برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

38 5 5446 4 2 4 4 3 2 1 4 1 1 1
108

دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران

60 6 5101 2 2 2 3 2 2 1 3 1 2 1
55

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 8 5092 1219 2 2 3 4 1 3 2 2 1 1 1
15

دانشگاه هنرشيراز

25 6 4822 867 3 1 3 3 1 2 2 2 1 1 1
71

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

35 10 4807 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1
32

دانشگاه شيراز

13 4 4991 2 1 3 3 1 3 1 2 1 1 1
37

دانشگاه سمنان

25 4 4854 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1
9

دانشگاه گلستان - گرگان

25 5 4648 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1
11

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
30 6 4574 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
31

دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر)

45 3 4720 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1
14

دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان)

35 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
17

دانشگاه تهران

12 3 3 2 5 4 3 2 2 4 3 1 1
126

دانشگاه هنر تهران

10 4 4 3 5 3 2 4 3 4 1 2 1
152

دانشگاه گيلان - رشت

30 4 4807 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
31