کارنامه روز آزمون

برای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون در شهرتان ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .
پس از ساعت 15 می توانید کارنامه کشوری به همراه تراز و رتبه را مشاهده کنید. در جدول زیر وضعیت درصد ارسال پاسخبرگ های آزمون نسبت به حاضران در هر نمایندگی قابل مشاهده است . .
در صورت مشاهده ی اشکال در کارنامه خود به صفحه شخصی مراجعه کرده و اشکال احتمالی خود را هم اکنون گزارش کنید
استان نمایندگی 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 تجمعی
گيلان سنگر %100 %100
كرمان زرند 70% %100 %100
خراسان رضوي چناران 98% %100 %100
ايلام بدره 1% 93% %100 %100
گلستان كردكوي 77% 86% %100 %100
خراسان جنوبي نهبندان 23% 83% %100 %100
کرمانشاه اسلام آباد غرب 82% 82% %100 %100
گيلان كلاچاي 77% 77% %100 %100
خراسان شمالي اسفراين 68% 73% %100 %100
گيلان رضوانشهر 11% 65% %100 %100
مازندران نكا 11% 57% %100 %100
سيستان و بلوچستان سراوان2 49% 50% %100 %100
كرمان بردسير 42% 42% %100 %100
گيلان رحيم آباد 32% %100 %100
تهران دبير 2 1% 1% %100 %100
گيلان كياشهر %100 %100
کرمانشاه روانسر %100 %100
کهگيلويه و بويراحمد لنده %100 %100
مازندران چمستان 66% 81% 98% %100 %100
آذربايجان شرقي ليلان 90% 90% 97% %100 %100
مازندران رامسر 62% 88% 94% %100 %100
مازندران بندپي شرقي 82% 82% 92% %100 %100
گلستان راميان 27% 83% %100 %100
مازندران نور 55% 67% 83% %100 %100
آذربايجان غربي ربط 27% 30% 78% %100 %100
مازندران قائم شهر 46% 55% 72% %100 %100
يزد ميبد 28% 69% 69% %100 %100
مازندران سوادكوه 62% 62% 63% %100 %100
گيلان آستارا 63% %100 %100
آذربايجان شرقي سراب1 62% 62% 62% %100 %100
گلستان كلاله پسران 43% 43% 59% %100 %100
مازندران رويان 41% 48% 48% %100 %100
کرمانشاه گيلانغرب 1% 47% 47% %100 %100
كردستان كامياران 46% 46% 46% %100 %100
گيلان رودسر 27% 27% 27% %100 %100
كردستان بانه %100 %100
گيلان خشكبيجار %100 %100
يزد زارچ %100 %100
تهران پرديس 10% 27% 77% 98% %100 %100
کرمانشاه كرمانشاه 27% 45% 53% 95% %100 %100
ايلام آبدانان پسران 65% 78% 82% 94% %100 %100
كردستان قروه 53% 53% 76% 90% %100 %100
خوزستان زيدون 77% 89% 90% 90% %100 %100
فارس استهبان 49% 49% 69% 90% %100 %100
مازندران عباس‌آباد 1% 1% 14% 88% %100 %100
چهارمحال و بختياري فارسان 31% 31% 31% 87% %100 %100
زنجان خرمدره 1% 1% 87% %100 %100
مركزي دليجان 26% 54% 69% 86% %100 %100
زنجان خدابنده 51% 51% 66% 84% %100 %100
چهارمحال و بختياري فرخ شهر 39% 39% 82% %100 %100
آذربايجان غربي اشنويه 20% 20% 58% 81% %100 %100
تهران رباط كريم 28% 28% 50% 80% %100 %100
خوزستان بندر امام خميني 33% 54% 55% 78% %100 %100
فارس مرودشت 23% 48% 48% 77% %100 %100
خراسان رضوي فريمان 45% 51% 51% 74% %100 %100
خراسان جنوبي فردوس 40% 53% 57% 73% %100 %100
همدان ملاير پسران 19% 19% 73% 73% %100 %100
مازندران سيمرغ 49% 49% 70% 70% %100 %100
گيلان رشت‌ پسران 33% 58% 58% 68% %100 %100
زنجان ابهر 11% 11% 11% 67% %100 %100
کرمانشاه سرپل ذهاب 48% 50% 50% 67% %100 %100
اصفهان شاهين شهر 39% 39% 66% 66% %100 %100
لرستان دورود 53% 53% 64% 64% %100 %100
کرمانشاه كنگاور 25% 25% 25% 64% %100 %100
فارس آباده 62% 62% 63% %100 %100
همدان تويسركان 17% 17% 17% 61% %100 %100
خراسان رضوي مشهد شمال‌غرب دختران 40% 40% 59% 60% %100 %100
مازندران محمودآباد 26% 26% 26% 57% %100 %100
كردستان دهگلان 43% 43% 51% 56% %100 %100
خوزستان ايذه 24% 51% 51% 51% %100 %100
كردستان سقز 50% 50% 50% 50% %100 %100
خراسان شمالي آشخانه 49% 49% 49% 50% %100 %100
خوزستان بهبهان دختران 2% 29% 48% %100 %100
گيلان فومن 47% 47% %100 %100
سمنان گرمسار 46% 46% 46% 46% %100 %100
فارس خرم‌بيد 36% 36% 46% 46% %100 %100
تهران باغستان 21% 21% 44% 44% %100 %100
گلستان گاليكش 44% 44% 44% %100 %100
مركزي زرنديه 42% %100 %100
سيستان و بلوچستان زاهدان 18% 35% 35% 35% %100 %100
آذربايجان شرقي خدا آفرين 34% 34% 34% 34% %100 %100
مركزي اراک دختران 13% 28% 28% 28% %100 %100
آذربايجان غربي ماكو 24% 24% 24% 25% %100 %100
مازندران چالوس 23% 23% 24% 24% %100 %100
بوشهر بندر ديلم 19% 19% %100 %100
مازندران كلاردشت 1% 1% 2% 2% %100 %100
تهران فيروزكوه 1% 2% %100 %100
البرز فرهنگ جنوب 2% 2% %100 %100
خوزستان مسجد سليمان 1% 1% 1% %100 %100
گيلان تالش2 1% 1% %100 %100
كرمان كشكوئيه %100 %100
خوزستان باغ ملك %100 %100
اردبيل پارس‌آباد مغان 26% 28% 41% 91% %100 %100
ايلام دره شهر 52% 63% 80% 98% %100 %100
قزوين تاكستان 54% 54% 54% 54% %100 %100
