برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه اصفهان

35 9 4762 4047 13572 1 1 1 1 1 4 1 1 2 3 1 4
12

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

45 5 4500 22203 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 1 3
4

دانشگاه جهرم

45 3 4355 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2
3