برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

80 42 7132 59 40 6 6 8 7 5 6 9 8 8 5 8 5 8
1425

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

110 40 6612 133 119 150 6 7 6 4 5 9 6 7 4 7 4 7
665

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
25 4 6592 5 6 5 6 5 8 6 8 4 7 3 7
280

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 15 6496 135 227 88 6 7 7 3 4 9 6 7 5 7 4 7
225

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

30 13 6336 307 247 5 7 6 3 4 9 6 7 4 6 3 6
127

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 10 6259 109 5 6 7 4 4 9 7 7 5 7 4 7
167

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
15 6 6232 389 4 5 4 3 4 9 4 5 3 6 2 6
80

دانشگاه تبريز

21 11 6231 394 348 5 6 6 3 3 9 5 6 4 5 3 7
193

دانشگاه اصفهان

60 33 6133 589 534 4 5 5 3 3 8 5 5 3 5 3 6
193

دانشگاه شيراز

70 39 5968 666 515 691 273 5 6 5 3 3 8 5 5 4 6 3 6
162

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 21 5904 1177 507 5 5 5 2 2 8 5 5 3 5 2 7
91

دانشگاه شاهد - تهران

90 22 5859 845 899 378 4 5 5 2 2 7 4 5 3 5 2 6
70

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

60 30 5852 716 659 4 5 5 2 3 7 4 5 3 5 2 6
72

دانشگاه گيلان - رشت

40 22 5825 1181 790 4 4 4 2 1 7 4 4 2 5 2 7
86

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

70 34 5714 1497 1344 780 4 4 4 2 2 7 3 3 3 4 2 5
66

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

40 17 5713 862 3 5 4 3 3 8 4 5 3 6 2 6
39

دانشگاه تبريز

شبانه
14 5 5683 5 6 5 4 2 7 4 5 2 4 2 6
41

دانشگاه كاشان

17 8 5652 4 2 3 1 2 6 3 2 3 5 2 6
38

دانشگاه يزد

70 45 5619 1150 1069 770 4 5 5 2 3 8 4 4 3 5 2 6
41

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

40 16 5531 704 1609 3 4 4 1 1 6 4 4 3 5 2 5
18

دانشگاه شهيد چمران اهواز

50 18 5472 2306 1618 3 3 4 1 1 8 3 2 4 5 1 6
63

دانشگاه سمنان

40 10 5468 2221 4 3 2 2 1 7 3 2 2 4 2 5
23

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 11 5450 942 3 4 3 2 2 6 3 4 2 3 1 5
13

دانشگاه قم

100 25 5445 1350 1687 2100 4 4 4 1 2 8 4 4 3 5 2 5
48

دانشگاه زنجان

35 19 5438 2247 899 3 4 3 2 2 7 3 3 3 5 1 6
30

دانشگاه كردستان - سنندج

40 14 5405 3019 2789 3 3 3 1 2 6 3 2 3 4 1 6
25

دانشگاه گلستان - گرگان

30 10 5370 1545 1925 3 4 3 1 1 7 3 4 3 4 2 6
19

دانشگاه بيرجند

45 12 5316 2046 3 3 4 1 2 6 3 3 2 3 2 5
15

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

35 17 5283 1597 1666 1566 4 4 4 2 1 6 3 4 3 4 2 6
34

دانشگاه اراک

30 7 5282 2677 3 4 3 5 2 7 3 3 1 4 1 6
29

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
30 15 5256 2158 3 4 3 1 2 6 3 4 2 4 2 5
34

دانشگاه مراغه

40 15 5240 2903 2622 3 3 4 1 1 7 3 3 3 4 1 6
9

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 20 5221 3352 1524 2 3 3 1 1 5 2 3 2 3 1 5
37

دانشگاه شهرکرد

32 13 5211 2394 4186 4 3 5 1 1 7 3 4 2 4 1 6
20

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 14 5193 2691 2342 3 3 4 1 1 7 4 3 3 5 2 5
38

دانشگاه بجنورد

50 19 5156 2849 3287 3 3 4 1 1 6 3 2 2 4 1 5
12

دانشگاه ملاير

35 14 5131 3154 3687 3 2 3 2 1 5 3 2 3 3 1 5
18

دانشگاه دامغان

45 15 5110 4020 3 3 3 1 1 6 3 3 1 3 1 5
14

دانشگاه لرستان - خرم آباد

30 14 5101 3088 2372 2 3 3 1 1 6 2 2 2 3 2 5
25

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

62 24 5086 2870 4488 4380 2 3 3 1 1 6 2 2 2 3 1 5
37

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
40 18 5071 3032 2499 4 4 3 1 1 6 3 4 2 4 1 6
14

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

35 12 5018 2441 3 3 4 1 1 5 3 4 1 2 1 5
10

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

50 6 5010 2 2 1 1 1 4 1 1 2 2 1 4
15

مجتمع آموزش عالي گناباد

30 12 5006 2854 4446 2 2 2 1 1 5 2 2 3 4 1 5
12

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

50 5 4941 7220 1 2 2 1 1 5 1 1 2 4 1 4
15

دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)

