برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

18 5 6547 171 6 8 7 6 6 9 8 7 5 7 4 8
143

دانشگاه صنعت نفت

15 8 5853 470 5 6 6 2 4 9 5 4 4 6 3 8
52

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

18 8 5651 694 5 6 5 2 4 9 4 5 3 5 2 6
47

دانشگاه خوارزمي تهران

42 17 5585 1058 1836 3 3 4 2 3 8 3 3 2 4 1 5
56

دانشگاه يزد

24 11 5561 2141 3 3 4 1 4 8 2 2 3 5 1 5
12

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

24 8 5499 1951 3 3 4 1 2 7 3 3 2 4 1 6
9

دانشگاه اصفهان

39 16 5429 1527 1848 3 3 4 1 3 8 3 2 2 4 1 5
32

دانشگاه شيراز

36 14 5418 1848 2283 3 3 4 1 2 7 3 3 2 6 2 6
19

دانشگاه فردوسي - مشهد

27 6 5404 3 3 4 2 4 10 3 3 2 6 2 7
25

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

15 7 5392 4 4 4 1 2 8 4 3 3 3 2 6
22

دانشگاه اصفهان

شبانه
9 4 5344 2363 2 3 4 1 3 7 3 2 2 3 1 6
4

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
18 4 5307 3562 3 3 2 1 2 7 3 1 2 3 1 5
7

دانشگاه مازندران - بابلسر

18 7 5229 2633 3 4 2 2 1 8 3 3 2 3 1 4
12

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

20 7 5227 2639 2 2 2 1 2 7 2 1 3 3 1 4
10

دانشگاه اروميه

30 14 5198 4941 3 2 3 1 1 6 2 3 2 3 1 4
6

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
15 6 5195 1941 3 3 3 2 2 8 2 2 1 3 1 5
5

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

21 11 5159 4416 2 2 2 1 1 5 2 2 1 3 1 4
1

دانشگاه صنعتي شاهرود

24 9 5129 2491 4100 2 3 2 1 1 7 2 3 3 4 1 4
2

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

15 7 5127 2030 2 3 3 1 4 8 3 2 3 3 1 4
9

دانشگاه شهيد چمران اهواز

21 7 5125 3271 3 3 3 2 1 6 3 2 2 4 1 5
18

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

27 12 5122 3658 2 2 2 1 2 7 2 2 2 3 1 4
11

دانشگاه قم

48 17 5115 2673 3288 2 3 3 1 2 7 2 2 2 3 1 4
10

دانشگاه كردستان - سنندج

21 9 5104 5621 2 2 3 1 1 6 2 1 3 4 1 5
4

دانشگاه ايلام

12 4 5097 5911 2 1 3 1 1 7 1 1 3 3 1 4
6

دانشگاه سمنان

18 6 5010 3929 2 1 3 1 2 8 2 1 2 3 1 5
2

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
15 3 4988 4 5 5 3 3 7 3 5 2 4 3 6
8

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

15 7 4955 6334 3 2 4 1 1 8 2 1 3 4 1 5
7

دانشگاه رازي کرمانشاه

42 9 4946 5591 3909 3 2 3 1 1 5 2 1 2 3 1 5
4

دانشگاه گيلان - رشت

21 9 4920 3744 3 2 2 2 2 7 2 2 2 3 1 5
20

دانشگاه يزد - مهريز

شبانه
24 5 4893 6036 1 2 2 1 2 6 1 1 1 3 1 3
0

دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)

27 8 4834 7813 8800 1 1 2 1 1 6 1 1 3 2 1 4
2

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

36 7 4827 5445 10071 2 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 3
2

دانشگاه بجنورد

54 16 4818 4119 5811 5615 2 2 2 1 1 7 1 1 3 3 1 5
1

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

36 8 4786 7171 2 3 2 1 2 5 2 2 1 2 1 4
4

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

24 5 4779 13803 1 1 4 1 1 7 1 1 2 2 1 4
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان

30 5 4769 8909 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4
1

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

30 5 4766 14376 1 1 2 1 1 5 1 1 1 2 1 4
1

دانشگاه گنبد

15 6 4764 5209 2 2 2 1 1 5 1 1 2 3 1 3
3

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
21 3 4761 1 3 1 1 1 7 2 1 2 2 1 4
2

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

48 13 4751 7363 8620 2 1 1 1 1 5 2 1 2 2 1 4
1

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
24 8 4743 8254 8725 1 1 2 1 1 6 1 1 1 3 1 4
0

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

30 5 4742 4071 2 2 1 1 1 8 2 2 2 1 1 4
4

دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود)

30 6 4740 8555 2 2 1 1 1 5 1 1 1 2 1 2
1

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

15 8 4731 6390 2 2 2 1 1 5 1 1 1 2 1 4
5

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

24 6 4716 4801 1 2 3 1 1 5 1 1 2 3 1 3
4

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

27 5 4715 2 1 2 1 1 5 1 1 1 2 1 4
15

دانشگاه بزگمهر قاينات

36 15 4694 5123 8313 1 1 2 1 1 5 2 1 2 3 1 4
1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

شبانه
21 6 4660 9662 1 2 3 1 1 3 1 1 2 2 1 3
2

مجتمع آموزش عالي سراوان

30 4 4660 12623 1 1 1 1 1 7 1 1 3 3 1 3
0

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

شبانه
12 4 4657 12376 1 1 1 1 1 5 1 1 3 2 1 4
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

30 7 4656 6731 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 4
1

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

60 3 4614 6669 2 1 1 1 1 4 1 1 2 3 1 3
2

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

شبانه
21 8 4607 10470 1 1 1 1 2 6 1 1 1 2 1 4
1

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

شبانه
6 3 4585 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 4
1

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
21 8 4577 12290 16285 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

36 6 4572 8511 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 3
3

دانشگاه بجنورد

شبانه
18 7 4553 13326 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 4
1

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت

30 4 4531 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

24 7 4530 8292 1 2 3 1 1 4 2 1 3 2 1 4
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)

24 3 4522 13981 1 1 1 1 1 6 1 1 2 3 1 4
4

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

36 5 4515 11951 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور يزد - مرکز يزد

30 3 4514 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4
1

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
42 7 4491 16132 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

36 4 4490 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 4
1

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

30 5 4465 7546 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم

36 4 4449 23126 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

30 3 4446 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

30 3 4438 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
3

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

36 4 4416 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

30 8 4414 16062 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 3
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

شبانه
60 9 4399 26385 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور البرز - واحد ماهدشت

30 3 4386 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت

36 3 4385 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل

60 11 4381 28849 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو - ساوه

36 3 4375 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي پرندک - پرند

36 5 4366 8958 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

30 6 4337 26010 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز نيشابور

30 4 4332 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي حافظ - شيراز

36 3 4310 49356 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز خوي

30 3 4308 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك

36 3 4305 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد

36 4 4305 22025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان

36 4 4297 36651 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي صبح صادق - اصفهان

36 4 4292 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز پاکدشت

30 4 4286 10847 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري

30 3 4276 23851 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز

36 3 4201 14575 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور گيلان - واحد لاهيجان

30 3 4188 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک

36 3 4002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

شبانه
15 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران

36 3 1 2 3 1 1 5 2 2 1 3 1 3
5

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

18 5 4 4 4 1 3 8 3 4 3 4 2 5
10

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)

30 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
3