برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

25 4 5396 2447 2 2 4 1 3 7 2 3 2 3 1 6
122

دانشگاه شاهد - تهران

35 4 4598 2 3 4 1 1 4 2 3 3 5 2 6
30

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 11 4973 3431 4963 3 3 4 1 1 5 2 3 2 4 1 6
38

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
25 4 4808 2 3 4 1 1 4 2 2 2 2 2 3
28

دانشگاه يزد

40 12 5070 5676 2 2 2 1 1 4 1 2 2 4 1 5
42