برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

15 5 6210 4 6 5 3 6 10 6 6 4 6 4 7
162

دانشگاه تهران

15 7 6175 192 165 4 6 6 3 5 9 5 7 3 7 2 7
53

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

9 3 6145 6 7 6 4 4 8 6 7 5 7 3 7
44

دانشگاه تهران

15 3 6064 4 3 4 2 5 9 5 6 3 6 3 6
32

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

18 11 5973 228 463 5 6 5 2 6 9 5 6 4 6 2 7
52

دانشگاه تهران

15 5 5865 5 6 5 3 5 8 5 5 3 5 2 6
21

دانشگاه اصفهان

18 9 5745 1411 2 3 5 2 2 8 3 2 2 5 1 6
22

دانشگاه يزد

24 6 5733 1194 3 5 4 3 4 9 3 3 1 6 3 7
12

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

18 5 5727 6 6 6 3 3 9 5 5 4 7 2 7
17

دانشگاه خوارزمي تهران

15 6 5677 4 5 5 1 2 8 3 4 2 6 2 6
23

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

18 6 5640 4 4 4 2 2 9 3 5 2 6 3 6
18

دانشگاه خوارزمي تهران

21 11 5628 706 1239 4 4 4 2 4 9 4 4 3 5 2 6
11

دانشگاه خوارزمي تهران

15 4 5455 4 5 4 1 5 8 3 4 3 1 2 6
10

دانشگاه فردوسي - مشهد

15 4 5452 2 5 3 1 4 8 2 3 2 4 2 6
22

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

15 4 5451 3 4 3 2 5 9 4 4 2 4 2 6
3

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

9 3 5405 5 5 4 6 4 8 5 6 4 6 1 7
10

دانشگاه فردوسي - مشهد

15 7 5397 2331 3 3 3 1 2 9 3 3 3 4 1 6
4

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو)

22 5 5355 4 3 5 4 1 7 4 3 2 6 1 6
6

دانشگاه شيراز

15 5 5330 3 4 3 3 2 7 3 2 3 3 1 3
21

دانشگاه شاهد - تهران

27 6 5309 1506 2 4 3 1 3 8 3 3 2 3 1 5
7

دانشگاه يزد

24 7 5256 3128 2 3 2 1 3 6 2 2 2 3 1 4
8

دانشگاه اصفهان

18 5 5210 2 3 3 1 1 7 2 1 3 3 1 5
9

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

15 9 5143 2 3 2 3 2 7 2 3 2 3 1 5
6

دانشگاه گيلان - رشت

27 6 5134 4326 3 3 3 1 1 7 2 1 2 3 1 4
9

دانشگاه گيلان - رشت

27 9 5080 4979 2 1 3 1 1 6 2 1 3 3 1 4
12

دانشگاه قم

51 12 5065 4279 3682 2 2 2 1 2 6 2 1 2 3 1 4
6

دانشگاه شيراز

15 5 5063 2 2 3 1 1 7 1 2 2 2 1 5
7

دانشگاه اردکان

15 4 5061 3868 1 2 3 1 1 7 1 2 1 2 1 5
3

دانشگاه زنجان

21 7 5060 4742 2 3 2 1 1 6 2 2 1 2 1 4
17

دانشگاه آيت اله حايري - ميبد

21 8 5059 4371 2 2 2 1 1 5 1 1 2 3 1 3
0

دانشگاه يزد

24 8 5054 3685 2 1 2 1 1 8 2 2 2 2 1 6
7

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

15 6 5054 2168 3 4 3 3 2 8 3 4 2 4 2 5
4

دانشگاه كاشان

11 7 5052 2775 2 4 3 1 3 7 2 3 3 3 1 5
5

دانشگاه مازندران - بابلسر

21 8 5016 3352 3 3 3 1 1 8 3 3 2 4 1 5
9

دانشگاه اصفهان

18 10 5000 1951 2 2 3 1 1 7 2 2 2 4 1 5
3

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

27 4 4986 6554 2 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 4
7

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

24 8 4974 5757 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3
8

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

12 3 4954 5281 2 1 2 1 2 6 1 1 2 2 1 5
4

دانشگاه گلستان - گرگان

18 4 4953 5676 2 2 1 1 1 5 2 1 2 3 1 4
7

دانشگاه اروميه

30 9 4942 3855 6150 3 2 3 1 1 7 2 1 2 4 1 5
6

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
21 12 4910 5660 5352 2 2 2 1 1 6 2 2 2 3 1 4
4

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

21 7 4890 4584 2 2 4 1 1 6 2 1 3 4 1 3
5

دانشگاه ايلام

12 4 4889 2 1 2 1 1 7 2 1 2 2 1 3
4

دانشگاه اروميه

30 11 4886 6094 5530 2 2 2 1 1 6 2 1 3 3 1 5
6

دانشگاه كردستان - سنندج

24 3 4882 6294 2 2 3 1 1 7 2 2 2 2 1 4
7

دانشگاه يزد - مهريز

شبانه
24 6 4881 7117 2 1 2 1 1 6 1 1 2 2 1 3
4

دانشگاه صنعتي شاهرود

24 6 4869 2 1 2 1 1 6 1 1 1 2 1 5
0

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

15 5 4853 2 5 1 1 1 3 1 5 1 2 1 3
3

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

36 5 4853 2 2 2 1 2 5 1 1 2 3 1 4
6

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

15 5 4852 7390 2 1 2 1 1 4 2 1 2 3 1 4
4

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

18 6 4848 7366 2 1 2 1 1 5 1 1 2 3 1 5
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد

