برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد

دانشگاه تهران

25 6 5451 4 4 5 5 2 6 5 4 2 1 1
311

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

28 4 5486 3 3 4 4 2 5 3 3 2 1 1
132

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

27 5 5058 3 3 3 2 1 5 3 3 1 1 1
55

دانشگاه هنر اصفهان

35 8 5190 3 3 4 4 1 6 4 2 1 1 1
92

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

30 3 4477 2 1 3 4 1 3 2 3 1 1 1
57