برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

24 4 4481 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
3

دانشگاه سمنان

شبانه
18 4 4433 26074 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
7