برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

9 3 5530 3 2 5 2 2 7 4 3 3 6 2 6
47

دانشگاه هنر اصفهان

15 4 5007 4961 2 2 2 3 2 5 1 1 1 2 1 4
12

دانشگاه تبريز

22 5 4992 2763 2 3 3 2 1 3 2 2 2 4 1 4
9

دانشگاه سمنان

21 4 4936 7309 2 2 1 1 1 4 1 1 1 5 1 4
3

دانشگاه گيلان - رشت

21 5 4872 2 2 2 2 1 7 2 2 2 3 1 5
6

دانشگاه شهرکرد

16 4 4837 1 2 2 1 1 5 1 2 1 3 2 5
7

دانشگاه يزد

24 5 4790 2 3 2 1 1 5 2 2 2 4 1 5
3

دانشگاه شيراز

18 5 4774 2468 2 4 2 2 1 5 2 3 1 3 1 5
9

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
18 7 4733 12693 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

36 5 4694 3640 3 2 2 2 1 6 2 1 2 4 1 4
2

دانشگاه سمنان

شبانه
21 5 4524 15227 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه كردستان - سنندج

24 4 4517 19234 1 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 4
1

دانشگاه تبريز

شبانه
14 3 4500 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4
1

دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر)

شبانه
15 3 4424 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه شيراز

120 5 4311 16346 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

30 3 4265 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3
2