برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

کاربردي--نوبت دوم
20 7 5936 3829 5 5 5 4 1 4 5 3 5
83

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

کاربردي
24 9 5683 4917 10400 6 5 4 6 1 4 4 3 4
40

دانشگاه تهران

25 12 5675 3146 11201 16949 5 4 4 5 1 4 4 3 4
32

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

25 9 5630 2240 7731 5 6 4 5 1 5 4 4 5
49

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 14 5490 16558 7861 4 4 4 4 1 4 3 3 4
23

دانشگاه گيلان - رشت

کاربردي
36 13 5339 19704 4 4 4 3 1 3 2 2 3
16

دانشگاه تهران

کاربردي
20 7 5319 6 4 4 4 1 4 3 2 4
12

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

کاربردي
32 10 5198 4917 13334 5 5 5 5 1 4 3 2 3
12

دانشگاه شيراز

40 20 5172 9524 20884 4 3 3 4 1 4 3 3 3
25

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

کاربردي
28 10 5125 18441 5 3 4 3 1 3 3 2 3
9

دانشگاه تبريز

کاربردي--نوبت دوم
16 9 5104 9780 4 3 3 4 1 3 3 2 2
14

دانشگاه صنعتي اصفهان

کاربردي
24 4 5095 13559 3 2 4 2 1 3 3 2 4
14

دانشگاه فردوسي - مشهد

کاربردي
20 4 5087 5 3 5 4 1 4 2 2 3
24

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

45 17 5064 8809 24236 20869 4 4 4 3 1 3 2 1 3
6

دانشگاه گلستان - گرگان

کاربردي
24 10 5053 33083 4 2 3 2 1 3 2 1 1
11

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 12 5010 9427 16524 4 4 3 3 1 3 2 1 3
3

دانشگاه مازندران - بابلسر

کاربردي--نوبت دوم
20 9 4989 34542 4 2 3 3 1 2 2 1 2
13

دانشگاه تبريز

کاربردي
24 12 4982 15691 4 3 4 4 1 4 2 2 2
10

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 5 4980 4 2 3 2 1 3 3 2 2
13

دانشگاه اصفهان

کاربردي
32 16 4979 8570 20751 4 3 4 2 1 3 3 2 3
11

دانشگاه صنعتي اصفهان

30 7 4958 26881 3 3 2 2 1 3 2 2 2
6

دانشگاه مازندران - بابلسر

کاربردي
20 14 4929 21883 21889 4 3 3 2 1 3 2 1 2
7

دانشگاه مازندران - بابلسر

25 11 4900 33001 27998 3 2 3 3 1 2 2 1 2
6

دانشگاه زنجان

کاربردي
36 9 4887 30822 4 3 3 3 1 3 2 2 3
1

دانشگاه اروميه

کاربردي
40 11 4863 36357 2 2 2 1 1 2 1 1 2
7

دانشگاه كاشان

کاربردي
18 6 4854 24923 3 2 3 2 1 3 2 1 2
2

دانشگاه كاشان

22 6 4824 3 2 3 1 1 1 2 1 2
6

دانشگاه رازي کرمانشاه

کاربردي--نوبت دوم
16 7 4822 32720 42928 4 2 3 2 1 2 2 1 1
8

دانشگاه يزد

کاربردي
32 14 4820 13539 29800 4 2 3 2 1 2 2 1 2
1

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران

بومي استان البرز
5 3 4811 26087 4 3 3 3 1 3 2 3 2
3

دانشگاه شهيد چمران اهواز

کاربردي
28 16 4805 32440 17587 3 3 3 2 1 2 2 1 2
7

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

شبانه
48 9 4786 19206 4 3 3 2 1 3 3 2 2
4

دانشگاه تبريز

شبانه
18 9 4783 12140 4 3 4 3 1 2 2 1 2
2

دانشگاه شهيد چمران اهواز

شبانه
5 3 4774 31185 4 4 3 4 1 4 2 3 2
2

دانشگاه اصفهان

40 10 4770 24642 4 3 3 3 1 2 2 2 2
3

دانشگاه رازي کرمانشاه

کاربردي
32 6 4768 17131 4 3 3 1 1 2 2 1 3
16

دانشگاه كاشان

شبانه
10 6 4763 28067 2 2 3 2 1 2 1 1 1
3

دانشگاه اراک

کاربردي
48 12 4756 15543 29714 25931 4 2 3 1 1 2 2 1 2
4

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

کاربردي
40 15 4756 13267 22969 3 2 4 1 1 2 2 1 2
1

دانشگاه قم

کاربردي
100 17 4755 15977 31164 23648 3 2 3 2 1 2 2 1 2
7

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

40 7 4753 65435 3 2 2 2 1 1 1 1 1
6

دانشگاه گيلان - رشت

45 15 4747 30692 4 3 3 1 1 2 2 1 2
8

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

کاربردي
32 8 4743 42396 3 3 3 3 1 2 2 1 1
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد

کاربردي
36 8 4737 33684 26654 4 2 4 1 1 1 2 1 2
2

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

کاربردي
28 11 4706 38212 3 2 3 2 1 3 2 1 2
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

30 8 4702 37185 38634 2 3 2 3 1 2 1 1 1
7

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 7 4692 28417 3 2 3 1 1 2 2 1 1
8

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

کاربردي
32 17 4689 34358 30767 3 2 3 1 1 2 2 1 2
2

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

شبانه
10 4 4689 4 2 3 2 1 1 1 1 2
5

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
25 9 4686 40880 3 2 3 1 1 2 2 1 2
0

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

کاربردي
40 6 4656 37078 3 3 2 1 1 2 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق

کاربردي
32 10 4649 10604 42849 3 2 3 2 1 1 2 1 2
1

دانشگاه مراغه

کاربردي
32 10 4645 19686 25469 3 2 3 2 1 2 1 1 2
0

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

کاربردي
32 15 4633 34443 3 2 4 1 1 1 2 1 2
11

دانشگاه زنجان

45 16 4632 44867 31109 3 2 3 2 1 2 1 1 2
2

دانشگاه تبريز

30 9 4632 13482 4 3 3 3 1 2 2 2 3
4

دانشگاه دامغان

کاربردي
56 16 4621 15501 46862 3 2 3 2 1 2 2 1 1
10

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

40 7 4610 16122 4 3 4 2 1 2 2 1 2
5

دانشگاه كردستان - سنندج

45 8 4606 53232 39419 3 2 3 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه ياسوج

شبانه
15 5 4605 4 2 4 1 1 2 2 1 2
0

دانشگاه شهيد چمران اهواز

35 15 4601 43420 31545 3 3 3 1 1 1 1 1 2
3

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان

کاربردي
32 12 4598 45841 30659 3 2 3 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

کاربردي
38 8 4598 41658 4 2 4 1 1 2 2 1 2
3

دانشگاه بيرجند

کاربردي
36 6 4597 45587 2 1 2 3 1 2 2 1 2
14

دانشگاه سمنان

کاربردي
32 12 4593 16971 35352 3 3 3 2 1 3 2 1 2
2

دانشگاه كردستان - سنندج

کاربردي
36 10 4592 46393 35484 3 2 2 1 1 1 2 1 1
1

دانشگاه اراک

60 13 4590 45939 32104 3 2 3 1 1 2 2 1 2
1

دانشگاه يزد

40 15 4587 20093 35987 2 2 3 2 1 2 1 1 2
2

دانشگاه صنعتي اروميه

کاربردي
32 14 4581 19490 36421 24429 3 3 3 2 1 2 1 1 2
1

دانشگاه سمنان

کاربردي--نوبت دوم
32 15 4567 16763 48421 3 2 3 2 1 3 1 1 1
1

دانشگاه دامغان

کاربردي--نوبت دوم
16 5 4566 50187 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

50 17 4554 40934 29413 3 2 3 1 1 2 1 1 1
0

دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران)

کاربردي--نوبت دوم
8 4 4547 51692 2 2 3 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كريم

کاربردي
32 4 4538 3 2 2 3 1 1 1 1 1
0

دانشگاه اروميه

65 21 4537 53963 31412 3 2 3 2 1 2 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي شاهرود

60 18 4533 56543 36782 3 2 3 1 1 2 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

کاربردي
32 7 4531 3 1 2 3 1 1 1 1 1
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

