کارنامه روز آزمونبرای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون در شهرتان ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .
پس از ساعت 15 می توانید کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه را مشاهده کنید. در جدول زیر وضعیت درصد ارسال پاسخبرگ های آزمون نسبت به حاضران در هر نمایندگی قابل مشاهده است . .
در صورت مشاهده ی اشکال در کارنامه خود به صفحه شخصی مراجعه کرده و اشکال احتمالی خود را هم اکنون گزارش کنید
ردیف استان نمایندگی زمان شروع اسکن پاسخبرگ غایبین 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 تجمعی روز جمعه
1 کرمانشاه دالاهو 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
2 لرستان كوهناني 09:55 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
3 خوزستان باغ ملك 10:04 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
4 خوزستان بهبهان دختران پايه 10:59 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
5 خوزستان زيدون 09:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
6 مازندران رويان %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
7 مازندران كلاردشت 10:05 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
8 كرمان ماهان 09:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
9 ايلام آبدانان پسران 09:43 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
10 چهارمحال و بختياري هفشجان 09:35 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
11 چهارمحال و بختياري سامان 09:59 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
12 چهارمحال و بختياري بروجن 09:21 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
13 گيلان كياشهر 10:40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
14 آذربايجان غربي پلدشت 09:46 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
15 ايلام دهلران 09:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
16 لرستان گراب %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
17 ايلام ايوان 09:05 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
18 تهران اسلامشهر پسران 10:09 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
19 اصفهان گزبرخوار 11:37 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
20 خراسان رضوي طرقبه 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
21 مازندران بهنمير 09:30 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
22 چهارمحال و بختياري فلارد 09:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
23 همدان لالجين 09:15 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
24 گلستان گميشان 09:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
25 گيلان رحيم آباد 09:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
26 تهران پرند2 09:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
27 گلستان خان ببين %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
28 چهارمحال و بختياري کيان 09:57 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
29 لرستان دوره 10:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
30 لرستان کوهدشت 2 09:26 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
31 گيلان حويق 08:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
32 ايلام بدره 09:35 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
33 مازندران سيمرغ 09:47 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
34 مازندران شيرگاه 09:50 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
35 خوزستان هنديجان دختر 09:59 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
36 گيلان تالش3 08:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
37 گيلان تالش2 09:32 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
38 آذربايجان غربي پيرانشهر 09:26 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
39 آذربايجان غربي ماكو 09:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
40 آذربايجان غربي سلماس 09:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
41 آذربايجان غربي خوي 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
42 آذربايجان شرقي سراب1 08:31 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
43 آذربايجان شرقي مراغه پسر 09:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
44 آذربايجان شرقي شبستر 09:15 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
45 آذربايجان شرقي بناب دختران 10:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
46 كرمان بردسير 09:08 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
47 كرمان زرند 08:30 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
48 كرمان شهربابك دختران 09:54 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
49 لرستان خرم آباد2 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
50 گيلان سياهكل 09:43 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
51 گيلان رضوانشهر 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
52 همدان كبودرآهنگ 10:00 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
53 يزد ميبد 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
54 کهگيلويه و بويراحمد لنده 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
