برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد

دانشگاه هنر تهران

10 3 5548 4 5 4 4 3 5 2 3 2 5 1
271

دانشگاه هنر اصفهان

15 4 5214 3 1 3 3 1 2 1 3 1 2 1
133

دانشگاه سمنان

30 3 4777 2 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1
47