برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 6 6205 4 6 5 2 5 6 5 7 3 5 3 7
160

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
5 4 6629 502 5 7 6 2 5 7 5 7 3 7 4 7
24

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

20 3 5578 4 6 6 1 3 6 4 6 4 5 2 7
57

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 9 5873 1420 3 4 4 2 4 6 3 4 2 4 2 7
28

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
4 4 5536 1705 2 4 6 1 1 6 3 4 4 6 2 7
13

دانشگاه اصفهان

25 14 5382 861 1433 2570 2 5 4 1 3 6 3 4 3 6 3 6
54

دانشگاه شهرکرد

25 4 5534 3 3 4 1 4 6 3 2 1 4 3 6
30

پرديس شهيد رجايي - قزوين

بومي استان زنجان
2 3 5050 3018 1 2 3 1 4 5 3 2 3 4 3 6
14

دانشگاه گيلان - رشت

40 11 5189 3293 2 3 2 1 2 4 2 3 1 4 1 5
31

دانشگاه بجنورد

45 14 5087 5544 3401 2 2 2 1 2 4 2 2 2 3 1 5
16

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
2 3 4618 4635 2 5 5 1 2 6 2 6 1 4 3 5
4

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 11 4972 3835 1 2 3 1 1 4 2 2 1 3 1 5
15

دانشگاه اردکان

25 6 5219 5170 1 2 3 1 2 5 1 2 1 3 1 6
5

دانشگاه لرستان - خرم آباد

35 8 4782 6783 1 2 3 1 1 3 2 2 2 4 1 5
7

دانشگاه شهيد چمران اهواز

40 6 5105 7553 2 2 3 1 1 3 1 2 1 3 1 5
23

دانشگاه اردکان

شبانه
10 3 4807 7284 1 3 3 1 1 5 1 3 2 2 1 5
2

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

30 7 4750 9494 1 1 2 1 1 4 1 2 2 2 1 6
18

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 9 4912 8010 8523 1 3 2 1 2 4 2 2 2 2 1 5
9

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

50 5 4635 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4
2

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
40 10 4832 8294 13810 1 2 2 1 1 3 2 1 1 3 1 5
11

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

50 7 4541 10718 1 1 3 1 1 5 1 2 2 2 1 5
5

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
15 3 4654 2 1 2 1 1 4 2 1 1 3 1 4
3

دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب

50 6 4333 22304 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3
7

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
4 3 5 7 6 3 6 6 6 8 5 8 5 7
4

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
2 3 2 5 6 1 3 6 4 5 4 6 4 6
2

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
3 3 2 4 2 1 3 3 2 4 2 2 3 5
7

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

15 3 4 6 4 1 3 5 4 5 1 5 3 7
27

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 3 3 4 3 2 5 4 3 3 2 4 2 5
10