برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

15 8 6504 281 4 6 6 2 6 7 5 6 4 6 3 6
216

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

18 6 6658 390 4 5 5 3 6 6 4 5 3 5 2 6
117

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

18 3 6068 3 6 5 3 7 6 4 6 1 7 5 6
76

دانشگاه فردوسي - مشهد

24 11 5793 1396 3 4 4 2 5 5 3 3 3 5 2 5
68

دانشگاه خوارزمي تهران

36 8 5991 1195 990 4 6 5 1 6 5 4 6 2 6 2 7
63

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

13 8 5838 1005 2 5 4 1 4 6 3 6 3 6 2 7
31

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

15 5 5009 2 3 3 1 3 5 2 2 2 4 2 5
29

دانشگاه اصفهان

33 13 5363 2170 2310 2 3 3 1 4 5 3 3 3 5 2 6
78

دانشگاه گيلان - رشت

24 9 5393 3991 2 3 4 1 2 4 2 4 2 3 2 4
35

دانشگاه مازندران - بابلسر

24 12 5433 3547 2 5 3 1 3 5 3 5 1 3 1 6
57

دانشگاه شيراز

36 9 5332 2861 3023 2 4 3 2 3 5 2 3 2 3 2 6
42

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

24 4 5343 1 3 4 1 5 5 2 2 1 4 1 6
18

دانشگاه قم

36 7 5006 5646 2 3 3 1 3 5 2 3 1 3 2 5
18

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

24 12 5135 4621 2 3 3 1 3 5 2 3 1 4 1 5
30

دانشگاه اصفهان

شبانه
9 4 5256 2 4 3 1 4 5 2 3 2 3 1 5
12

دانشگاه يزد

24 6 4976 4913 1 2 2 1 2 6 2 2 2 3 1 4
18

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

36 6 4946 5014 1 3 1 1 3 3 1 3 1 3 1 4
13

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
24 7 5067 5517 2 3 3 1 3 4 2 3 1 2 1 4
11

دانشگاه سمنان

27 9 4985 6516 2 3 2 1 2 6 2 3 1 3 1 5
17

دانشگاه بجنورد

36 14 4783 6410 7430 1 2 3 1 2 5 1 2 2 3 1 5
4

دانشگاه كردستان - سنندج

21 7 5024 8257 2 2 2 1 1 4 2 1 2 3 1 4
10

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

36 5 5050 6775 2 2 3 1 3 5 2 2 1 2 1 5
8

دانشگاه صنعتي شاهرود

24 5 4831 7306 1 3 3 1 3 4 1 2 2 3 3 5
8

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
7 3 4552 2 2 2 1 2 4 1 3 1 1 1 4
16

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

36 4 4670 8399 1 1 2 1 1 4 1 2 1 2 1 5
2

دانشگاه رازي کرمانشاه

36 11 4815 8891 1 2 2 1 2 5 2 2 1 2 1 3
14

دانشگاه شهيد چمران اهواز

شبانه
24 4 4594 2 2 2 1 1 5 1 2 1 3 1 3
15

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

36 12 4681 7971 10915 1 2 2 1 1 4 1 2 2 2 1 4
3

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

شبانه
21 7 4800 10385 1 2 2 1 1 4 1 1 2 3 1 6
6

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

36 6 4571 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4
6

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
24 5 4958 8651 1 2 2 1 1 4 1 2 1 2 1 4
5

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

18 5 4960 11446 2 2 3 1 1 4 1 2 1 3 1 4
3

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

30 5 4872 8925 2 2 4 1 1 5 1 2 2 4 1 4
7

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

24 7 4563 7601 9361 1 3 4 1 1 4 2 3 1 2 1 5
5

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
24 10 4888 9212 1 2 2 1 1 4 1 1 1 2 1 4
4

دانشگاه بزگمهر قاينات

36 8 4642 8700 12057 1 2 3 1 1 4 2 1 1 2 1 3
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

30 3 4616 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 3
3

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
21 4 4590 12467 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
4

دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)

24 3 4795 1 1 3 1 1 5 1 1 1 2 1 3
10

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

18 4 4474 16008 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 4
1

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

30 4 4311 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
24 4 4343 14386 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3
4

دانشگاه بزگمهر قاينات

شبانه
6 3 4498 14710 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 4
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان

30 6 4574 17646 1 2 3 1 1 3 1 2 1 2 1 4
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)

24 7 4491 15460 18293 1 1 2 1 1 4 1 2 2 2 1 4
2

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

30 3 4716 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 3
8

دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري

30 4 4516 21034 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

30 3 4450 19424 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 4
3

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

24 5 4288 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل

60 9 4565 28956 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
3

مجتمع آموزش عالي سراوان

33 4 4355 24458 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

شبانه
24 3 4478 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
3

دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم

36 7 4472 24372 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور تهران - واحد فيروزكوه

30 3 4300 22546 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

30 3 4282 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

36 4 4465 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3
1

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

30 4 4538 25917 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 4
4

دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان

36 3 4388 25744 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 4
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خوراسگان

30 3 4244 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
3

مجتمع آموزش عالي سراوان

شبانه
15 4 4366 44982 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه اروميه

30 3 1 3 3 1 1 3 2 2 2 3 1 3
7

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

21 3 1 3 3 1 1 4 1 3 1 3 1 4
1

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

30 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
3

دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود)

24 3 2 2 3 1 1 5 2 2 2 4 1 5
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

21 3 2 4 2 1 1 3 2 4 2 2 1 5
8

دانشگاه ايلام

18 4 1 1 1 1 1 4 1 1 2 3 1 5
11

دانشگاه سمنان

شبانه
24 4 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 2
15