خراسان جنوبي سربيشه 23% 53% 60% 70% 96% %100 %100
کرمانشاه جوانرود 51% 95% 95% %100 %100
البرز نظرآباد 43% 49% 49% 68% 94% %100 %100
فارس نورآباد ممسني 38% 38% 38% 38% 93% %100 %100
قم قم پسران 27% 47% 47% 68% 92% %100 %100
مازندران آمل 18% 25% 63% 63% 88% %100 %100
فارس داراب 21% 44% 51% 69% 87% %100 %100
تهران مرکز ساختمان سفيد 85% %100 %100
اصفهان آران و بيدگل 26% 26% 84% %100 %100
كرمان مس سرچشمه 49% 83% 84% 84% 84% %100 %100
اصفهان خميني شهر 42% 65% 83% %100 %100
همدان همدان 23% 42% 42% 66% 81% %100 %100
اصفهان فريدونشهر 29% 80% %100 %100
مركزي اراک پسران 27% 34% 62% 80% %100 %100
مازندران بابلسر 65% 80% 80% %100 %100
آذربايجان غربي پيرانشهر 34% 34% 59% 73% 80% %100 %100
يزد تفت 17% 35% 38% 47% 79% %100 %100
اصفهان دهاقان 38% 79% %100 %100
لرستان بروجرد 47% 47% 47% 47% 78% %100 %100
گلستان گرگان دختران 35% 35% 73% 76% 76% %100 %100
مازندران فريدون كنار 65% 65% 65% 76% 76% %100 %100
تهران اسلامشهر پسران 36% 36% 36% 76% 76% %100 %100
تهران خلاق 48% 76% %100 %100
فارس ني ريز 75% 75% %100 %100
اردبيل نمين 13% 13% 74% 74% %100 %100
خوزستان دزفول 15% 15% 43% 74% 74% %100 %100
اصفهان گلپايگان 35% 35% 57% 74% 74% %100 %100
خراسان رضوي قوچان 4% 31% 51% 51% 72% %100 %100
اردبيل بيله سوار 45% 45% 45% 67% 67% %100 %100
قزوين الوند دختران 65% 65% 65% %100 %100
فارس كازرون 9% 26% 63% 63% 63% %100 %100
مازندران جويبار 57% 57% %100 %100
اصفهان مباركه 30% 30% 55% %100 %100
همدان رزن 18% 45% 45% 55% 55% %100 %100
ايلام ملكشاهي 17% 54% 54% 54% 54% %100 %100
گلستان بندرگز 16% 33% 33% 33% 52% %100 %100
لرستان الشتر 51% %100 %100
آذربايجان غربي پلدشت 49% 49% 49% 49% 50% %100 %100
فارس قائميه 48% 49% 49% 49% %100 %100
تهران پاكدشت 12% 12% 25% 25% 49% %100 %100
آذربايجان غربي تكاب 47% 47% %100 %100
گلستان کلاله دختران 20% 20% 29% 45% 45% %100 %100
آذربايجان شرقي مرند پسران 6% 6% 44% 44% 44% %100 %100
تهران قرچك 31% %100 %100
تهران دماوند 27% 27% %100 %100
گيلان بندرانزلي 20% 20% 20% 20% 20% %100 %100
سمنان شاهرود 16% 16% %100 %100
همدان نهاوند 10% 10% 10% %100 %100
البرز شهر جديد هشتگرد 2% 2% 2% %100 %100
تهران پيشوا 1% 1% %100 %100
کهگيلويه و بويراحمد بهمئي 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
هرمزگان حاجي آباد 1% %100 %100
فارس شيراز پسران %100 %100
البرز کرج دختر 2 %100 %100
آذربايجان غربي شوط %100 %100
تهران گلستان اسلامشهر %100 %100
اصفهان چادگان %100 %100
خوزستان لالي %100 %100
خراسان رضوي كلات %100 %100
خراسان رضوي طرقبه %100 %100
ايلام مهران %100 %100
مازندران گلوگاه پسران %100 %100
لرستان بيران شهر %100 %100
خوزستان شادگان %100 %100
كردستان ديواندره 28% 29% 29% %100 %100
هرمزگان بندرعباس 32% 32% 50% 50% 50% %100 %100
خراسان شمالي شيروان 42% 60% 60% 60% 79% 99% %100 %100
قزوين قزوين 16% 38% 38% 39% 77% 95% %100 %100
كرمان ارزوئيه 1% 1% 2% 2% 2% 93% %100 %100
مازندران رستم كلا 23% 23% 58% 79% 90% 90% %100 %100
خوزستان اهواز 24% 34% 38% 40% 55% 89% %100 %100
تهران ورامين 42% 42% 89% 89% %100 %100
آذربايجان غربي بوكان 27% 80% 87% 87% %100 %100
فارس لامرد 37% 48% 84% 84% 84% %100 %100
تهران فرهنگ پويا 83% 83% %100 %100
مركزي ساوه 11% 23% 46% 81% %100 %100
سيستان و بلوچستان سيب و سوران 57% 57% 81% 81% 81% 81% %100 %100
قزوين بوئين زهرا 32% 32% 70% %100 %100
گيلان آستانه اشرفيه 68% 68% 68% %100 %100
سيستان و بلوچستان سراوان 1 54% 55% 55% 62% 62% 62% %100 %100
فارس ارسنجان 28% 58% 58% 58% %100 %100
اصفهان نجف آباد 8% 8% 8% 8% 50% %100 %100
آذربايجان غربي مهاباد 24% 47% %100 %100
تهران موفق 21% 21% %100 %100
مازندران نوشهر 15% 15% 15% 15% 15% 15% %100 %100
خراسان رضوي رشتخوار 1% 1% 1% 1% 2% %100 %100
آذربايجان شرقي ممقان %100 %100
بوشهر خورموج %100 %100
لرستان دوره %100 %100
خراسان جنوبي ارسك %100 %100
آذربايجان شرقي سراب2 %100 %100
اصفهان تيران %100 %100
اصفهان زواره %100 %100
البرز كرج جنوب پسران %100 %100
آذربايجان شرقي شبستر 17% 32% 46% 46% 69% 91% %100 %100
قزوين محمديه پسران 1% 1% 99% 99% 99% 99% 99% %100 %100
گيلان رشت دختران 18% 18% 59% 62% 62% 97% 97% %100 %100
بوشهر بندر دير 12% 33% 33% 45% 45% 46% 97% %100 %100
اصفهان اصفهان پسران 23% 23% 23% 36% 36% 92% 92% %100 %100
فارس فيروزآباد 47% 47% 90% 90% 90% %100 %100
فارس لار 88% %100 %100
خراسان رضوي در‌گز 48% 48% 79% 79% 79% 79% %100 %100
خراسان رضوي گناباد 1% 68% 68% 68% 68% 68% %100 %100
