برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه شيراز

18 4 4520 3 2 2 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه رازي کرمانشاه

18 3 4298 2 3 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه زنجان

18 3 4213 3 4 3 3 1 1 1 1 1
5