برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران)

30 7 4461 14659 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
180

دانشگاه دامغان

21 4 1 2 3 1 1 3 1 1 2 2 1 3
135