فارس قير 48% 48% 49% 49% 49% %100 %100
خراسان رضوي باخرز 1% 2% 5% 5% 5% 5% %100 %100
خراسان رضوي فيض آباد 1% 1% 1% 1% 1% 1% %100 %100
فارس كارزين %100 %100
کرمانشاه قصر شيرين %100 %100
تهران مشيريه 19% 30% 34% 49% 57% 68% 79% 99% %100 %100
تهران مدارس سراي دانش 3% 26% 49% 71% 71% 87% 97% 97% %100 %100
چهارمحال و بختياري بن 1% 1% 36% 96% 96% 96% 96% %100 %100
ايلام ايلام 1 1% 17% 17% 17% 68% %100 %100
خراسان رضوي صالح آباد 1% 1% 1% 2% 3% 3% 3% %100 %100
آذربايجان شرقي بستان آباد %100 %100
فارس زرقان %100 %100
بوشهر تنگستان %100 %100
كرمان ريگان %100 %100
لرستان اليگودرز 10% 29% 46% 68% 97% %100 %100
تهران رهروان علم %100 %100
فارس كوار %100 %100
قزوين الوند پسران 1% 1% 1% 51% 99% 99% %100 %100
خوزستان هنديجان پسر 82% 82% 82% 82% 96% 96% 98% %100 %100
گلستان مراوه تپه 90% 93% 93% %100 %100
هرمزگان ميناب 10% 10% 33% 33% 33% 73% 90% 90% %100 %100
هرمزگان رودان 30% 30% 30% 30% 86% 86% 86% 86% 86% 90% %100 %100
کهگيلويه و بويراحمد دهدشت 9% 9% 27% 27% 27% 87% 88% 88% 88% 88% %100 %100
خوزستان رامهرمز 16% 16% 16% 16% 16% 17% 45% 60% 60% 73% %100 %100
کرمانشاه سنقر %100 %100
اردبيل سرعين %100 %100
لرستان كوهدشت 1 15% 32% 43% 47% 65% 80% 80% 88% 95% 95% %100 %100
كرمان راور 86% 86% 86% 95% 95 % %100 %100
اصفهان نطنز 78% 79% 98% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % %100 %100
کهگيلويه و بويراحمد ياسوج 31% 31% 31% 31% 84% 90% 96% 96% 96% 98% 98 % 98 % %100 %100
کهگيلويه و بويراحمد سوق 55% 55% 76% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 96 % %100 %100
گيلان رودبار 22% 22% 22% 22% 22% 44% 65% 65 % 92 % %100 %100
اصفهان بادرود 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % %100 %100
اردبيل گرمي %100 %100
البرز كرج مركز دختران 20% 21% 50% 50% 95% %100 %100
خوزستان شوشتر 4% 20% 34% 34% 92% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
کرمانشاه پاوه 63% 63% 72% 72% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
هرمزگان بندر کنگ و چارک 1% 1% 1% 92% 97% 97% 97% 98 % 98 % 98 % %100
گيلان صومعه سرا 47 % 47 % 96 % %100
خراسان رضوي خواف 33% 43% 43% 57% 57% 57% 84% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % %100
تهران مدارس ويژه تهران 1% 11% 19% 32% 40% 41% 56% 56% 56% 68% 79 % 79 % 82 % %100
ايلام سرابله 15% 57% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72 % 72 % 72 % %100
فارس سپيدان 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 55% 55% 55 % 55 % 55 % %100
فارس بوانات 2% 2% 2% 2% 3% 3 % 3 % 3 % %100
آذربايجان شرقي مهربان 1% 1 % 1 % 1 % %100
آذربايجان شرقي صوفيان %100
آذربايجان شرقي هريس %100
خراسان جنوبي زيرکوه %100
فارس خرامه %100 %100
خراسان رضوي تايباد 37% 38% 38% 88% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
زنجان زنجان 18% 49% 49% 83% %100 %100
تهران شهر قدس 13% 13% 51% 51% 51% %100 %100
البرز کرج پسر 2 6% 6% 6% 6% 99% %100 %100
تهران اسلامشهر دختران 37% 38% 38% 47% 47% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % %100
اصفهان فولاد شهر 23% 30% 30% 64% 64% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % %100
خراسان شمالي بجنورد 1 19% 42% 59% 59% 81% 99% %100 %100
فارس قادرآباد %100
آذربايجان غربي سردشت 55% 55% %100 %100
آذربايجان غربي خوي 18% 47% 59% 69% 85% 98% 98% 98% %100 %100
تهران ملارد 13% 13% 58% 58% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
گيلان املش 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
خراسان رضوي مشهد شرق پسران 41% 61% 61% 61% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
تهران لواسان 23% 90% 91% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
خراسان رضوي مشهد شمال غرب پسران 1% 2% 61% 66% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
آذربايجان شرقي ميانه 45% 51% 65% 91% 91% 96% 96% 96% 96% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
كرمان بافت 42% 50% 68% 81% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
خراسان جنوبي بيرجند 46% 46% 46% 75% 96% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
خراسان رضوي نيشابور 55% 69% 69% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
آذربايجان شرقي سهند 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
بوشهر برازجان 9% 21% 21% 67% 67% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
