برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

38 6 5263 3 3 4 3 4 5 3 2 3 3 2 4
104

دانشگاه جيرفت

35 7 4345 33827 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
17

دانشگاه تربت حيدريه

60 4 4408 34328 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
11

دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر)

50 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
25

دانشگاه شهرکرد

25 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3
30