کاربردي--نوبت دوم
12 3 4528 43705 3 2 3 1 1 2 2 1 1
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

کاربردي
32 9 4527 51745 37517 2 2 3 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

کاربردي
32 8 4527 19829 61259 2 1 2 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

50 13 4527 19419 39314 39391 3 2 3 3 1 2 1 1 2
0

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

کاربردي--نوبت دوم
20 5 4523 56543 2 2 1 2 1 2 1 2 1
1

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

کاربردي
64 14 4509 38184 28883 3 2 3 2 1 2 1 1 1
2

مرکز آموزش عالي استهبان

40 7 4506 47329 3 1 3 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

کاربردي
40 15 4504 52515 39451 3 2 3 2 1 2 1 1 2
0

دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران)

کاربردي
40 14 4499 13054 41484 3 2 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه ملاير

کاربردي
32 9 4497 46340 4 2 3 1 1 2 1 1 1
0

دانشگاه ايلام

30 11 4492 48475 40303 3 2 3 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه ياسوج

75 16 4490 24665 43099 2 2 3 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور استان مرکزي - مرکز اراك

کاربردي
32 3 4476 32375 5 2 2 2 1 3 2 2 2
2

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

شبانه
12 4 4472 3 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

48 6 4471 42547 3 2 4 2 1 2 1 1 1
0

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

30 13 4465 47100 33920 3 2 4 1 1 2 1 1 1
2

مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران)

کاربردي
32 6 4463 48662 3 2 3 1 1 1 1 1 1
4

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

40 13 4463 17500 3 2 3 2 1 2 2 2 2
3

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

کاربردي--نوبت دوم
32 7 4454 33976 37662 2 2 3 2 1 2 1 1 1
2

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

60 9 4453 51345 35170 3 1 3 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز شاهين شهر

کاربردي
32 5 4451 31574 3 2 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

کاربردي--نوبت دوم
10 3 4450 4 2 4 1 1 1 2 1 1
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
15 6 4442 58187 33582 3 2 2 1 1 2 1 1 1
0

مجتمع آموزش عالي گناباد

کاربردي
32 10 4433 46946 40392 3 2 2 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
20 5 4424 48252 2 2 2 2 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

کاربردي
32 5 4423 4 2 3 1 1 2 2 1 1
3

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

کاربردي
32 10 4419 14221 61778 4 3 3 2 1 3 2 1 2
1

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
20 4 4415 65684 2 1 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

45 12 4414 55365 44344 3 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

کاربردي
32 9 4407 54548 3 2 3 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه جيرفت

20 3 4407 3 2 3 1 1 2 1 1 1
0

دانشگاه مراغه

40 12 4405 23432 51457 44835 2 2 3 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

40 9 4403 72428 3 2 2 2 1 2 1 1 1
2

دانشگاه زابل

کاربردي
28 4 4402 45627 2 2 4 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
30 14 4396 59616 55487 3 2 2 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

شبانه
20 6 4390 2 2 2 3 1 2 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

40 5 4382 19163 3 2 2 2 1 2 1 1 2
1

دانشگاه دامغان

شبانه
20 5 4375 84813 3 1 2 3 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

40 8 4370 66013 2 2 3 2 1 2 2 2 2
2

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

کاربردي
32 13 4362 72085 2 1 2 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه بيرجند

45 10 4346 68291 2 2 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

کاربردي
32 8 4339 34212 51153 3 1 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

40 6 4335 78946 3 2 3 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

کاربردي
64 12 4335 60710 46614 3 2 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام

35 4 4333 67471 2 2 3 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

70 11 4333 55005 46378 2 2 2 1 1 1 1 1 1
7

دانشگاه دامغان

70 5 4321 79183 3 2 2 2 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي نقش جهان - اصفهان

کاربردي
48 16 4299 48440 95724 56528 3 1 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

40 3 4264 2 2 2 1 1 2 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور قزوين - مرکز قزوين

40 4 4209 88836 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس

40 8 4188 128857 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1

مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران)

کاربردي--نوبت دوم
16 3 4180 63503 3 1 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس

کاربردي
32 6 4120 111943 2 1 2 1 1 1 1 1 1
2