برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

48 25 6845 55 65 74 6 7 7 5 6 10 7 7 5 8 4 8
689

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

18 7 6620 4 5 4 4 3 8 5 5 4 6 3 7
296

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 13 6576 189 6 7 6 4 6 9 6 7 4 8 3 8
268

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

18 11 6230 328 514 4 5 5 4 4 8 4 5 4 7 3 7
99

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

36 10 6114 555 498 5 5 6 4 3 8 5 5 3 6 2 7
98

دانشگاه فردوسي - مشهد

18 7 6105 5 5 7 2 4 8 5 6 5 7 2 7
175

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
12 6 5952 4 5 5 3 2 8 4 4 4 7 1 7
73

دانشگاه شيراز

18 10 5907 155 725 5 6 5 3 4 9 5 6 5 7 3 7
124

دانشگاه اصفهان

36 18 5869 292 483 559 5 4 5 2 3 8 5 5 4 7 3 7
137

دانشگاه يزد

27 16 5799 708 4 4 5 2 4 8 4 4 2 6 2 7
50

دانشگاه كاشان

11 4 5743 3 4 5 1 3 9 3 3 2 7 2 7
30

دانشگاه مازندران - بابلسر

15 8 5636 1547 4 3 3 2 2 6 4 3 1 4 2 6
81

دانشگاه بيرجند

24 11 5635 1560 4 4 3 1 1 8 3 3 4 5 1 5
32

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

27 10 5542 1992 3 4 4 1 2 8 3 4 2 5 2 7
67

دانشگاه گيلان - رشت

27 8 5477 1636 4 4 4 4 2 8 4 4 2 6 2 6
84

دانشگاه زنجان

18 5 5421 4 4 3 1 1 7 4 3 2 5 1 5
26

دانشگاه تبريز

شبانه
10 4 5420 3 2 4 1 1 8 2 2 3 7 1 7
42

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

25 7 5411 4 3 4 1 1 7 3 2 3 4 1 6
28

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

15 5 5342 1210 4 5 4 2 1 7 4 5 3 6 2 7
27

دانشگاه شهيد چمران اهواز

21 12 5326 2049 2034 3 3 4 1 1 7 3 3 1 3 1 5
57

دانشگاه لرستان - خرم آباد

21 7 5324 3163 3 2 4 1 1 6 2 2 3 6 1 6
8

دانشگاه اراک

21 5 5324 4 3 4 1 1 8 3 3 3 6 1 6
24

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
9 4 5309 3 3 3 2 1 7 1 3 2 2 1 5
8

دانشگاه رازي کرمانشاه

24 12 5295 2946 1378 3 2 4 1 2 7 2 1 2 5 1 6
18

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر)

24 13 5279 2929 2189 3 3 4 1 1 7 3 2 2 5 1 5
15

دانشگاه بجنورد

30 13 5263 1882 3 3 4 1 1 6 3 3 3 4 1 6
18

دانشگاه كردستان - سنندج

24 13 5262 3623 3287 3 2 3 1 1 7 3 1 3 4 1 6
23

دانشگاه اروميه

27 8 5254 2939 3007 2 1 3 1 1 8 3 1 3 4 1 5
23

دانشگاه اردکان

15 6 5213 2812 3 3 3 1 3 7 2 2 2 4 2 6
6

دانشگاه گنبد

18 5 5202 3744 4 3 3 1 1 6 2 2 1 5 1 6
9

دانشگاه يزد - مهريز

شبانه
24 7 5174 3993 2 3 2 1 1 5 2 2 2 3 1 5
7

دانشگاه مراغه

24 7 5125 3824 3 2 2 1 1 6 2 1 3 3 1 5
10

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

27 9 5094 1453 3 2 4 1 1 7 3 2 2 5 1 6
25

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

36 5 5080 2105 3 2 2 1 2 6 2 2 1 3 1 5
9

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

15 6 5068 4 4 4 1 2 6 2 3 2 4 1 7
27

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

24 7 5041 3820 2 3 3 1 1 7 2 2 3 4 1 5
13

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
27 10 5038 2999 5422 2 1 2 2 1 5 2 2 2 3 1 5
7

دانشگاه ياسوج

24 11 4999 5862 3 2 3 1 1 6 2 2 2 5 1 6
5

دانشگاه بيرجند

شبانه
12 3 4992 3 2 3 1 1 6 2 1 1 2 1 6
4

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
15 6 4983 1866 2 3 3 1 2 7 2 3 2 5 2 5
10

دانشگاه ملاير

21 10 4971 4348 2 2 2 1 1 6 2 1 1 3 1 6
7

دانشگاه سلمان فارسي - كازرون

18 7 4939 3207 3277 2 2 3 1 1 8 1 2 2 5 1 5
8

مرکز آموزش عالي اقليد

24 12 4927 2777 4745 4828 2 2 3 1 1 6 2 1 2 4 1 6
2

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

36 6 4887 3292 3 2 4 2 2 6 2 1 1 4 1 5
13

دانشگاه غيرانتفاعي رحمان - رامسر

36 3 4878 8698 2 1 1 1 1 7 1 1 1 5 1 6
1

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر)