گلستان آزادشهر 28% 28% 47% 55% 91% 98% 98% 98% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
كردستان سنندج 44% 44% 65% 65% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
آذربايجان غربي چالدران 50% 94% 98% 98% 98% 98% 98% 99 % 99 % 99 % 99 %
مازندران تنكابن 27% 65% 65% 65% 65% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
آذربايجان غربي قره ضياالدين 15% 15% 15% 15% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
فارس فسا 35% 35% 35% 82% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
مركزي خمين 1% 1% 1% 54% 54% 54% 96% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 99 %
آذربايجان شرقي مرند دختران 13% 13% 25% 41% 75% 75% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
اصفهان باغ بهادران 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
لرستان پلدختر 1% 1% 84% 97% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
تهران رودهن 38% 38% 63% 63% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
كرمان رودبار جيرفت 61 % 99 %
فارس خشت 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
آذربايجان غربي مياندوآب پسران 30% 42% 42% 47% 47% 99% 99% 99% 99% 99% 99 % 99 % 99 % 99 %
كرمان كرمان 25% 39% 43% 56% 74% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 99 %
يزد ابركوه 54% 68% 77% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
آذربايجان شرقي ايلخچي 98 %
اصفهان فلاورجان 28% 28% 28% 78% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
گيلان لشت نشا 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
قم قم دختران 39% 39% 39% 39% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
گلستان گنبد 46% 46% 46% 79% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
كرمان سيرجان 18% 18% 47% 47% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
آذربايجان شرقي عجب شير 15% 15% 48% 65% 79% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
خراسان رضوي تربت جام 12% 48% 63% 76% 88% 88% 97% 97% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
گيلان لاهيجان 45% 57% 57% 96% 96% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
اصفهان گزبرخوار 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
تهران مدارس شيرواني 19% 19% 19% 19% 19% 19% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
خراسان جنوبي بشرويه 56% 56% 86% 86% 86% 86% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 98 %
آذربايجان شرقي سردرود 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
چهارمحال و بختياري فلارد 62% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
خراسان رضوي مشهد جنوب دختران 57% 57% 57% 57% 97% 97% 97% 97% 97% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
کهگيلويه و بويراحمد گچساران 48% 56% 75% 82% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
كردستان مريوان 5% 5% 5% 5% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 98 %
تهران ارمغان دانش 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98 % 98 % 98 % 98 %
مازندران بهنمير 48% 48% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 97 %
اصفهان كاشان 11% 11% 11% 45% 45% 76% 76% 79% 82% 82% 87 % 87 % 87 % 97 %
آذربايجان شرقي خسروشاه 97 %
خراسان رضوي كاشمر 7% 17% 31% 31% 46% 46% 66% 66% 66% 82% 90 % 97 % 97 % 97 %
آذربايجان شرقي كليبر 19% 19 % 19 % 19 % 97 %
خراسان رضوي مشهد غرب دختران 45% 45% 48% 92% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
آذربايجان شرقي مراغه 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
يزد اردكان 17% 17% 17% 17% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
گيلان تالش 23% 23% 85% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
همدان ملاير دختران 38% 38% 38% 38% 38% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
كرمان كهنوج 1% 53% 54% 54% 80% 80% 81% 81% 81% 81% 93 % 93 % 94 % 97 %
تهران مركزتهران پارس 11% 37% 50% 50% 77% 91% 94% 94% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
گيلان ماسال 1% 1% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
اردبيل اردبيل 38% 60% 60% 60% 96% 96% 96% 96% 96% 97 % 97 % 97 % 97 %
همدان لالجين 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
اصفهان درچه پياز 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
خراسان رضوي مشهدجنوب پسران 52% 63% 63% 63% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
