برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد

دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي)

شبانه
30 3 5040 3 1 4 2 1 2 2 1 1 2 1
40

دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي)

30 5 4911 3 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1
29

دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي)

شبانه
30 3 4895 3 2 4 3 1 4 3 3 2 1 1
16

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 6 4717 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
10

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 4 4815 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1
14

دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي)

30 4 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
14