55 همدان اسدآباد 10:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
56 مركزي محلات 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
57 مركزي خمين 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
58 كردستان كامياران 09:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
59 كردستان بانه 09:44 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
60 لرستان بروجرد 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
61 لرستان دورود 09:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
62 لرستان نورآباد 08:45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
63 گلستان گرگان دختران 10:54 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
64 گلستان گرگان پسر 10:27 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
65 کرمانشاه قصر شيرين 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
66 گلستان بندرتركمن 09:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
67 گلستان مينودشت 09:26 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
68 كردستان سقز 09:27 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
69 گلستان كلاله پسران 09:21 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
70 فارس شيراز پسران - مدارس 09:30 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
71 مازندران فريدون كنار 09:43 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
72 خراسان شمالي آشخانه 09:36 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
73 خراسان شمالي بجنورد 2 09:15 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
74 فارس خنج 09:55 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
75 فارس مرودشت 09:26 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
76 فارس فسا 09:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
77 خوزستان آبادان 09:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
78 اصفهان شهرضا پسران 10:49 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
79 اصفهان داران 10:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
80 مازندران نور 09:05 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
81 مازندران سوادكوه 10:29 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
82 کهگيلويه و بويراحمد چرام 09:25 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
83 فارس قائميه 09:27 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
84 کرمانشاه گيلانغرب 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
85 خراسان رضوي چناران 09:30 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
86 البرز كرج جنوب دختران 09:59 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
87 گلستان علي آباد كتول 10:04 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
88 تهران شهريار 09:48 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
89 مازندران قائم شهر 09:54 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
90 البرز كرج جنوب پسران 10:44 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
91 خوزستان خرمشهر 11:19 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
92 لرستان بيران شهر 11:30 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
93 سيستان و بلوچستان چابهار 09:25 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
94 کرمانشاه سرپل ذهاب 09:43 95% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
95 لرستان كوهدشت 1 94% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
96 كرمان جيرفت 09:44 91% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
97 مازندران رامسر 09:23 90% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
98 کهگيلويه و بويراحمد سوق 09:43 89% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
99 چهارمحال و بختياري فارسان 10:45 86% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
100 گيلان كلاچاي 09:21 83% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
101 مازندران چمستان 09:35 80% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
102 گلستان گنبد 09:08 76% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
103 آذربايجان شرقي ملكان پسران 09:27 75% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
104 كردستان سنندج 08:35 74% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
105 كردستان قروه 09:35 73% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
106 كرمان عنبرآباد 09:28 71% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
107 بوشهر بوشهر پسر 08:37 69% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
108 اصفهان دهاقان 09:43 69% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
109 آذربايجان شرقي ملكان دختران 10:03 67% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
110 كردستان دهگلان 09:35 66% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
111 همدان بهار 09:12 65% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
112 اصفهان نجف آباد 09:07 61% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
113 سمنان گرمسار 09:18 55% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
