برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد

دانشگاه تهران

18 5 5728 5 4 4 3 2 4 4 4 1 2 1
164

دانشگاه هنر تهران

15 8 5479 73 5 4 5 5 2 4 6 2 1 1 1
108

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

نيمسال دوم
25 5 5418 437 5 2 4 6 1 3 5 3 1 1 1
27

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

28 11 5348 119 4 2 3 3 1 3 4 3 2 1 1
53

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

32 3 5209 4 3 5 4 1 3 5 3 2 1 1
28

دانشگاه هنر اصفهان

35 12 5028 67 415 866 4 3 4 3 1 3 4 2 1 1 1
53

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

نيمسال اول
25 6 5004 764 4 1 3 2 1 3 3 2 1 1 1
20

دانشگاه سمنان

19 3 4786 979 3 2 2 4 1 2 3 2 1 1 1
62

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

50 4 4741 561 3 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1
29