فارس شيراز دختران 94% 94% 96% 96% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
خراسان رضوي بجستان 30% 70% 70% 92% 96% 96% 96% 96% 96% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
كرمان رفسنجان 54% 70% 71% 79% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97 % 97 % 97 % 97 %
قزوين آبيك 27% 28% 28% 78% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 97 %
يزد طبس 54% 54% 54% 67% 75% 83% 89% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 97 %
فارس بالاده 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
سيستان و بلوچستان چابهار 68% 81% 84% 84% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
خوزستان هنديجان دختر 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
ايلام آبدانان دختران 27% 82% 88% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
لرستان رومشكان 15% 36% 56% 70% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
كرمان بم 48% 48% 50% 82% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
چهارمحال و بختياري بروجن 37% 37% 37% 86% 86% 86% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
البرز كرج مركز پسران 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
آذربايجان شرقي جلفا 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 91% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
تهران پيشداد 95% 95% 95% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
آذربايجان غربي مياندوآب دختران 79% 79% 79% 79% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
آذربايجان شرقي كجاآباد 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
يزد مهريز 21% 37% 77% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
تهران شهريار 71% 71% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
خراسان رضوي مشهد پسران 30% 56% 56% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
همدان قروه درجزين 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
آذربايجان غربي نقده 42% 42% 42% 42% 64% 96% 96% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
خوزستان گتوند 25% 25% 25% 40% 75% 91% 91% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
فارس جهرم 50% 50% 50% 67% 85% 89% 89% 96% 96% 96% 96 % 96 % 96 % 96 %
هرمزگان قشم 21% 32% 51% 51% 63% 64% 64% 64% 64 % 64 % 64 % 96 %
آذربايجان شرقي بناب دختران 19% 37% 58% 58% 68% 80% 89% 89% 95% 95 % 95 % 95 % 96 %
اردبيل مشكين شهر 51% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61 % 61 % 61 % 95 %
مازندران بندپي غربي 72% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
آذربايجان شرقي اسكو 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
البرز کمالشهر 67% 67% 84% 93% 94% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
سمنان سمنان 38% 52% 57% 57% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
خراسان رضوي مشهد شرق دختران 26% 48% 48% 75% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
فارس زرين دشت 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
آذربايجان غربي اروميه 1 13% 36% 70% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
كرمان ماهان 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
مازندران زيراب 53% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
اردبيل انگوت 48% 85% 93% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
تهران تهران شرق 11% 22% 22% 41% 55% 73% 83% 93% 93% 93% 93 % 93 % 94 % 95 %
البرز كرج جنوب دختران 53% 53% 53% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
كرمان عنبرآباد 19% 19% 39% 53% 53% 53% 85% 85% 90% 91% 91 % 91 % 94 % 95 %
آذربايجان شرقي ملكان پسران 60% 60% 65% 65% 65% 82% 82% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
مازندران ساري 20% 52% 54% 63% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
آذربايجان غربي اروميه 3 25% 39% 41% 48% 71% 92% 92% 93% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
كرمان شهربابك دختران 49% 68% 69% 92% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
لرستان خرم آباد1 13% 42% 62% 69% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
كردستان بيجار 44% 44% 50% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 % 95 % 95 % 95 %
مازندران گلوگاه دختران 50% 90% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
چهارمحال و بختياري کيان 65% 65% 65% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
