برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

30 16 5286 1280 2801 2 4 4 1 2 5 4 4 3 4 3 5
28

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

10 7 5408 2809 2 3 3 1 3 4 3 4 1 3 2 5
17

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

10 4 4819 2 3 2 1 1 3 2 3 1 3 1 4
21