برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زبان تخصصی

دانشگاه تهران

25 8 5663 735 837 5 5 6 6 5
52

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
25 4 5654 1773 2 3 5 8 6
16

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 8 5384 2554 1982 4 4 5 6 5
26