سوال های دامدار و پر گفتگو

سوال شماره 73 - رياضي نهم - آزمون 18 مرداد


سوال شماره 73 : اين سوال شامل گزينه ي دام دار است

پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه ي : 1 که 40 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب کرده اند

گزينه ي دام :

35 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 4 را انتخاب کرده اند


در قسمت نظرات اين صفحه به اين سوال پاسخ دهيد
چرا دانش آموزان در دام اين سوال افتاده اند ؟