114 كردستان مريوان 09:51 54% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
115 کرمانشاه هرسين 09:34 53% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
116 لرستان خرم آباد1 09:31 53% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
117 خراسان رضوي قوچان 10:44 50% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
118 آذربايجان غربي نقده 09:50 48% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
119 ايلام سرابله 09:05 47% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
120 گيلان رشت‌ پسران 09:34 45% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
121 كرمان سيرجان 09:08 45% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
122 كرمان كرمان 08:49 45% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
123 گيلان لاهيجان 10:00 43% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
124 خوزستان رامهرمز 08:53 43% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
125 كرمان بم 09:32 41% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
126 اصفهان مباركه 11:44 41% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
127 مازندران رستم كلا 10:03 37% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
128 مازندران بهشهر 09:50 25% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
129 كرمان كرمان - مدارس 08:49 24% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
130 کرمانشاه كرمانشاه 09:07 22% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
131 سيستان و بلوچستان سراوان2 09:07 22% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
132 كرمان راور 09:28 21% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
133 خراسان رضوي در‌گز 10:19 19% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
134 گلستان کلاله دختران 10:06 18% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
135 مازندران تنكابن 09:08 17% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
136 كرمان بافت 10:23 13% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
137 ايلام ايلام 2 09:30 11% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
138 فارس نورآباد ممسني 09:09 9% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
139 آذربايجان غربي بوكان 08:49 9% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
140 گيلان آستارا 10:40 7% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
141 سيستان و بلوچستان زاهدان 08:32 5% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
142 زنجان ابهر 09:09 5% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
143 خوزستان دزفول 10:36 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
144 يزد عشق آباد 09:43 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
145 گيلان خشكبيجار %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
146 آذربايجان شرقي بستان آباد 11:43 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
147 آذربايجان شرقي خدا آفرين 11:20 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
148 آذربايجان غربي مهاباد2 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
149 چهارمحال و بختياري فرخ شهر 10:31 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
150 تهران دبير 2 09:38 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
151 اصفهان بوئين مياندشت 10:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
152 گلستان آق‌قلا 12:10 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
153 كرمان كوهبنان 12:14 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
154 يزد اردكان 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
155 مركزي شازند 09:43 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
156 كرمان ريگان 09:46 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
157 اصفهان چادگان 10:18 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
158 خوزستان لالي 10:01 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
159 تهران ارمغان دانش 09:38 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
160 تهران ايده 11:55 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
161 هرمزگان بندر خمير 12:27 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
162 گيلان ماسال 09:36 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
163 گيلان فومن 09:23 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
164 گيلان رودسر 09:43 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
165 كرمان انار 09:55 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
166 آذربايجان شرقي اهر پسران 09:44 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
167 کرمانشاه كنگاور 10:15 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
168 کرمانشاه جوانرود 09:21 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
169 لرستان ازنا 10:09 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
170 لرستان الشتر 09:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
171 كردستان بيجار 10:53 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
172 قزوين تاكستان 09:59 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