خراسان رضوي مشهد غرب پسران 14% 14% 14% 60% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
ايلام ايوان 58% 58% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
خراسان رضوي دولت آباد تربت حيدريه 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 % 94 % 94 %
گيلان لنگرود 35% 59% 59% 59% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
آذربايجان شرقي ملكان دختران 37% 46% 46% 46% 46% 80% 80% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
کرمانشاه هرسين 30% 30% 30% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
چهارمحال و بختياري هفشجان 71% 71% 72% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 94 %
کهگيلويه و بويراحمد چرام 24% 24% 72% 72% 73% 93% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
خوزستان ماه شهر 31% 34% 34% 34% 64% 64% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
اصفهان بوئين مياندشت 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
مركزي شازند 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
يزد يزد پسران 6% 15% 43% 61% 73% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
يزد صدوق 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 94 %
خوزستان بهبهان پسران 17% 17% 36% 61% 89% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
آذربايجان شرقي اهر دختران 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
اردبيل خلخال 1% 1% 1% 79% 79% 79% 79 % 79 % 79 % 94 %
كردستان سروآباد 16% 29% 30% 83% 92% 92% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 94 %
بوشهر دلوار 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
گلستان مينودشت 53% 53% 73% 93% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
چهارمحال و بختياري شهركرد 6% 12% 16% 34% 49% 84% 93% 94% 94% 94% 94 % 94 % 94 % 94 %
تهران اكباتان 94 %
همدان اسدآباد 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
چهارمحال و بختياري لردگان 19% 30% 30% 53% 75% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
ايلام دهلران 59% 59% 84% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 93 % 93 % 93 %
مازندران اميركلا 1% 1% 11% 56% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
آذربايجان شرقي تبريز 13% 20% 28% 35% 54% 70% 83% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
آذربايجان غربي اروميه 2 - پيش پسران 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
آذربايجان شرقي بناب پسران 7% 7% 29% 37% 55% 66% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 93 %
تهران تدبير دانش 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
كرمان شهربابك پسران 73% 73% 73% 90% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
تهران تهرانسر 31% 31% 31% 39% 73% 74% 74% 74% 92% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
گلستان گرگان پسر 15% 31% 31% 31% 69% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
چهارمحال و بختياري سامان 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
اصفهان اصفهان دختران 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
خراسان رضوي مشهد دختران 38% 43% 54% 90% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
ايلام ايلام 2 5% 5% 5% 26% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
مازندران بهشهر 24% 31% 32% 50% 88% 88% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
مركزي محلات 38% 38% 55% 55% 89% 93% 93% 93% 93% 93% 93 % 93 % 93 % 93 %
تهران شهرجديد پرند 17% 17% 17% 17% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
تهران قصرفيروزه 28% 28% 32% 42% 65% 65% 73% 73% 73% 73% 73 % 92 % 92 % 92 %
البرز ماهدشت 92 %
تهران ايده 1% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
بوشهر بوشهر (دختر-پسر2) 17% 17% 19% 38% 55% 88% 88% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
تهران تهران غرب 3% 7% 17% 28% 40% 61% 80% 90% 90% 90% 91 % 91 % 92 % 92 %
خراسان رضوي سبزوار 28% 36% 45% 86% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
البرز اشتهارد 57% 58% 58% 58% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 92 %
آذربايجان شرقي اهر پسران 41% 41% 74% 86% 91% 92% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
فارس سروستان شيراز 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
لرستان نورآباد 23% 42% 57% 71% 71% 91% 92% 92% 92% 92% 92 % 92 % 92 % 92 %
گلستان بندرتركمن 23% 32% 44% 61% 87% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
