 34% 70% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
491 هرمزگان كيش 01:29 86% 86% 86% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
492 كرمان عنبرآباد 09:40 22% 22% 31% 49% 75% 82% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 88 %
493 كرمان نرماشير 09:40 42% 54% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
494 تهران پرند2 - مدارس 09:06 1% 1% 1% 1% 33% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
495 هرمزگان بندر خمير 01:21 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
496 يزد خاتم 09:30 11% 12% 12% 12% 37% 70% 70% 70% 70% 70% 70 % 70 % 70 % 85 %
497 خراسان شمالي جاجرم 10:23 1% 1% 5% 12% 30% 30% 43% 43% 56% 66% 73 % 79 % 85 % 85 %
498 آذربايجان شرقي ممقان 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83 % 83 % 83 % 84 %
499 کهگيلويه و بويراحمد بهمئي 12:59 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
500 فارس خنج 08:56 42% 42% 52% 52% 83% 83% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
501 فارس لار 09:40 1% 65% 71% 83% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
502 كرمان رودبار جيرفت 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % 1 % 83 %
503 تهران خلاق 09:15 52% 52% 78% 82% 83 % 83 % 83 % 83 %
504 فارس فراشبند 08:55 6% 6% 7% 7% 7% 82% 82% 82% 82% 82% 82 % 82 % 82 % 82 %
505 هرمزگان بندر کنگ و چارک 08:55 39% 63% 77% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 81 %
506 فارس تل بيضا 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 79 % 79 % 79 %
507 اصفهان دولت آباد اصفهان 08:56 10% 32% 42% 42% 54% 57% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 77 %
508 آذربايجان شرقي مهربان 77 %
509 تهران مدارس ويژه تهران 09:19 1% 1% 8% 21% 37% 56% 68% 68% 68% 68 % 68 % 68 % 76 %
510 تهران شهرجديد پرند 11:28 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 75% 75% 75% 75 % 75 % 75 % 75 %
511 سيستان و بلوچستان ايرانشهر - مدارس 09:25 17% 17% 17% 17% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 75 % 75 % 75 % 75 %
512 گيلان سنگر 09:28 62% 62% 71% 71% 71% 72% 72% 72% 72% 72% 72 % 72 % 72 % 72 %
513 تهران قرچك 09:20 60% 60% 60% 60% 70% 70% 70 % 70 % 70 % 70 %
514 تهران ورامين 08:55 45% 65% 68% 68% 68% 68% 68% 68 % 68 % 68 % 69 %
515 تهران پيشوا 09:05 62% 62% 66% 66% 66% 66 % 66 % 66 % 66 %
516 فارس كوار 66% 66% 66 % 66 % 66 % 66 %
517 چهارمحال و بختياري اقماري شهرکرد 08:56 24% 54% 54% 65% 65 % 65 % 65 % 65 %
518 هرمزگان بشاگرد 10:30 45% 45% 45% 45% 45% 45 % 45 % 45 % 65 %
519 تهران تهران شرق - مدارس 30% 37% 42% 46% 47% 56% 56% 56% 56% 56% 64 % 64 % 64 % 64 %
520 كرمان رابر 09:16 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % 1 % 64 %
521 بوشهر تنگستان 1% 1% 1% 1% 64% 64% 64% 64% 64% 64 % 64 % 64 % 64 %
522 هرمزگان پارسيان 09:05 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64 % 64 % 64 % 64 %
523 تهران شهرري دختران - مدارس 11:36 28% 28% 59% 60% 60% 61% 61% 61% 61% 61% 61 % 61 % 61 % 61 %
524 يزد مروست 12:48 1% 1% 1% 1% 60% 60% 60 % 60 % 60 % 60 %
525 فارس سروستان 59% 59% 59 % 59 % 59 % 59 %
526 تهران تهران شمال - مدارس 11:40 9% 9% 9% 16% 25% 39% 54% 54% 54% 54% 54 % 54 % 54 % 59 %
527 تهران شهرري پسران - مدارس 13% 13% 35% 35% 35% 56% 56% 56% 56% 56% 56 % 56 % 56 % 56 %
528 فارس قير 1% 1% 26% 26% 27% 56% 56% 56% 56% 56% 56 % 56 % 56 % 56 %
529 سيستان و بلوچستان خاش 10:24 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % 1 % 55 %
530 هرمزگان قشم 09:30 18% 36% 36% 36% 54% 54% 55% 55% 55% 55% 55 % 55 % 55 % 55 %
531 تهران مشيريه - مدارس 12:09 6% 7% 7% 36% 45% 49% 49% 49% 49% 55% 55 % 55 % 55 % 55 %
532 تهران تهران غرب - مدارس 11:56 9% 11% 11% 13% 13% 18% 26% 26% 29% 29% 50 % 53 % 53 % 53 %
533 تهران يوسف 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 27% 52% 52 % 52 % 52 % 52 %
534 تهران تهران جنوب - مدارس 09:00 19% 19% 21% 25% 25% 25% 26% 39% 49% 49% 49 % 50 % 51 % 51 %
535 تهران مدارس شيرواني 28% 28% 28% 28% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48 % 48 % 48 % 48 %
536 خراسان جنوبي قائن - مدارس 10:17 21% 23% 23% 38% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46 % 46 % 46 % 46 %
537 سيستان و بلوچستان راسک 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4 % 4 % 4 % 46 %
538 آذربايجان شرقي گوگان 45 %
539 فارس خشت 38 %
540 سيستان و بلوچستان نيک شهر 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28 % 28 % 28 % 28 %
541 سمنان بيارجمند 09:30 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26 % 26 % 26 % 26 %
542 اصفهان نائين 09:49 21% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26 % 26 % 26 % 26 %
543 خراسان رضوي مشهد شمال پسران 26 %
544 كرمان جيرفت - اقماري 10:37 18% 18% 18% 18% 18 % 18 % 18 % 18 %
545 فارس سده 1% 1% 2% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16 % 16 % 16 % 16 %
546 خراسان جنوبي زيرکوه 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % 1 % 1 %
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24