173 تهران پيشوا 09:23 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
174 تهران ورامين 09:22 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
175 زنجان خرمدره 09:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
176 خوزستان انديمشك 10:40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
177 فارس اقليد 09:59 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
178 فارس استهبان 10:14 4% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
179 چهارمحال و بختياري كيار 09:52 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
180 اردبيل پارس‌آباد مغان 09:27 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
181 خراسان رضوي مشهد جنوب دختران 09:07 16% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
182 خراسان رضوي مشهدجنوب پسران 08:30 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
183 سيستان و بلوچستان سراوان 1 09:55 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
184 يزد ابركوه 09:07 99% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
185 اردبيل انگوت 09:26 65% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
186 خراسان جنوبي قائن 10:32 98% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
187 تهران ملارد 09:35 13% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
188 خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران 08:31 96% 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100
189 خراسان جنوبي نهبندان 09:07 95% 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100
190 ايلام دره شهر 09:07 54% 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100
191 البرز کرج پسر 2 10:52 94% 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100
192 قزوين الوند پسران 09:28 95% 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100
193 خراسان رضوي مشهد غرب دختران 08:30 44% 94% %100 %100 %100 %100 %100 %100
194 سمنان شاهرود 09:21 39% 94% %100 %100 %100 %100 %100 %100
195 مازندران بابلسر 10:12 94% %100 %100 %100 %100 %100 %100
196 آذربايجان شرقي ميانه 09:07 46% 93% %100 %100 %100 %100 %100 %100
197 خوزستان شوش دانيال 09:17 34% 88% %100 %100 %100 %100 %100 %100
198 آذربايجان شرقي بناب پسران 10:17 85% 85% %100 %100 %100 %100 %100 %100
199 مازندران ساري 08:53 54% 84% %100 %100 %100 %100 %100 %100
200 همدان رزن 10:12 84% %100 %100 %100 %100 %100 %100
201 خوزستان اهواز 09:12 43% 81% %100 %100 %100 %100 %100 %100
202 لرستان رومشكان 09:26 80% %100 %100 %100 %100 %100 %100
203 آذربايجان شرقي مراغه دختر 10:09 42% 74% %100 %100 %100 %100 %100 %100
204 اصفهان فلاورجان 10:15 70% 70% %100 %100 %100 %100 %100 %100
205 تهران پرديس 09:28 35% 68% %100 %100 %100 %100 %100 %100
206 خراسان جنوبي سرايان 09:07 58% 64% %100 %100 %100 %100 %100 %100
207 گيلان صومعه سرا 09:12 2% 63% %100 %100 %100 %100 %100 %100
208 اصفهان بهارستان 09:25 61% 61% %100 %100 %100 %100 %100 %100
209 مازندران چالوس 09:07 56% 57% %100 %100 %100 %100 %100 %100
210 يزد طبس 09:34 52% 54% %100 %100 %100 %100 %100 %100
211 آذربايجان شرقي مرند دختران 09:52 53% 53% %100 %100 %100 %100 %100 %100
212 خراسان جنوبي بيرجند 09:57 14% 52% %100 %100 %100 %100 %100 %100
213 سمنان سمنان 08:35 50% 51% %100 %100 %100 %100 %100 %100
214 تهران پاكدشت 09:36 48% 49% %100 %100 %100 %100 %100 %100
215 خراسان رضوي گناباد 09:28 47% 48% %100 %100 %100 %100 %100 %100
216 اردبيل اردبيل 10:08 46% 47% %100 %100 %100 %100 %100 %100
217 اصفهان كاشان 11:37 45% 46% %100 %100 %100 %100 %100 %100
218 قزوين الوند دختران 09:28 43% 43% %100 %100 %100 %100 %100 %100
219 تهران قرچك 09:25 42% %100 %100 %100 %100 %100 %100
220 آذربايجان غربي مياندوآب دختران 09:57 40% 41% %100 %100 %100 %100 %100 %100
221 آذربايجان شرقي عجب شير 09:12 39% 39% %100 %100 %100 %100 %100 %100
222 اصفهان اصفهان پسران 09:22 22% 39% %100 %100 %100 %100 %100 %100
223 تهران فيروزكوه 10:55 39% %100 %100 %100 %100 %100 %100
224 اردبيل بيله سوار 11:04 38% 38% %100 %100 %100 %100 %100 %100
225 آذربايجان غربي مياندوآب پسران 10:17 36% 36% %100 %100 %100 %100 %100 %100
226 چهارمحال و بختياري شهركرد 09:48 35% 35% %100 %100 %100 %100 %100 %100
227 ايلام آبدانان دختران 35% 35% %100 %100 %100 %100 %100 %100
228 البرز نظرآباد 09:22 16% 34% %100 %100 %100 %100 %100 %100
229 خراسان رضوي مشهد شرق پسران 09:48 33% 33% %100 %100 %100 %100 %100 %100
230 قزوين قزوين 09:35 27% 27% %100 %100 %100 %100 %100 %100
231 خراسان رضوي تربت حيدريه 09:25 10% 12% %100 %100 %100 %100 %100 %100
232 مازندران نوشهر 09:25 9% 10% %100 %100 %100 %100 %100 %100
233 خراسان رضوي سبزوار 09:43 6% 7% %100 %100 %100 %100 %100 %100
234 گلستان آزادشهر 09:47 4% 4% %100 %100 %100 %100 %100 %100
235 فارس آباده 10:15 1% 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100
236 ايلام مهران 09:07 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100
237 تهران روش 09:43 2% 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100
238 خراسان جنوبي بشرويه 09:50 2% %100 %100 %100 %100 %100 %100