همدان بهار 28% 28% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
آذربايجان شرقي آذرشهر 17% 25% 25% 25% 52% 52% 79% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
اصفهان شهرضا پسران 66% 66% 90% 90% 90% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
گلستان خان ببين 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
گلستان علي آباد كتول 19% 23% 23% 23% 65% 65% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
گيلان حويق 26% 26% 26% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
خوزستان خرمشهر 22% 37% 90% 91% 91% 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
گيلان چابكسر 91% 91% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
اصفهان بهارستان 46% 46% 46% 89% 89% 89% 89% 91% 91 % 91 % 91 % 91 %
مازندران بابل 15% 21% 41% 73% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
تهران تهران جنوب 10% 19% 29% 46% 64% 77% 83% 85% 86% 86 % 88 % 88 % 90 %
آذربايجان شرقي هشترود 14% 14% 14% 14% 86% 86% 86% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
تهران تهران شمال 6% 12% 15% 19% 37% 52% 60% 78% 83% 86% 89 % 89 % 89 % 90 %
گيلان كوچصفهان 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
البرز محمدشهر 18% 18% 18% 79% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
سيستان و بلوچستان ايرانشهر 24% 24% 24% 24% 40% 58% 89% 89% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
لرستان گراب 48% 65% 65% 79% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
يزد يزد دختران 29% 29% 51% 54% 54% 54% 86% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
سيستان و بلوچستان نيک شهر 39% 39% 39% 39% 39% 57% 57% 57% 57% 57% 57 % 57 % 57 % 90 %
اصفهان زرين شهر 17% 29% 29% 29% 29% 64% 84% 90% 90% 90% 90 % 90 % 90 % 90 %
فارس خنج 35% 49% 49% 49% 49% 49% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
بوشهر بندر گناوه 78% 78% 84% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
آذربايجان غربي شاهين دژ 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 56% 87% 87% 87 % 89 % 89 % 89 %
هرمزگان پارسيان 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
مازندران شيرگاه 35% 35% 35% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
لرستان کوهدشت 2 16% 35% 45% 71% 83% 83% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 89 % 89 %
خراسان جنوبي سرايان 31% 31% 31% 31% 50% 69% 86% 88% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
فارس فراشبند 47% 48% 66% 87% 88% 89% 89% 89% 89% 89% 89 % 89 % 89 % 89 %
خوزستان انديمشك 11% 11% 11% 31% 55% 75% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 89 % 89 %
چهارمحال و بختياري كيار 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
سيستان و بلوچستان زابل 33% 36% 36% 37% 37% 88% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
البرز هشتگرد 31% 40% 40% 40% 40% 84% 84% 84% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
اصفهان داران 86% 86% 86% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
همدان كبودرآهنگ 47% 47% 65% 75% 86% 87% 88% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
لرستان ازنا 87% 88% 88% 88% 88 % 88 % 88 % 88 %
تهران انديشه 18% 18% 26% 55% 87% 87% 87% 87% 87% 87 % 87 % 87 % 87 %
خوزستان اميديه 21% 29% 33% 54% 75% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 87 %
خوزستان دشت آزادگان 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
گلستان گميشان 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
آذربايجان شرقي باسمنج 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
فارس اقليد 32% 37% 38% 58% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 86 % 86 % 86 % 86 %
فارس اوز 1% 86% 86% 86 % 86 % 86 % 86 %
اصفهان اردستان 82% 84% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
هرمزگان بستك 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
خوزستان بهبهان دختران پايه 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76 % 76 % 76 % 85 %
سيستان و بلوچستان خاش 1% 1% 84% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
تهران صباي نور 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
تهران علوم 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
مركزي مهاجران 1% 1% 1% 2% 3% 85% 85% 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
فارس كنارتخته 85% 85% 85 % 85 % 85 % 85 %
