برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

مرکز آموزش عالي اقليد

4 3 4449 3 3 2 1 1 2 1 1 2
12

دانشگاه قم

14 5 4387 59122 3 3 2 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند)

2 3 4375 3 2 2 3 1 1 1 1 1
2

مجتمع آموزش عالي بم

4 3 4190 76917 1 3 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

6 3 4222 85423 2 2 2 2 1 1 1 1 2
7