239 همدان تويسركان 09:35 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
240 سيستان و بلوچستان ايرانشهر 10:24 1% %100 %100 %100 %100 %100 %100
241 آذربايجان شرقي اهر دختران 10:09 %100 %100 %100 %100 %100 %100
242 آذربايجان غربي مهاباد 10:31 %100 %100 %100 %100 %100 %100
243 گلستان مراوه تپه 10:46 %100 %100 %100 %100 %100 %100
244 مازندران گلوگاه دختران 09:25 %100 %100 %100 %100 %100 %100
245 خوزستان بهبهان دختران 10:26 %100 %100 %100 %100 %100 %100
246 فارس اوز 10:12 %100 %100 %100 %100 %100 %100
247 کهگيلويه و بويراحمد بهمئي 09:35 %100 %100 %100 %100 %100 %100
248 مازندران جويبار 10:08 %100 %100 %100 %100 %100 %100
249 مازندران گلوگاه پسران 11:05 %100 %100 %100 %100 %100 %100
250 لرستان فيروزآباد لرستان 11:29 %100 %100 %100 %100 %100 %100
251 قزوين محمديه دختران 12:35 %100 %100 %100 %100 %100 %100
252 تهران بومهن 12:28 %100 %100 %100 %100 %100 %100
253 آذربايجان شرقي ممقان 12:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100
254 گلستان گاليكش 09:46 %100 %100 %100 %100 %100 %100
255 مازندران زيراب 10:28 %100 %100 %100 %100 %100 %100
256 خراسان جنوبي ارسك %100 %100 %100 %100 %100 %100
257 چهارمحال و بختياري بن 09:05 %100 %100 %100 %100 %100 %100
258 آذربايجان غربي قره ضياالدين 10:19 %100 %100 %100 %100 %100 %100
259 قزوين محمديه پسران 09:30 %100 %100 %100 %100 %100 %100
260 تهران ابن سينا 09:36 %100 %100 %100 %100 %100 %100
261 تهران وردآورد 10:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100
262 همدان قروه درجزين 10:51 %100 %100 %100 %100 %100 %100
263 زنجان طارم 12:21 %100 %100 %100 %100 %100 %100
264 تهران علم و فن 09:44 %100 %100 %100 %100 %100 %100
265 تهران نگارين 09:43 %100 %100 %100 %100 %100 %100
266 ايلام ملكشاهي 10:13 %100 %100 %100 %100 %100 %100
267 هرمزگان رودان 10:01 62% %100 %100 %100 %100 %100 %100
268 تهران تهرانسر 08:52 16% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
269 قم قم دختران 09:18 27% 28% %100 %100 %100 %100 %100 %100
270 فارس كازرون 10:51 91% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
271 زنجان زنجان 09:43 91% %100 %100 %100 %100 %100 %100
272 خراسان جنوبي فردوس 10:08 42% 62% 99% %100 %100 %100 %100 %100
273 خراسان جنوبي سربيشه 10:06 99% 99% %100 %100 %100 %100 %100
274 فارس شيراز پسران 09:30 98% 99% 99% %100 %100 %100 %100 %100
275 فارس جهرم 09:48 99% 99% 99% %100 %100 %100 %100 %100
276 البرز اشتهارد 10:05 52% 99% 99% %100 %100 %100 %100 %100
277 کرمانشاه روانسر 09:43 98% 98% %100 %100 %100 %100 %100
278 فارس شيراز دختران 09:31 96% 97% 97% %100 %100 %100 %100 %100
279 فارس ارسنجان 10:13 96% %100 %100 %100 %100 %100
280 خراسان شمالي شيروان 11:10 95% 95% %100 %100 %100 %100 %100
281 اصفهان شهرضا دختران 10:15 23% 92% 92% %100 %100 %100 %100 %100
282 کرمانشاه پاوه 09:18 2% 30% 90% %100 %100 %100 %100 %100
283 خراسان رضوي فريمان 09:07 53% 54% 89% %100 %100 %100 %100 %100
284 يزد مهريز 12:17 89% 89% %100 %100 %100 %100 %100
285 مركزي اراک دختران 09:35 39% 89% 89% %100 %100 %100 %100 %100
286 مركزي زرنديه 09:32 1% 89% 89% %100 %100 %100 %100 %100
287 تهران اسلامشهر دختران 09:50 13% 14% 89% %100 %100 %100 %100 %100
288 البرز كرج مركز دختران 10:52 28% 29% 88% %100 %100 %100 %100 %100
289 خوزستان هنديجان پسر 11:20 52% 86% 86% %100 %100 %100 %100 %100
290 خراسان رضوي مشهد غرب پسران 08:31 30% 31% 86% %100 %100 %100 %100 %100
291 اصفهان خميني شهر 09:25 38% 83% %100 %100 %100 %100 %100
292 آذربايجان شرقي هشترود 10:57 54% 82% 82% %100 %100 %100 %100 %100
293 گيلان كوچصفهان 82% 82% %100 %100 %100 %100 %100
294 خوزستان بهبهان پسران 11:01 61% 76% 76% %100 %100 %100 %100 %100
295 خوزستان گتوند 09:47 18% 76% %100 %100 %100 %100 %100
296 مازندران آمل 08:41 37% 69% 69% %100 %100 %100 %100 %100
297 تهران رباط كريم 10:28 65% 66% 66% %100 %100 %100 %100 %100
298 اصفهان گلپايگان 09:35 66% 66% %100 %100 %100 %100 %100
299 قم قم پسران 09:43 12% 62% 63% %100 %100 %100 %100 %100
300 سمنان دامغان 12:53 60% 60% %100 %100 %100 %100 %100
301 مركزي مهاجران 09:38 46% 58% 58% %100 %100 %100 %100 %100
302 گيلان رشت دختران 10:22 7% 8% 52% %100 %100 %100 %100 %100
303 فارس خرم‌بيد 09:51 3% 3% 47% %100 %100 %100 %100 %100
304 البرز کرج دختر 2 10:45 43% 44% 44% %100 %100 %100 %100 %100
305 يزد يزد پسران - مدارس 10:04 1% 44% %100 %100 %100 %100 %100
306 خراسان رضوي نيشابور 10:08 19% 44% 44% %100 %100 %100 %100 %100
307 همدان ملاير دختران 09:07 35% 35% 35% %100 %100 %100 %100 %100
308 تهران پيشداد 09:43 6% 9% 9% %100 %100 %100 %100 %100
309 البرز کمالشهر 09:43 5% %100 %100 %100 %100 %100
310 تهران تدبير دانش 09:07 3% %100 %100 %100 %100 %100
311 آذربايجان غربي تكاب 10:18 1% 3% 3% %100 %100 %100 %100 %100
312 تهران گلستان اسلامشهر 09:30 3% 3% %100 %100 %100 %100 %100
313 ايلام ايلام 1 09:43 1% 1% 2% %100 %100 %100 %100 %100
314 همدان نهاوند 10:03 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100
