برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

21 12 5866 3601 5 7 5 6 1 4 5 4 5
186

دانشگاه تهران

18 8 5788 6 7 5 6 1 5 4 4 5
63

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

24 11 5938 4545 12063 5515 5 6 4 6 1 4 4 4 4
52

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

30 9 5129 8212 5 6 5 4 1 3 4 3 3
28

دانشگاه تبريز

24 10 5692 10607 4 5 5 4 1 4 3 3 3
45

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
10 5 5200 11519 4 5 4 4 1 4 4 2 4
22

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 11 5330 9910 22791 4 5 4 4 1 3 4 2 3
21

دانشگاه شيراز

32 19 5215 12111 19890 11294 4 5 4 5 1 3 4 2 3
54

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

32 6 5386 5 4 5 3 1 3 3 3 4
27

دانشگاه اصفهان

32 13 5074 12260 29466 4 4 4 4 1 2 4 2 3
29

دانشگاه صنعتي اصفهان

24 9 5100 23412 4 4 4 4 1 3 3 3 3
29

دانشگاه كاشان

19 6 4842 3 5 4 3 1 3 3 2 2
12

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

32 3 5051 5 4 5 3 1 3 3 3 2
8

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

32 8 4807 26749 3 3 4 3 1 2 3 2 2
5

دانشگاه مازندران - بابلسر

24 12 4996 26716 4 5 4 3 1 2 3 2 2
15

دانشگاه يزد

36 13 4959 18269 37187 4 4 4 3 1 2 3 1 2
9

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

24 10 5032 36656 3 3 4 3 1 2 2 1 2
11

دانشگاه گيلان - رشت

44 14 4957 30548 27297 4 4 4 4 1 2 3 2 2
20

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

32 6 4702 25711 2 2 3 3 1 1 2 1 2
8

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

24 8 4718 21762 37372 4 4 4 2 1 2 2 1 2
15

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

36 12 4908 32552 4 4 4 3 1 3 3 2 2
12

دانشگاه اراک

48 7 5210 38080 3 3 3 3 1 1 2 1 2
8

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 14 4794 17237 41203 32821 3 4 4 3 1 2 3 1 3
8

دانشگاه كاشان

شبانه
9 4 4648 32529 3 5 3 3 1 3 2 2 3
3

دانشگاه شهيد چمران اهواز

28 9 4857 36007 3 4 4 2 1 2 3 1 2
12

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
24 11 4677 17896 38879 3 5 3 4 1 2 2 2 2
7

دانشگاه زنجان

شبانه
8 4 4906 26415 4 2 4 4 1 1 3 1 3
4

دانشگاه زنجان

36 8 4585 40674 2 3 3 2 1 2 2 1 2
9

دانشگاه اروميه

44 4 4746 3 4 3 1 1 3 1 1 1
11

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 16 4774 42684 44316 4 3 4 3 1 1 2 1 2
8

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

32 4 4472 40606 4 3 4 1 1 1 2 1 1
4

دانشگاه صنعتي شاهرود

48 8 4726 55543 3 3 3 2 1 1 2 1 1
7

دانشگاه مراغه

32 5 4485 3 3 2 3 1 1 2 1 1
13

دانشگاه ياسوج

60 8 4438 68161 2 2 2 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

10 3 4220 3 3 3 2 1 1 1 1 2
10

دانشگاه بيرجند

36 12 4529 62116 47826 3 3 3 2 1 1 1 1 1
13

دانشگاه مراغه

8 3 4528 2 3 5 2 1 1 1 1 1
3

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

64 8 4651 56550 3 4 3 2 1 2 1 1 2
1

مرکز آموزش عالي استهبان

32 6 4401 53698 3 2 2 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه جيرفت

24 5 4305 45423 4 2 3 3 1 1 2 1 1
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

24 7 4727 61281 3 3 3 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه كردستان - سنندج

36 8 4293 79731 3 2 2 2 1 1 2 1 1
8

دانشگاه دامغان

64 10 4524 98115 3 3 2 3 1 2 1 1 1
4

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

38 5 4308 76170 2 2 3 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

32 4 4567 77121 3 3 5 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه جيرفت

24 6 4300 64335 117577 3 3 4 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه زابل

32 4 4217 2 1 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

32 10 4262 106230 2 2 2 2 1 1 1 1 1
6

دانشگاه تبريز

شبانه
14 4 3 4 4 4 1 2 4 2 3
4

دانشگاه لرستان - خرم آباد

20 3 4 2 3 2 1 1 1 1 2
12
مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور 98

با رتبه ام در کنکور 98 احتمال دارد در چه رشته و دانشگاهی قبول شوم؟
پاسخ به سوال های شما درباره سهمیه ها ،پردیس ،شبانه ، غیر انتفاعی و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید