برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 96 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران

بومي مازندران
4 3 5098 15214 3 3 4 5 1 3 3 2 4
8

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 5 4950 3 4 4 4 1 3 3 2 2
12