برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

30 7 6087 409 5 6 6 3 5 8 6 7 3 7 2 7
63

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 9 5997 4 5 4 2 3 8 4 5 2 5 2 6
25

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

30 12 5710 1015 353 4 4 5 2 2 8 4 4 3 5 2 7
17

دانشگاه اصفهان

30 13 5436 568 1409 3 4 4 2 2 8 3 3 3 6 1 6
17

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
25 3 5341 4 4 5 4 1 8 4 5 3 5 2 6
16

پرديس امام علي - رشت

بومي خراسان شمالي
5 3 5337 1436 3 4 4 1 2 6 4 3 1 7 1 6
4

دانشگاه شهرکرد

27 15 5313 3081 3264 3 3 3 1 1 6 2 2 3 4 2 6
12

دانشگاه بجنورد

50 15 5058 4048 2 2 3 1 1 6 2 2 3 4 1 5
5

دانشگاه گيلان - رشت

40 14 5026 4212 3001 2 2 2 1 1 6 3 1 2 3 1 6
4

دانشگاه اردکان

25 8 5022 2182 2 3 3 1 1 7 2 2 1 5 1 6
6

دانشگاه شهيد چمران اهواز

35 9 5012 4179 4062 2 2 3 1 1 7 2 1 3 3 1 5
6

پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج

بومي استان چهارمحال وبختياري
3 4 4990 4698 3 3 3 1 1 7 2 2 3 5 1 6
5

دانشگاه رازي کرمانشاه

35 10 4933 5310 3563 2 2 3 1 1 6 2 2 2 3 1 5
8

پرديس امام علي - رشت

بومي خراسان شمالي
7 6 4872 6220 3 1 3 1 1 6 2 1 2 5 1 4
2

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

26 6 4865 4761 2 1 3 1 1 6 1 1 3 4 1 4
9

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
40 10 4831 4273 4032 2 2 2 1 1 5 2 1 1 2 1 4
2

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 11 4796 5562 3581 3 2 2 1 1 5 2 1 2 4 1 5
8

دانشگاه لرستان - خرم آباد

35 10 4710 6639 2 1 3 1 1 6 1 1 2 3 1 5
2

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

شبانه
14 4 4703 6803 1 2 2 1 1 3 1 1 2 3 1 4
3

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 6 4579 11804 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
35 8 4519 12764 2 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 4
1

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

50 9 4506 8823 33886 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
5

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

50 4 4441 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2
4

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

60 3 4436 13871 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3
1

دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات

50 3 4190 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2

پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج

بومي فارس
2 3 5 3 4 1 1 8 4 4 3 5 1 6
2

دانشگاه اصفهان

شبانه
5 3 4 3 4 1 1 8 3 3 1 5 1 7
7