315 لرستان اليگودرز 09:38 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100
316 البرز كرج مركز پسران 10:43 1% 1% %100 %100 %100 %100 %100
317 بوشهر بندر ديلم 09:47 %100 %100 %100 %100 %100
318 قزوين بوئين زهرا 10:12 %100 %100 %100 %100 %100
319 خراسان رضوي سلطان آبادسبزوار 09:51 %100 %100 %100 %100 %100
320 اصفهان تيران 09:09 %100 %100 %100 %100 %100
321 هرمزگان بستك 12:40 %100 %100 %100 %100 %100
322 خراسان رضوي دولت آباد تربت حيدريه %100 %100 %100 %100 %100
323 اصفهان باغ بهادران 09:57 %100 %100 %100 %100 %100
324 آذربايجان غربي سردشت 09:44 %100 %100 %100 %100 %100
325 گيلان لشت نشا 12:39 %100 %100 %100 %100 %100
326 کهگيلويه و بويراحمد باشت 12:28 %100 %100 %100 %100 %100
327 مركزي ساوه 09:59 22% 23% 99% %100 %100 %100 %100 %100
328 تهران تهران شمال 09:12 31% 52% 99% %100 %100 %100 %100 %100
329 تهران شهر قدس 09:19 14% 17% %100 %100 %100 %100 %100 %100
330 خراسان رضوي مشهد شرق دختران 09:15 20% 22% 98% %100 %100 %100 %100 %100
331 البرز محمدشهر 09:59 65% 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100
332 تهران انديشه 09:47 97% 99% 99% %100 %100 %100 %100 %100
333 بوشهر بندر گناوه 09:56 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
334 تهران رودهن 09:57 1% 60% 60% %100 %100 %100 %100 %100
335 هرمزگان ميناب 10:56 99% %100 %100 %100 %100
336 زنجان خدابنده 09:54 99% 99% 99% %100 %100 %100 %100
337 كردستان سروآباد 09:51 52% 52% 98% 98% %100 %100 %100 %100
338 خراسان رضوي كاشمر 09:22 79% 80% 80% 80% %100 %100 %100 %100
339 بوشهر خورموج 10:12 77% 77% 77% 77% %100 %100 %100 %100
340 تهران موفق 09:21 1% 2% 42% 64% %100 %100 %100 %100
341 مركزي اراک پسران 09:31 61% 62% 62% 62% %100 %100 %100 %100
342 خراسان رضوي فيض آباد 09:28 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100 %100
343 مركزي دليجان 10:17 1% 1% %100 %100 %100 %100
344 خراسان رضوي رشتخوار 12:55 %100 %100 %100 %100
345 كرمان كشكوئيه 09:34 %100 %100 %100 %100
346 اصفهان بادرود 01:06 %100 %100 %100 %100
347 فارس زرقان 12:52 %100 %100 %100 %100
348 آذربايجان شرقي باسمنج %100 %100 %100 %100
349 آذربايجان شرقي ايلخچي 09:31 %100 %100 %100 %100
350 کرمانشاه صحنه 09:14 %100 %100 %100 %100
351 خوزستان شادگان 10:14 %100 %100 %100 %100
352 خراسان رضوي مشهد پسران 09:43 53% 99% %100 %100 %100 %100 %100 %100
353 آذربايجان شرقي آذرشهر 08:45 21% 45% 73% 87% %100 %100 %100 %100
354 اصفهان اصفهان دختران 09:30 25% 52% 84% 99% %100 %100 %100 %100
355 خراسان رضوي تربت جام 09:31 19% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
356 هرمزگان بندر کنگ و چارک 11:23 14% 60% 91% 99% 99% %100 %100 %100
357 تهران مركزتهران پارس 09:18 1% 85% 85% 99% 99% %100 %100 %100
358 آذربايجان شرقي تبريز 09:07 20% 42% 68% 72% 90% %100 %100 %100
359 آذربايجان غربي شاهين دژ 04:09 1% 1% 47% 69% %100 %100 %100
360 بوشهر بندر دير 10:12 19% 62% 62% 62% 62% %100 %100 %100
361 آذربايجان شرقي مرند پسران 10:35 18% 18% 18% 18% 18% %100 %100 %100
362 فارس ني ريز 10:47 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100 %100
363 خوزستان دشت آزادگان 01:09 %100 %100 %100
364 خراسان رضوي باخرز 01:12 %100 %100 %100
365 آذربايجان شرقي اسكو 10:29 %100 %100 %100
366 مازندران محمودآباد 09:22 %100 %100 %100
367 تهران شهرري دختران 10:00 11% 14% 14% 14% 99% %100 %100 %100
368 فارس فيروزآباد 09:50 72% 92% 99% %100 %100 %100 %100
369 مازندران عباس‌آباد 10:00 5% 5% 55% %100 %100 %100 %100
370 اصفهان نطنز 10:01 94% 94% 97% 97% 97% %100 %100
371 فارس لامرد 09:28 3% 54% 90% 93% 93% 93% %100 %100
372 قزوين آبيك 10:52 11% 12% 12% 13% 13% 91% %100 %100
373 اصفهان اردستان 10:57 5% 5% %100 %100
374 اصفهان زواره 10:57 %100 %100
375 اردبيل خلخال 10:20 70% 70% 72% 72% 72% 74% %100 %100
376 فارس بوانات 10:17 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% %100 %100
377 يزد مروست %100 %100
378 کرمانشاه سنقر 02:08 %100 %100
379 خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران 09:18 55% 56% 99% %100 %100 %100 %100 %100
380 گيلان رودبار 12:50 64% 64% 64% 64% 64% %100 %100
381 سيستان و بلوچستان زابل 09:07 1% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% %100 %100
382 اردبيل سرعين 02:08 %100 %100
383 کهگيلويه و بويراحمد دهدشت 10:12 1% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% %100 %100
384 زنجان زرين رود 02:23 88% %100 %100
385 تهران لواسان 09:50 56% 56% 61% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% %100 %100
386 خراسان رضوي صالح آباد 02:28 %100 %100
387 آذربايجان شرقي هريس 02:21 %100 %100
388 كرمان قلعه گنج 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51 % 51 % %100 %100
389 البرز ماهدشت 02:08 5% 5% 5% 5% 5% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % %100
390 اردبيل نمين 11:20 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66 % 66 % 66 % %100
391 اردبيل گرمي 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37 % 37 % 37 % %100
392 كرمان گلباف 04:30 %100
393 فارس سروستان 03:28 %100
394 فارس كنارتخته %100