گيلان تالش3 20% 20% 73% 73% 83% 83% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
هرمزگان بندر خمير 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
گيلان سياهكل 33% 33% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
خراسان رضوي سرخس 29% 30% 30% 47% 63% 79% 80% 80% 80% 80% 80 % 80 % 80 % 84 %
خراسان رضوي سلطان آبادسبزوار 84% 84% 84% 84% 84% 84 % 84 % 84 % 84 %
اصفهان شهرضا دختران 49% 49% 49% 49% 49% 83% 83% 83% 83% 83% 83 % 83 % 83 % 83 %
لرستان كوهناني 77% 83% 83% 83% 83 % 83 % 83 % 83 %
خراسان شمالي بجنورد 2 82% 82% 82% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83 % 83 % 83 % 83 %
كرمان چترود 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82 % 82 % 82 % 82 %
خراسان رضوي تربت حيدريه 19% 20% 51% 52% 52% 52% 81% 81% 82% 82% 82 % 82 % 82 % 82 %
آذربايجان غربي سلماس 35% 35% 35% 35% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81 % 81 % 81 % 82 %
تهران روش 76% 76% 76% 76% 81% 81% 81% 81% 81 % 81 % 81 % 81 %
خوزستان آبادان 14% 34% 45% 45% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80 % 80 % 80 % 80 %
لرستان فيروزآباد لرستان 44% 50% 50% 54% 54% 62% 62% 74% 79 % 79 % 79 % 79 %
خراسان شمالي جاجرم 3% 3% 9% 27% 34% 58% 73% 77% 77% 79 % 79 % 79 % 79 %
كرمان قلعه گنج 39% 69% 69% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79 % 79 % 79 % 79 %
يزد مروست 1% 20% 20% 20% 76% 76% 76 % 76 % 76 % 78 %
لرستان خرم آباد2 59% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77 % 77 % 77 % 77 %
کرمانشاه صحنه 76% 76% 76% 76% 76 % 76 % 76 % 76 %
آذربايجان شرقي گوگان 75 %
تهران ابن سينا 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75 % 75 % 75 % 75 %
گلستان آق‌قلا 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75 % 75 % 75 % 75 %
آذربايجان غربي مهاباد2 44% 44% 44% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75 % 75 % 75 % 75 %
كرمان رابر 73% 73 % 73 % 73 % 73 %
سمنان دامغان 16% 17% 17% 46% 46% 72% 72% 72% 72% 72% 72 % 72 % 72 % 72 %
بوشهر بوشهر (پسر-دختر2) 1% 1% 1% 43% 43% 63% 72% 72% 72 % 72 % 72 % 72 %
قزوين محمديه دختران 1% 1% 71% 71% 71% 71% 71% 71 % 71 % 71 % 71 %
بوشهر جم 69% 69% 69% 69% 70% 70% 70% 70% 70% 70 % 70 % 70 % 71 %
تهران پرند2 1% 33% 51% 57% 66% 66% 69% 69 % 69 % 69 % 69 %
خوزستان شوش دانيال 7% 8% 8% 69% 69% 69% 69% 69 % 69 % 69 % 69 %
كرمان نرماشير 67% 67% 67% 67% 67% 67 % 67 % 67 % 67 %
گلستان دلند 60% 64% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66 % 66 % 66 % 66 %
خراسان جنوبي قائن 35% 42% 51% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53 % 53 % 53 % 66 %
کرمانشاه دالاهو 57% 61% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65 % 65 % 65 % 65 %
تهران نگارين 65% 65% 65% 65% 65% 65 % 65 % 65 % 65 %
فارس سعادت شهر 2% 2% 2% 2% 2% 2 % 2 % 2 % 65 %
كرمان جيرفت 15% 18% 29% 29% 37% 45% 45% 45% 45% 45% 60 % 60 % 60 % 64 %
كرمان فهرج 1% 1% 1% 1% 64% 64% 64% 64% 64% 64 % 64 % 64 % 64 %
يزد خاتم 19% 32% 32% 32% 49% 63% 63% 63% 63% 63% 63 % 63 % 63 % 63 %
هرمزگان كيش 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61 % 61 % 61 % 61 %
تهران شهرري پسران 19% 19% 19% 19% 42% 49% 54% 54% 54% 54% 54 % 54 % 54 % 57 %
اصفهان نائين 18% 18% 18% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55 % 55 % 55 % 55 %
کهگيلويه و بويراحمد باشت 1% 1% 42% 50% 50% 51% 51% 51% 51% 51% 51 % 51 % 51 % 51 %
يزد عشق آباد 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48 % 48 % 48 % 48 %
سيستان و بلوچستان راسک 47 %
تهران شهرري دختران 7% 17% 25% 31% 31% 40% 40% 40% 40% 40% 40 % 40 % 40 % 40 %
خراسان رضوي مشهد شمال پسران 38% 38% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40 % 40 % 40 % 40 %
چهارمحال و بختياري شلمزار 38% 38% 38% 38% 38 % 38 % 38 % 38 %
اصفهان دولت آباد اصفهان 10% 10% 20% 32% 32% 32% 32 % 32 % 32 % 32 %
سمنان بيارجمند 30% 30% 30% 30% 30% 30 % 30 % 30 % 30 %
بوشهر خارک 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24 % 24 % 24 % 24 %
كرمان گلباف 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15 % 15 % 15 % 15 %
فارس سده 1% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3 % 3 % 3 % 3 %
كرمان كوهبنان 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2 % 2 % 2 % 2 %
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب