برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
9 4 6381 310 4 6 6 2 5 9 5 7 3 7 2 7
208

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
4 4 6331 5 5 5 3 2 8 4 6 4 6 2 6
108

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
11 6 6324 213 5 7 6 3 6 9 5 6 4 8 4 8
55

پرديس امير کبير - كرج

بومي استان تهران
11 7 6307 412 6 6 5 4 5 9 5 6 4 6 2 7
69

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
10 5 6258 481 5 6 5 2 4 8 5 6 4 6 4 6
64

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
7 6 6194 1409 3 5 4 1 2 6 4 3 4 7 1 6
68

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
5 3 6021 566 5 6 6 1 6 9 6 5 4 5 3 6
36

پرديس امام سجاد - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
8 4 6008 158 5 7 7 2 3 9 5 6 5 7 3 7
37

پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل

بومي استان اردبيل
7 3 5960 243 6 7 7 1 3 9 7 7 5 6 3 7
26

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
9 6 5896 1294 3 4 3 1 4 7 2 4 1 3 1 5
17

پرديس امام سجاد - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
5 4 5893 716 5 5 6 1 2 8 3 4 5 6 2 7
13

پرديس شهيد باهنر - شهركرد

بومي استان چهارمحال وبختياري
12 8 5870 1416 3 4 4 1 2 7 3 4 2 5 2 6
44

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
11 4 5860 3 6 5 1 5 9 3 6 3 6 2 6
26

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
9 3 5751 1162 5 4 6 1 1 8 5 4 4 5 2 6
12

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
9 4 5723 1485 4 3 5 1 3 8 4 4 2 6 2 7
7

پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد

بومي لرستان
12 7 5665 846 3 4 4 1 2 8 4 4 3 6 1 6
15

پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد

بومي لرستان
7 5 5649 1785 4 1 6 1 1 8 4 1 6 7 2 6
12

پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان

بومي استان سمنان
9 7 5643 1525 4 3 3 2 2 9 5 4 2 5 1 7
23

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
8 4 5640 1106 4 3 4 1 3 8 3 2 3 6 2 6
14

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
5 4 5625 5 3 5 2 1 8 4 3 3 6 2 6
51

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
15 4 5601 5 5 7 1 1 6 4 5 2 5 2 7
22

پرديس امام جعفر صادق - ايلام

بومي استان ايلام
4 3 5596 985 5 3 5 1 2 9 4 3 6 6 1 7
13

پرديس فاطمه الزهرا (س) - زنجان

بومي استان زنجان
5 4 5563 1503 4 3 3 1 1 8 2 3 3 4 2 6
25

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي کردستان
15 6 5534 1690 3 3 4 1 1 8 3 3 4 6 1 7
51

پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل

بومي استان اردبيل
5 4 5517 1531 4 4 5 1 1 7 5 4 5 6 1 5
10

پرديس شهيد رجايي - سمنان

بومي استان سمنان
6 5 5515 3634 3 2 3 2 3 6 5 2 2 3 1 5
11

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
4 4 5507 1185 2 4 2 1 3 7 2 3 3 3 1 6
8

پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان

بومي استان سمنان
15 7 5500 1945 3 4 3 1 3 7 3 3 3 5 1 6
8

پرديس امام سجاد - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
15 9 5472 610 4 5 5 3 2 8 4 5 4 6 2 7
10

پرديس امام سجاد - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
5 4 5470 1312 4 4 4 1 3 8 3 4 5 4 1 6
3

پرديس بنت الهدي صدر - سنندج

بومي کردستان
13 5 5469 2727 3 3 2 1 2 7 3 3 3 4 1 5
18

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي استان قم
10 3 5441 749 4 6 6 3 3 9 5 6 2 7 2 6
4

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان قم
12 4 5404 2072 2 2 4 1 3 8 3 2 2 4 1 6
3

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان تهران
87 8 5395 1226 4 4 4 2 4 8 4 3 3 5 2 6
19

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
8 4 5392 2584 2 4 4 1 1 8 3 3 3 5 1 6
13

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي کردستان
12 4 5339 2486 2 2 3 1 1 8 3 2 5 6 1 7
17

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
20 9 5324 1988 3 4 3 2 4 8 3 4 2 5 1 6
10

پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد

بومي لرستان
4 3 5309 601 4 2 6 1 1 8 4 2 7 7 3 6
4

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
8 4 5224 2911 2 4 4 1 2 8 2 3 3 4 2 6
23

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي کردستان
10 5 5196 3458 2 2 4 1 1 8 3 3 3 3 1 5
13

پرديس امير کبير - كرج

بومي استان البرز
70 19 5192 5512 2633 3 3 3 1 1 7 3 3 2 4 1 5
19

پرديس شهيد باهنر - كرمان

بومي استان کرمان
4 4 5184 4 4 6 1 3 8 3 4 3 6 1 6
22

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان قم
12 5 5155 2576 2 3 4 1 2 6 3 2 1 4 2 5
4

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
8 6 5131 1286 2 2 4 1 1 8 3 2 4 5 2 6
7

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
8 3 5113 4 4 3 2 1 7 3 4 2 4 2 7
5

پرديس بنت الهدي صدر - سنندج

بومي کردستان
12 9 5107 3846 3 2 3 1 1 7 3 2 3 6 2 6
6

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
8 5 5099 2232 2 1 3 1 1 7 2 1 4 5 1 5
4

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
8 5 5091 8131 2 2 3 1 1 5 1 2 4 4 1 4
1

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
7 4 5066 2166 2 4 4 1 1 9 2 3 3 4 1 4
2

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
6 3 5050 4936 1 1 1 1 1 5 1 1 3 4 1 5
10

پرديس كوثر - ياسوج

بومي استان کهکيلويه و بوير احمد
13 10 5047 4796 3 2 4 1 1 7 2 2 2 4 1 6
10

پرديس علامه طباطبايي - اردبيل

بومي استان اردبيل
6 5 5039 8715 2 1 3 1 1 7 2 1 3 3 1 5
8

پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر

بومي استان بوشهر
4 3 5028 5308 3 1 3 1 1 2 2 1 2 6 1 6
10

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
15 3 5026 2896 2 3 2 1 4 8 3 3 2 4 1 4
7

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
7 6 5024 3922 2 2 4 1 1 7 2 1 4 5 1 7
0

پرديس امام علي - رشت

بومي گيلان
9 3 5018 5270 2 2 2 1 1 6 2 1 3 3 1 3
17

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
5 4 5010 2229 4 3 4 1 1 8 1 2 5 5 2 6
3

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
5 4 4986 2 2 2 1 2 8 2 1 4 5 1 5
14

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
8 5 4967 2 1 3 1 1 6 3 2 3 2 1 5
4

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
9 5 4950 6228 1 2 4 1 1 7 2 1 3 4 2 5
24

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
7 4 4935 2068 3 2 4 1 2 8 3 1 4 6 1 6
4

پرديس بحرالعلوم - شهركرد

بومي استان چهارمحال وبختياري
15 7 4931 5395 2 2 3 1 2 8 1 1 3 3 1 6
9

پرديس شهيد باهنر - همدان

بومي استان همدان
5 3 4928 3110 3 3 3 1 1 7 3 3 2 4 2 5
14

پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج

بومي استان کهکيلويه و بوير احمد
6 4 4904 3550 3 3 4 1 3 8 3 2 1 4 2 6
6

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
5 5 4897 2464 3 3 3 1 1 7 2 3 3 4 2 5
1

پرديس شهيد باهنر - اراك

بومي مرکزي
6 4 4842 4 4 3 1 3 8 4 4 2 5 1 6
11

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
8 3 4840 3 3 6 1 1 6 1 3 2 5 1 6
7

پرديس شهيد مفتح - شهرري

بومي استان تهران
5 3 4826 4226 2 4 5 1 1 6 2 3 1 3 1 6
4

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان
4 3 4790 3075 2 1 3 1 2 8 2 1 3 4 1 7
23

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
9 6 4750 7899 2 2 2 1 1 8 3 1 3 3 1 4
13

پرديس امير کبير - كرج

بومي استان البرز
5 3 4746 4158 2 2 2 1 1 7 1 1 1 3 1 5
8

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
10 4 4740 4741 2 2 4 1 1 7 3 1 4 4 1 5
4

پرديس بحرالعلوم - شهركرد

بومي استان چهارمحال وبختياري
18 6 4729 7106 2 3 3 1 1 6 2 2 3 3 1 4
4

پرديس علامه طباطبايي - اردبيل

بومي استان اردبيل
8 6 4728 5455 2 3 3 1 1 7 2 3 3 4 1 5
7

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
14 6 4688 5039 2 3 4 1 1 7 2 2 2 3 1 5
4

پرديس كوثر - ياسوج

بومي استان کهکيلويه و بوير احمد
6 4 4662 6743 2 1 2 1 1 6 1 1 4 4 1 6
5

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
16 7 4645 7438 2 1 2 1 1 6 2 2 2 3 1 6
14

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
8 3 4642 4741 2 2 2 1 2 7 2 1 2 3 1 3
12

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
5 3 4469 3754 1 1 2 1 2 8 1 2 2 5 1 5
9

پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج

بومي استان کهکيلويه و بوير احمد
7 4 4281 4275 1 1 5 1 1 9 2 1 5 5 1 6
1

پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد

بومي لرستان
12 3 1 3 2 1 1 4 1 3 2 1 1 5
6

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
3 3 4 2 4 1 1 8 3 2 3 4 2 5
11

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي استان قم
12 3 2 4 3 2 3 5 2 3 1 1 1 3
0

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
8 3 3 2 3 1 1 5 3 2 2 3 1 3
3

پرديس زينب کبري (س) - اراك

بومي مرکزي
5 3 5 4 5 2 1 6 3 4 2 6 3 6
4

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
4 3 5 2 5 1 1 9 5 1 5 5 2 7
2

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
5 3 5 5 7 2 5 9 7 5 3 7 4 5
4

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
8 3 3 2 3 1 2 7 2 3 5 2 1 7
9

پرديس شهيد مقصودي - همدان

بومي استان همدان
3 3 3 1 2 1 1 6 2 1 2 4 1 6
10

پرديس بنت الهدي صدر - سنندج

بومي کردستان
5 3 5 6 5 2 1 9 6 5 5 8 2 7
5

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
4 3 3 5 5 3 2 8 3 5 4 5 2 6
5

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
3 3 3 3 4 1 2 6 3 3 3 6 1 4
9

پرديس بنت الهدي صدر-قزوين

بومي استان قزوين
6 3 2 2 2 1 1 6 1 2 1 3 1 4
15

پرديس شهيد باهنر - شهركرد

بومي استان چهارمحال وبختياري
6 3 3 5 5 1 2 8 4 5 2 5 1 5
3

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي کردستان
15 3 2 2 1 2 1 6 3 1 2 3 1 4
5

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
11 4 2 2 2 1 1 8 2 2 3 2 1 4
7

پرديس كوثر - ياسوج

بومي استان کهکيلويه و بوير احمد
5 3 4 3 3 1 1 8 4 2 5 5 1 6
3

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
4 3 3 3 2 1 1 7 2 2 3 4 1 5
3

پرديس زينب کبري (س) - اراك

بومي مرکزي
16 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 4 1 6
11

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
4 3 3 1 4 1 4 8 1 2 2 7 1 6
4

پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد

بومي لرستان
16 3 3 2 2 1 1 8 2 1 3 5 1 6
4

پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد

بومي لرستان
8 3 2 1 3 1 1 7 3 1 6 6 1 7
5

پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد

بومي لرستان
16 3 3 1 4 1 1 5 3 1 4 6 2 6
1

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
4 3 3 6 4 1 2 8 4 4 4 5 1 7
26

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
4 3 3 2 6 1 1 9 2 1 5 5 1 6
7

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
7 3 5 5 4 2 2 8 3 4 4 5 2 7
5

پرديس بنت الهدي صدر-قزوين

بومي استان قزوين
4 3 3 3 3 2 2 8 2 2 3 4 1 8
8

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
15 3 3 4 4 1 1 7 3 1 3 5 1 5
7

پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

بومي مازندران
8 4 5 6 5 2 2 9 5 6 3 7 2 5
43