برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

18 6 7312 6 7 9 7 7 8 8 7 8 5 9 7 9
1023

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

39 11 7067 91 59 5 7 7 4 6 6 6 8 4 7 5 8
612

دانشگاه شيراز

18 11 5828 619 349 3 5 4 2 4 6 4 5 3 6 3 7
320

دانشگاه اصفهان

30 13 6146 658 310 3 6 5 3 5 6 4 6 3 6 4 8
282

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

15 6 6286 330 3 6 6 3 5 6 4 6 3 6 3 7
139

دانشگاه فردوسي - مشهد

24 7 6020 581 4 6 5 2 4 6 4 5 4 6 4 8
339

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

15 4 5912 359 4 5 5 2 5 6 4 5 2 6 3 7
75

دانشگاه شاهد - تهران

36 3 6062 4 5 6 1 5 6 5 5 4 6 4 7
71

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

36 4 6166 875 2 4 6 4 6 7 4 3 3 6 4 7
86

دانشگاه اصفهان

شبانه
12 6 5918 3 3 4 1 3 6 3 3 2 6 3 6
53

دانشگاه يزد

27 15 5774 1454 3 5 5 2 5 5 3 5 2 6 3 8
65

دانشگاه تبريز

14 7 5933 4 6 6 3 4 6 4 6 2 7 4 6
202

دانشگاه مازندران - بابلسر

18 8 5698 1020 3 4 4 3 3 4 4 5 2 4 2 6
135

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

24 11 5286 2362 2 5 5 2 2 5 3 5 3 6 3 7
102

دانشگاه شهيد مطهري

36 5 5736 3 4 4 1 4 4 3 3 3 6 1 5
45

دانشگاه گيلان - رشت

21 10 5437 1822 2 4 3 3 3 5 3 3 1 4 2 5
116

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

36 5 4804 2 2 4 2 3 4 2 3 1 3 1 6
43

دانشگاه تبريز

شبانه
10 6 5396 1636 3 4 4 2 3 5 3 4 2 4 2 7
22

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

25 6 5183 3 4 3 1 2 5 3 4 3 4 2 6
40

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

27 7 5223 2992 2 4 4 1 2 5 3 3 2 4 1 5
40

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

24 4 5372 3 4 4 1 2 5 2 3 3 3 1 6
38

دانشگاه بيرجند

27 14 5214 3570 2 3 3 1 3 5 2 3 3 4 1 6
41

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

36 7 4743 2211 12653 2 3 3 1 4 5 2 3 2 3 2 5
33

دانشگاه بجنورد

27 6 5184 2 3 4 1 3 4 2 4 3 5 2 5
17

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
9 3 5153 1 4 3 1 3 5 2 3 2 4 1 6
20

دانشگاه زنجان

21 6 5217 3747 3 3 3 1 2 5 2 4 1 4 2 6
41

دانشگاه بيرجند

شبانه
6 4 5093 1 4 2 1 3 3 1 4 1 4 1 6
11

دانشگاه شهيد چمران اهواز

24 5 5397 1 2 3 2 3 5 2 2 2 5 1 5
75

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

36 8 5059 3418 1 3 2 1 2 4 1 3 1 3 1 5
12

دانشگاه ياسوج

27 8 5158 3133 2 3 3 1 2 5 2 2 2 4 2 6
27

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر)

شبانه
12 3 5157 3831 1 3 2 2 4 5 2 3 1 3 1 6
18

دانشگاه اراک

27 8 5011 4437 2 2 2 1 1 4 2 3 2 4 2 6
37

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

18 3 5124 4612 3 2 4 1 1 6 2 3 2 4 1 7
36

دانشگاه كردستان - سنندج

24 9 5222 4423 2 2 3 1 1 5 2 2 2 3 2 6
41

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

24 8 4885 5636 2 2 2 1 1 4 2 2 2 4 2 6
36

دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد

36 8 5071 5390 2 3 3 1 2 4 1 2 1 3 1 5
7

دانشگاه گنبد

18 6 5151 4872 2 3 2 1 1 5 2 3 2 5 1 7
11

دانشگاه لرستان - خرم آباد

21 10 5001 5793 4996 2 2 3 1 1 4 2 2 2 3 1 6
20

مرکز آموزش عالي لار

20 3 4863 1 2 3 1 1 4 2 2 1 4 1 5
7

دانشگاه ملاير

36 8 4843 6767 2 2 4 1 2 3 2 1 2 3 1 4
20

دانشگاه رازي کرمانشاه

24 7 5020 5326 1 2 3 1 1 4 3 1 3 4 2 5
34

دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب

60 3 4790 2 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 6
11

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
27 5 4878 6352 2 3 2 2 2 4 2 2 1 3 1 6
7