60 9 4931 3801 2 2 1 1 1 4 2 2 1 2 1 3
7

دانشگاه بيرجند

شبانه
15 6 4928 2 1 2 1 1 5 2 2 1 2 1 3
5

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

شبانه
10 3 4921 3081 3 3 4 1 2 7 2 2 3 2 1 5
4

دانشگاه آيت اله حايري - ميبد

35 14 4916 2514 2348 3 3 3 1 2 7 3 2 2 3 1 5
3

دانشگاه ملاير

شبانه
35 11 4913 5691 2 2 2 1 1 5 2 2 2 2 1 5
7

دانشگاه يزد - مهريز

شبانه
40 13 4911 4622 2 2 3 1 1 6 2 2 2 3 1 5
8

دانشگاه ايلام

35 8 4836 5801 2 2 3 1 1 6 2 1 2 3 1 5
12

دانشگاه پيام نور البرز - واحد هشتگرد

50 4 4824 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 4
8

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

شبانه
35 8 4819 5668 2 2 2 1 1 6 2 2 1 3 1 4
4

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 8 4816 7135 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 3
11

دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
30 11 4810 13268 6155 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2
8

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 9 4809 5397 2 2 2 1 1 6 2 2 1 2 1 5
3

دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد

محل تحصيل خواهران پرديس رضوان
40 11 4803 2602 18129 3 2 3 1 1 5 2 2 3 3 2 5
4

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

50 4 4792 2 2 3 1 1 6 2 2 3 4 1 4
11

دانشگاه دامغان

شبانه
45 10 4781 9103 2 2 1 1 1 6 2 1 2 2 1 4
4

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز نيشابور

50 4 4776 11021 2 3 2 2 1 4 2 1 1 1 1 2
4

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار

50 8 4767 10247 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 4
13

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
20 3 4763 4784 2 2 3 2 1 4 2 2 2 3 1 4
4

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
35 9 4762 4105 9406 3 2 2 1 1 5 2 1 2 4 1 5
6

دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر

50 4 4732 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
6

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

50 4 4717 7245 2 2 1 1 1 5 1 1 3 3 1 4
4

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

50 5 4711 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 4
5

دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم

40 7 4698 4299 2 3 2 1 2 5 1 2 1 1 1 2
17

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

50 4 4694 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 4
6

دانشگاه زابل

35 10 4686 5241 2 2 2 1 1 5 2 2 2 3 1 5
8

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

شبانه
20 7 4680 11411 1 2 2 1 2 5 1 2 2 2 1 2
5

دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل

60 20 4664 13186 28219 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3
4

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

50 5 4658 10462 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 4
7

دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز بابل

50 9 4645 12221 16697 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3
3

دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز

60 15 4639 8850 22044 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 3
4

دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات

50 4 4630 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 4
6

دانشگاه سمنان

شبانه
20 4 4626 1 3 1 3 3 7 2 2 1 1 1 5
2

دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد

60 12 4621 5714 51542 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
3

دانشگاه پيام نور قزوين - مرکز قزوين

50 8 4614 6648 10620 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 4
8

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

50 9 4598 9896 19592 2 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 3
3

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز پرند

50 6 4590 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
7

دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد

40 9 4575 3683 19027 1 2 2 1 1 4 1 1 1 2 1 4
5

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند

50 3 4566 8777 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
7

دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري

50 8 4552 7769 16654 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان

50 6 4533 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز

60 4 4532 9784 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
4

دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد

50 10 4514 18567 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد

60 5 4513 9208 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3
3

دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين

60 10 4492 9240 26873 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
3

دانشگاه پيام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كريم

50 4 4492 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 2
6

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

50 6 4473 13164 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
7

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

60 5 4467 35995 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه پيام نور گيلان - واحد آستانه اشرفيه

50 9 4464 18603 15405 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان

60 16 4464 11448 25682 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)

50 12 4439 7560 24674 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي صفاهان - اصفهان

60 10 4437 28457 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور گيلان - واحد فومن

50 5 4427 33036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز آمل

50 17 4426 16237 30773 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2
5

دانشگاه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل قزوين)

60 7 4415 8281 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
3

دانشگاه شيراز

200 26 4415 13925 32241 46584 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
23

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

50 5 4410 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3
5

دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور

60 19 4406 22153 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد

60 7 4387 23126 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 4
1

دانشگاه پيام نور گيلان - واحد بندرانزلي

50 4 4374 12595 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت

60 9 4366 34802 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه پيام نور البرز - واحد نظرآباد

50 3 4362 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
6

دانشگاه پيام نور البرز - واحد ماهدشت

50 3 4357 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1
5

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز صومعه سرا

50 5 4342 18862 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - رشت

60 9 4313 35080 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

60 3 4294 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
4

دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران

60 3 4207 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
9

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز پاکدشت

50 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
7

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

50 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
8

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 4 3 3 4 1 2 8 3 3 3 5 1 6
14

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري

50 4 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 3
22