سوال های دامدار و پر گفتگو

سوال شماره 18 - زبان انگليسي نهم - آزمون 21 تیر


سوال شماره 18 : اين سوال شامل گزينه ي دام دار است

پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه ي : 1 که 51 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب کرده اند

گزينه ي دام :

28 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 2 را انتخاب کرده اند


در قسمت نظرات اين صفحه به اين سوال پاسخ دهيد
چرا دانش آموزان در دام اين سوال افتاده اند ؟