سوال های دامدار و پر گفتگو

سوال شماره 123 - منطق - آزمون 18 مرداد


سوال شماره 123 : اين سوال شامل گزينه ي دام دار است

پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه ي : 2 که 18 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب کرده اند

گزينه ي دام :

49 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 1 را انتخاب کرده اند


در قسمت نظرات اين صفحه به اين سوال پاسخ دهيد
چرا دانش آموزان در دام اين سوال افتاده اند ؟