مرکز آموزش عالي اقليد

24 5 4796 1 2 2 1 1 3 1 2 3 4 1 7
8

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

30 6 4861 10640 1 2 2 1 1 3 1 2 4 3 1 4
10

دانشگاه زنجان

شبانه
21 6 4876 7964 2 3 2 1 1 3 1 2 2 2 1 2
7

دانشگاه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد

36 3 4505 8552 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 4
8

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

36 12 4725 5024 11712 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4
14

دانشگاه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد

36 4 4373 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3
9

دانشگاه ملاير

شبانه
12 5 4872 8968 1 2 2 1 1 4 1 1 1 2 1 3
4

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

30 4 4654 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 3
19

دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز

36 11 4550 9979 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 4
5

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
21 6 4859 10611 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 4
8

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

60 8 4622 10147 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
6

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

30 4 4630 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 5
4

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان

30 6 4656 12122 1 2 3 1 1 3 1 1 1 3 1 5
3

دانشگاه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان

36 10 4348 14426 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3
4

دانشگاه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد

36 5 4473 9622 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
4

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد

48 5 4459 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4
6

دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز

36 3 4336 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
4

دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران)

36 3 4397 13911 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
4

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

24 4 4452 14002 1 1 3 1 1 5 1 1 1 3 1 5
5

دانشگاه پيام نور كردستان - مرکز سنندج

30 3 4299 14785 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 4
7

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند

48 3 4323 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4
10

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)

24 4 4611 22527 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 4
3

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار

48 5 4628 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4
8

دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد

36 7 4698 17967 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 3
2

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

48 3 4592 17926 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 4
6

دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد

36 4 4375 18616 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
6

دانشگاه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان)

60 6 4406 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل

36 6 4617 19325 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4
5

دانشگاه پيام نور زنجان - مرکز زنجان

30 5 4503 19906 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
3

دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد

36 3 4086 20166 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
6

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز زرين شهر

30 5 4531 22735 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4
4

دانشگاه پيام نور فارس - واحد سپيدان

30 3 4105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

36 4 4680 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4
5

دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان

36 8 4410 21597 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
4

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

48 11 4392 24638 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4
5

دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان

36 10 4423 27905 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 4
11

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز سيرجان

30 3 4369 23058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
4

دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز

36 4 4454 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
5

دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان

30 3 4437 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4
2

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي

36 4 4302 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3

دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا

48 6 4360 34257 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3
7

دانشگاه غيرانتفاعي راه دانش - بابل

36 7 4322 55141 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
3

دانشگاه پيام نور تهران - واحد رباط كريم

30 4 4438 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
4

دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز

36 3 4355 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

30 5 4315 40294 1 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 4
2

دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت

36 4 4430 35945 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
3

دانشگاه غيرانتفاعي روزبهان - ساري

36 4 4228 33471 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10

دانشگاه غيرانتفاعي كوشيار - رشت

36 3 4123 44427 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
4

دانشگاه غيرانتفاعي احرار - رشت

36 4 4296 39108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
4

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران

12 5 3 6 5 3 5 6 5 6 3 6 4 7
11

دانشگاه سلمان فارسي - كازرون

18 3 2 2 3 1 2 4 2 1 2 3 2 5
5

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

24 4 2 3 3 1 2 4 2 3 2 5 2 6
18

دانشگاه غيرانتفاعي المهدي مهر - اصفهان (ويژه خواهران)

36 3 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 4
4

دانشگاه اروميه

27 5 2 3 1 1 1 3 2 2 1 2 2 4
28

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

48 3 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 4
9

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
12 3 3 4 4 1 4 6 2 4 2 6 2 6
28

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر)

15 3 1 2 3 3 1 4 1 2 2 5 2 6
15

دانشگاه كاشان

13 3 2 5 3 1 5 4 2 5 2 4 1 7
17

دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد

30 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
6

دانشگاه مراغه

24 3 1 4 2 1 1 4 2 4 2 4 1 5
19