برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

30 5 4583 5711 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4
3

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

24 3 4428 25076 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 3
6