18 8 4846 8446 2 1 2 1 1 6 1 1 2 3 1 4
4

دانشگاه شهيد چمران اهواز

24 4 4837 1 2 2 1 1 6 1 2 1 3 1 3
6

دانشگاه مازندران - بابلسر

21 9 4833 4070 2 2 2 1 1 7 1 2 1 2 1 5
0

دانشگاه قم

57 10 4807 3569 2 1 2 1 1 5 2 1 1 2 1 3
6

دانشگاه سمنان

18 8 4796 4269 4107 3 2 2 1 2 6 1 1 2 2 1 5
5

مجتمع آموزش عالي گناباد

22 4 4788 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 1 3
1

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
27 11 4780 8979 6228 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 1 3
2

مجتمع آموزش عالي گناباد

27 9 4769 9628 10930 1 2 1 1 1 5 1 1 1 2 1 4
1

دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر)

24 4 4763 14631 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران

36 6 4746 2 3 1 2 1 6 2 2 1 1 1 4
1

دانشگاه سمنان

شبانه
24 11 4735 8629 6342 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود)

30 8 4735 8844 1 2 2 1 1 6 1 1 1 2 1 4
2

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

36 11 4731 2786 12595 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

24 6 4723 8123 1 1 3 1 1 5 2 1 3 3 1 4
0

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
24 3 4681 13175 1 2 1 1 1 4 1 1 2 2 1 3
1

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

15 3 4676 1 2 1 1 1 2 1 1 3 4 1 3
2

دانشگاه بجنورد

30 9 4672 8210 2 1 2 1 1 5 1 1 2 3 1 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان

36 6 4670 14993 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4
1

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

18 3 4669 13121 1 1 2 1 1 7 2 1 1 2 1 4
2

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر)

30 4 4647 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4
0

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
27 6 4636 9436 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 4
4

دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر)

24 7 4635 6943 9073 2 2 2 1 1 6 1 1 2 3 1 4
2

دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر)

24 7 4632 8972 2 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

36 5 4631 9139 3 3 3 1 1 5 2 2 1 2 1 3
3

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

15 4 4622 1 2 2 1 1 6 2 1 1 3 1 3
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
9 6 4622 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

30 5 4620 17380 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

30 3 4612 1 1 2 1 1 5 1 1 2 2 1 3
4

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
18 7 4600 13568 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 4
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
21 8 4596 7531 2 2 2 1 1 6 1 1 2 2 1 4
0

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
6 3 4589 3 2 3 1 2 8 2 1 1 3 1 4
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

24 6 4581 12232 1 1 2 1 1 4 1 1 3 2 1 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)

30 4 4551 18267 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)

30 6 4548 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 4
2

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

30 4 4532 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 3
2

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

24 4 4529 11423 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

30 5 4503 20661 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري

30 6 4502 8276 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 3
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)

30 7 4484 17214 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 3
1

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت

30 4 4475 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

30 4 4469 27373 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)

36 9 4464 2980 20810 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

24 6 4462 16186 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي البرز - قزوين

36 3 4460 1 2 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 2
2

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

30 5 4458 13900 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 4
2

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر)

30 8 4446 13661 16511 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 1 4
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

30 3 4436 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

30 5 4434 31432 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

30 3 4430 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري

30 3 4427 9090 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)

36 6 4423 18392 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1

مرکز آموزش عالي لامرد

24 6 4421 17416 1 1 2 1 1 5 1 1 2 3 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

36 4 4419 16763 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

شبانه
6 3 4408 1 1 2 1 1 6 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

36 3 4405 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

36 3 4401 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

30 6 4374 20541 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت

30 3 4353 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

شبانه
60 7 4343 38682 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)

30 5 4332 10769 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور قزوين - مرکز قزوين

30 3 4329 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
4

دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز

36 5 4292 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

30 3 4284 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

30 3 4279 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

30 5 4265 49990 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور البرز - واحد هشتگرد

30 3 4262 1 1 1 -1 1 2 1 1 2 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي پرندک - پرند

36 6 4256 14381 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه پيام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس

30 3 4255 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان

30 3 4255 29422 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

36 3 4234 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

36 3 4233 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

30 3 4089 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -1 1
0

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
8 3 4 5 5 2 2 8 3 3 2 4 2 8
4

دانشگاه كاشان

شبانه
5 3 2 2 2 1 1 7 1 2 1 3 1 4
0

دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران)

شبانه
15 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
2

دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)

30 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

24 5 1 2 2 3 1 7 2 1 2 3 2 6
5

دانشگاه شهيد چمران اهواز

شبانه
24 3 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
6 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه خوارزمي تهران

15 3 2 2 4 1 2 9 2 4 3 4 1 5
2

دانشگاه زنجان

21 4 2 1 2 1 1 4 2 1 1 2 1 3
0

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

15 4 1 3 4 1 2 5 2 2 2 5 1 6
1

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

15 3 1 3 2 1 1 3 1 1 3 3 1 4
0

دانشگاه فردوسي - مشهد

15 3 3 3 3 1 1 8 3 2 3 5 2 6
1

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
6 3 2 2 3 2 1 5 2 2 1 4 1 3
2