395 خراسان شمالي اسفراين 09:17 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
396 اردبيل مشكين شهر 10:05 48% 98% %100 %100 %100 %100 %100 %100
397 خراسان رضوي بجستان 09:25 97% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % %100
398 مازندران بندپي غربي 09:38 94% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
399 آذربايجان غربي چالدران 09:50 97% %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
400 يزد يزد پسران 10:04 25% 26% 60% 99% %100 %100 %100 %100
401 خراسان شمالي بجنورد 1 09:54 23% 28% %100 %100 %100 %100 %100 %100
402 خوزستان ايذه 09:07 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
403 اصفهان زرين شهر 09:21 18% 18% %100 %100 %100 %100 %100 %100
404 اصفهان فريدونشهر 09:44 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
405 كردستان ديواندره 08:47 3% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
406 همدان ملاير پسران 09:46 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
407 گيلان بندرانزلي 11:19 1% 1% 2% 3% 3% 3% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
408 چهارمحال و بختياري لردگان 09:52 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
409 هرمزگان حاجي آباد 10:39 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
410 بوشهر بوشهر دختر 09:22 50% 66% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
411 تهران يوسف 09:15 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
412 خوزستان اميديه 09:56 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
413 گيلان املش 11:59 94% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
414 كرمان شهربابك پسران 09:26 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
415 خراسان رضوي مشهد دختران 08:51 16% 90% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
416 خراسان رضوي سرخس 10:03 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
417 آذربايجان شرقي خسروشاه 09:14 1% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
418 خوزستان ماه شهر 09:44 34% 36% 96% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
419 گلستان راميان 11:20 37% 96% 96% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
420 گلستان بندرگز 09:09 96% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
421 اصفهان فولاد شهر 09:17 33% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
422 آذربايجان شرقي ليلان 74% 74% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
423 خراسان رضوي خواف 10:19 2% 3% 3% 85% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
424 تهران دماوند 09:36 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
425 تهران شهرجديد پرند 10:29 7% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
426 گلستان كردكوي 11:27 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
427 آذربايجان شرقي سردرود 10:01 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
428 تهران خلاق 09:12 1% 69% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
429 تهران تهران شرق 09:07 23% 24% 50% 66% 94% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 97 % 97 %
430 تهران سراي دانش 10:26 1% 1% 48% 48% 85% 85% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
431 گيلان سنگر 11:49 95% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
432 تهران تهران جنوب 08:37 31% 34% 44% 84% 92% 92% 92% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 97 %
433 كرمان رفسنجان 09:26 87% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
434 گيلان تالش 09:43 20% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
435 مازندران نكا 09:15 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
436 مازندران بابل 08:46 27% 42% 42% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
437 كرمان كهنوج 10:01 2% 79% 79% 79% 79% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
438 اصفهان درچه پياز 09:28 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
439 آذربايجان شرقي كليبر 01:22 58% 62% 62% 62% 62% 62% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
440 گلستان دلند 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
441 بوشهر برازجان 09:07 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
442 فارس كوار 03:33 95 %
443 مازندران بندپي شرقي 11:22 39% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
444 خوزستان شوشتر 09:57 22% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
445 خوزستان مسجد سليمان 09:34 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
446 گيلان لنگرود 09:34 53% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
447 تهران تهران غرب 09:14 24% 41% 90% 91% 92% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 94 % 94 %
448 فارس زرين دشت 09:51 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
449 بوشهر جم 09:26 5% 5% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
450 تهران مشيريه 09:56 33% 67% 90% 91% 92% 92% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
451 خراسان رضوي جغتاي 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
