برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

20 6 5293 4 6 4 2 1 3 4 2 3
28

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

30 6 4598 18344 4 4 4 3 1 2 3 2 2
10

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

25 4 4563 27421 4 4 5 2 1 2 3 1 2
7

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

30 13 5112 32044 4 5 4 3 1 2 3 2 3
12

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

20 5 4831 32615 4 4 4 3 1 2 3 2 3
7