سوال های دامدار و پر گفتگو

سوال شماره 21 - عربي زبان قرآن 1 - آزمون 18 مرداد


سوال شماره 21 : اين سوال شامل گزينه ي دام دار است

پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه ي : 3 که 37 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب کرده اند

گزينه ي دام :

36 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 2 را انتخاب کرده اند


در قسمت نظرات اين صفحه به اين سوال پاسخ دهيد
چرا دانش آموزان در دام اين سوال افتاده اند ؟