452 تهران رهروان علم 09:07 6% 6% 6% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
453 آذربايجان غربي اشنويه 10:50 40% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
454 آذربايجان شرقي سراب2 12:05 90% 90% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
455 کهگيلويه و بويراحمد گچساران 09:22 72% 90% 91% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 93 %
456 كرمان نرماشير 09:43 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
457 فارس خرامه 09:50 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
458 اصفهان آران و بيدگل 24% 61% 61% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
459 گيلان چابكسر 12:14 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
460 كرمان رابر 01:04 88% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
461 لرستان پلدختر 09:48 44% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
462 تهران سراي علم 09:32 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
463 تهران باغستان 88% 88% 88% 88% 88% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
464 سيستان و بلوچستان سيب و سوران 09:48 13% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
465 يزد يزد دختران 09:22 11% 11% 89% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
466 فارس داراب 09:07 1% 1% 1% 88% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
467 کرمانشاه اسلام آباد غرب 08:31 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
468 مازندران اميركلا 10:22 90% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
469 تهران شهرري پسران 09:26 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
470 کهگيلويه و بويراحمد ياسوج 09:31 52% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
471 اصفهان شاهين شهر 09:43 5% 46% 46% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
472 هرمزگان بندرعباس 09:26 15% 44% 88% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
473 تهران قصرفيروزه 09:25 67% 89% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
474 آذربايجان شرقي جلفا 12:02 75% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
475 البرز فرهنگ جنوب 10:04 77% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
476 فارس لار 10:10 3% 6% 87% 87% 87% 87% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
477 گيلان آستانه اشرفيه 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
478 خراسان رضوي تايباد 10:26 85% 86% 86% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
479 همدان همدان 09:08 25% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
480 فارس فراشبند 11:19 85% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
481 تهران فرهنگ پويا 09:21 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
482 يزد صدوق 55% 55% 55% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
483 آذربايجان شرقي سهند 09:31 83% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
484 تهران مدارس ويژه تهران 10:35 24% 24% 29% 29% 71% 84% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
485 يزد زارچ 40% 40% 40% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82 % 82 % 82 % 82 %
486 خراسان شمالي جاجرم 09:55 39% 73% 73% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80 % 80 % 80 % 80 %
487 كرمان ارزوئيه 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80 % 80 % 80 % 80 %
488 يزد تفت 09:14 24% 75% 75% 76% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 78 %
489 كرمان مس سرچشمه 10:20 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78 % 78 % 78 % 78 %
490 البرز شهر جديد هشتگرد 12:12 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78 % 78 % 78 % 78 %
491 البرز هشتگرد 12:09 17% 76% 76% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 77 %
492 اصفهان دولت آباد اصفهان 12:01 42% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 77 %
493 بوشهر دلوار 77% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 77 %
494 آذربايجان غربي شوط 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73 % 73 % 73 % 73 %
495 فارس بالاده 03:28 73 %
496 خوزستان بندر امام خميني 11:55 68% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72 % 72 % 72 % 72 %
497 آذربايجان غربي ربط 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69 % 69 % 69 % 69 %
498 اصفهان نائين 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68 % 68 % 68 % 68 %
499 اردبيل اصلان دوز 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61 % 61 % 61 % 61 %
500 بوشهر تنگستان 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56 % 56 % 56 % 56 %
501 هرمزگان پارسيان 12:19 2% 54% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56 % 56 % 56 % 56 %
502 هرمزگان قشم 10:28 49% 49% 49% 49% 49% 52% 52% 52% 52% 52% 52 % 52 % 52 % 52 %
503 چهارمحال و بختياري اقماري شهرکرد 12:41 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36 % 36 % 36 % 36 %
504 فارس خشت 03:28
505 يزد خاتم 10:23
506 فارس قير 10:57
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24