برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

30 13 5519 588 4 5 5 3 3 7 5 5 3 5 3 6
39

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
15 5 5441 3 2 4 2 2 6 3 3 3 5 1 5
11

دانشگاه فردوسي - مشهد

35 8 5331 1421 3 4 3 1 1 6 3 3 2 4 1 5
14

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

25 3 5295 4 4 3 2 2 8 4 4 1 5 3 6
8

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

30 10 5274 1805 2290 4 3 4 1 1 7 3 3 2 4 2 6
3

دانشگاه شيراز

15 7 5239 2310 3 4 4 1 1 7 4 3 2 5 2 5
5

دانشگاه شهيد چمران اهواز

35 11 5182 5819 4266 2 2 3 1 1 6 2 2 2 4 1 5
6

دانشگاه مازندران - بابلسر

25 8 5154 2684 4 4 3 1 1 7 3 3 1 4 1 6
3

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
15 6 5128 3649 3 1 4 2 1 4 2 1 1 3 1 2
4

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
20 4 5023 2 2 2 1 1 6 2 2 1 2 1 4
3

دانشگاه قم

80 25 4984 2974 4704 4566 3339 2 2 2 1 1 5 2 2 1 3 1 4
9

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

48 10 4957 4104 2 2 2 1 1 6 2 2 3 4 1 4
5

دانشگاه سمنان

35 14 4939 5430 4932 2 2 2 1 1 5 2 2 2 2 1 4
2

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

25 3 4929 2 2 3 1 2 4 1 2 2 1 1 2
5

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 13 4882 3295 6639 2 3 3 1 1 5 2 2 2 3 1 5
11

دانشگاه فردوسي - مشهد

35 4 4869 7846 3 2 3 1 1 5 2 2 2 4 1 5
7

دانشگاه ياسوج

40 10 4858 8193 2 1 2 1 1 5 1 1 2 2 1 3
5

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

40 9 4805 7933 2 2 3 1 1 5 2 1 2 3 1 5
3

دانشگاه كاشان

21 4 4795 2 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 4
1

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
40 6 4794 9421 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 3
1

دانشگاه اردکان

25 7 4775 4452 2 2 2 1 1 4 2 2 2 3 1 4
1

دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز)

6 3 4763 3 2 3 1 1 5 2 1 3 1 1 3
2

دانشگاه اصفهان

30 4 4761 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 5
8

دانشگاه سمنان

شبانه
15 5 4752 8125 2 3 3 1 1 7 2 1 1 3 1 3
0

دانشگاه تهران

25 4 4748 16354 1 1 1 1 1 5 1 2 1 2 1 2
6

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

40 5 4705 14429 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2
2

دانشگاه شيراز

15 6 4652 4004 3 2 2 1 1 4 3 2 2 4 1 5
3

دانشگاه زنجان

36 4 4639 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3
1

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 6 4621 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3
1

دانشگاه قم

100 7 4598 11283 2 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 4
5

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

شبانه
40 4 4520 1 2 1 1 1 5 1 1 2 2 1 4
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

25 5 4513 8718 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3
3

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي استان کهکيلويه و بوير احمد
4 3 4499 1559 4 5 6 1 1 8 2 4 1 5 2 6
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
20 3 4477 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه بيرجند

50 5 4459 26844 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

40 4 4442 22654 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2
3

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 4 4371 27048 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه جهرم

40 5 4309 32120 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2
1

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 4 4265 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

40 3 4254 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

شبانه
40 4 4248 61728 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه تهران

25 3 4224 2 2 3 4 1 5 2 2 1 1 1 4
7

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي لرستان
6 3 2 3 3 1 1 5 2 2 3 3 1 4
2