برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 11 5224 715 1027 2911 4 3 4 2 2 8 3 3 2 5 1 6
40

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 16 5203 2757 2229 3 4 3 1 1 6 3 2 3 5 1 6
15

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران

15 6 5101 3 3 3 1 2 7 2 2 3 4 1 6
24

دانشگاه يزد

40 16 4947 2579 4698 2 3 2 1 2 6 2 2 2 4 1 5
10

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
25 6 4691 3 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 4
20

دانشگاه شاهد - تهران

35 7 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3
12