برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

38 9 5181 3 1 3 2 2 2 2 3 1 1 1
110

دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران

60 3 4723 3 2 3 4 1 3 1 3 1 1 1
48

دانشگاه هنرشيراز

25 6 4889 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1
73

دانشگاه يزد

26 3 4453 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
30

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 6 4708 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
16

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

30 4 4761 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1
18

دانشگاه اروميه

50 3 4365 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
22

دانشگاه سمنان

شبانه
15 3 4523 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12

دانشگاه تهران

12 3 2 3 2 4 1 2 1 4 1 1 1
144

دانشگاه هنر اصفهان

18 4 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1
88