سوال های دامدار و پر گفتگو

سوال شماره 94 - رياضي نهم - سوالات موازي - آزمون 18 مرداد


سوال شماره 94 : اين سوال شامل گزينه ي دام دار است

پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه ي : 2 که 41 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب کرده اند

گزينه ي دام :

31 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 1 را انتخاب کرده اند


در قسمت نظرات اين صفحه به اين سوال پاسخ دهيد
چرا دانش آموزان در دام اين سوال افتاده اند ؟