برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 97 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تبريز

48 6 4599 3 2 4 1 1 2 3 1 2
15

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

30 5 4630 43360 4 5 3 2 1 2 3 1 1
9

دانشگاه تبريز

شبانه
12 3 4 3 4 2 1 1 3 2 2
6

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

15 3 3 3 4 2 1 1 1 1 1
10