شبانه
12 4 4869 2 2 3 1 1 6 1 2 1 3 1 4
3

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

30 5 4850 6654 2 2 1 1 1 5 1 1 1 3 1 5
7

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

33 7 4844 1800 2 2 3 1 1 7 3 1 3 4 1 5
20

مرکز آموزش عالي لار

21 5 4823 3256 2 1 2 1 1 4 1 1 3 3 1 5
1

دانشگاه پيام نور يزد - مرکز يزد

30 3 4812 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 4
4

دانشگاه زنجان

شبانه
21 8 4792 4316 1 1 2 1 1 6 2 1 2 3 1 5
3

دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد

36 7 4775 5497 2 2 2 1 1 5 2 1 2 3 1 5
3

دانشگاه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد

36 8 4774 5392 2 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4
1

دانشگاه ياسوج

شبانه
6 4 4769 11886 1 2 2 1 1 4 2 2 3 3 1 4
0

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
21 6 4755 11856 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 1 5
4

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

18 5 4744 3593 3 2 3 1 1 6 2 1 3 4 1 6
10

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

30 6 4723 10633 2 2 2 1 1 5 1 1 2 3 1 6
6

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

60 6 4722 14015 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4
4

دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب

60 8 4694 13701 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 4
8

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)

24 5 4686 9463 1 2 1 1 1 6 1 1 2 3 1 5
8

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

36 13 4686 6502 13408 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 4
4

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

30 3 4669 1 1 2 1 1 3 1 1 1 3 1 3
0

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

60 4 4668 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4
4

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز سيرجان

30 4 4656 8194 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 3
0

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

60 4 4649 13798 1 1 2 1 1 5 1 1 2 2 1 4
4

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

30 8 4616 5479 6778 1 2 3 1 1 5 1 2 2 3 1 5
4

دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز بابل

60 10 4606 15586 25359 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4
3

دانشگاه پيام نور استان مرکزي - مرکز اراك

30 3 4590 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل

36 14 4589 15552 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 4
1

دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان

30 4 4582 14129 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

36 5 4582 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز دولت آباد

60 3 4566 9701 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه پيام نور بوشهر - مرکز بوشهر

30 3 4546 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گنبد کاووس

30 4 4533 21762 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 1 4
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز زرين شهر

30 3 4527 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه پيام نور گيلان - واحد آستانه اشرفيه

30 3 4526 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

60 5 4522 14374 2 1 1 1 1 6 1 1 2 2 1 5
1

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

30 8 4522 17136 31846 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي سلمان - مشهد

36 5 4516 15615 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

30 4 4509 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3
5

دانشگاه غيرانتفاعي بهار - مشهد

36 4 4497 11576 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك

36 6 4485 24008 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد

36 4 4474 13234 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه پيام نور قزوين - مرکز قزوين

60 3 4474 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 5
2

دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان

36 9 4471 13917 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

60 4 4467 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
5

دانشگاه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد

36 4 4461 11080 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 4
2

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز پرند

60 4 4456 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد

36 5 4446 16194 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 4
2

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار

60 5 4446 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5
2

دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين

36 3 4438 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني - كاشان

36 3 4437 27713 1 1 1 1 1 2 1 -1 1 1 1 3
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد مباركه

30 3 4437 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري

60 13 4437 17292 17036 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت

36 5 4432 15524 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان

36 5 4432 21679 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي فرزانگان - اصفهان

36 4 4408 39373 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي اديب مازندران - ساري

36 4 4408 24004 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري - مرکز شهركرد

60 8 4407 24365 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4
3

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

36 7 4405 24044 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3
1

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز شهرضا

30 6 4390 24490 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
3

دانشگاه پيام نور زنجان - مرکز زنجان

30 3 4385 19823 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان

36 4 4375 19385 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور البرز - واحد هشتگرد

30 5 4372 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز دزفول

30 4 4369 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز

48 5 4367 19870 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز

36 3 4365 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور

36 4 4362 34080 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي مولانا - آبيک

36 6 4362 18318 41855 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي آمل

36 3 4360 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان

36 8 4360 14295 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان)

60 13 4354 19629 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گرگان

30 4 4352 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران)

36 4 4349 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور كردستان - مرکز سنندج

30 3 4347 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان

36 3 4312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي المهدي مهر - اصفهان (ويژه خواهران)

36 6 4308 29795 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد

36 3 4293 13217 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
3

دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل

36 6 4290 48947 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا

60 3 4282 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي فيض الاسلام - خميني شهر اصفهان (ويژه خواهران)

36 3 4261 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد

36 5 4246 39815 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد

36 5 4239 10757 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي روزبهان - ساري

36 5 4103 43476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه تبريز

14 4 4 3 5 4 3 7 3 3 4 6 4 7
9

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
15 3 4 5 6 3 4 8 4 5 3 7 3 7
8

دانشگاه ملاير

شبانه
27 3 1 1 2 2 3 5 1 1 1 1 1 4
1

دانشگاه شاهد - تهران

36 5 3 5 4 2 5 7 3 4 2 4 2 6
11

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

شبانه
6 3 3 2 3 1 1 3 1 1 2 2 1 4
13